logo

Jaký je sinusový rytmus na EKG

Hlavním orgánem lidského těla, který dodává krev do všech tkání, je srdce. Stupeň okysličování mozku a funkční aktivita celého organismu závisí na systematických kontrakcích jeho svalů. Pro excitaci svalové tkáně srdce je nutný impuls (elektrický signál) z vodivých kardiomyocytů.

Normálně tyto třesy produkují sinusový uzel - charakteristika srdečního rytmu závisí na jejich frekvenci a umístění. V moderní medicíně jsou choroby kardiovaskulárního systému detekovány speciální vyšetřovací metodou - elektrokardiogramem. Praktičtí experti předepisují jeho chování pro diagnostiku patologií srdečního svalu, sledování průběhu existujících onemocnění, před jakoukoliv operací a pro preventivní účely.

Výsledky EKG poskytují lékařům specifické údaje o srdeční aktivitě. V našem článku poskytneme informace o vlastnostech a parametrech normálního srdečního rytmu, možných odchylkách. Také čtenářům řekneme, co je sinusový rytmus na EKG a jak určit jeho patologické znaky.

Charakteristika srdeční frekvence

Vznik elektrických jevů v srdci je způsoben pohybem sodíkových a draslíkových iontů v myokardiálních buňkách, což vytváří nezbytné podmínky pro excitaci, kontrakci a pak přechod do původního stavu srdečního svalu. Elektrická aktivita je charakteristická pro všechny typy myokardiálních buněk, ale pouze kardiomyocyty vodivého systému mají spontánní depolarizaci.

Jedním z nejdůležitějších parametrů normální funkce srdce je sinusový rytmus, který indikuje, že zdroj svalových kontrakcí pochází z uzlu Kate-Flac (nebo sinusové oblasti srdce). Pravidelné opakování vznikajících srdečních impulsů je určeno na kardiogramu u zdravých lidí au pacientů se srdečními patologiemi.

Interpretace EKG se provádí podle následujícího schématu:

 • hodnocení pravidelnosti srdeční frekvence;
 • počítání počtu kontrakcí srdečního svalu;
 • definice "kardiostimulátoru" - zdroj výskytu a excitace v srdečním svalu;
 • studium funkce vedení pulsu srdcem

Srdeční frekvence zdravého dospělého se pohybuje od 60 do 90 úderů za minutu. Tachykardie indikuje zvýšení srdeční frekvence, bradykardii - redukci. K určení „kardiostimulátoru srdce“ (oblast myokardu, která je generována impulsy) je průběh excitace vyhodnocen horními částmi - atriemi. Tento indikátor je nastaven poměrem zubů komorového komplexu. Sinusový rytmus, vertikální poloha EOS (elektrická osa srdce, která odráží charakteristiky jeho struktury) a normální indikátor srdeční frekvence indikují absenci jakýchkoliv abnormalit v práci srdečního svalu v těle pacienta.

Co znamená sinusový rytmus?

Struktura srdečního svalu se skládá ze čtyř komor, které jsou odděleny ventily a přepážkami. V pravé síni, v oblasti soutoku horních a dolních dutých žil, je určité centrum tvořené specifickými buňkami, které vysílají elektrické impulsy a nastavují rytmus na pravidelné opakování svalových kontrakcí - sinusového uzlu.

Kardiomyocyty, které jej tvoří, jsou seskupeny do svazků, mají tvar vřetenovitého tvaru a jsou charakterizovány slabou kontrakční funkcí. Jsou však také schopny vytvářet výboje, jakož i procesy neuronů s gliálním povlakem. Sínusový uzel nastavuje mrtvici srdečního svalu, díky kterému dochází k normálnímu dodávání krve do tkání lidského těla.

To je důvod, proč je nesmírně důležité udržovat pravidelný sinusový rytmus pro hodnocení funkce srdce. Na EKG tento indikátor indikuje, že impulz přichází přesně z hlavního (sinusového) uzlu - norma je 50 úderů za minutu. Jeho změna naznačuje, že elektrická energie, která stimuluje srdeční sval, pochází z jiné části srdce.

Při interpretaci konečných kardiogramových dat je věnována zvláštní pozornost:

 • na QRS (komorový komplex) po vlně P;
 • pro interval (časový interval) PQ - v normálním rozsahu od 120 do 200 milisekund;
 • na tvaru vlny P, která musí být konstantní v každém bodě elektrického pole;
 • v intervalech Р-Р jsou podobné okrajům intervalů R-R;
 • na segmentu T je pozorován u každého zubu R.

Příznaky

Ne každý moderní člověk se může chlubit nedostatkem srdečních problémů. Velmi často se během EKG detekují patologické stavy, jako je blokáda, která je vyvolána změnou v přenosu impulsů z nervového systému přímo do srdce, arytmie v důsledku nesouladu systematičnosti a sekvence kontrakcí myokardu. Nepravidelný sinusový rytmus, který indikuje změnu kardiografického indexu - vzdálenost mezi zuby kardiogramu, může indikovat dysfunkci „kardiostimulátoru“.

Diagnóza syndromu „nemocného sinusu“ se provádí na základě klinických dat a srdeční frekvence. Pro určení tohoto parametru lékař, který interpretuje výsledky EKG, používá následující metody výpočtu: vydělte číslo 60 intervalem R-R vyjádřeným v sekundách, vynásobte číslo 20 počtem zubů komorových komplexů provedených během tří sekund.

Porucha sinusového rytmu na EKG znamená následující abnormality:

 • arytmie - rozdíly v časových intervalech R-R více než 150 milisekund, nejčastěji je tento jev pozorován při inhalaci a výdechu a je způsoben tím, že v tomto okamžiku se počet pohybů pohybuje;
 • bradykardie - srdeční frekvence je menší než 60 úderů / min, interval P-P je zvýšen na 210 ms, správnost šíření excitačního impulsu je zachována;
 • rigidní rytmus - zánik jeho fyziologické nepravidelnosti v důsledku zhoršené neurovegetativní regulace, v tomto případě snížení vzdálenosti R-R o 500 ms;
 • tachykardie - srdeční frekvence přesahuje 90 úderů / min, pokud se počet kontrakcí myokardu zvýší na 150 úderů / min, pozoruje se elevace ST a sestupná deprese segmentu PQ, může dojít k atrioventrikulárnímu bloku II.

Příčiny sinusové arytmie

Vzrušení pacienta může způsobit uzavření EKG, které indikuje údaje o nepravidelnosti a nestabilitě sinusového rytmu. Nejčastější příčiny těchto odchylek jsou:

 • zneužívání alkoholu;
 • vrozené nebo získané srdeční vady;
 • kouření tabáku;
 • prolaps mitrální chlopně;
 • akutní srdeční selhání;
 • otrava těla toxickými látkami;
 • nekontrolované použití srdečních glykosidů, diuretik a antiarytmik;
 • neurotické poruchy;
 • zvýšené hladiny hormonu štítné žlázy.

Není-li nepravidelnost sinusového rytmu odstraněna zadržením dechu a léčivých vzorků, je charakteristické, že pacient má:

 • kardiomyopatie;
 • myokarditida;
 • ischemické onemocnění;
 • patologie bronchopulmonálního systému;
 • anémie;
 • těžká vegetativní dystonie;
 • diplomatické dutiny srdce;
 • onemocnění žláz s vnitřní sekrecí;
 • abnormality elektrolytů.

Vlastnosti u mladých pacientů

Parametry kardiogramu dítěte se výrazně liší od výsledků dospělého EKG - každá matka ví, jak často bije srdce. Fyziologická tachykardie je vysvětlena anatomickými rysy těla dítěte:

 • až 1 měsíc HR se pohybuje od 105 do 200 úderů / min;
 • do 1 roku - od 100 do 180;
 • do 2 let - od 90 do 140;
 • do 5 let - od 80 do 120;
 • do 11 let - od 75 do 105;
 • do 15 - od 65 do 100.

Rytmus sinusového původu je registrován u dětí bez vad srdečního svalu, jeho ventilového aparátu nebo cév. Normálně by v grafickém záznamu EKG měly mít segmenty P před komorovou systolou stejný tvar a velikost, HR nepřesahuje věkové ukazatele. Nestabilní srdeční frekvence a ektopie sinusu je signálem pro hledání nepříznivých faktorů vyvolávajících pokles aktivity hlavního uzlu systému srdečního vedení.

Syndrom nemocného sinusu je pozorován u předčasně narozených dětí, dětí, u kterých došlo k deficitu kyslíku v průběhu prenatálního vývoje, u novorozenců se zvýšeným krevním tlakem uvnitř lebky, u dětí s nedostatkem vitaminu D, u adolescentů - procesy měnící rytmus jsou spojeny s rychlým růstem těla dítěte a cévní dystonie. Fyziologické poruchy přechodu sinusového rytmu bez specifické léčby, jak se zlepší regulace srdečních kontrakcí a dozrává centrální nervový systém.

Dysfunkce sinusového rytmu patologické povahy může být způsobena těžkým infekčním zánětlivým procesem, genetickou predispozicí, vrozenými strukturálními anomáliemi a deformitami srdečního svalu. V tomto případě kardiolog předepisuje léčebně-profylaktická opatření malému pacientovi za podmínek neustálého sledování funkční aktivity srdce.

Shrneme-li výše uvedené informace, rád bych dodal, že EKG je jednoduchá a nenákladná diagnostická metoda, pomocí které je možné v krátké době zjistit dysfunkci srdečního svalu. Pokud však dojde k závažným patologickým změnám, nestačí definitivně diagnostikovat tuto techniku ​​- pacientovi je předepsána echokardiografie, ultrazvukové vyšetření srdce a koronární vyšetření jeho cév.

Ovladač sinusového rytmu

Normální srdeční rytmus je sinusový rytmus. To znamená, že kardiostimulátor je sinusovým uzlem - nejrychleji se vyskytujícím fyziologickým pulzním generátorem. Sinusový uzel se nachází v horní části stěny pravé síně. Nejprve jsou buňky pravé síně depolarizovány, pak - vlevo. Impulz dosáhne atrioventrikulárního spojení a stimuluje komory, které se šíří podél nohou svazku His (viz - systém srdečního vedení).

Sinusový rytmus je nejběžnějším nápisem na EKG. A pokud není přidáno nic jiného a je indikována frekvence (HR) od 60 do 90 úderů za minutu (například HR 68), je to nejúspěšnější volba, která ukazuje, že srdce funguje jako hodiny. Jedná se o rytmus nastavený sinusovým uzlem (hlavní kardiostimulátor, který generuje elektrické impulsy, které způsobují kontrakci srdce). Současně sínusový rytmus předpokládá pohodu, a to jak ve stavu tohoto uzlu, tak zdraví systému srdečního vedení. Nepřítomnost jiných záznamů neguje patologické změny srdečního svalu a znamená, že EKG je normální. Kromě sinusového rytmu může být síňová, atrioventrikulární nebo komorová, což naznačuje, že rytmus je nastaven buňkami v těchto částech srdce a je považován za patologický.

Sinusový rytmus srdce na EKG - co to znamená a co může říct

Srdeční rytmus, který pochází ze sinusového uzlu a ne z jiných oblastí, se nazývá sinus. Je stanoven u zdravých lidí au některých pacientů trpících srdečním onemocněním.

Srdcové impulsy se objevují v sinusovém uzlu, pak se rozcházejí podél předsíní a komor, což způsobuje, že svalový orgán se stahuje.

Co to znamená a jaké jsou normy

Sinusový rytmus srdce na EKG - co to znamená a jak to určit? V srdci jsou buňky, které vytvářejí hybnost v důsledku určitého počtu úderů za minutu. Jsou umístěny v sinusových a atrioventrikulárních uzlinách, také v Purkyňových vláknech, které tvoří tkáň srdečních komor.

Sinusový rytmus na elektrokardiogramu znamená, že tento impuls je generován sinusovým uzlem (norma je 50). Pokud jsou čísla odlišná, pak je puls generován jiným uzlem, který dává jinou hodnotu pro počet úderů.

Normální zdravý sinusový rytmus srdce je pravidelný s různou srdeční frekvencí, v závislosti na věku.

Normální hodnoty v kardiogramu

Při elektrokardiografii věnujte pozornost:

 1. Zub P na elektrokardiogramu jistě předchází komplexu QRS.
 2. Vzdálenost PQ odpovídá 0,12 sekundám - 0,2 sekundy.
 3. Tvar vlny P je v každém vodiči konstantní.
 4. U dospělých je frekvence rytmu 60 - 80.
 5. Vzdálenost P - P je podobná vzdálenosti R - R.
 6. Bodec P v ​​normálním stavu by měl být kladný ve druhém standardním vedení, záporný ve vedení aVR. Ve všech ostatních vodičích (to je I, III, aVL, aVF) se může jeho tvar lišit v závislosti na směru jeho elektrické osy. Obvykle jsou zuby P kladné jak v olově I, tak v aVF.
 7. U vodičů V1 a V2 bude P vlna dvoufázová, někdy může být většinou kladná nebo většinou negativní. V vede od V3 k V6, hrot je většinou pozitivní, ačkoli tam smět být výjimky se spoléhat na jeho elektrickou osu.
 8. Pro každou vlnu P v normálním stavu je třeba vysledovat komplex QRS, vlnu T. Hodnota PQ u dospělých má hodnotu 0,12 sekund - 0,2 sekundy.

Sinusový rytmus spolu se svislou polohou elektrické osy srdce (EOS) ukazuje, že tyto parametry jsou v normálním rozmezí. Svislá osa zobrazuje projekci polohy orgánu v hrudníku. Také poloha orgánu může být v polo-vertikální, horizontální, polo horizontální rovině.

Když EKG registruje sinusový rytmus, znamená to, že pacient ještě nemá žádné problémy se srdcem. Během vyšetřování je velmi důležité, abyste se nebáli a nebyli nervózní, aby nedošlo k falešným údajům.

Vyšetření byste neměli provádět ihned po fyzické námaze nebo po chůzi pacienta na třetí nebo páté patro. Měli byste také upozornit pacienta, že byste neměli kouřit půl hodiny před vyšetřením, aby nedošlo k falešným výsledkům.

Porušení a kritéria pro jejich určení

Pokud je v popisu fráze: poruchy sinusového rytmu, pak je registrována blokáda nebo arytmie. Arytmie je jakákoliv porucha rytmické sekvence a její frekvence.

Blokování může být způsobeno narušením přenosu excitací z nervových center do srdečního svalu. Například zrychlení rytmu ukazuje, že se standardní sekvencí kontrakcí jsou akcelerovány srdeční rytmy.

Pokud se v závěru objeví fráze o nestabilním rytmu, pak je to projev nízké srdeční frekvence nebo přítomnost sinusové bradykardie. Bradykardie nepříznivě ovlivňuje lidský stav, protože orgány nedostávají množství kyslíku potřebné pro normální aktivitu.

Pokud je zaznamenán akcelerovaný sinusový rytmus, pak je to s největší pravděpodobností projev tachykardie. Taková diagnóza se provádí, když počet úderů srdce překročí 110 úderů.

Interpretace výsledků a diagnostika

Pro diagnostiku arytmie by mělo být provedeno srovnání získaných ukazatelů s normami. Srdeční frekvence během 1 minuty by neměla být větší než 90. K určení tohoto indikátoru potřebujete 60 (sekund) děleno délkou intervalu R-R (také v sekundách) nebo vynásobte počet komplexů QRS za 3 sekundy (délka pásky je 15 cm) o 20.

Lze tedy diagnostikovat následující abnormality:

 1. Bradykardie - HR / min menší než 60, někdy se zaznamenává zvýšení P-P intervalu až na 0,21 sekundy.
 2. Tachykardie - tepová frekvence se zvyšuje na 90, i když ostatní znaky rytmu zůstávají normální. Často lze pozorovat šikmou depresi segmentu PQ a segment ST - vzestupně. Na první pohled to může vypadat jako kotva. Pokud se tepová frekvence zvýší nad 150 úderů za minutu, dojde k blokádám 2. stupně.
 3. Arytmie je nepravidelný a nestabilní sinusový rytmus srdce, kdy se intervaly R-R liší více než o 0,15 sekundy, což je spojeno se změnami počtu úderů na dech a výdechem. Často se vyskytuje u dětí.
 4. Tuhý rytmus - nadměrná pravidelnost kontrakcí. R-R se liší o méně než 0,05 sek. To může být způsobeno vadou sinusového uzlu nebo porušením jeho autonomní regulace.

Příčiny odchylek

Za nejčastější příčiny poruch rytmu lze považovat:

 • nadměrné požívání alkoholu;
 • jakékoli srdeční vady;
 • kouření;
 • dlouhodobé užívání glykosidů a antiarytmik;
 • vyčnívání mitrální chlopně;
 • patologie funkčnosti štítné žlázy, včetně tyreotoxikózy;
 • srdeční selhání;
 • onemocnění myokardu;
 • infekční léze chlopní a jiných částí srdce - onemocnění infekční endokarditidy (jeho symptomy jsou zcela specifické);
 • přetížení: emocionální, psychologické a fyzické.

Další výzkum

Pokud lékař při vyšetření výsledků zjistí, že délka řezu mezi zuby P a jejich výška jsou nerovnoměrné, pak je sinusový rytmus slabý.

Pro určení příčiny může být pacientovi doporučeno podstoupit další diagnostiku: může být identifikována patologie samotného uzlu nebo problémy uzlového autonomního systému.

Poté je přiřazeno Holterovo monitorování nebo je proveden test na léčivo, který umožňuje zjistit, zda existuje patologie samotného uzlu nebo zda je vegetativní systém uzlu regulován.

Další podrobnosti o syndromu slabosti těchto stránek naleznete na videokonferenci:

Pokud se ukáže, že arytmie byla výsledkem poruch v samotném uzlu, jsou stanovena nápravná měření vegetativního stavu. Pokud jsou z jiných důvodů použity jiné metody, například implantace stimulantu.

Holter monitoring je běžný elektrokardiogram, který se provádí během dne. Vzhledem k délce tohoto vyšetření mohou odborníci zkoumat stav srdce při různých stupních stresu. Při provádění normálního EKG leží pacient na gauči a při provádění Holterova monitorování je možné studovat stav těla během období fyzické námahy.

Léčebné taktiky

Sinusová arytmie nevyžaduje speciální léčbu. Nesprávný rytmus neznamená, že existuje některá z uvedených chorob. Porucha srdečního rytmu je běžný syndrom běžný v každém věku.

Vyhnout se problémům se srdcem může být velmi pomáhal správné stravy, denní režim, a nedostatek stresu. Bude užitečné brát vitamíny, aby se udržel srdce a zlepšila pružnost cév. V lékárnách najdete velké množství komplexních vitamínů, které obsahují všechny potřebné složky a specializované vitamíny na podporu práce srdečního svalu.

Kromě nich můžete obohatit svou stravu o takové potraviny, jako jsou pomeranče, rozinky, borůvky, řepa, cibule, zelí, špenát. Obsahují mnoho antioxidantů, které regulují počet volných radikálů, jejichž nadměrné množství může způsobit infarkt myokardu.

Pro hladké fungování srdce potřebuje tělo vitamín D, který se nachází v petrželce, slepičích vejcích, lososech a mléku.

Pokud si dietu nastavíte správně, můžete sledovat denní režim, abyste zajistili dlouhou a nepřerušovanou práci srdečního svalu a nemuseli se o něj starat až do velmi vysokého věku.

Nakonec vás zveme k prohlídce videa s otázkami a odpověďmi o poruchách srdečního rytmu:

800 Sinus kardiostimulátor, co to je

Sinusový rytmus: co to je, jak to vypadá na EKG, možná porušení

Z tohoto článku se naučíte: co sinusový rytmus srdce, jaké mohou být jeho odchylky, se naučí určovat známky normálního a patologického sinusového rytmu EKG.

U kvalifikovaného transkriptu EKG, během něhož se nejprve vyhodnocuje tepová frekvence, se obraťte na kardiologa.

Pojem a charakteristika sinusového rytmu

Popis hlavních charakteristik normálních tepů:

 1. Frekvence - v rozsahu 60 až 90 / min.
 2. Pravidelnost - každý po sobě následující tep nastává v pravidelných intervalech.
 3. Sekvence - každá kontrakce se odehrává ve stejném směru, postupně se zachycují nejprve atria a pak komory, což se odráží ve zvukových charakteristikách prvního a druhého tónu, stejně jako na EKG.
 4. Fyziologická variabilita - schopnost měnit tepovou frekvenci při zachování pravidelnosti a konzistence v reakci na vnější a vnitřní vlivy (např. Cvičení, spánek, zkušenost, bolest, horečka atd.)

Co může být porušení

 • přetrvávající vzácná aktivita (méně než 50 / min);
 • období vyblednutí srdce (žádné impulsy);
 • střídání rychlého rytmu se vzácnými.

Poruchy sinusového rytmu mohou být buď variantou normy, nebo signálem vážné patologie!

Jak sinusový rytmus na EKG v normálu a odchylky

Věnujte pozornost následujícím prvkům EKG:

 • P vlna;
 • P - Q interval;
 • QRS komplex;
 • P-P intervaly;
 • Intervaly R - R;
 • srdeční frekvence.

Jak zaznamenává normální sinusový rytmus

P vlny a P - Q interval
 • Vždy by měla směřovat nahoru (pozitivní P).
 • Má malou velikost ve srovnání s největším zubem R.
 • Předchází každému QRS komplexu.
 • Mezi každým P a QRS by měla být malá, ale stejná mezera - interval P-Q (pokud ne, může to znamenat onemocnění jako Wolf-Parkinsonův-bílý syndrom (WPW)).
QRS komplexy a R-R intervaly
 • Ve všech komplexech QRS by největší R zuby měly směřovat nahoru.
 • Vzdálenost mezi zuby R (intervaly R - R - R) by měla být stejná.
P - P interval

Vzdálenost mezi sousedními zuby P by měla být stejná a stejná jako vzdálenost R - R.

Jaká je patologie sinusového rytmu na EKG

Sinusová tachykardie
Sinusová bradykardie
Sinusová arytmie

U arytmií se srdce stahuje v důsledku excitací ze sinusového uzlu, ale nepravidelně, nepravidelně s:

 • normální frekvence;
 • zrychlení srdeční frekvence;
 • pomalý rytmus.
Sinusový extrasystol

Pokud srdce způsobí nepředvídatelnou mimořádnou kontrakci v důsledku dalšího impulsu z hlavního kardiostimulátoru, pak na EKG:

 1. Sinusový rytmus je sledován, ale špatně - objeví se další QRS komplex předčasně.
 2. P vlna by měla být, ale někdy může chybět.
 3. Komplex QRS vypadá beze změny.
 4. Po extrasystolech není po dlouhou dobu žádný pravidelný komplex - nazývá se kompenzační pauza, která je dvakrát delší než pauza mezi normálními komplexy.
Sick sinus syndrom

EKG - informativní metoda pro stanovení tepové frekvence. Konečný závěr o elektrokardiogramu může učinit pouze odborník, který nepozná pouze standardní odchylky od normy, ale i všechny druhy možností!

Léčba srdce a cév Mapa stránek | Kontakt | Zásady ochrany osobních údajů | Uživatelská smlouva Při citování dokumentu je vyžadován odkaz na web označující zdroj.

Sinusový rytmus srdce na EKG # 8212; co to znamená a co může říct

Srdeční rytmus, který pochází ze sinusového uzlu a ne z jiných oblastí, se nazývá sinus. Je stanoven u zdravých lidí au některých pacientů trpících srdečním onemocněním.

Srdcové impulsy se objevují v sinusovém uzlu, pak se rozcházejí podél předsíní a komor, což způsobuje, že svalový orgán se stahuje.

Co to znamená a jaké jsou normy

Sinusový rytmus na elektrokardiogramu znamená, že tento impuls je generován sinusovým uzlem (norma je 50). Pokud jsou čísla odlišná, pak je puls generován jiným uzlem, který dává jinou hodnotu pro počet úderů.

Normální zdravý sinusový rytmus srdce je pravidelný s různou srdeční frekvencí, v závislosti na věku.

Normální hodnoty v kardiogramu

Při elektrokardiografii věnujte pozornost:

Když EKG registruje sinusový rytmus, znamená to, že pacient ještě nemá žádné problémy se srdcem. Během vyšetřování je velmi důležité, abyste se nebáli a nebyli nervózní, aby nedošlo k falešným údajům.

Vyšetření byste neměli provádět ihned po fyzické námaze nebo po chůzi pacienta na třetí nebo páté patro. Měli byste také upozornit pacienta, že byste neměli kouřit půl hodiny před vyšetřením, aby nedošlo k falešným výsledkům.

Porušení a kritéria pro jejich určení

Pokud je v popisu fráze: poruchy sinusového rytmu, pak je registrována blokáda nebo arytmie. Arytmie je jakákoliv porucha rytmické sekvence a její frekvence.

Blokování může být způsobeno narušením přenosu excitací z nervových center do srdečního svalu. Například zrychlení rytmu ukazuje, že se standardní sekvencí kontrakcí jsou akcelerovány srdeční rytmy.

Pokud je zaznamenán akcelerovaný sinusový rytmus, pak je to s největší pravděpodobností projev tachykardie. Taková diagnóza se provádí, když počet úderů srdce překročí 110 úderů.

Interpretace výsledků a diagnostika

Lze tedy diagnostikovat následující abnormality:

Příčiny odchylek

Za nejčastější příčiny poruch rytmu lze považovat:

Další výzkum

Pokud lékař při vyšetření výsledků zjistí, že délka řezu mezi zuby P a jejich výška jsou nerovnoměrné, pak je sinusový rytmus slabý.

Pro určení příčiny může být pacientovi doporučeno podstoupit další diagnostiku: může být identifikována patologie samotného uzlu nebo problémy uzlového autonomního systému.

Poté je přiřazeno Holterovo monitorování nebo je proveden test na léčivo, který umožňuje zjistit, zda existuje patologie samotného uzlu nebo zda je vegetativní systém uzlu regulován.

Další podrobnosti o syndromu slabosti těchto stránek naleznete na videokonferenci:

Pokud se ukáže, že arytmie byla výsledkem poruch v samotném uzlu, jsou stanovena nápravná měření vegetativního stavu. Pokud jsou z jiných důvodů použity jiné metody, například implantace stimulantu.

Léčebné taktiky

Sinusová arytmie nevyžaduje speciální léčbu. Nesprávný rytmus neznamená, že existuje některá z uvedených chorob. Porucha srdečního rytmu je běžný syndrom běžný v každém věku.

Kromě nich můžete obohatit svou stravu o takové potraviny, jako jsou pomeranče, rozinky, borůvky, řepa, cibule, zelí, špenát. Obsahují mnoho antioxidantů, které regulují počet volných radikálů, jejichž nadměrné množství může způsobit infarkt myokardu.

Pro hladké fungování srdce potřebuje tělo vitamín D, který se nachází v petrželce, slepičích vejcích, lososech a mléku.

Pokud si dietu nastavíte správně, můžete sledovat denní režim, abyste zajistili dlouhou a nepřerušovanou práci srdečního svalu a nemuseli se o něj starat až do velmi vysokého věku.

Nakonec vás zveme k prohlídce videa s otázkami a odpověďmi o poruchách srdečního rytmu:

Jaký je sinusový rytmus na EKG

Pokud někdo přijde na návštěvu u lékaře a specialista je podezřelý, že jeho srdce není v pořádku, posílá pacienta na EKG. Sinusový rytmus na EKG je velmi důležitým ukazatelem a jasně udává údaje o skutečném stavu lidského srdečního svalu. Co přesně lze určit při pohledu na kardiogram, stojí za to zvážit podrobněji.

Co je sinusový rytmus

To znamená, že sinusový rytmus na kardiogramu je následující:

Normální sinusový rytmus je přítomen pouze tehdy, když tepová frekvence není menší než 60 a ne více než 80 úderů za minutu. Je to tento rytmus, který je lidským tělem akceptován jako normální. a na kardiogramu jsou zobrazeny zuby stejné velikosti, které jsou ve stejné vzdálenosti od sebe.

Pokud se sinusový rytmus kardiogramu srdce odchyluje od normy, lékař předepíše pacientovi řadu dalších studií, včetně testů.

Jaká jsou kritéria pro dešifrování výsledku EKG

 • výška tyčí odrážející rytmus srdečních impulzů;
 • vzdálenost mezi zuby na kardiogramu;
 • jak dramaticky kolísají ukazatele schematického obrazu;
 • přesně, jaká je vzdálenost mezi sloupci zobrazujícími pulsy.

Jaké problémy mají sinusový rytmus na EKG

 • sinusová tachykardie na elektrokardiogramu, označující rytmus kontrakcí, který je považován za normální;
 • sinusová arytmie na EKG, indikující, že interval mezi kontrakcemi srdečních svalů je příliš velký;
 • sinusová bradykardie na EKG, což ukazuje, že se srdce stahuje méně než 60krát za jednu minutu;
 • přítomnost příliš malého intervalu mezi zuby kardiogramu, což znamená narušení sinusového uzlu.

Pomocí EKG je snadné určit přítomnost sinusové tachykardie, arytmie nebo bradykardie.

Sinusová bradykardie je častou abnormalitou, zejména pokud jde o zdraví dítěte. Tato diagnóza může být vysvětlena mnoha faktory, mezi nimiž mohou být fyziologické defekty nebo jednoduše faktor chronické únavy.

Odchylka EOS vlevo také naznačuje, že práce vitálního těla není správně organizována. Po stanovení těchto odchylek pošle lékař pacientovi další vyšetření a požádá ho, aby provedl řadu nezbytných testů.

Pokud je pozorována horizontální poloha EOS, nemůže být okamžitě považována za patologický stav. Takové axiální indikátory jsou pozorovány u lidí s krátkým vzrůstem, ale spíše širokými rameny. Pokud je osa vychýlena doleva nebo doprava, což je velmi patrné, pak tyto indikátory mohou indikovat patologický stav orgánu, zvýšení levé nebo pravé komory. Posunutí osy může znamenat, že jsou ovlivněny určité ventily. Je-li osa posunuta doleva, pak má osoba s největší pravděpodobností srdeční selhání. Pokud člověk trpí ischémií, pak dojde k posunu osy správným směrem. Taková odchylka může být také zmíněna o anomáliích vývoje srdečního svalu.

Co můžeme říci o ukazatelích výkonnosti

Na EKG je sinusový rytmus vždy a bez selhání ve srovnání s určitými ukazateli normy. Pouze tehdy, bude-li se o těchto číslech dozvědět úplně, bude lékař schopen poradit se s kardiogramem pacienta a podat správný závěr.

Běžné ukazatele pro děti a dospělé jsou velmi rozdílné faktory. Pokud vezmeme v úvahu otázky normy pro různé věkové kategorie, budou tyto hodnoty přibližně následující:

Normální srdeční frekvence u dětí je větší než u dospělých

Výše uvedené údaje spadají do kategorie zavedené normy, ale pokud se mírně liší, ne vždy se jedná o známku přítomnosti závažných patologických stavů v těle.

Vzhledem k tomu, co EKG indikátory mohou lišit od normy

Pokud výsledek elektrokardiogramu neodpovídá vždy normě, znamená to, že takový stav organismu by mohl být vyvolán následujícími faktory:

Zrychlená srdeční frekvence nebo příliš pomalá může samozřejmě mluvit o problémech vážnější povahy. Pokud výsledky kardiogramu neodpovídají normě, pak to může znamenat akutní srdeční selhání, posun ventilu a vrozené srdeční vady.

Pokud je rytmus dutiny v rámci stanovené normy, pak by se člověk neměl bát a lékař bude schopen se ujistit, že jeho pacient je zdravý.

Proč by měl člověk podstoupit EKG test

 • Má patologie a nemoci vrozené povahy?
 • protože jaké patologie v těle začínají srdeční problémy;
 • nemůže být způsobem života osoby, která způsobuje porušování práce hlavního těla;
 • zda je srdce ve správné poloze a zda jeho ventily fungují správně.

Normální sinusový rytmus na EKG se zobrazuje ve formě zubů stejné velikosti a tvaru, přičemž vzdálenost mezi nimi je také stejná. Pokud jsou pozorovány odchylky od této normy, znamená to, že osoba bude muset být dodatečně vyšetřena.

Pravidelné provádění kardiogramu a kontrola pulzního rytmu je nezbytné pro ty, kteří již mají problémy se srdcem nebo pracují v určitých oblastech

Pokud je sinusový rytmus v normálním rozmezí, pak není třeba provádět další testy a testy opakovat. Normální fungování srdce a patologické abnormality jsou vždy zaznamenány kardiogramem.

Sinusový rytmus: podstata, odraz na EKG, norma a odchylky, vlastnosti

Sinusový rytmus je jedním z nejdůležitějších ukazatelů normální funkce srdce, což naznačuje, že zdroj kontrakcí pochází z hlavního, sinusového, orgánového uzlu. Tento parametr patří mezi první v závěru EKG a pacienti, kteří podstoupili studii, dychtivě zjistí, co to znamená a zda stojí za to se obávat.

Srdce je hlavním orgánem, který zásobuje všechny orgány a tkáně krví, stupeň okysličování a funkce celého organismu závisí na jeho rytmické a důsledné práci. Pro svalovou kontrakci je nutný tlak - impuls vycházející z jednotlivých buněk vodivého systému. Odkud tento signál pochází a jaká je jeho frekvence, závisí charakteristika rytmu.

srdeční cyklus je normální, primární impuls pochází ze sinusového uzlu (SU)

Sinusový uzel (SU) se nachází pod vnitřní membránou pravé síně, je dobře zásobován krví, přijímá krev přímo z koronárních tepen, bohatě zásobován vlákny autonomního nervového systému, které na ně mají vliv, což přispívá ke zvýšení i oslabení frekvence generování pulsů.

Buňky sinusového uzlu jsou seskupeny do svazků, jsou menší než normální kardiomyocyty, mají tvar vřetena. Jejich kontraktilní funkce je extrémně slabá, ale schopnost tvořit elektrický impuls je podobná nervovým vláknům. Hlavní uzel je spojen s atrioventrikulárním uzlem, který je přenášen na signály pro další excitaci myokardu.

Sinusový uzel se nazývá hlavní kardiostimulátor, protože poskytuje srdeční frekvenci, která poskytuje orgánům adekvátní krevní zásobení, a proto je udržování pravidelného sinusového rytmu nesmírně důležité pro hodnocení funkce srdce během lézí.

Řídící systém generuje pulsy nejvyšší frekvence ve srovnání s ostatními odděleními vodivého systému a poté je dále vysílá s vysokou rychlostí. Frekvence tvorby impulzů sinusovým uzlem je v rozsahu od 60 do 90 za minutu, což odpovídá normální frekvenci tepů, když se vyskytují na úkor hlavního kardiostimulátoru.

Elektrokardiografie je hlavní metodou, která umožňuje rychle a bezbolestně určit, kde srdce přijímá impulsy, jaká je jejich frekvence a rytmus. EKG se stala pevně zavedenou v praxi terapeutů a kardiologů díky své dostupnosti, snadné implementaci a vysokému obsahu informací.

Po obdržení výsledku elektrokardiografie se každý podívá na závěr, který tam lékař zanechal. Prvním indikátorem bude hodnocení rytmu - sinus, pokud pochází z hlavního uzlu, nebo nesinus, což indikuje jeho specifický zdroj (AV uzel, síňová tkáň atd.). Například výsledek „sinusového rytmu se srdeční frekvencí 75“ by neměl být narušen, je to norma, a pokud odborník píše o non-sinusovém ektopickém rytmu, zvýšeném rytmu (tachykardii) nebo zpomalení (bradykardii), pak je čas jít na další vyšetření.

Sinusový uzlinový rytmus (SU) - sinusový rytmus - normální (vlevo) a abnormální sinusové rytmy. Jsou označeny počátky pulsu.

Závěrem lze říci, že pacient může zjistit informace o poloze EOS (elektrické osy srdce). Normálně to může být jak vertikální a semi-vertikální, tak horizontální nebo polo-horizontální, v závislosti na individuálních vlastnostech osoby. Odchylky EOS vlevo nebo vpravo zase zase hovoří o organickém onemocnění srdce. Podrobnosti o EOS a jeho variantách jsou popsány v samostatné publikaci.

Sinusový rytmus je normální

Často, pacienti, kteří objevili sinusový rytmus v závěru elektrokardiogramu, se začínají obávat, jestli je vše v pořádku, protože tento termín není každému znám, a proto může mluvit o patologii. Mohou však být zklidněny: sinusový rytmus je normou, která označuje aktivní práci sinusového uzlu.

Na druhé straně, i když je zachována aktivita hlavního kardiostimulátoru, jsou možné určité odchylky, ale také ne vždy slouží jako indikátor patologie. Výkyvy rytmu se vyskytují v různých fyziologických stavech, které nejsou způsobeny patologickým procesem v myokardu.

Dopad na sinusový uzel nervu vagus a vláken sympatického nervového systému často způsobuje změnu jeho funkce ve směru větší nebo menší frekvence tvorby nervových signálů. To se odráží ve frekvenci tepu, který se počítá na stejném kardiogramu.

Normálně, frekvence sinusového rytmu leží v rozmezí od 60 do 90 úderů za minutu, ale odborníci poznamenávají, že neexistuje žádná jasná hranice pro stanovení normy a patologie, to znamená, že s tepovou frekvencí 58 úderů za minutu je příliš brzy na to mluvit o bradykardii, stejně jako o tachykardii při překročení. Ukazatel v 90. Všechny tyto parametry by měly být komplexně vyhodnoceny s povinným popisem celkového stavu pacienta, zvláštností jeho výměny, typu aktivity a dokonce i toho, co dělal přímo před studií.

Stanovení zdroje rytmu v analýze EKG - základní bod, přičemž se uvažují ukazatele sinusového rytmu:

 • Definice P zubů před každým komorovým komplexem;
 • Trvalá konfigurace síňových zubů ve stejném vedení;
 • Konstantní hodnota intervalu mezi zuby P a Q (do 200 ms);
 • Vždy pozitivní (směřující nahoru) P vlny ve druhém standardním vedení a negativní v aVR.

Závěrem lze říci, že předmět EKG může najít: "sinusový rytmus se srdeční frekvencí 85, normální poloha elektrické osy." Takový závěr je považován za normu. Další možnost: "non-sinusový rytmus s frekvencí 54, ektopický." Tento výsledek by měl být upozorněn, protože je možná závažná patologie myokardu.

Výše uvedené charakteristiky na kardiogramu ukazují na přítomnost sinusového rytmu, což znamená, že impuls přichází z hlavního uzlu dolů do komor, které se stahují po síni. Ve všech ostatních případech je rytmus považován za nesinusový a jeho zdroj leží mimo SU - ve vláknech komorového svalu, atrioventrikulárního uzlu atd. Impuls je možný ze dvou míst vodivého systému najednou, v tomto případě jde také o arytmii.

Aby byl výsledek EKG nejpřesnější, měly by být vyloučeny všechny možné příčiny změn aktivity srdce. Kouření, rychlé stoupání po schodech nebo běh, šálek silné kávy může změnit parametry srdce. Rytmus samozřejmě zůstává sinus, pokud uzel pracuje správně, ale alespoň se stanoví tachykardie. V tomto ohledu je třeba před studiem uklidnit, odstranit napětí a zkušenosti, stejně jako fyzickou námahu - vše, co přímo nebo nepřímo ovlivňuje výsledek.

Sinusový rytmus a tachykardie

Opět si uvědomte, že odpovídá sinusovému rytmu s frekvencí 60 - 90 za minutu. Co když však parametr překročí stanovené limity a zároveň si zachová „sinus“? Je známo, že takovéto výkyvy ne vždy hovoří o patologii, takže není nutné předčasně panikařit.

Zrychlený sinusový rytmus srdce (sinusová tachykardie), který není indikátorem patologie, se zaznamenává, když:

 1. Emocionální zážitky, stres, strach;
 2. Silná fyzická námaha - v tělocvičně, s těžkou fyzickou prací atd.;
 3. Po přílišném jídle pijete silnou kávu nebo čaj.

Taková fyziologická tachykardie ovlivňuje údaje EKG:

 • Délka mezery mezi zuby P, interval RR se snižuje, přičemž doba trvání, která s příslušnými výpočty umožňuje stanovit přesnou hodnotu srdeční frekvence;
 • P-vlna zůstává na svém normálním místě - před komorovým komplexem, který má zase správnou konfiguraci;
 • Frekvence stahů srdce podle výsledků výpočtů přesahuje 90-100 za minutu.

Tachykardie se zachovaným sinusovým rytmem za fyziologických podmínek je zaměřena na poskytnutí krve tkáním, které ji z různých důvodů potřebují - cvičení, například běhání. Nelze ji považovat za porušení a v krátkém časovém období samotné srdce obnovuje sinusový rytmus normální frekvence.

Pokud se v nepřítomnosti jakékoli choroby subjekt setká na kardiogramu s tachykardií se sinusovým rytmem, měli byste si okamžitě vzpomenout, jak tato studie proběhla - nebojte se, spěchal do kardiografické místnosti při zlomové rychlosti nebo možná kouřil na schodech kliniky těsně před Odstranění EKG.

Sinusový rytmus a bradykardie

Opakem sinusové tachykardie je práce srdce - zpomalení jeho kontrakcí (sinus bradykardie), která také ne vždy hovoří o patologii.

Fyziologická bradykardie s poklesem frekvence impulsů ze sinusového uzlu menší než 60 za minutu může nastat, když:

 1. Stav spánku;
 2. Profesionální sportovní výuka;
 3. Jednotlivé ústavní rysy;
 4. Na sobě těsně přiléhající límec, pevně přiléhající kravata.

Stojí za zmínku, že bradykardie, častěji než zvýšení tepové frekvence, hovoří o patologii, takže pozornost je obvykle blízká. S organickými lézemi srdečního svalu se bradykardie, i když je zachován sinusový rytmus, může stát diagnózou vyžadující léčbu.

Ve snu dochází k významnému poklesu pulsu - asi o třetinu „denní normy“, která je spojena s převahou nervu nervu vagus, který potlačuje aktivitu sinusového uzlu. EKG je častěji zaznamenána u subjektů v bdělém stavu, takže tato bradykardie není během normálních studií hmotnostních studií fixována, ale může být pozorována při každodenním sledování. Je-li v závěru Holterova monitoringu indikováno zpomalení sinusového rytmu ve snu, pak je docela pravděpodobné, že indikátor zapadne do normy, jak kardiolog vysvětlí zvláště starým pacientům.

Kromě toho je třeba poznamenat, že asi 25% mladých mužů má vzácnější puls v rozmezí 50-60, a rytmus je sinusový a pravidelný, nejsou žádné příznaky potíží, to znamená, že je to varianta normy. Profesionální sportovci mají také tendenci k bradykardii v důsledku systematické fyzické námahy.

Sinusová bradykardie je stav, kdy srdeční frekvence klesne pod 60, ale impulsy v srdci jsou nadále generovány hlavním uzlem. Lidé s tímto stavem mohou slabost, pociťovat závratě, často je tato anomálie spojena s vagotonií (varianta vegetativní cévní dystonie). Sinusový rytmus s bradykardií by měl být důvodem pro vyloučení velkých změn v myokardu nebo jiných orgánech.

Příznaky sinusové bradykardie na EKG budou prodlužovat mezery mezi síňovými zuby a komorovými kontrakčními komplexy, ale všechny indikátory rytmu „sinus“ jsou zachovány - P vlně stále předchází QRS a má konstantní velikost a tvar.

Sinusový rytmus je tedy normálním indikátorem EKG, což naznačuje, že hlavní kardiostimulátor zůstává aktivní a během normálního srdečního rytmu je sinusový rytmus i normální frekvence mezi 60 a 90 údery. Nemělo by být důvodem k obavám, pokud neexistují známky jiných změn (například ischemie).

Kdy byste se měli bát?

Závěry kardiografie by měly být důvodem ke znepokojení, což naznačuje patologickou sinusovou tachykardii, bradykardii nebo arytmii s nestabilitou a nepravidelností rytmu.

S tachy a bradyformy lékař rychle nastaví odchylku pulsu z normy na vyšší nebo nižší stranu, vyjasní stížnosti a pošle další vyšetření - ultrazvuk srdce, holter, krevní testy na hormony atd. Po zjištění příčiny můžete zahájit léčbu.

Nestabilní sinusový rytmus na EKG se projevuje nerovnoměrnými intervaly mezi hlavními zuby komorových komplexů, jejichž kolísání přesahuje 150-160 msec. To je téměř vždy znamení patologie, takže pacient není ponechán bez dozoru a zjistit příčinu nestability v sinusovém uzlu.

Elektrokardiografie také říká, že srdce bije nepravidelným sinusovým rytmem. Nepravidelné kontrakce mohou být způsobeny strukturálními změnami myokardu - jizvou, zánětem, srdečními vadami, srdečním selháním, celkovou hypoxií, anémií, kouřením, endokrinní patologií, zneužíváním určitých skupin léků a mnoha dalšími důvody.

Z hlavního kardiostimulátoru vyzařuje abnormální sinusový rytmus, ale v tomto případě se zvyšuje a snižuje četnost úderů orgánů, ztrácí svou stálost a pravidelnost. V tomto případě mluvíme o sinusové arytmii.

Arytmie s sinusovým rytmem může být variantou normy, pak se nazývá cyklická a je obvykle spojena s respirační respirační arytmií. S tímto jevem, inhalace, zvýšení tepové frekvence a výdechu klesá. Respirační arytmie mohou být zjištěny u profesionálních atletů, adolescentů v období zvýšené hormonální úpravy, u osob trpících autonomní dysfunkcí nebo neurózou.

Sinusová arytmie spojená s dýcháním je diagnostikována na EKG:

 • Normální forma a umístění síňových zubů, které předcházejí všem komorovým komplexům, je zachována;
 • Na základě inspirace se intervaly mezi kontrakcemi snižují, zatímco při vypršení se prodlužují.

sinusový rytmus a respirační arytmie

Některé testy nám umožňují rozlišit fyziologickou sinusovou arytmii. Mnoho lidí ví, že během zkoušky mohou požádat o zadržení dechu. Tato jednoduchá akce pomáhá vyrovnat působení vegetativů a určit pravidelný rytmus, pokud je spojen s funkčními příčinami a není odrazem patologie. Kromě toho beta-adrenergní blokátor zvyšuje arytmii a atropin ho odstraňuje, ale to se nestane při morfologických změnách v sinusovém uzlu nebo ve svalovém srdci.

Pokud je sinusový rytmus nepravidelný a není eliminován zadržením dechu a farmakologických vzorků, je čas přemýšlet o přítomnosti patologie. Mohou to být:

 1. Myokarditida;
 2. Kardiomyopatie;
 3. Onemocnění koronárních tepen diagnostikované u většiny starších lidí;
 4. Selhání srdce s expanzí jeho dutin, které nevyhnutelně ovlivňuje sinusový uzel;
 5. Plicní patologie - astma, chronická bronchitida, pneumokonióza;
 6. Anémie, včetně dědičné;
 7. Neurotické reakce a závažná vegetativní dystonie;
 8. Poruchy endokrinního systému (diabetes, thyrotoxikóza);
 9. Zneužívání diuretik, srdečních glykosidů, antiarytmik;
 10. Poruchy elektrolytů a intoxikace.

Sinusový rytmus s jeho nepravidelností neumožňuje vyloučit patologii, ale naopak to nejčastěji označuje. To znamená, že kromě "sinus" musí být rytmus správný.

příklad přerušení a nestability v sinusovém uzlu

Pokud pacient ví o nemocech, které v něm existují, je diagnostický proces zjednodušen, protože lékař může úmyslně jednat. V ostatních případech, kdy nestabilní sinusový rytmus byl nález na EKG, se očekává komplex vyšetření - holter (diurnální EKG), běžecký pás, echokardiografie atd.

Rysy rytmu u dětí

Děti jsou velmi zvláštní součástí lidí, kteří mají mnoho parametrů, které jsou velmi odlišné od dospělých. Takže každá matka vám řekne, jak často srdce novorozence bije, ale nebude se bát, protože je známo, že děti v prvních letech a zejména novorozenci mají puls mnohem častěji než dospělí.

Sinusový rytmus by měl být zaznamenán u všech dětí bez výjimky, pokud se nejedná o poškození srdce. Věk-související tachykardie je spojena s malou velikostí srdce, která by měla poskytnout rostoucímu tělu potřebné množství krve. Čím menší je dítě, tím častěji má puls, v neonatálním období dosahuje 140-160 minut za minutu a ve věku 8 let postupně klesá na míru „dospělého“.

EKG u dětí stanoví stejné příznaky sinusového rytmu - zuby P před komorovými kontrakcemi stejné velikosti a tvaru a tachykardie by měla odpovídat věkovým parametrům. Nedostatek aktivity sinusového uzlu, kdy kardiolog indikuje nestabilitu rytmu nebo ektopie svého řidiče - příčina vážného znepokojení lékařů a rodičů a hledání příčiny, která se v dětství často stává vrozenou vadou.

Současně, čtení indikace pro sinusovou arytmii podle údajů EKG, by matka neměla okamžitě zpanikařit a omdlet. Je pravděpodobné, že sinusová arytmie je spojena s dýcháním, které je často pozorováno u dětí. Je nutné vzít v úvahu podmínky pro odstranění EKG: pokud bylo dítě položeno na studený gauč, byl vyděšený nebo zmatený, pak reflexní dech zadržet projevy respirační arytmie, což neznamená vážné onemocnění.

Sinusová arytmie by však neměla být považována za normu, dokud nebude prokázána její fyziologická podstata. Patologie sinusového rytmu je tedy častěji diagnostikována u předčasně narozených dětí postižených intrauterinální hypoxií u dětí se zvýšeným intrakraniálním tlakem u novorozenců. To může vyvolat křivici, rychlý růst, IRR. Jak nervový systém dozrává, regulace rytmu je zlepšena a poruchy mohou projít.

Jedna třetina sinusových arytmií u dětí je patologického charakteru a je způsobena dědičnými faktory, infekcí s vysokou horečkou, revmatismem, myokarditidou a srdečními vadami.

Sport s respirační arytmií není pro dítě kontraindikován, ale pouze za předpokladu stálého dynamického pozorování a záznamu EKG. Pokud příčina nestabilního sinusového rytmu není fyziologická, bude kardiolog nucen omezit sportovní aktivity dítěte.

Je jasné, že rodiče jsou znepokojeni důležitou otázkou: co dělat, když je sinusový rytmus na EKG abnormální nebo je arytmie fixovaná? Za prvé, musíte jít k kardiologovi a ještě jednou provést kardiografii pro dítě. Jsou-li prokázány fyziologické změny, jsou pozorování a EKG dostatečné 2krát ročně.

Pokud nestabilita sinusového rytmu nespadá do normálního rozmezí, není způsobena dýchacími nebo funkčními příčinami, kardiolog předepíše léčbu podle skutečné příčiny arytmie.