logo

Rozluštění krve

Klikněte na odkaz - přejděte na stránku s podrobným popisem indikátoru
(otevře se v novém okně)

Přeneste zde data z formuláře a klikněte na tlačítko "Dešifrovat" v dolní části tabulky.

Používá se nejběžnější jednotky

Tyto výsledky jsou pouze informativní, nejsou diagnózou a nenahrazují osobní konzultaci s lékařem.

Mezi lékařská laboratorní výzkum patří jedno z hlavních míst věnovaných analýze krve. Podle výsledků celkového krevního testu se hodnotí zdraví lidského těla, přítomnost různých zánětů a patologií, hematopoetických poruch. A tak, jak je to děláno zdarma online dekódování celého krevního obrazu u dětí a dospělých.

Krevní test u mužů a žen je obecný a provádí se za účelem stanovení jakékoli konkrétní patologie. V tomto případě jsou pacienti nejčastěji zařazováni do obecné analýzy, která zahrnuje stanovení parametrů všech typů krevních buněk, počítání počtu leukocytů, krevních destiček a erytrocytů v nich obsažených, měření hladin hemoglobinu v krvi a mnoho dalších ukazatelů. Tato analýza je prováděna s cílem identifikovat infekce v těle, diagnostikovat zánětlivé procesy, alergické reakce a virová onemocnění. U těhotných žen pomáhá provádět kompletní krevní test s určitou frekvencí, která pomáhá včas diagnostikovat abnormality v průběhu těhotenství.

Aby všeobecný krevní test dal výsledek co nejblíže pravdě, je třeba se zdržet konzumace po dobu 8-12 hodin, než se bude konat, stejně jako konzumace jakýchkoli nápojů, s výjimkou běžné vody.

Pokud osoba před časem, před návštěvou odborníka, chce učinit předběžné online dekódování výsledků svého krevního testu, naše bezplatná online služba dešifrování krve pro děti a dospělé mu pomůže pochopit ukazatele. Také s pomocí této služby můžete zjistit míru ukazatelů celkového krevního testu, která se poněkud liší v závislosti na věku pacienta. Kromě toho jsou pro těhotné ženy stanoveny odlišné od všeobecných norem.

Obecný krevní test

Obecné vyšetření krve je typ diagnózy, ve které je možné zjistit příčinu vzniku specifických symptomů. Pro provedení tohoto postupu lékař vezme krev z prstu nebo žíly. Taková diagnóza neznamená žádnou přípravu, jedinou věcí, kterou nelze udělat, když jdete provést analýzu, je jíst.

Uveďte výsledky úplného krevního obrazu

Co je krevní test?

Obecný krevní test umožňuje stanovit následující parametry provedené analýzy:

 1. Počet červených krvinek;
 2. Hemoglobin. Představuje množství speciální látky, která je přítomna v červených krvinkách a je nezbytná pro okysličování plic a jiných orgánů.
 3. Hladina bílých krvinek.
 4. Počet krevních destiček - krevní destičky, jejichž úloha je základem krvácení při poranění cévy.
 5. Hematokrit.
 6. Rychlost sedimentace erytrocytů. Výsledkem této studie se můžete naučit vlastnost krve.

Pokud znáte všechny prezentované parametry, můžete vytvořit přesný obraz o lidském zdraví a určit přítomné patologie.

Proces analýzy

Jak bylo uvedeno výše, provedení předložené analýzy nevyžaduje zvláštní přípravu. Krev se odebírá ráno na prázdný žaludek prstem. Pro tyto účely použijte speciální sterilní přístroj - rozmetadlo.
Zdravotnický pracovník s rychlým pohybem provede malou propíchnutí kůže prstu. Poté, co se z ní vynořila krev, měla by být odebrána malou pipetou do zkumavky. Je velmi vzácné, aby se krev odebírala ze žíly pro všeobecný výzkum.
Darovaná krev je přístupná různým studiím:

 • stanovení počtu krevních buněk pomocí mikroskopu;
 • měření hladiny hemoglobinu;
 • stanovení ESR.

Rozluštění kompletního krevního obrazu by měl provádět ošetřující lékař, ale některé ukazatele lze vyhodnotit nezávisle.

Interpretace celkového krevního obrazu

Proces dekódování krevního testu by měl probíhat v několika fázích. Tak je možné vyhodnotit základní krevní parametry. Moderní laboratoře mají speciální vybavení, díky kterému je možné bez problémů zkontrolovat základní krevní parametry. Takové zařízení poskytuje výsledky studie formou výtisku. Nastiňuje základní parametry zkratek krve v angličtině. Navíc dnes můžete provést dešifrování celkového krevního testu online vyplněním zvláštního formuláře. Pojďme se zabývat každou složkou analýzy zvlášť.

Krevní test - transkript

Výsledky interpretace analýz mají pouze informativní charakter, nejsou diagnózou a nenahrazují osobní konzultaci s lékařem.
Správa lokality není zodpovědná za případné negativní důsledky vyplývající z vlastní interpretace jejich analýz a jmenování léčby nebo nečinnosti.

Abyste mohli výsledky analýzy uložit, nezapomeňte se zaregistrovat.

Při zadávání hodnot indikátorů dbejte na měrné jednotky!

V lékařství je krevní test jedním z nejdůležitějších míst mezi laboratorními a diagnostickými postupy. Krevní test pomáhá určit přítomnost zánětlivých procesů a patologií, identifikovat různá porušení v krvi, stejně jako zhodnotit stav lidského zdraví obecně.

Obecný krevní obraz je nejběžnější analýzou a zahrnuje stanovení koncentrace hemoglobinu, počtu leukocytů a počítání leukocytového vzorce, stanovení počtu červených krvinek, krevních destiček, rychlosti sedimentace erytrocytů (ESR) a dalších ukazatelů. Kompletní krevní obraz poskytuje informace o infekčních, zánětlivých procesech v těle, umožňuje identifikovat virová a bakteriální onemocnění, možné infekce a alergie. Dekódování krevního testu u těhotných žen pomáhá včas odhalit možné problémy během těhotenství.

Rozluštění krevního testu online vám pomůže před dešifrovat vaši analýzu před návštěvou lékaře, porozumět ukazatelům krevních testů, rozluštit krevní test dítěte a naučit se normy ukazatelů pro dospělé a děti. Vysvětlení krevního testu během těhotenství: zvláštní standardy analýzy pro těhotné ženy, obecné výsledky na několika ukazatelích (transkript krevních testů u dětí, krevní test dětského transkriptu, krevní test u dětí, normální krevní test, krevní test těhotenství dešifrování, krevní testy v těhotenství dekódování krevního testu u těhotných žen během těhotenství)

Online služba dekódování krevních testů pro dospělé a děti

Pokud jste obdrželi výsledky krevních testů, ale nemáte možnost okamžitě jít k lékaři, který deciphers všechny ukazatele, pak použít online krevní test dešifrování služby. Pomocí výše uvedené tabulky můžete určit, jaká čísla jsou uvedena u každého typu krevních buněk a zda se obávat o své zdraví.

Po zadání hematologických dat do odpovídajících buněk tabulky se automaticky zobrazí normální krevní parametry:

 • Počet krevních buněk (krevní destičky, leukocyty);
 • Procento buněčné hmoty do plazmy;
 • Leukocytární vzorec.

Krevní test online

MCH - střední korpuskulární hemoglobin. Tento indikátor ukazuje obsah hemoglobinu v erytrocytech (pg). SIT se vypočítá podle vzorce:

MCH = hemoglobin (g / l) / počet erytrocytů = pg

Barevný indikátor (CPU) - starý, metoda, která indikuje saturaci červených krvinek hemoglobinem. U moderních přístrojů je tento ukazatel nahrazen indexem SIT. Tyto indexy odrážejí totéž, vyjádřené pouze v různých jednotkách.

Leukocytární vzorec

Typy leukocytů, norma

Neutrofily

Rychlost neutrofilů podle věku

Proč jsou neutrofily zvýšeny?

 • Akutní infekční onemocnění (angína, sinusitida, enteritida, kolitida, gastritida, bronchitida, pneumonie)
 • Purulentní procesy - absces, flegmon, gangréna, osteomyelitida
 • Zánět vnitřních orgánů: pankreatitida, gastritida, kolitida, štítné žlázy)
 • Akutní oběhové poruchy (mrtvice, srdeční infarkt, ledviny, slezina)
 • Chronické metabolické poruchy: diabetes mellitus, urémie, metabolický syndrom
 • Onkologickéonemocnění
 • Účel imunostimulancií

Proč jsou neutrofily redukovány?

 • Akutní infekční onemocnění: tyfus, brucelóza, chřipka, spalničky, plané neštovice, virová hepatitida, zarděnka
 • aplastickou anémii
 • akutní leukémie
 • Dědičná neutropenie
 • Hypertyreóza
 • chemoterapii
 • radioterapii
 • Použití antibiotik a protizánětlivých léčiv

Co je to leukocytární posun doleva a doprava?

Posun vzorce leukocytů vlevo, toto označení znamená nadměrný obsah mladých forem neutrofilů v krvi (převažují neutrofily pásu). Tyto krevní parametry jsou zpravidla pozorovány v následujících patologiích:

 • bolest v krku
 • malárie
 • apendicitida
 • záškrt
 • pneumonie
 • šarlatovou horečku
 • tyfus
 • sepse
 • intoxikace.

Posun vzorce leukocytů doprava znamená převahu zralých forem neutrofilů v krvi a pokles hladiny mladých forem. Tento stav lze pozorovat s úplným lidským zdravím. Ale může to znamenat následující problémy?

 • Radiační poškození
 • Toxická otrava
 • Nedostatek kyseliny listové
 • Chronické respirační selhání
 • Krevní test online

  Dekódování krevního testu.

  Klinický (všeobecný) krevní test je jednou z nejčastějších metod vyšetřování. Dekódování klinického krevního testu umožňuje lékaři zjistit přítomnost patologických stavů, zánětlivých procesů, poruch krve, vyhodnotit celkový zdravotní stav. K provedení analýzy se odebírá krev z prstu nebo ze žíly, obvykle ráno před jídlem.

  Co je to transkript celkového krevního testu?

  Rozluštění výsledků krevního testu umožňuje stanovit:

  • počet leukocytů a vzorce leukocytů;

  • Řada dalších kritických krevních parametrů.

  Rozluštění celkového krevního testu dítěte nebo dospělého umožňuje posoudit některé základní ukazatele těla, na jejichž základě lékař rozhodne o dalším vyšetření nebo léčbě.


  Online přepis krevního testu.

  Moderní techniky umožňují automatizovat řadu procesů spojených s hodnocením společných analýz. Na našich stránkách máte přístup k bezplatnému přepisu krevních testů online. Pečlivým vyplněním testovacích údajů na této stránce můžete zjistit, který z vašich krevních obrazů není normální. Nezapomeňte, že přepis celého krevního obrazu (normální, zvýšený nebo snížený výkon) na našich webových stránkách je čistě informativní. Pro úplná vyšetření a doporučení léčby je nutná plná konzultace s lékařem.

  Přepis krevních testů: rychlost, odchylka, příčiny

  Dekódování krevního testu online vám umožní určit odchylku hlavních ukazatelů od normy, zjistit možné příčiny těchto odchylek a připravit se tak na schůzku lékaře.

  V tomto článku můžete nejen vyhodnotit krevní test, ale také získat odpovědi na následující otázky:

  MATERIÁLY TÉMA:

  Přihlaste se na konzultaci s lékařem. Náklady na přijetí - 3000 rublů.

  Všechna pole jsou povinná.

  Dekódovací analýza není diagnóza a poskytuje pouze základní informace. Pro získání diagnózy je nutné se poradit s lékařem.

  Jmenování

  CO SE SI DŮLEŽITÉ.

  Všechna pole jsou povinná.

  Zdravotní testy ON LINE

  • Jsou tam paraziti?
  • Hrozí artróza?
  • Hrozba mrtvice
  • Hrozba infarktu

  Navigace

  • HOME
  • O KLINIKU
  • ZNAMENUJEME
  • METODY OŠETŘENÍ
  • INOVACE
  • INFORMACE

  Krevní test online přepis zdarma

  Laboratorní analýza složení krve (obecná klinická nebo krevní biochemie) je pro každého lékaře velmi důležitým nástrojem a zaujímá zvláštní místo mezi laboratorními diagnostickými metodami. Krevní test vám umožní identifikovat různé poruchy krve, identifikovat různé patologické změny v lidských tkáních a orgánech, stejně jako posoudit celkový stav našeho těla.

  Rozluštění krevního testu a interpretace jeho výsledků však vyžaduje speciální lékařský výcvik a je velmi obtížné jej provádět sami. Nicméně v některých případech chceme chápat vše, co je s naší krví normální, a to ještě před návštěvou lékaře, a jaké možné důvody mohou způsobit tuto nebo tuto odchylku v jejím složení?
  V této situaci Vám naše služba „Dešifrování krevního testu online“ pomůže okamžitě rozluštit výsledky studie konkrétně na základě výsledků vaší laboratorní analýzy. S ním můžete získat obecné vysvětlení klinické analýzy krve.

  Kompletní krevní obraz poskytuje cenné informace o počtu, velikosti a tvaru krevních složek - červených krvinkách, hemoglobinu, destičkách, leukocytech. Pro každý ukazatel analýzy existuje norma - rozsah normálních hodnot těchto ukazatelů. Normální hodnoty pro muže, ženy a děti jsou odlišné. Kromě toho rychlost závisí na věku pacienta. Proto, s využitím naší služby "krevní test online přepis" nezapomeňte specifikovat svůj věk a pohlaví.

  U zdravého pacienta je buněčné složení krve v normálních mezích. V přítomnosti nemoci se hodnoty jednotlivých ukazatelů pohybují mimo normální rozsah, protože určité onemocnění se projevuje změnou ve složení naší krve. I jen jedna změna ve složení naší krve může znamenat přítomnost několika nemocí. Naopak pro potvrzení diagnózy je nutné analyzovat a porovnávat hodnoty několika ukazatelů s přihlédnutím k individuálním charakteristikám pacienta. Proto naše služba „Online transkripce krevního testu“ poskytuje pouze obecné informace o normálních hodnotách a možných příčinách odchylek a nemůže nahradit návštěvu lékaře a tím spíše není dostatečným základem pro diagnózu.

  Kompletní transkript krevního obrazu: hodnota jednotlivých ukazatelů.

  Transkript krevních testů: Erytrocyty

  Červené krvinky jsou červené krvinky naší krve, které se tvoří v kostní dřeni a jsou to červené krvinky, které zradí naši krvavě červenou barvu. Hlavní funkcí červených krvinek je přenos kyslíku. Normální hladina červených krvinek závisí na věku a pohlaví.
  Zvýšené hladiny červených krvinek mohou indikovat nedostatečnou adrenální funkci, přítomnost toxikózy, dehydratace, chronických onemocnění srdce a plic, erytrémii, některých hormonálních onemocnění.
  Nízké hladiny červených krvinek jsou primárně spojeny s nedostatečnou funkcí kostní dřeně a jsou pozorovány v případech rakoviny, deficitu vitaminu B12, anémie, krvácení, thalassemie, krevní leukémie atd.

  Zápis krevního testu: Hemoglobin

  Hemoglobin je protein obsahující železo, které je součástí červených krvinek - červených krvinek. Hemoglobin má schopnost vázat kyslík a přenášet ho skrze krevní oběh.
  Snížené hladiny hemoglobinu jsou primárně způsobeny nedostatkem železa v těle, stejně jako nedostatkem vitaminu B12 nebo kyseliny listové. Je také pozorován u hemolytické, aplastické a srpkovité anémie.

  Indikátor krevního obrazu - Hematokrit

  Hematokrit ukazuje - jakou část krevního objemu zabírají červené krvinky - červené krvinky. Nejčastěji se hematokrit měří v procentech. Nízká hladina tohoto indikátoru může indikovat ztrátu krve, hyperhydrataci, nadměrný příjem soli, nevyváženou dietu atd. Vysoká - charakteristika erytrémie, erytrocytóza, hypoxie, dehydratace, onemocnění ledvin, vedlejší účinky léčiv. Normální hematokrit u mužů a žen je odlišný, u žen je o něco nižší než u mužů.

  Krevní test: Leukocyty

  Leukocyty jsou krevní buňky, které jsou primárně zodpovědné za imunitu a obnovu našeho těla.
  Nadměrné hladiny leukocytů mohou signalizovat zánět tkání nebo orgánů, přítomnost infekcí v těle, skryté krvácení, abscesy, nekrózu, intoxikaci, krevní leukémii atd.
  Nízké hladiny mohou také indikovat virové infekce (ve stadiu, kdy virus potlačuje normální fungování imunitního systému), revmatická onemocnění, radiační nemoc, vedlejší účinky léků atd.

  Krevní test - ukazatel ESR

  Rychlost sedimentace erytrocytů se měří v milimetrech za hodinu. Běžná hodnota tohoto ukazatele závisí na věku a pohlaví Proteinové složení krve - je hlavním faktorem ovlivňujícím ESR. Čím více bílkovin v krvi, jako je globulin a fibrinogen, tím rychleji se červené krvinky usadí.
  Vysoká úroveň ESR úzce souvisí s přítomností zánětlivého procesu v těle v přímém poměru: zánětlivý proces je výraznější - čím vyšší je ESR. Vysoká úroveň ESR je charakteristická pro traumatické poranění, chronické infekční procesy, intoxikace a zhoubné nádory. Nízké hladiny obvykle indikují nedostatečný krevní oběh.

  Jak se připravit na všeobecný krevní test?

  Úplný krevní obraz (nebo jeho jiný název - klinický krevní test) je nejčastější laboratorní krevní test. Pro tuto analýzu se z prstu odebere kapka kapilární krve (krev se odebírá ze žíly v biochemické analýze). Darovat krev na analýzu by měla být ráno a nalačno. V noci se nedoporučuje jíst mastné nebo těžké jídlo pro žaludek. Také se nedoporučuje provádět tuto analýzu v případě bolestivého nebo negativního psychoemotivního stavu - to může zkreslit výsledky analýzy.

  Jak se provádí analýza?

  Kapka kapilární krve z prstu se odebere sterilní jehlou - děrovačem. Sterilita je nezbytná nejen k tomu, aby neinfikovala pacienta, ale také aby nedeformovala výsledky analýzy. Další výzkum se provádí pomocí mikroskopu - určuje se počet, tvar, velikost nebo barva prvků naší krve.

  Kompletní dekódování krevního obrazu nebo to, co musíte nejprve věnovat pozornost:

  Online přepis krevních testů

  Mnozí z nás byli v situaci, kdy byly výsledky krevních testů získány na našich rukou, a v blízké budoucnosti neexistuje možnost poradit se s lékařem. Není třeba strádat v nevědomosti. VitaPortal vám nabízí online službu pro dekódování krevních testů.

  Stačí si vzít výsledek a zadat čísla, která vidíte ve speciálních oblastech naší služby. Rozluštění ukáže, jaké normy pro různé ukazatele krevního testu by měly být a zda je váš výsledek odlišný od normy a jaké rozdíly mohou znamenat.

  Online přepis krevních testů

  Dekódování krevních testů lze provádět jak pro dospělé, tak pro děti. Pro správné zobrazení informací je však nutné na začátku práce se službou správně zadat věk a pohlaví pacienta.

  Výsledky krevních testů v procesu práce se službou již nebudou jen pro vás. Za každým číslem jsou důležité informace o vašem zdraví. Rozluštění krevních testů ukáže, co by mělo být normou, a také zjistíte, co může znamenat odchylka od normy v jednom směru nebo v jiném směru.

  VitaPortal nabízí dešifrování krevních testů online a zdarma. Můžete rychle získat podrobné informace o výsledcích celkového krevního testu a biochemického krevního testu.

  Služba umožňuje zadávat výsledky analýz na rozšířený seznam ukazatelů. Dekódování celkového krevního testu zahrnuje všechny ukazatele, včetně leukogramu a biochemického krevního testu - 26 hlavních ukazatelů. U každého z ukazatelů v tabulce uvidíte normy pro vaše pohlaví a věk, a pokud existuje odchylka od norem, informace o možných příčinách těchto výsledků krevních testů.

  Online transkript kompletního krevního obrazu pomůže vypořádat se s takovými standardními ukazateli, jako je počet bílých krvinek, krevních destiček, červených krvinek, hemoglobinu a dalších.

  Online dekódování biochemické analýzy krve pomůže řešit takové indikátory, jako je ALT, AST, bilirubin, kreatinkináza, glukóza a mnoho dalších.

  Schopnost získat přepis analýz online je způsob, jak porozumět složitým pojmům a obskurním číslům získaným ve formuláři, pochopit, co je za každým indikátorem, a co může znamenat jeho snížení nebo zvýšení.

  POZOR. Služba online dešifrování neposkytuje diagnózu a není náhradou za konzultaci lékaře.

  Krevní test INTERPRETACE ONLINE

  Obecný klinický a podrobný krevní obraz

  Každý z nás provedl krevní test z prstu. To je velmi snadný a rychlý postup, dobře, může to být trochu bolestivé. Proč vám to doktor dal? Podívejme se.

  Kompletní krevní obraz poskytuje informace o počtu, velikosti a tvaru krevních elementů - červených krvinkách, hemoglobinu, destičkách, leukocytech atd. Pro každý krevní index existuje určitý rozsah hodnot - krevní frekvence. Tento sortiment je odlišný pro muže a ženy, děti i dospělé.

  U zdravého člověka je buněčné složení krve téměř konstantní a leží v těchto mezích. V případě nemoci, hodnoty některých ukazatelů jdou za, protože nemoc je příčinou, změna ve složení krve je účinek. Současně jen jedna změna může mluvit o několika nemocech najednou. Správná interpretace výsledků krevního testu dává důvod k určení dalšího vyšetření pro správnou diagnózu a předepsání průběhu léčby.

  Obvykle by výsledky měly být vyjádřeny lékařem, ale často si bez jakéhokoli vysvětlení dostanete formulář a doporučení k dalšímu vyšetření. Lékař nemusí mít čas, touhu to udělat, nebo... není schopen správně interpretovat odchylky! To se stane, že vy sami chcete pochopit výsledky analýzy před návštěvou lékaře nebo zkontrolovat. Jak rozluštit krevní test sami? Pomůžeme vám!

  S naší službou ONLINE bude dekódování krevního testu trvat jen několik minut. Stačí vyplnit formulář s vlastními daty a získat přesný výsledek specificky pro vaši analýzu. Pokud některý z parametrů přesahuje rámec norem - program poskytne seznam možných onemocnění, k mnoha z nich je připojen odkaz na článek s podrobným popisem.

  Na vývoji služby se podíleli terapeuti moskevských poliklinik, takže garantujeme kompletní a spolehlivé informace.

  Převod jednotek

  10 12 / l = 10 6 / μl = ppm / μl = ppm / mm 3 (RBC)

  10 9 / litr = 10 3 / μl = tisíc / μl = tisíc / mm 3 (PLT, WBC)

  Online transkript celkového krevního obrazu

  Vyplňte níže uvedený formulář a klikněte na tlačítko "Dešifrovat".

  Chcete-li získat dešifrování, musíte zadat alespoň následující parametry:

  • červených krvinek
  • hemoglobinu
  • bílých krvinek
  • ESR (rychlost sedimentace erytrocytů).
  Není-li v analýze žádný vzorec leukocytů, nejsou jeho pole ve formuláři vyplněna; pokud existuje vzorec a nějaký typ bílých krvinek není detekován (obsah je 0%), musí být v příslušném poli uvedeno číslo nula - 0.

  Za předpokladu, že analýza neindikuje další parametry červené krve, jako je průměrný objem červených krvinek nebo průměrný obsah hemoglobinu v červených krvinkách, ale hematokrit, hemoglobin a červené krvinky jsou přítomny, budou tyto další parametry vypočteny programem.

  Poznamenejte si jednotky, ve kterých jsou měřeny hodnoty ukazatelů analýzy. Někdy je hematokrit zaznamenán ne v procentech (%), ale v litrech na litr (l / l). Vzhledem k tomu, že je nutné ve formuláři zadat procentní hodnoty, je třeba hodnotu v l / l vynásobit sto, například: pokud analýza ukazuje 0,38 l / l, pak je to 0,38 krát 100 = 38%.