logo

Vše o defektu komorového septa u novorozenců, dětí a dospělých

Z tohoto článku se dozvíte o malformaci srdce ve formě defektu komorového septa. Co je to vývojová porucha, když se objeví a jak se projevuje. Vlastnosti diagnózy, léčba nemoci. Jak dlouho žijí s takovým svěrákem.

Autor článku: Alina Yachnaya, onkologová chirurgka, vyšší zdravotnické vzdělání s titulem Všeobecné lékařství.

Defekt interventrikulární přepážky (VSD) je porušením integrity stěny mezi levou a pravou srdeční komorou, která se objevila během vývoje embrya v těhotenství 4-17 týdnů.

Taková patologie ve 20% případů je kombinována s dalšími malformacemi srdečního svalu (Fallo, úplné otevření atrioventrikulárního kanálu, transpozice hlavních srdečních cév).

S defektem v přepážce se vytvoří zpráva mezi dvěma ze čtyř komor srdečního svalu a krev „klesne“ zleva do prava (levý-pravý zkrat) v důsledku vyššího tlaku v této polovině srdce.

Symptomy významného izolovaného defektu se začínají projevovat v 6-8 týdnech života dítěte, kdy se zvýšený tlak v plicním cévním systému (fyziologickém pro toto období života) normalizuje a arteriální krev je hozena do žilní krve.

Tento abnormální průtok krve postupně vede k následujícím patologickým procesům:

 • expanze dutin levé síně a komory s výrazným zesílením stěny stěny;
 • zvýšení tlaku v oběhovém systému plic s rozvojem hypertenze v nich;
 • progresivní nárůst srdečního selhání.

Okno mezi komorami je patologií, která se nevyskytuje v procesu života člověka, taková vada se může vyvinout pouze během těhotenství, proto se nazývá vrozené srdeční vady.

U dospělých (lidí starších 18 let) může takový defekt přetrvávat po celý život za předpokladu, že velikost zprávy mezi komorami a (nebo) účinnost léčby je malá. Není rozdíl v klinických projevech onemocnění mezi dětmi a dospělými, s výjimkou stadií normálního vývoje.

Nebezpečí nehody závisí na velikosti závady v oddílu:

 • malé a střední téměř nikdy nejsou doprovázeny porušením srdce a plic;
 • velké mohou způsobit smrt dítěte od 0 do 18 let, ale častěji se v dětském věku vyvíjejí fatální komplikace (děti prvního roku života), pokud nejsou léčeny včas.

Tato patologie je přístupná úpravě: některé defekty jsou uzavřeny spontánně, jiné se vyskytují bez klinických projevů onemocnění. Velké defekty jsou úspěšně odstraněny chirurgicky po přípravném stadiu lékové terapie.

Vážné komplikace, které mohou způsobit smrt, se obvykle vyvíjejí kombinovanými formami porušování struktury srdce (popsané výše).

Pediatři, dětští kardiologové a cévní chirurgové se zabývají diagnostikou, sledováním a léčbou pacientů s VSD.

Jak často je svěrák

Porušení struktury stěny mezi komorami zaujímá druhé místo ve frekvenci výskytu mezi všemi srdečními vadami. Vady jsou zaznamenány u 2–6 dětí na 1000 živě narozených dětí. Mezi dětmi narozenými do termínu (předčasně) - 4,5–7%.

Pokud technické vybavení dětské kliniky umožňuje ultrazvukové vyšetření všech kojenců, je porušení integrity přepážky zaznamenáno u 50 novorozenců na každých 1000. Většina těchto defektů má menší velikost, takže nejsou detekovány jinými diagnostickými metodami a nemají vliv na vývoj dítěte.

Interventrikulární septální defekt je nejčastějším projevem porušení počtu genů u dítěte (chromozomální onemocnění): Downův syndrom, Edwards, Patau, atd. Více než 95% defektů není kombinováno s poruchami chromozomů.

Porucha integrity stěny mezi komorami srdce v 56% případů zjištěných u dívek a 44% u chlapců.

Proč

Narušení tvorby přepážek může nastat z několika důvodů.

Diabetes mellitus se špatně korigovanými hladinami cukru

Fenylketonurie - dědičná patologie výměny aminokyselin v těle

Infekce - rubeola, plané neštovice, syfilis atd.

V případě narození dvojčat

Teratogeny - léky, které způsobují poruchu vývoje plodu

Klasifikace

V závislosti na umístění okna existuje několik typů vad:

Příznaky

Defekt interventrikulární přepážky u novorozence (dítěte prvních 28 dnů života) se projevuje pouze v případě velkého okna nebo kombinace s jinými defekty, pokud ne, klinické symptomy významného defektu se objevují až po 6-8 týdnech. Závažnost závisí na objemu výtoku krve z levé komory srdce vpravo.

Drobná závada

 1. Neexistují žádné klinické projevy.
 2. Dětská výživa, přírůstek hmotnosti a vývoj bez odchylky od normy.

Střední vada

Klinické projevy u předčasně narozených dětí se vyskytují mnohem dříve. Jakékoliv infekce dýchacího ústrojí (nos, krk, průdušnice, plíce) urychlují nástup příznaků srdečního problému v důsledku zvýšení venózního krevního tlaku v plicích a snížení jejich prodloužení:

 • mírné zrychlení dýchání (tachypnoe) - více než 40 za minutu u kojenců;
 • účast na dýchání pomocných svalů (ramenní pletenec);
 • pocení;
 • slabost v krmení, nutit si odpočinout si;
 • nízký měsíční přírůstek hmotnosti na pozadí normálního růstu.

Velká závada

Stejné příznaky jako u mírného defektu, ale ve výraznější formě, navíc:

 • Modrý obličej a krk (centrální cyanóza) na pozadí fyzické námahy;
 • trvalé modravé zabarvení kůže - znamení kombinovaných vad.

Jak se zvyšuje tlak v plicním krevním oběhu, projevy hypertenze v plicním oběhu se spojují:

 1. Obtížné dýchání při jakékoliv zátěži.
 2. Bolest na hrudi.
 3. Pre-unconscious a mdloby.
 4. Squatting zmírňuje stav.

Diagnostika

Není možné identifikovat defekt komorového septa u dětí, pouze na základě klinických projevů, vzhledem k tomu, že stížnosti nejsou specifické povahy.

Fyzikální údaje: externí vyšetření, palpace a poslech

Vylepšený apikální tlak

Rozdělení druhého tónu

Hrubý systolický šelest nalevo od hrudní kosti

Hrubý systolický šelest v dolní třetině levé hrudní kosti

Tam je hmatný tremor hrudníku zatímco redukuje myokard

Mírné zesílení druhého tónu

Krátký systolický šelest nebo jeho nedostatek

Výrazný přízvuk druhého tónu, hmatný i při pohmatu

Je slyšet patologický třetí tón

Často dochází k sípání v plicích a rozšířených játrech

Elektrokardiografie (EKG)

S progresí srdečního selhání - ztluštění pravé komory

Zesílení pravé síně

Odchylka elektrické osy srdce vlevo

U těžké plicní hypertenze nedochází k zesílení levého srdce.

RTG hrudníku

Posílení vzoru plic v centrálních oblastech

Expanze plicní tepny a levé síně

Rozšíření pravé komory

V kombinaci s plicní hypertenzí je cévní vzor oslaben

Echokardiografie (EchoCG) nebo ultrasonografie (ultrazvuk) srdce

Umožňuje identifikovat přítomnost, lokalizaci a velikost VSD. Studie poskytuje jasné známky dysfunkce myokardu na základě:

 • přibližná úroveň tlaku v komorách srdce a plicní tepny;
 • tlakové rozdíly mezi komorami;
 • velikosti dutin komor a ušních boltců;
 • tloušťka jejich stěn;
 • objem krve, který uvolňuje srdce během kontrakce.

Velikost defektu je vyhodnocena ve vztahu k základně aorty:

Srdeční katetrizace

Používá se pouze v obtížných diagnostických případech a umožňuje určit:

 • typ malformace;
 • velikost okna mezi komorami;
 • přesně vyhodnotit tlak ve všech dutinách srdečního svalu a centrálních cév;
 • stupeň vypuštění krve;
 • expanze srdečních komor a jejich funkční úrovně.

Výpočetní a magnetická tomografie

 1. Jedná se o vysoce citlivé výzkumné metody s vysokou diagnostickou hodnotou.
 2. Umožňuje zcela eliminovat potřebu invazivních diagnostických metod.
 3. Podle výsledků je možné konstruovat trojrozměrnou rekonstrukci srdce a cév, aby se zvolila optimální chirurgická taktika.
 4. Vysoká cena a specifičnost studie neumožňují, aby byly prováděny na toku - diagnostika této úrovně je prováděna pouze ve specializovaných cévních centrech.

Škůdkové komplikace

 • Plicní hypertenze (Eisenmengerův syndrom) je nejzávažnější komplikací. Změny v cévách plic nelze vyléčit. Vedou ke zpětnému vypouštění krve zprava doleva, což rychle projevuje příznaky srdečního selhání a vede k úmrtí pacientů.
 • Nedostatek sekundární aortální chlopně - obvykle se vyskytuje u dětí starších dvou let a vyskytuje se v 5% případů.
 • Významné zúžení výstupní části pravé komory je u 7% pacientů.
 • Infekční zánětlivé změny ve vnitřní sliznici srdce (endokarditida) - vzácně se vyskytují před dvouletým dítětem. Změny zachycují obě komory, častěji se usazují v oblasti defektu nebo na uzávěrech trikuspidální chlopně.
 • Okluze (embolie) velkých tepen s bakteriálními tromby na pozadí zánětlivého procesu je velmi častou komplikací endokarditidy s defektem ve stěně mezi komorami.

Léčba

Malá VSD nevyžaduje léčbu. Děti se vyvíjejí v souladu s normami a žijí celý život.

Bylo prokázáno, že je ukázána antibakteriální profylaxe patogenů vstupujících do krevního oběhu, která může způsobit endokarditidu, při léčbě zubů nebo infekcí ústní dutiny a dýchacího systému.

Taková vada nemá vliv na kvalitu života, i když se neuzavírá sama. Dospělí pacienti by si měli být vědomi své patologie a varovat zdravotnický personál o nemoci při léčbě jiných onemocnění.

Děti s mírnými a velkými defekty jsou kardiology pozorovány po celý život. Jsou léčeni, aby kompenzovali projevy nemoci nebo, v případě operace, se mohou zbavit patologie. Existují mírná omezení mobility a rizika zánětu vnitřní výstelky srdce, ale průměrná délka života, jako u lidí bez vady.

Léčba drogami

Indikace: střední a velká závada přepážky mezi komorami.

 • diuretika pro snížení zátěže srdečního svalu (Furosemid, Spironolakton);
 • ACE inhibitory, které pomáhají myokardu v podmínkách zvýšené zátěže, rozšiřují cévy v plicích a ledvinách, snižují tlak (Captopril);
 • srdeční glykosidy, které zlepšují kontraktilitu myokardu a nervové vedení excitace (Digoxin).
Léčiva v případě defektu komorového septa

Chirurgická léčba

 1. Nedostatek účinku korekce léků ve formě progresí selhání srdeční funkce s poruchou vývoje dítěte.
 2. Časté infekční zánětlivé procesy dýchacích cest, zejména průdušek a plic.
 3. Velké rozměry defektu septa se zvýšeným tlakem v systému průtoku plicní krve, a to i bez snížení práce srdce.
 4. Přítomnost bakteriálních usazenin (vegetací) na vnitřních prvcích srdečních komor.
 5. První známky selhání aortální chlopně (neúplné uzavření cuspsů podle ultrazvukového vyšetření).
 6. Velikost defektu svalů je více než 2 cm na svém místě ve vrcholu srdce.
 • Endovaskulární operace (minimálně invazivní, nevyžadující velký operativní přístup) - fixace speciální náplasti nebo okluderu v oblasti defektu.
  Nelze použít okno mezi komorami s velkými velikostmi, protože není místo pro fixaci. Používá se pro defekt svalového typu.
 • Velké operace s průsečíkem hrudní kosti a spojením srdce a plicního stroje.
  Při střední velikosti defektu jsou dvě chlopně spojeny ze strany každé komory a upevňují se na tkáň septa.
  Velký defekt je uzavřen jednou velkou náplastí zdravotnického materiálu.
 • Trvalé zvýšení tlaku v plicním cévním krevním oběhu je známkou nefunkčnosti defektu. V tomto případě jsou pacienti kandidáty na transplantaci kardiopulmonálního komplexu.
 • V případě vzniku insuficience aortální chlopně nebo kombinace s jinými vrozenými poruchami srdeční struktury se provádějí simultánní operace. Mezi ně patří uzavření defektu, protetika ventilu, korekce výtoku hlavních srdečních cév.

Riziko úmrtí během chirurgické léčby v prvních dvou měsících života je 10–20% a po 6 měsících je to 1–2%. V druhé polovině prvního roku života se proto provádí jakákoliv nutná chirurgická korekce srdečních vad.

Po operaci, zejména endovaskulární, je možné defekt znovu otevřít. Při opakovaných operacích se riziko fatálních komplikací zvyšuje na 5%.

Předpověď

Izolované VSD jsou přístupné korekci, podléhají včasné diagnóze, monitorování a léčbě.

 • U svalové varianty defektu, pokud je defekt malý nebo střední velikosti, se během prvních dvou let spontánně uzavře 80% patologických hlášení, dalších 10% se může uzavřít v pozdějším věku. Velké defekty přepážky nejsou uzavřeny, ale zmenšují se, což umožňuje operaci s nižším rizikem komplikací.
 • Perimembranózní defekty se samy o sobě uzavírají u 35–40% pacientů, zatímco u některých z nich se v oblasti bývalého okénka vytvoří aneuryzma septa.
 • Infundibulární typ integrity přepážky mezi komorami se nemůže zavřít. Všechny defekty středního a velkého průměru vyžadují chirurgickou korekci během druhé poloviny prvního roku života dítěte.
 • Děti s malou velikostí defektu nevyžadují žádnou terapii, ale pouze pozorování v dynamice.

Všichni pacienti s takovým onemocněním srdce vykazují antibakteriální profylaxi během stomatologických výkonů, vzhledem k riziku vzniku zánětu vnitřní výstelky srdce.

Omezení úrovně fyzické námahy je prokázáno pro jakýkoliv typ defektu středního a velkého průměru před jeho spontánní fúzí nebo chirurgickým uzavřením. Po chirurgickém zákroku jsou děti sledovány kardiologem a v případě, že nedochází k relapsu, mohou do jednoho roku provádět jakýkoli druh stresu.

Celková mortalita v rozporu se strukturou stěny mezi komorami, včetně pooperační, je asi 10%.

Symptomy a léčba defektu komorového septa u novorozence

Lidské srdce je charakterizováno složitou strukturou tvořenou čtyřmi komorami. Každá z nich plní specifickou funkci, ale stává se, že při prenatální tvorbě dochází k poruše s poškozením integrity interventrikulární přepážky, což má za následek, že se novorozenec narodí s defektem: otvor nezabrání proudění krve z jednoho oddělení do druhého a je to velmi nebezpečné.

Popis

Je třeba říci, že pravá komora se podílí na práci malého kruhu krevního oběhu a je zodpovědná za pokles žilní krve. Levá komora koordinuje funkci velkého kruhu krevního oběhu, produkuje uvolnění krve do aorty a distribuuje ji mezi cévy, malé kapiláry a tepny.

VSD u malých dětí vede k tomu, že krevní hmota z levé komory proudí doprava a narušuje funkci malého krevního oběhu. Kvůli zvýšenému tlaku se cévy podrobují nadměrnému zatížení, v plicích jsou pozorovány křeče, sklerotická katgeneze a kompakce.

Opačná situace je typická pro velký kruh: tlak klesá, v důsledku čehož je levá komora nucena vykonávat svou práci pro dvě osoby, což je další zatížení pravé komory, což má za následek hypertrofii tkání a zvýšení objemu srdce. Zvýšení celkové koncentrace v krvi je spojeno s intravaskulární rezistencí, zvýšením tloušťky cévních stěn, snížením jejich průsvitu a tím i obtíží při průchodu krve. Pravá komora se snaží upravit objem procházející krevní hmoty, pracovat ještě intenzivněji a zvýšit tlak, v důsledku čehož se vyvíjí plicní hypertenze.

Konečně, tlak v tepnách plic je vyšší než ve velkém kruhu: žilní krev mění svůj směr a způsobuje závažnou komplikaci zvanou Eisenmengerův syndrom. V tomto případě nemůžete bez transplantace srdce a plic.

Příčiny vývoje

Důvody vzniku defektu komorového septa jsou výsledkem negativních faktorů z vnější a vnitřní strany, mezi které patří:

 • genetika;
 • virové infekce, které matka utrpěla během devítiměsíčního období těhotenství: spalničky, chřipka, zarděnka a další;
 • špatné návyky;
 • léky s teratogenním účinkem;
 • účinky záření, toxických prvků a těžkých kovů;
 • těžké napětí.

Typy poruch

Velikost otvoru ve vztahu k průměru aorty určuje klasifikaci VSD:

 • drobná vada, která má stále název choroby Tolochinova-Roger. Jeho velikost nepřesahuje 10 mm;
 • velká vada - od 1 cm a více.

Podle místa lokalizace existují tyto typy:

 1. Svalnatý Je umístěn ve svalech a vzdálený od ventilů a srdečního vodiče. U malých velikostí je možné jej uzavřít nezávisle.
 2. Membránová. Místo je horní dělení přepážky pod aortální chlopní. Zřídka má velký průměr a když dítě vyrůstá, je zastaveno nezávisle.
 3. Nadgrebnevy - nejvážnější typ defektu, ve kterém je otvor lokalizován na hranici efferentních nádob obou komor a je prakticky neschopný zavřít.

Příznaky

Malé díry nepředstavují hrozbu pro zdraví dítěte a neprojevují se žádným způsobem, ale velké defekty vznikají bezprostředně po narození novorozence na světě během prvních týdnů. Patří mezi ně:

 • modravost končetin a obličeje, která se zvyšuje během pláče;
 • špatná chuť k jídlu, potíže s krmením;
 • špatný přírůstek hmotnosti a výška, vývoj zaostává za vrstevníky;
 • slabost, slabost, ospalost;
 • otok pozorovaný v břiše, pažích a nohách;
 • dušnost a negativní změny srdečního rytmu.

Všechny tyto příznaky by měly být důvodem k konzultaci s dětským lékařem a dětským kardiologem. I když je VSD malá, vždy existuje riziko, že se situace kdykoli zhorší. Pokud v dětském věku nebyla nemoc diagnostikována, pak ve věku tří nebo čtyř let se dítě začne stěžovat na bolest na hrudi a silný tep, a krvácení z nosu a ztráta vědomí mohou rušit. V některých případech se takzvaný srdeční hrb vyvíjí, když se hrudník v levé oblasti vyboulí směrem ven.

Kromě toho může být defekt interventrikulární přepážky nezávislým onemocněním a může být komplikován dalšími souvisejícími onemocněními. Ve 20% případů je pozorován defekt síňového septa nebo otevřený arteriální kanál. Ve 12% případů je také diagnostikována koarktace aorty, ve 2% případů vrozené insuficience mitrální chlopně a v 5% případů stenózy aorty a plicní tepny.

Diagnostika

Diagnostická opatření se provádějí pomocí:

 1. Elektrokardiogram. Je neúčinný v případě malé velikosti VSD, ale pokud je významný, umožňuje odhalit charakteristické rysy přetížení a zvýšení objemu levé komory.
 2. Fonokardiografie. Umožňuje získat data o patologickém šumu a změnách ve zvucích srdce.
 3. Echokardiografie. To vám umožní získat přesné informace o umístění defektu a jeho velikosti, stejně jako zjistit přítomnost jiných patologií, posoudit krevní tlak v tepně plic, velikost a způsob, jakým je krev propuštěna.
 4. Rentgenové záření. Můžete si prohlédnout zvýšení objemu levé komory a levé síně, zjistit rozšíření paty plic atd.
 5. Zvuk dutin srdce na pravé straně. Detekuje zvýšení tlaku v komoře a tepně plic.
 6. Katetrizace. Určuje úroveň tlaku v pravé komoře a tepně plic, stejně jako sílu, se kterou je krev nasycena kyslíkem.
 7. Angiokardiografie. Kontrastní látka se zároveň vstřikuje do dutiny srdce pomocí speciálních katétrů, které proudí z krevního oběhu z jedné části srdce do druhé a umožňují vám získat úplnější obraz o nemoci.

Léčba

Malé patologické patologické stavy u dětí nelze napravit, ale jsou velké, nejsou zarostlé po dlouhou dobu a negativně ovlivňují blahobyt dítěte, jsou podrobeny chirurgickému zákroku.

Před operací je předepsána konzervativní léčba, která umožňuje nastavit tepovou frekvenci, normalizovat krevní tlak a udržet funkci myokardu. Pak provádějí paliativní nebo radikální chirurgickou korekci. První je ukázán dětem, které mají těžkou hypotrofii a četné komplikace. V tomto případě lékař vytvoří umělou stenózu plicní tepny, která může významně zlepšit stav pacienta.

Radikální operace představují uzavření patogenních otvorů a plastická oprava náplastí ze speciální tkaniny. Operace s otevřeným srdcem se provádí, pokud má pacient kombinované vady a velké otvory.

Prognóza VSD závisí na stavu cév v malém kruhu krevního oběhu, velikosti defektu a na tom, zda dochází k závažnému srdečnímu selhání. S malou přepážkou žijí lidé do 60 let a více, ale i když je to poměrně velké, moderní metody terapie a pokroky v operaci srdce mohou významně zlepšit kvalitu života pacienta a prodloužit ho tak dlouho, jak je to jen možné.

Vada interventrikulární přepážky u novorozence: trest smrti nebo šance na uzdravení?

Lidské srdce má komplexní čtyřkomorovou strukturu, která se začíná formovat od prvních dnů po početí.

Existují však případy, kdy je tento proces narušen, protože se ve struktuře orgánu objevují velké a malé vady, které ovlivňují práci celého organismu. Jeden z nich se nazývá defekt komorového septa nebo zkrácený VSD.

Popis

Porucha interventrikulárního septa je vrozená (někdy získaná) srdeční choroba (CHD), která je charakterizována přítomností patogenního otvoru mezi dutinami levé a pravé komory. Z tohoto důvodu vstupuje krev z jedné komory (obvykle zleva) do druhé komory, čímž se narušuje funkce srdce a celého oběhového systému.

Jeho prevalence je asi 3-6 případů na 1000 full-termín novorozenců, nepočítat děti, které jsou narozeny s menšími defekty přepážky, který být self-potlačený během prvních roků života.

Příčiny a rizikové faktory

Obvykle se defekt interventrikulárního septa u plodu vyvíjí v časných stádiích těhotenství, od 3. do 10. týdne. Hlavním důvodem je kombinace vnějších a vnitřních negativních faktorů, včetně:

 • genetická predispozice;
 • virové infekce přenášené v období porodu (rubeola, spalničky, chřipka);
 • zneužívání alkoholu a kouření;
 • užívání antibiotik, které mají teratogenní účinek (psychotropní léčiva, antibiotika atd.);
 • vystavení toxinům, těžkým kovům a záření;
 • těžké napětí.

Klasifikace

Defekt interventrikulární přepážky u novorozenců a starších dětí může být diagnostikován jako samostatný problém (izolovaná vada), stejně jako nedílná součást jiných kardiovaskulárních onemocnění, například Cantrell pentad (o tom se můžete dozvědět zde).

Velikost defektu se odhaduje na základě jeho velikosti vzhledem k průměru aortální díry:

 • defekt do velikosti 1 cm je klasifikován jako menší (Tolochinov-Rogerova choroba);
 • velké defekty jsou považovány za 1 cm nebo ty, které jsou větší než polovina clony aorty.

Konečně, podle umístění otvoru v přepážce VSD, je rozdělena do tří typů:

 • Svalová vada interventrikulární přepážky u novorozence. Otvor je umístěn ve svalové části, ve vzdálenosti od vodivého systému srdce a ventilů, a v malých velikostech může být uzavřen nezávisle.
 • Membránová. Porucha je lokalizována v horním segmentu přepážky pod aortální chlopní. Obvykle má malý průměr a je samostatně ukotvený, jak dítě roste.
 • Nadgrebnevy Je považován za nejobtížnější typ defektu, protože otevření v tomto případě je umístěno na okraji odtokových cév levé a pravé komory a spontánně se uzavírá velmi zřídka.

Nebezpečí a komplikace

S malou velikostí díry a normálním stavem dítěte není VSD obzvláště nebezpečné pro zdraví dítěte a vyžaduje pouze pravidelné sledování odborníkem.

Hlavní vady jsou další věc. Způsobují srdeční selhání, které se může objevit ihned po narození dítěte.

Kromě toho může VSD způsobit následující závažné komplikace:

 • Eysenmengerův syndrom v důsledku plicní hypertenze;
 • vznik akutního srdečního selhání;
 • endokarditida nebo infekční zánět intrakardiální membrány;
 • mrtvice a krevní sraženiny;
 • porušení ventilového aparátu, což vede k tvorbě chlopňového srdečního onemocnění.

Příznaky

Velké defekty interventrikulární přepážky se objevují již v prvních dnech života a jsou charakterizovány následujícími příznaky:

 • Modrá barva kůže (zejména končetin a obličeje) se během pláče zhoršila;
 • poruchy chuti k jídlu a problémy s krmením;
 • pomalé tempo vývoje, porušení váhového přírůstku a výšky;
 • konstantní ospalost a únava;
 • otoky, lokalizované v končetinách a břiše;
 • poruchy srdečního rytmu a dušnost.

Malé defekty často nemají výrazné projevy a jsou určeny při poslechu (v hrudníku pacienta je slyšet hrubý systolický šelest) nebo jiné studie. V některých případech mají děti tzv. Srdeční hrb, tj. Hrudník vydutý v oblasti srdce.

Pokud onemocnění nebylo diagnostikováno v kojeneckém věku, pak s rozvojem srdečního selhání u dítěte ve věku 3–4 let se objevují stížnosti na bušení srdce a bolest na hrudi, tendence k krvácení z nosu a ztráta vědomí.

Kdy navštívit lékaře

VSD, stejně jako jakákoli jiná srdeční choroba (i když je kompenzována a nezpůsobuje pacientovi nepříjemnosti), nutně vyžaduje neustálé monitorování kardiologem, protože situace se může kdykoli zhoršit.

Aby nezmeškali alarmující symptomy a dobu, kdy lze situaci napravit s minimálními ztrátami, je velmi důležité, aby rodiče sledovali chování dítěte od prvních dnů. Pokud spí příliš dlouho a po dlouhou dobu, často nezbedný bez jakéhokoli důvodu a špatně získává na váze, je to vážný důvod, proč se poradit s dětským lékařem a dětským kardiologem.

Různé symptomy CHD jsou podobné. Další informace o příznacích vrozené srdeční vady, aby nedošlo k vynechání jedné stížnosti.

Diagnostika

Hlavní metody diagnostiky VSD jsou:

 • Elektrokardiogram. Studie určuje stupeň komorového přetížení, stejně jako přítomnost a závažnost plicní hypertenze. U starších pacientů lze navíc zjistit známky arytmie a abnormality vodivosti srdce.
 • Fonokardiografie. S pomocí PCG můžete zaznamenávat systolický šelest ve vysokofrekvenčním interstálním prostoru na levé straně hrudní kosti.
 • Echokardiografie. Echokardiografie vám umožňuje identifikovat díru v mezioložkové přepážce nebo podezřívat její přítomnost na základě poruch oběhu v cévách.
 • Ultrazvukové vyšetření. Ultrazvuk zkoumá práci myokardu, jeho strukturu, stav a permeabilitu, stejně jako dva velmi důležité ukazatele - tlak v plicní tepně a množství výtoku krve.
 • X-ray. Na rentgenu hrudníku můžete vidět zvýšený pulmonární obraz a pulzaci kořenů plic, což je výrazný nárůst velikosti srdce.
 • Zvuk pravých dutin srdce. Studie poskytuje možnost identifikovat zvýšený tlak v plicní tepně a komoře, stejně jako zvýšené okysličení žilní krve.
 • Pulzní oxymetrie Metoda určuje stupeň nasycení krve kyslíkem - nízké hodnoty jsou známkou vážných problémů s kardiovaskulárním systémem.
 • Katetrizace srdečního svalu. S jeho pomocí lékař vyhodnocuje stav struktur srdce a určuje tlak v jeho buňkách.

Léčba

Malé defekty septa, které nevykazují výrazné symptomy, obvykle nevyžadují žádnou speciální léčbu, protože jsou opožděny o 1-4 roky nebo později.

V obtížných případech, kdy díra po dlouhou dobu nepřeroste, ovlivňuje přítomnost vady zdraví dítěte nebo je příliš velká, otázka chirurgie je zvýšena.

Při přípravě na operaci se používá konzervativní léčba, která pomáhá regulovat tepovou frekvenci, normalizovat krevní tlak a podporovat funkci myokardu.

Chirurgická korekce VSD může být paliativní nebo radikální: paliativní operace se provádějí u kojenců s těžkou hypotrofií a mnohočetnými komplikacemi za účelem přípravy na radikální intervenci. V tomto případě lékař vytvoří umělou stenózu plicní tepny, což značně usnadňuje stav pacienta.

Radikální operace, které se používají k léčbě diabetes mellitus, zahrnují:

 • Uzavření patogenních otvorů se stehy ve tvaru písmene U;
 • plastové defekty s použitím náplastí syntetické nebo biologické tkáně, prováděné pod ultrazvukem;
 • operace s otevřeným srdcem je účinná pro kombinované defekty (například Fallotova tetrad) nebo velké díry, které nelze uzavřít jednou náplastí.

Toto video popisuje jednu z nejefektivnějších operací proti VSD:

Prognózy a prevence

Malé defekty interventrikulární přepážky (1-2 mm) mají obvykle příznivou prognózu - děti s tímto onemocněním netrpí nepříjemnými příznaky a nezůstávají ve vývoji od svých vrstevníků. S významnějšími defekty, doprovázenými srdečním selháním, se prognóza významně zhoršuje, protože bez vhodné léčby mohou vést k závažným komplikacím a dokonce ke smrti.

Preventivní opatření k prevenci VSD by měla být sledována ve fázi plánování těhotenství a porodu: spočívají v udržování zdravého životního stylu, včasné účasti na předškolních klinikách, vzdávání se špatných návyků a samoléčbě.

I přes vážné komplikace a ne vždy příznivé prognózy nelze diagnózu defektu interventrikulárního septa považovat za trest malého pacienta. Moderní způsoby léčby a úspěchy kardiochirurgie mohou výrazně zlepšit kvalitu života dítěte a rozšířit ho co nejvíce.

Vrozené srdeční onemocnění - defekt komorového septa u novorozence: co to je, symptomy, diagnostika, léčebné metody

Zdraví budoucího dítěte ovlivňuje mnoho faktorů. Abnormální vývoj plodu může způsobit vrozené vady vnitřních orgánů. Jedna z poruch je vada interventrikulární přepážky srdce (JMP), která se vyskytuje ve třetině případů.

Vlastnosti

Dmzhp je vrozená srdeční vada (ipx). V důsledku patologie se vytvoří díra spojující dolní komory srdce: její komory. Hladina tlaku v nich je odlišná, což je důvod, proč se s kontrakcemi srdečního svalu dostane nějaká krev ze silnější levé strany do správné. V důsledku toho se jeho stěna protahuje a zvyšuje, průtok krve malým kruhem je zlomen, za který je zodpovědná pravá komora. Kvůli nárůstu tlaku jsou žilní cévy přetížené, křeče, těsnění.

Levá komora je zodpovědná za průtok krve ve velkém kruhu, takže je silnější a má vyšší tlak. S patologickým tokem arteriální krve do pravé komory se snižuje požadovaná úroveň tlaku. Pro udržení normálního výkonu začne komora pracovat s větší silou, která dále zvyšuje zátěž na pravé straně srdce a vede k jejímu zvýšení.

Množství krve v malém kruhu se zvyšuje a pravá komora musí zvýšit tlak, aby byla zajištěna normální rychlost průchodu cév. Tak dochází k obrácenému procesu - tlak v malém kruhu se nyní zvyšuje a krev z pravé komory proudí doleva. Krev obohacený kyslíkem se zředí žilní (depletovanou), v orgánech a tkáních je nedostatek kyslíku.

Tento stav je pozorován s velkými otvory a je doprovázen porušením dýchání a srdeční frekvence. Diagnóza je často prováděna v prvních dnech života dítěte a lékaři zahájí okamžitou léčbu, připraví se na operaci a pokud možno se vyhnou operaci, jsou pravidelně sledováni.

Malá velikost malé nemoci se nemusí okamžitě objevit nebo není diagnostikována v důsledku mírných symptomů. Proto je důležité vědět o možných známkách přítomnosti tohoto typu CPD, aby bylo možné včas přijmout opatření a léčit dítě.

Průtok krve u novorozenců

Komunikace mezi komorami není vždy patologickou abnormalitou. V případě fetálního vývoje se plíce nepodílí na obohacení krve kyslíkem, takže srdce má otevřené oválné okno (ooo), kterým proudí krev z pravé strany srdce doleva.

U novorozenců začnou plíce pracovat a postupně se zarůstají. Okno se zavře úplně ve věku asi 3 měsíců, u některých se přerůstání o 2 roky nepovažuje za patologii. S některými odchylkami, LLC může být pozorován u dětí 5-6 let a starších.

Normálně u novorozenců ooo není větší než 5 mm, v nepřítomnosti příznaků kardiovaskulárních onemocnění a jiných patologií by to nemělo vyvolávat obavy. Dr. Komarovsky doporučuje neustále sledovat stav dítěte, pravidelně navštěvovat dětského kardiologa.

Pokud je velikost díry 6-10 mm, může to být znak dzhzhp, chirurgická léčba je nutná.

Typy poruch

Srdeční přepážka může obsahovat jeden nebo několik patologických otvorů různých průměrů (například 2 a 6 mm) - čím více z nich je, tím obtížnější je stupeň onemocnění. Jejich velikost se pohybuje od 0,5 do 30 mm. S tímto:

 • Velikost vady do 10 mm - je považována za malou;
 • Otvory od 10 do 20 mm - střední;
 • Vada nad 20 mm je velká.

Podle anatomické separace dzhzhp u novorozence je tří typů a liší se v místě lokalizace:

 1. V membránové (horní část srdeční přepážky) dochází k otevření ve více než 80% případů. Vady ve tvaru kruhu nebo oválu dosahují 3 cm, jsou-li malé (asi 2 mm), jsou schopny se spontánně uzavřít v procesu dospívání dítěte. V některých případech jsou defekty 6 mm zarostlé, pokud je nutný chirurgický zákrok, lékař se rozhodne zaměřit na celkový stav dítěte a na postup onemocnění.
 2. Svalové jmp uprostřed přepážky je méně časté (asi 20%), ve většině případů kulaté, s velikostí 2 - 3 mm se mohou přiblížit věku dítěte.
 3. Na hranici komorových výtokových cév se tvoří suprakortální defekt přepážky - nejvzácnější (přibližně 2%) a téměř se nezastaví sám.

Ve vzácných případech existuje kombinace několika typů jmp. Porucha může být nezávislá choroba, nebo může doprovázet další závažné abnormality ve vývoji srdce: defekt síní septa (DSP), problémy s průtokem arteriální krve, koarktací aorty, stenózou aorty a plicní tepnou.

Příčiny vývoje

Porucha je tvořena u plodu od 3 týdnů do 2,5 měsíce vývoje plodu. S nepříznivým průběhem těhotenství se ve struktuře vnitřních orgánů mohou objevit patologické stavy. Faktory, které zvyšují riziko dszhp:

 1. Dědičnost. Citlivost na DMP je geneticky přenosná. Pokud některý z blízkých příbuzných měl vady v různých orgánech, včetně srdce, je vysoká pravděpodobnost odchylek u dítěte;
 2. Virová onemocnění infekční povahy (chřipka, zarděnka), kterou žena trpěla v prvních 2,5 měsících těhotenství. Herpes, spalničky jsou také nebezpečné;
 3. Užívání léků - mnoho z nich může způsobit intoxikaci embryí a vést k tvorbě různých defektů. Zvláště nebezpečné jsou antibakteriální, hormonální, léky proti epilepsii a ovlivňující CNS;
 4. Škodlivé návyky matky - alkohol, kouření. Tento faktor, zejména na počátku těhotenství, několikrát zvyšuje riziko abnormalit plodu;
 5. Přítomnost chronických onemocnění u těhotné ženy - diabetes, problémy nervového systému, srdeční systémy a podobně může vyvolat patologické stavy dítěte;
 6. Avitaminóza, nedostatek základních živin a stopových prvků, přísná dieta během těhotenství zvyšují riziko vrozených malformací;
 7. Těžká toxikóza v časném těhotenství;
 8. Vnější faktory - nebezpečné podmínky prostředí, škodlivé pracovní podmínky, únava, přepětí a stres.

Přítomnost těchto faktorů ne vždy způsobuje výskyt závažných onemocnění, ale zvyšuje tuto pravděpodobnost. Chcete-li to snížit, musíte omezit jejich dopad. V čase přijatá opatření k prevenci problémů ve vývoji plodu jsou dobrá prevence vrozených onemocnění u nenarozeného dítěte.

Možné komplikace

Vady malé velikosti (do 2 mm) v normálním stavu dítěte nejsou pro jeho život hrozbou. Vyžaduje pravidelnou kontrolu, pozorování odborníkem a může se časem spontánně zastavit.

Velké díry způsobují narušení práce srdce, které se projevuje v prvních dnech života dítěte. Děti s mozkovou dystrofií trpí nachlazením a infekčními chorobami, často s komplikacemi do plic, pneumonií. Mohou se vyvíjet horší než jejich vrstevníci, těžko snášet fyzickou námahu. S věkem, dýchavičnost dochází i v klidu, tam jsou problémy s vnitřními orgány v důsledku nedostatku kyslíku.

Interventrikulární defekt může způsobit závažné komplikace:

 • Plicní hypertenze - zvýšená rezistence v cévách plic, která způsobuje nedostatečnost pravé komory a rozvoj Eisenmengerova syndromu;
 • Narušení srdce v akutní formě;
 • Zánět vnitřní srdeční membrány infekční povahy (endokarditida);
 • Trombóza, hrozba mrtvice;
 • Poruchy srdečních chlopní, tvorba srdečních vad chlopní.

Pro minimalizaci škodlivých následků pro zdraví dítěte je nutná včasná kvalifikovaná pomoc.

Příznaky

Klinické projevy onemocnění v důsledku velikosti a umístění patologických děr. Malé defekty membránové části srdečního septa (do 5 mm) se vyskytují v některých případech bez příznaků, někdy se první příznaky objevují u dětí ve věku od 1 do 2 let.

V prvních dnech po porodu může dítě slyšet šelest srdce způsobený prouděním krve mezi komorami. Někdy můžete pocítit mírnou vibraci, pokud položíte ruku na hruď dítěte. Následně může hluk ustoupit, je-li dítě ve vzpřímené poloze nebo při cvičení. To je způsobeno kompresí svalové tkáně v oblasti díry.

Velké defekty lze nalézt u plodu ještě před nebo poprvé po porodu. Vzhledem k zvláštnostem průtoku krve během intrauterinního vývoje u novorozenců, normální hmotnost. Po narození je systém přestavěn na normální a odchylka se začíná projevovat.

Zvláště nebezpečné jsou malé defekty umístěné v dolní oblasti srdeční přepážky. Nesmí vykazovat příznaky v prvních dnech života dítěte, ale po určitou dobu se vytváří porucha dýchání a funkce srdce. Při pečlivé péči o dítě si můžete včas všimnout příznaků nemoci a poradit se s odborníkem.

Známky možné patologie, které musí být oznámeny pediatrovi:

 1. Bledost kůže, modré rty, kůže kolem nosu, paže, nohy pod nákladem (pláč, křik, přetížení);
 2. Dítě ztrácí chuť k jídlu, unavuje se, často během krmení hází prsa, pomalu váží;
 3. Během fyzické námahy má pláč u dětí dušnost;
 4. Zvýšené pocení;
 5. Dítě je starší než 2 měsíce pomalé, ospalé, má sníženou pohybovou aktivitu, dochází k zpoždění ve vývoji;
 6. Časté nachlazení, které je obtížné léčit a proudit do pneumonie.

Pokud jsou tyto příznaky detekovány, dítě je vyšetřeno, aby zjistilo příčiny.

Diagnostika

Kontrola stavu a práce srdce, identifikace onemocnění umožňuje následující výzkumné metody:

 • Elektrokardiogram (EKG). Umožňuje určit přetížení srdečních komor, zjistit přítomnost a stupeň plicní hypertenze;
 • Fonokardiografie (PCG). Jako výsledek studie je možné identifikovat šelesty srdce;
 • Echokardiografie (EchoCG). Schopen detekovat zhoršený průtok krve a pomáhá podezřelému dmbj;
 • Ultrazvukové vyšetření. Pomáhá vyhodnotit práci myokardu, úroveň tlaku v plicní tepně, množství vypuštěné krve;
 • X-ray. Z obrazů hrudníku je možné určit změny plicního vzoru, zvětšit velikost srdce;
 • Zní srdce. Umožňuje určit úroveň tlaku v tepnách plic a srdeční komory, zvýšený obsah kyslíku v žilní krvi;
 • Pulzní oxymetrie Pomáhá zjistit hladinu kyslíku v krvi - nedostatek řeči o porušování kardiovaskulárního systému;
 • Srdeční katetrizace. Pomáhá posoudit stav struktury srdce, zjistit úroveň tlaku v srdečních komorách.

Léčba

Dmzhp 4 mm, někdy až 6 mm - malá velikost - v případě, že nedochází k porušení respiračního, srdečního rytmu a normálního vývoje dítěte, umožňuje v některých případech chirurgická léčba používat.

Se zhoršením celkového klinického obrazu, výskytem komplikací je možné naplánovat operaci za 2 až 3 roky.

Chirurgický zákrok se provádí s pacientem spojeným se strojem srdce a plic. Je-li vada menší než 5 mm, je utěsněna ve tvaru P. Je-li otvor větší než 5 mm, je opatřen záplatami z umělého nebo speciálně připraveného bio materiálu, který následně roste s vlastními buňkami těla.

Pokud je v prvních týdnech života nutná chirurgická léčba dítěte, ale pro některé ukazatele zdravotního stavu a stavu dítěte je nemožné, na plicní tepnu se umístí dočasná manžeta. Pomáhá vyrovnat tlak v komorách srdce a zmírňuje stav pacienta. Po několika měsících se manžeta odstraní a provede se operace k uzavření závad.

Co je defekt komorového septa?

Poprvé byla tato choroba diagnostikována a popsána ruským lékařem v roce 1874 a později se o ni zajímali zahraniční lékaři. Stav pacienta se může prudce zhoršit, což vyvolá vznik závažných komplikací. Moderní medicína může snížit riziko následků, ale to vše závisí na typu vady a na stadiu, ve kterém byla objevena.

Definice

Vada interventrikulární přepážky (VSD) je vrozený typ abnormálního srdečního onemocnění, vývoje orgánů. Patologie se začíná tvořit u dětí, které jsou v děloze v raném období, přibližně během prvních 8–9 týdnů těhotenství. Podle četnosti výskytu takového defektu lékaři rozlišují údaje v 18% - 42% všech případů vrozené srdeční vady.

Problém je v tom, že novorozenec potřebuje neodkladnou léčbu a není vždy možné mu pomoci. Dítě je předmětem tohoto onemocnění, bez ohledu na pohlaví. Klasifikace se týká této nemoci anomálií vedoucích k uvolnění krve do pravého srdce zleva. Vada interventrikulární přepážky je diagnostikována v případě porušení přepážky srdečního svalu umístěného mezi levou a pravou komorou orgánu.

Chcete-li pochopit, co tato patologie je, musíte znát strukturu srdce, a to oddělení, kde se vyvinula anomálie. Interventrikulární část orgánu (septum) je rozdělena do tří částí, dolní zóna je trabekulární, střední je svalová a horní membránová (membránová). V závislosti na tom, kde se defekt nachází, lékaři uvedou název onemocnění. Statistiky ukazují, že většina případů (asi 85% - 86%) se nachází v membránové oblasti septa.

Velikost VSD může být poměrně malá - asi 1 milimetr nebo vážná - v rozsahu 1-3 centimetrů nebo více. Klasifikace defektu komorového septa u dětí novorozeneckého věku znamená rozdělení do dimenzí, které charakterizují okno vytvořené v této zóně.

Svalová vada interventrikulární přepážky je zpravidla kulatá a malá, a takové porušení v membránové části se jeví jako oválná vada, která může být velká. Často jsou případy, kdy je VSD doprovázena dalšími abnormalitami v srdci, což zhoršuje klinický ukazatel a prognózu onemocnění.

Vlastnosti kursu a příčiny

S tvorbou malého defektu v přepážce mezi komorami orgánů, průběh onemocnění závisí na velikosti takového poškození. Poselství mezi komorami srdce nemusí být vždy blízko, a pokud je konstantní vypouštění krve z levých oblastí orgánu doprava, patologie se vyvíjí, což vede ke změně v celém fungování tohoto systému.

 1. Pro srdce je stále těžší pumpovat krev, což má za následek selhání orgánů.
 2. Dutiny komory a atria na levé straně významně expandují, což vede k zesílení stěny samotné komory.
 3. Krevní tlak v oběhovém systému plic se zvyšuje, hypertenze se postupně vyvíjí v této oblasti těla.

Kojenci, kteří zjistili podobné onemocnění, jsou ohroženi závažnými komplikacemi, protože hemodynamika je pozorována během prvních měsíců života. Pokud má srdeční onemocnění malou velikost, může spontánně přerůstat, což není doprovázeno závažným narušením těla. Míra přežití pro tuto patologii je poměrně vysoká, s výhradou všech doporučení lékaře a včasné léčby. Když je vada výrazně otevřená a velká, tento stav často vede k úmrtí dítěte v každém věku před dosažením věku většiny.

U dospělých se průběh nemoci neliší od dětí, vada může být pozorována po celý život a nezpůsobuje vážné poškození - pokud je její velikost malá a léčba je prováděna v plném rozsahu. Je-li nemoc rozsáhlá, pak dítě podstoupí operaci v prvních letech života, proto, jak vyrůstá, je tato osoba již relativně zdravá.

VSD je negativní na funkci srdce. S kontrakcí orgánu proudí krev do vytvořeného průchodu zleva doprava, ke kterému dochází v důsledku zvýšeného tlaku v levé části. Když je okno poměrně velké, do pravé komory vstupuje velký objem krve, což vyvolává vznik hypertrofie stěny této části orgánu. Po expanzi plicní tepny a přes ni se žilní krev dostane do plicní tkáně. Tlak je aplikován na tuto oblast, působit tepny plic k křeči chránit dýchací systém od nadměrné infuze krve.


Když se srdce uvolní, tlak v levé komoře se sníží mnohem více než vpravo, protože levá část je lépe vyprázdněna. Krev začne proudit opačným směrem, z pravé strany doleva. Výsledkem tohoto procesu je, že levá komora je naplněna krví z levého atria a navíc z oblasti pravé komory. Takový přebytek vytváří podmínky pro expanzi dutiny a pozdější hypertrofii stěny levého srdce nebo komory.

Pravidelný patologický výtok z levé komory, stejně jako ředění žilní, téměř bez kyslíku, krve, ohrožuje osobu s hypoxií všech orgánů a tkání těla. Klinické projevy onemocnění jsou zcela závislé na několika faktorech: velikosti výsledného defektu, rychlosti nárůstu změn v hemodynamice, celkové délce onemocnění a kompenzačních možnostech. Patologický kód podle klasifikace ICD (International Classification of Disease) je Q21.0, existují i ​​třídy, které označují další souběžná onemocnění srdce.

Etiologie onemocnění byla spíše studována a naznačuje, že se začíná tvořit pouze na úrovni vývoje plodu v děloze, u dospělých se takové destruktivní procesy nevyskytují. Ať už je důvodem vzniku diabetu jakýkoli důvod, je spojován s poruchou nošení dítěte.

 1. Včasná a závažná toxikologie během těhotenství.
 2. Stravování, které nastávající matka splňuje v době přenášení dítěte. Závažné omezení ve výživě, když je žena na denním pořádku dokonce i minimální sada živin, vede k rozvoji mnoha abnormalit plodu, včetně porušení struktury IVS (interventrikulární septum).
 3. Infekční onemocnění, jako je rubeola, virové patologie, příušnice nebo plané neštovice.
 4. Vážný nedostatek vitamínů v těle budoucí matky.
 5. Projev vedlejších účinků při užívání různých léků.
 6. Selhání genetické povahy. Tato patologie často doprovází jiné abnormality, Downův syndrom u dítěte, problémy s ledvinami nebo problémy s tvorbou končetin.
 7. Chronická onemocnění přítomná u těhotných žen. To může být kardiovaskulární selhání nebo diabetes.
 8. Pokud je věk ženy očekávající dítě již více než 40 let, pak změny v těle nastávající matky mohou vyvolat patologické procesy vývoje plodu.
 9. Radiační záření.
 10. Kouření, alkoholismus nebo užívání drog těhotnou ženou.

Všechny ženy by měly být během těhotenství sledovány gynekologem. Trvalý příjem vitamínů, správná výživa a zdravý životní styl částečně ochrání dítě před touto patologií.

Odrůdy nemoci

Lékaři sdílejí nemoc podle několika klasifikací. V závislosti na lokalizaci destruktivního procesu, který se vyskytuje v jakékoli části srdce, může být VSD:

 • defekt membránového komorového septa;
 • porucha ve svalové zóně orgánu;
 • trabekulární patologie nebo nadgrebnevye (sekundární).

Převážná většina případů takové nemoci je definována jako primmembranózní defekt vznikající v interventrikulární přepážce, který je dále rozdělen na subiatrickou a subaortální. Tyto patologické stavy představují asi 80% všech hlášených onemocnění a jsou lokalizovány v horní části interventrikulární přepážky, umístěné pod aortálním ventilem a septálním ventilem. Přepážka je umístěna mezi komorami těla, sestává z více než poloviny specifické svalové tkáně a její horní zóna je membrána. Místo dokování takových částí příčky se nazývá primmembranózní díra, kde se nejčastěji vyskytuje patologie. Proto lokalizace poruch a tzv. Typy onemocnění.

Svalová vada interventrikulární přepážky u dětí novorozeneckého věku, stejně jako náhrobní náhrobek, jsou vzácné, asi 20% všech případů této choroby. Trabekulární typ onemocnění se vyvíjí v oblasti ležící mírně nad supraventrikulárním hřebenem a sval je lokalizován ve stejné části septa, svalové. Tato část srdce je odstraněna z vodivého a chlopňového systému.

Symptomatologie

Projevy tohoto onemocnění zcela závisí na velikosti poškození. Menší síňová vada nemusí být doprovázena příznaky vůbec a velké okno v přepážce způsobí mnoho nepříjemných a závažných symptomů. Pediatr Dr. Komarovsky varuje, že jedna malá díra není nebezpečná pro život dítěte, neprojevuje se a nevyžaduje léčbu, ale v případě velkého poškození je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Dospělý s podobnými poruchami v srdci zažije stejné příznaky jako dítě 2-3 let.

Známky u kojenců:

 • nedostatek hmotnosti nebo špatný přírůstek hmotnosti;
 • potíže s dýcháním, dušnost;
 • neustálá úzkost, dítě neustále pláče;
 • pneumonie, která se vyskytuje v raném věku a je obtížně léčitelná;
 • porucha spánku;
 • při narození dítěte má jeho kůže modravý odstín;
 • děti se rychle unaví, i když sají prsa.

Existuje několik diagnostik, které umožňují identifikovat patologii v dětství a okamžitě podniknout všechny kroky k jejímu odstranění. Pokud hovoříme o dospělých pacientech, vážné symptomy v tomto věku doprovázejí VSD jen zřídka.

Známky u dospělých:

 1. vlhký kašel;
 2. bolest v oblasti srdce;
 3. poruchy orgánového rytmu (arytmie);
 4. dušnost, která je pozorována i v klidu.

Pokud je velikost defektu považována za velkou, pak se provede chirurgická léčba, okno zmizí a osoba již netrpí žádnými odchylkami v pohodě. Když je díra malá, projevy této nemoci prakticky chybí.

 1. Vznik srdce hrb, který vypadá jako elevace na hrudi, lokalizovaný v zóně srdce.
 2. Lékař při poslechu orgánu rozlišuje sípání, dýchání se stává tvrdým, což souvisí s uvolňováním krve z tepen do plicní tkáně.
 3. V období systoly (nebo kontrakce) srdce, jeden může cítit třes vytvořený krevním proudem procházet oknem v přepážce mezi atria.
 4. Průzkum provedený poklepáním odhalil nárůst hlavního orgánu v objemu.
 5. Poslech se stetoskopem vám umožní slyšet zvuky způsobené nedostatečnou aktivitou ventilů tepen plic.
 6. Slezina a játra zvětší velikost, který je způsoben stagnující krví v těchto oblastech.
 7. Ve fázi 3 nemoci, hrudní koš nabobtná výrazně, takže tato oblast vypadá jako sud.
 8. Také ve fázi 3 nemoci se kůže stává modrou, začíná měnit barvu z prstů a oblasti úst, postupně se šíří do celého těla. Tento příznak se objevuje v důsledku skutečnosti, že krev obsahuje nedostatečné množství kyslíku a vnitřní orgány, zejména plíce, jsou vystaveny hypoxii.

Pokud takové podmínky nastanou, dítě je naléhavě hospitalizováno a rozhoduje o jeho chirurgické léčbě.

Diagnostika

Dnes jsou všechny děti po narození vyšetřeny neonatologem, jehož specialitou je odhalení anomálií vývoje dítěte. Hlavním důvodem podezření na defekt komorového septa je porucha zjištěná při poslechu oblasti srdce.

 • Auskultace. Při poslechu pacienta touto metodou lékaři identifikují přítomnost systolického hluku, což naznačuje vývoj patologie.
 • Elektrokardiogram (EKG). Tato metoda vyšetření ukazuje přetížení pravé síně a komorového orgánu. Navíc jsou často pozorovány poruchy vedení, vyjádřené jako blokáda His svazku.
 • X-ray. Metoda umožňuje vyhodnotit stav srdce, plic a tepen.
 • Echokardiografie. Způsob identifikace nemoci na specifických vlastnostech hemodynamických poruch.
 • Ultrasonografický výzkum s dopplerem. Taková diagnostická událost je velmi informativní. Pokud se u pacienta zjistí, že má VSD, zaznamená změny. Pomocí této techniky můžete zkoumat přítomnost díry v přepážce mezi komorami, její velikost, tvar a umístění, rychlost pohybu krve a její směr v komorách.

Někdy je lékař povinen předepsat pacientovi, aby podstoupil několik dalších diagnostických postupů. Během vyšetření bude detekován jakýkoliv druh onemocnění - primbranous, membranous nebo muscular. Je důležité zahájit léčbu včas, aby byla prognóza onemocnění příznivá.

Léčba a prognóza

Když je průběh nemoci asymptomatický a velikost defektu je malá, lékaři doporučují, aby se zdrželi operace. Ošetřující lékař pravidelně monitoruje malého pacienta. Někdy takové přestupky procházejí samy o sobě, a to nástupem 1-4 let a později. Vytvořený otvor v přepážce mezi komorami může přerůstat bez použití terapeutických a jiných léčebných metod. Pokud dojde k rozvoji srdečního selhání, lékař vám předepíše několik léků.

 1. diuretika;
 2. ACE inhibitory;
 3. antioxidanty;
 4. srdeční glykosidy;
 5. kardiotrofií.

Existuje chirurgická léčba této patologie, která může být paliativní nebo radikální.

 1. Paliativní chirurgie je prováděna u dětí, které mají závažnou hypotrofii a více septálních defektů. Lékaři uměle zúžení tepen plic, takže speciální manžety v problémové oblasti srdce. Je tedy možné oddálit operaci radikálním způsobem, dokud není pacient starší.
 2. Radikální chirurgie je šití okénka v přepážce, pokud je malé, plastických velkých lézí a také rentgenové endovaskulární okluze defektu.

Lékař může určit způsob léčby pouze po provedení řady nezbytných diagnostických postupů, vyhodnocujících klinický obraz.

Prognóza onemocnění s vadou interventrikulární přepážky srdce závisí na tom, jak je takovému pacientovi poskytována včasná lékařská péče. Pokud mluvíme o přirozeném průběhu nemoci, bez zásahu lékařů, dítě může zemřít před nástupem věku 6 měsíců, kdy je poškození velké. Pokud je terapie nebo chirurgický zákrok prováděn včas, pak osoba bude žít dlouho. I po řádném ošetření se však mohou vyvinout některé komplikace, takže tito pacienti jsou vždy pod dohledem kardiologa.

 • bakteriální endokarditida;
 • městnavou pneumonii;
 • tromboembolické poruchy.

Přibližná délka života těchto pacientů je 25-27 let. Velké nebo střední defekty jsou závažnější, s jejich rozvojem může být vážný stav člověka, který je způsoben srdečním selháním.

VSD srdce je nebezpečná patologie. Poškození těla způsobené touto nemocí je dnes vyloučeno, což prodlužuje život nemocných dětí. Je důležité pravidelně podstoupit vyšetření pediatrů a dalších specialistů, aby se včas diagnostikovala nemoc, dříve než způsobí značné škody.