logo

Příčiny, příznaky a léčba plicní hypertenze

Z tohoto článku se dozvíte: co je plicní hypertenze. Příčiny vzniku onemocnění, typy zvýšeného tlaku v cévách plic a způsob, jakým se projevuje patologie. Rysy diagnózy, léčby a prognózy.

Autor článku: Alina Yachnaya, onkologová chirurgka, vyšší zdravotnické vzdělání s titulem Všeobecné lékařství.

Plicní hypertenze je patologický stav, ve kterém dochází k postupnému zvyšování tlaku v plicním cévním systému, což vede ke zvýšení nedostatečnosti pravé komory a v konečném důsledku vede k předčasnému úmrtí osoby.

Více než 30 - pod zatížením

Při onemocnění v oběhovém systému plic dochází k následujícím patologickým změnám:

 1. Vazokonstrikce nebo křeč (vazokonstrikce).
 2. Snížení schopnosti cévní stěny natáhnout (pružnost).
 3. Tvorba malých krevních sraženin.
 4. Růst buněk hladkého svalstva.
 5. Uzavření lumenu krevních cév v důsledku krevních sraženin a zahuštěných stěn (obliterace).
 6. Zničení cévních struktur a jejich nahrazení pojivovou tkání (redukce).

K tomu, aby krev procházela pozměněnými cévami, dochází k nárůstu tlaku v plíci plicní tepny. To vede ke zvýšení tlaku v dutině pravé komory a vede k porušení jeho funkce.

Tyto změny v krevním oběhu se projevují zvýšeným respiračním selháním v raném stádiu a závažným srdečním selháním v posledním stadiu onemocnění. Od samého počátku neschopnost dýchat normálně ukládá významná omezení obvyklého života pacientů, což je nutí omezit se na stres. Pokles rezistence vůči fyzické námaze se zvyšuje s postupujícím onemocněním.

Plicní hypertenze je považována za velmi vážné onemocnění - bez léčby žijí pacienti méně než 2 roky a většinou potřebují pomoc při péči o sebe (vaření, úklid pokoje, nákup potravin atd.). V průběhu léčby se prognóza poněkud zlepšuje, ale nemůžeme se z nemoci plně zotavit.

Pro zvětšení klikněte na fotografii

Problém diagnostiky, léčby a pozorování lidí s plicní hypertenzí je prováděn lékaři mnoha specializací, v závislosti na příčině vývoje onemocnění, které může být: terapeutů, pulmonologů, kardiologů, specialistů na infekční onemocnění a genetiky. Pokud je nutná chirurgická korekce, připojí se cévní a hrudní chirurgové.

Klasifikace patologie

Plicní hypertenze je primární, nezávislé onemocnění pouze v 6 případech na 1 milion populace, tato forma zahrnuje nerozumnou a dědičnou formu onemocnění. V jiných případech jsou změny vaskulárního lůžka plic spojeny s jakoukoliv primární patologií orgánu nebo orgánového systému.

Na tomto základě byla vytvořena klinická klasifikace zvýšení tlaku v systému plicních tepen:

Plicní hypertenze: výskyt, příznaky, formy, diagnostika, terapie

Plicní hypertenze (PH) je charakteristická pro onemocnění, která jsou zcela odlišná jak důvody jejich výskytu, tak určujícími znaky. LH je spojena s endotheliem (vnitřní vrstvou) plicních cév: expanduje, snižuje lumen arteriol a narušuje průtok krve. Onemocnění je vzácné, pouze 15 případů na 1 000 000 lidí, ale míra přežití je velmi nízká, zejména s primární formou LH.

Rezistence se zvyšuje v plicním oběhu, pravá srdeční komora je nucena posílit kontrakci, aby se krev dostala do plic. Není však anatomicky přizpůsobena dlouhodobému zatížení tlakem a při LH v systému plicních tepen stoupá nad 25 mm Hg. v klidu a 30 mm Hg s fyzickou námahou. Za prvé, v krátkém období kompenzace, je pozorováno zesílení myokardu a vzestup v pravých částech srdce a pak prudký pokles síly kontrakcí (dysfunkce). Výsledek - předčasná smrt.

Proč se LH rozvíjí?

Důvody pro rozvoj PH stále nejsou zcela určeny. Například v šedesátých letech bylo v Evropě pozorováno zvýšení počtu případů spojených s nadměrným užíváním antikoncepce a léků na hubnutí. Španělsko, 1981: komplikace ve formě svalových lézí, které začaly po popularizaci řepkového oleje. Téměř 2,5% z 20 000 pacientů bylo diagnostikováno s arteriální plicní hypertenzí. Kořen zla byl tryptofan (aminokyselina), který byl v oleji, který byl vědecky dokázaný hodně pozdnější.

Porucha funkce (dysfunkce) cévního endotelu plic: příčinou může být genetická predispozice nebo vliv vnějších škodlivých faktorů. V každém případě se normální rovnováha výměny oxidu dusnatého mění, cévní tonus se mění ve směru křeče, poté zánět, endothelium začíná růst a lumen tepen klesá.

Zvýšený obsah endotelinu (vazokonstriktor): způsobený buď zvýšením jeho produkce v endotelu, nebo snížením rozpadu této látky v plicích. Je zaznamenána v idiopatické formě LH, vrozených srdečních vadách u dětí, systémových onemocněních.

Snížená syntéza nebo dostupnost oxidu dusnatého (NO), snížené hladiny prostacyklinu, další vylučování draslíkových iontů - všechny odchylky od normy vedou k arteriálnímu křeči, růstu cévní svalové stěny a endotelu. V každém případě se konec vývoje stává porušením průtoku krve v systému plicních tepen.

Známky nemoci

Mírná plicní hypertenze nedává žádné výrazné příznaky, to je hlavní nebezpečí. Známky těžké plicní hypertenze jsou určeny pouze v pozdních obdobích jejího vývoje, kdy plicní arteriální tlak stoupá ve srovnání s normou dvakrát nebo vícekrát. Tlak v plicní tepně: systolický 30 mm Hg, diastolický 15 mm Hg.

Počáteční příznaky plicní hypertenze:

 • Nevysvětlitelná dušnost, dokonce i při malé fyzické aktivitě nebo při úplném odpočinku;
 • Postupné hubnutí, a to i při normální správné výživě;
 • Astenie, neustálý pocit slabosti a bezmocnost, depresivní nálada - bez ohledu na sezónu, počasí a denní dobu;
 • Trvalý suchý kašel, chraplavý hlas;
 • Abdominální diskomfort, pocit těžkosti a „prasknutí“: začátek stagnace krve v systému portální žíly, který vede žilní krev ze střeva do jater;
 • Závratě, mdloby - projevy nedostatku kyslíku (hypoxie) mozku;
 • Pulsace srdce, v průběhu času, pulzace tepny žíly se stává patrný na krku.

Pozdější projevy PH:

 1. Sputum s pruhy krve a hemoptýzou: signál zvyšujícího se plicního edému;
 2. Útoky anginy pectoris (bolest na hrudi, studený pot, pocit strachu ze smrti) - znamení ischémie myokardu;
 3. Arytmie (srdeční arytmie) podle typu fibrilace síní.

Bolest v hypochondriu vpravo: velký kruh krevního oběhu je již zapojen do vývoje žilní stagnace, játra se zvětšila a její skořápka (kapsle) se protáhla - objevila se bolest (játra sama o sobě nemá žádné receptory bolesti, jsou umístěny pouze v kapsli)

Otok nohou, nohou a chodidel. Akumulace tekutiny v břiše (ascites): manifestace srdečního selhání, periferní krevní stáze, dekompenzační fáze - přímé ohrožení života pacienta.

Svorkovnice LH:

 • Krevní sraženiny v arteriolách plic vedou ke smrti (infarktu) aktivní tkáně, ke zvýšení asfyxie.

Hypertenzní krize a záchvaty akutního plicního edému: častěji se vyskytují v noci nebo ráno. Začíná s pocitem vážného nedostatku vzduchu, pak se silný kašel připojí, krvavé sputum je propuštěno. Kůže se stává modravou (cyanóza), pulzují žíly v krku. Pacient je vzrušený a vystrašený, ztrácí sebeovládání, může se pohybovat nepravidelně. V nejlepším případě krize skončí hojným vypuštěním lehké moči a nekontrolovaným vypouštěním výkalů, v nejhorším případě smrtelným následkem. Příčinou smrti může být překrytí trombu (tromboembolie) plicní tepny a následného akutního srdečního selhání.

Hlavní formy LH

 1. Primární idiopatická plicní hypertenze (z řeckých idios a patosu - „druh onemocnění“): fixovaná samostatnou diagnózou, na rozdíl od sekundární PH související s jinými onemocněními. Varianty primárního LH: familiární LH a dědičná predispozice cév pro expanzi a krvácení (hemoragická teleangiektázie). Důvod - genetické mutace, četnost 6 - 10% všech případů PH.
 2. Sekundární LH: projevuje se jako komplikace základního onemocnění.

Systémová onemocnění pojivové tkáně - sklerodermie, revmatoidní artritida, systémový lupus erythematosus.

Vrozené srdeční vady (s krvácením zleva doprava) u novorozenců, vyskytující se v 1% případů. Po korekční operaci krevního oběhu je míra přežití této kategorie pacientů vyšší než u dětí s jinými formami PH.

Pozdní fáze dysfunkce jaterních, plicních a plicních cévních patologií ve 20% dávají komplikaci ve formě PH.

Infekce HIV: PH je diagnostikována v 0,5% případů, míra přežití na tři roky klesá na 21% ve srovnání s prvním rokem - 58%.

Intoxikace: amfetaminy, kokain. Riziko se zvyšuje o tři desítkykrát, pokud byly tyto látky používány déle než tři měsíce v řadě.

Krevní onemocnění: u některých typů anémie u 20 - 40% pacientů s LH je diagnostikováno, což zvyšuje mortalitu.

Chronická obstrukční plicní choroba (CHOPN) je způsobena dlouhodobým vdechováním částic uhlí, azbestu, břidlic a toxických plynů. Často se nalézá jako profesionální onemocnění mezi horníky, pracovníky v nebezpečných odvětvích.

Syndrom spánkové apnoe: částečné přerušení dýchání během spánku. Nebezpečný, nalezený u 15% dospělých. Důsledkem může být LH, mrtvice, arytmie, arteriální hypertenze.

Chronická trombóza: zaznamenána u 60% po rozhovoru s pacienty s plicní hypertenzí.

Léze srdce, levá polovina: získané vady, koronární onemocnění, hypertenze. Asi 30% je spojeno s plicní hypertenzí.

Diagnostika plicní hypertenze

Diagnóza prevalilární LH (spojené s CHOPN, plicní arteriální hypertenze, chronická trombóza:

 • Tlak v plicní tepně: ≥ 25 mm Hg v klidu, více než 30 mm při napětí;
 • Zvýšený tlak klínů plicní tepny, krevní tlak uvnitř levé síně, diastolický konec ≥15 mm, rezistence plicních cév ≥ 3 jednotky. Dřevo.

Postkapilární LH (pro onemocnění levé poloviny srdce):

 1. Tlak v plicní tepně: průměr ≥25 (mmHg)
 2. Počáteční:> 15 mm
 3. Rozdíl ≥ 12 mm (pasivní PH) nebo> 12 mm (reaktivní).

EKG: pravé přetížení: zvětšení komor, zvětšení síní a zahuštění. Extrasystol (mimořádné kontrakce srdce), fibrilace (chaotické kontrakce svalových vláken) obou atrií.

Rentgenová studie: zvýšená periferní transparentnost plicních polí, zvětšená plicní kořeny, okraje srdce jsou posunuty doprava, stín z oblouku rozšířené plicní tepny je viditelný vlevo podél kontury srdce.

foto: plicní hypertenze na rentgenu

Funkční respirační testy, kvalitativní a kvantitativní analýza složení plynů v krvi: je detekována úroveň respiračního selhání a závažnost onemocnění.

Echokardiografie: metoda je velmi informativní - umožňuje vypočítat průměrný tlak v plicní tepně (SDLA), diagnostikovat téměř všechny vady a srdce. LH je rozpoznán již v počátečních stadiích, s SLA ≥ 36-50 mm.

Scintigrafie: pro LH s překrytím lumen plicní tepny s trombusem (tromboembolie). Citlivost metody je 90 - 100%, specifická pro tromboembolii o 94 - 100%.

Vypočtené (CT) a magnetické rezonance (MRI): při vysokém rozlišení, v kombinaci s použitím kontrastní látky (s CT), je možné posoudit stav plic, velkých a malých tepen, stěn a dutin srdce.

Zavedení katétru do dutiny "pravého" srdce, test reakce krevních cév: stanovení stupně PH, problémy s průtokem krve, vyhodnocení účinnosti a relevance léčby.

Léčba LH

Léčba plicní hypertenze je možná pouze v kombinaci, která kombinuje obecná doporučení pro snížení rizika exacerbací; adekvátní léčba základního onemocnění; symptomatická léčba běžných projevů PH; chirurgické metody; léčba lidových prostředků a netradičních metod - pouze jako pomocná.

Doporučení ke snížení rizika

Očkování (chřipka, pneumokokové infekce): u pacientů s autoimunitními systémovými onemocněními - revmatismem, systémovým lupus erythematosus atd., Pro prevenci exacerbací.

Dávkování výživy a fyzické aktivity: v případě diagnostikované kardiovaskulární insuficience jakéhokoli původu (původu) v souladu s funkčním stadiem onemocnění.

Prevence těhotenství (nebo podle svědectví i jeho přerušení): systém krevního oběhu matky a dítěte je spojen, zvyšuje zátěž srdce a krevních cév těhotné ženy s LH může vést k smrti. Podle zákonů medicíny je prioritou pro záchranu života vždy matka, není-li možné zachránit oba najednou.

Psychologická podpora: všichni lidé s chronickými onemocněními jsou neustále pod tlakem, rovnováha nervového systému je narušena. Deprese, pocit zbytečnosti a zátěže pro ostatní, podrážděnost nad maličkostmi je typický psychologický portrét jakéhokoli „chronického“ pacienta. Tento stav zhoršuje prognózu jakékoli diagnózy: člověk musí nutně chtít žít, jinak mu lék nebude schopen pomoci. Konverzace s psychoterapeutem, sympatie k duši, aktivní komunikace se společníky v neštěstí a zdraví lidé jsou výborným základem pro chuť k životu.

Udržovací terapie

 • Diuretika odstraňují nahromaděnou tekutinu, snižují zátěž na srdce a snižují otok. Složení elektrolytů v krvi (draslík, vápník), krevní tlak a funkce ledvin jsou jistě kontrolované. Předávkování může způsobit příliš mnoho ztrát vody a pokles tlaku. S poklesem hladiny draslíku začnou arytmie, svalové křeče indikují snížení hladin vápníku.
 • Trombolytika a antikoagulancia rozpouštějí již vytvořené krevní sraženiny a zabraňují tvorbě nových, což zajišťuje průchodnost cév. Vyžaduje se stálé monitorování systému srážení krve (krevních destiček).
 • Kyslík (kyslíková terapie), 12 až 15 litrů denně, přes zvlhčovač: pro pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a ischemií srdce pomáhá obnovit okysličování krve a stabilizovat celkový stav. Je třeba mít na paměti, že příliš mnoho koncentrace kyslíku inhibuje vazomotorické centrum (MTC): dýchání se zpomaluje, cévy se rozšiřují, tlak klesá, člověk ztrácí vědomí. Pro normální provoz, tělo potřebuje oxid uhličitý, to je po zvýšení jeho obsahu v krvi, že CTC "dává příkaz", aby se nadechl.
 • Srdeční glykosidy: účinné látky jsou izolovány z digitalisu, Digoxin je nejznámějším lékem. Zlepšuje srdeční činnost, zvyšuje průtok krve; bojuje s arytmiemi a vaskulárním spasmem; snižuje otok a dušnost. V případě předávkování - zvýšená vzrušivost srdečního svalu, arytmie.
 • Vazodilatátory: svalová stěna tepen a arteriol se uvolňuje, jejich lumen se zvyšuje a zlepšuje se průtok krve, tlak v systému plicních tepen se snižuje.
 • Prostaglandiny (PG): skupina účinných látek produkovaných v lidském těle. Při léčbě LH se používají prostacykliny, které zmírňují cévní a bronchiální křeč, zabraňují tvorbě krevních sraženin, blokují růst endotelu. Velmi nadějná léčiva, účinná pro PH v podobě HIV, systémových onemocnění (revmatismus, sklerodermie atd.), Srdečních vad, stejně jako familiárních a idiopatických forem PH.
 • Antagonisté receptoru endothelinu: vazodilatace, suprese proliferace (proliferace) endotelu. Při dlouhodobém používání se snižuje dechová ztráta, osoba se stává aktivnější, tlak se vrátí do normálu. Nežádoucí reakce na léčbu - edém, anémie, selhání jater, proto je užívání drog omezené.
 • Inhibitory oxidu dusnatého a PDE typu 5 (fosfodiesteráza): používají se hlavně pro idiopatickou LH, pokud se standardní terapie neospravedlňuje, ale některá léčiva jsou účinná pro jakoukoli formu LH (Sildenafil). Výsledkem je zvýšená odolnost vůči fyzické aktivitě. Oxid dusnatý je inhalován denně po dobu 5-6 hodin, až 40 ppm, v průběhu 2–3 týdnů.

Chirurgická léčba PH

Balonová síňová septostomie: prováděna pro usnadnění vypouštění krve bohaté na kyslík uvnitř srdce, zleva doprava, kvůli rozdílu v systolickém tlaku. Do levé síně je vložen katétr s balónkem a čepel. Čepel odstřihne přepážku mezi síní a nabobtnalý balón zvětší otvor.

Transplantace plic (nebo komplex plic a srdce): prováděna ze zdravotních důvodů, pouze ve specializovaných zdravotnických zařízeních. Operace byla poprvé provedena v roce 1963, ale do roku 2009 bylo každoročně provedeno více než 3000 úspěšných transplantací plic. Hlavním problémem je nedostatek dárcovských orgánů. Plíce berou jen 15%, srdce - od 33%, a játra a ledviny - od 88% dárců. Absolutní kontraindikace pro transplantaci: chronické selhání ledvin a jater, infekce HIV, maligní nádory, hepatitida C, přítomnost antigenu HBs, kouření, užívání drog a alkoholu po dobu šesti měsíců před operací.

Léčba lidových prostředků

Používejte pouze v komplexu, jako pomocný prostředek pro celkové zlepšení zdravotního stavu. Žádné vlastní ošetření!

 1. Plody červeného jeřábu: lžíce na sklenici vařené vody, ½ šálku třikrát denně. Amygdalin obsažený v bobulích snižuje citlivost buněk na hypoxii (nižší koncentrace kyslíku), snižuje edém v důsledku diuretického účinku a vitamín - minerální sada má blahodárný účinek na celé tělo.
 2. Adonis (jaro), bylina: lžička ve sklenici vroucí vody, 2 hodiny trvat na tom, až 2 lžíce na prázdný žaludek, 2-3 krát denně. Používá se jako diuretikum, lék proti bolesti.
 3. Čerstvá dýňová šťáva: půl sklenice denně. Obsahuje velké množství draslíku, které je užitečné v některých typech arytmií.

Klasifikace a prognóza

Klasifikace je založena na principu funkčního postižení PH, varianta je modifikována a spojena s projevy srdečního selhání (WHO, 1998):

 • Třída I: LH s normální fyzikální. činnosti. Standardní zatížení je dobře tolerováno, snadné pro LH, selhání 1 stupně.
 • Třída II: aktivita LH plus poklesla. Pohodlí je v klidu, ale závratě, dušnost a bolesti na hrudi začínají normálním stresem. Mírná plicní hypertenze, zvyšující se symptomy.
 • Třída III: LH se sníženou iniciativou. Problémy i při nízkém zatížení. Vysoká míra poruch krevního oběhu, zhoršení prognózy.
 • Třída IV: LH s intolerancí k minimální aktivitě. Dyspnea, únava je cítit a v úplném odpočinku. Známky vysokého oběhového selhání - kongestivní projevy ve formě ascitu, hypertenzní krize, plicní edém.

Prognóza bude příznivější, pokud:

 1. Rychlost vývoje symptomů LH je malá;
 2. Léčba zlepšuje stav pacienta;
 3. Tlak v systému plicních tepen klesá.

Negativní prognóza:

 1. Symptomy PH se vyvíjejí rychle;
 2. Zvyšují se známky dekompenzace oběhového systému (plicní edém, ascites);
 3. Hladina tlaku: v plicní tepně více než 50 mm Hg;
 4. S primární idiopatickou PH.

Celková prognóza plicní arteriální hypertenze je spojena s formou LH a fází převažujícího onemocnění. Úmrtnost ročně, se současnými metodami léčby, je 15%. Idiopatická PH: přežití pacienta po roce je 68%, po 3 letech - 48%, po 5 letech - pouze 35%.

Plicní hypertenze 1, 2 stupně - léčba, symptomy a prognóza

Problémy se srdcem se vyskytují z různých důvodů. Jedním z nich je zvýšení tlaku v plicní tepně. Toto porušení 1, 2 stupně vývoje má téměř žádné příznaky a příznaky, ale vyžaduje povinnou léčbu - pouze v tomto případě bude pozitivní prognóza života pro člověka.

Co to je?

Na rozdíl od jména, onemocnění „plicní hypertenze“ spočívá v problémech, které nejsou s plicemi, ale se srdcem, když stoupá arteriální tlak plicní tepny a cév z ní. Nejčastěji je patologie provokována jinými srdečními problémy, ve vzácných případech je považována za primární patologii.

Pro tuto část oběhového systému je normální tlak až 25/8 mm rtuti (systolický / diastolický). Hypertenze se říká, když hodnoty stoupají nad 30/15.

Analýza lékařské statistiky, můžeme říci, že plicní hypertenze se zřídka stane, ale i jeho 1 stupeň je velmi nebezpečný, který musí být léčen, jinak život prognóza je nepříznivá a prudký tlak skok může mít za následek smrt pacienta.

Foto 1. Plicní tepna při normální a hypertenzi

Příčiny nemoci jsou redukovat vnitřní průměr krevních cév plic, zatímco endothel, který je vnitřní cévní vrstva, je rostoucí v nich nadměrně. V důsledku zhoršeného průtoku krve se zhoršuje zásobování odlehlých částí trupu a končetin krví, což má určité příznaky a příznaky, o nichž budeme diskutovat níže.

Srdeční sval, dostávající vhodné signály, kompenzuje tyto nedostatky, začíná intenzivněji pracovat a pracovat. S existencí takového patologického problému dochází k zesílení svalové vrstvy v pravé komoře, což vede k nerovnováze v práci celého srdce. Podobný fenomén dokonce obdržel samostatný název - plicní srdce.

Plicní hypertenze může být detekována pomocí elektrokardiogramu, nicméně časné změny budou menší a mohou být vynechány, proto pro přesnou diagnózu a včasnou léčbu lidé ve věku potřebují vědět, co je to plicní hypertenze, její příznaky a symptomy. Pouze v tomto případě může být nemoc včas identifikována a léčena, přičemž se udržuje dobrá prognóza života.

Kód ICD-10

Plicní hypertenze podle Mezinárodní klasifikace nemocí ICD-10 patří do třídy I27.

Důvody

Přesná příčina onemocnění dosud nebyla nalezena. Abnormální růst endotelu je často spojován s vnitřní nerovnováhou těla v důsledku nesprávné výživy a přísunu prvků, jako je draslík a sodík. Tyto chemikálie jsou zodpovědné za zúžení a expanzi krevních cév, přičemž se může vyskytnout jejich vaskulární křeč.

Další častou příčinou plicní hypertenze je dědičný faktor. Přítomnost patologie u některého z příbuzných by měla být důvodem pro úzké vyšetření a v případě potřeby i pro léčbu v raném stadiu, kdy se symptomy ještě neprojevily.

Často se abnormality objevují u jiných srdečních onemocnění - vrozené srdeční choroby, obstrukční plicní onemocnění a další. V takových případech je plicní hypertenze diagnostikována jako komplikace a je nutné jednat primárně na její příčině.

Osvědčenou příčinou je spotřeba specifických aminokyselin, které ovlivňují růst endotelu. Před několika desítkami let bylo zjištěno, že spotřeba řepkového oleje, ve kterém jsou tyto aminokyseliny přítomny, vedla ke zvýšení počtu onemocnění. V důsledku toho byly provedeny studie, které potvrdily, že existuje vysoká koncentrace tryptofanu v řepce, která způsobuje střední plicní hypertenzi a zvyšuje riziko závažných následků.

V některých případech jsou důvody použití hormonální antikoncepce, léků pro prudký pokles tělesné hmotnosti a dalších prostředků vedoucích k porušení vnitřní funkce lidského těla.

Příznaky v závislosti na stupni

Učení o plicní hypertenzi v raném stádiu je velkým úspěchem, protože ve většině situací nejsou zjevné symptomy. Pokud se však podíváte blíže a nasloucháte, můžete najít známky mírné hypertenze.

Hlavními příznaky jsou snížené fyzické schopnosti, kdy člověk neustále pociťuje obecnou slabost, pro kterou neexistují žádné zjevné důvody. Během vyšetření je často zjištěno onemocnění různých stádií. Uvažujme, jaké stupně plicní hypertenze jsou, jaké symptomy se liší, co ohrožuje a jakou léčbu vyžadují.

 1. První stupeň (I) je vyjádřen rychlým pulsem, přítomnost fyzické námahy je vnímána relativně snadno, nejsou pozorovány žádné jiné příznaky, což komplikuje diagnózu.
 2. Ve druhém stupni (II) se pacient již zjevně cítí unavený, trpí dušností, závratí a bolestí na hrudi.
 3. U pacienta s třetím stupněm (III) se pohodlný stav vyskytuje pouze během nečinnosti, každá fyzická námaha způsobuje exacerbaci symptomů dušnosti, únavy atd.
 4. Čtvrtý stupeň (IV) je považován za nejzávažnější. Plicní hypertenze v tomto stadiu je doprovázena chronickou únavou, pozorovanou i po nočním probuzení, všechny příznaky jsou přítomny i v klidu, krev může být vykašlávána, mdloby a cervikální žíly se zvětšují. Při jakékoliv zátěži se všechny symptomy dramaticky zhoršily, doprovázené cyanózou kůže a pravděpodobným plicním edémem. Osoba se ve skutečnosti změní na postiženou osobu, která je i sama těžce obtěžována.

Plicní hypertenze 1 stupně se liší pouze rychlým srdečním tepem, zkušený lékař ji dokáže detekovat na EKG a poslat k dalšímu vyšetření plicních cév. Plicní hypertenze 2. stupně je charakterizována výraznějšími symptomy, které nelze ignorovat a je důležité, aby nedošlo k odložení návštěvy kardiologa nebo terapeuta.

Je velmi důležité odhalit porušení co nejdříve. Je těžké to udělat, ale nakonec na něm závisí prognóza života a jak dlouho bude pacient žít.

Diagnostika

Diagnóza není o nic méně důležitá, protože je velmi snadné zmeškat nemoc „za očima“ v rané fázi vývoje. V první řadě je na EKG patrná plicní hypertenze. Tento postup slouží jako výchozí bod pro detekci a léčbu tohoto onemocnění.

Kardiogram si všimne abnormálního fungování srdečního myokardu, což je první reakce srdce na problémy plicní povahy. Pokud vezmeme v úvahu proces diagnostiky obecně, skládá se z následujících kroků:

 • EKG, na kterém dochází k přetížení pravé komory;
 • Rentgenové zobrazení plicních periferií na periferii, existence posunu hranice srdce od normy správným směrem;
 • Provádění respiračních testů při kontrole, co představuje vydechovaný oxid uhličitý;
 • Echokardiografický postup. Tento ultrazvuk srdce a krevních cév, umožňující měření tlaku v plicní tepně.
 • Scintigrafie, která umožňuje detailní vyšetření nezbytných cév pomocí radioaktivních izotopů;
 • Je-li to nutné, je třeba upřesnění rentgenového záření předepsat přesnější CT nebo MR;
 • Proveditelnost budoucí léčby je hodnocena katetrizací. Tato metoda získává informace o krevním tlaku v požadovaných dutinách.

Léčba plicní hypertenze

Detekce patologie je obtížný úkol, ale není snadné léčit hypertenzi. Účinnost léčby je do značné míry determinována fází vývoje, v raných fázích jsou metody konzervativní terapie s léky, s vážným vývojem, kdy je prognóza špatná, existuje ohrožení života a není možné léčit léky, je předepsán chirurgický zákrok.

Kardiolog se zabývá léčbou. Když jsou symptomy detekovány a potvrzeny jako první, je nutné snížit pravděpodobnost závažných následků doprovázejících plicní hypertenzi. K tomu potřebujete:

 1. V přítomnosti těhotenství, odmítnout další gestace, protože matčina srdce během takové doby je vystavena silnému přetížení, které hrozí zabít jak matku, tak dítě.
 2. Jíst omezený, ne projít, následovat dietu s poklesem tuku a slaného příjmu. Je také nutné pít hodně - až jeden a půl litru tekutiny denně.
 3. Nenechte se horlivě s fyzickou námahou, vykládání již přetíženého kardiovaskulárního systému.
 4. Poskytnout potřebné očkovací látky, které chrání před nemocemi, což je způsob nepřímého zhoršení onemocnění.

Velmi konzervativní léčba plicní hypertenze někdy trvá několik let, kdy je nutné pravidelně užívat soubor předepsaných léků, které potlačují progresi endoteliální proliferace. Během této doby by měl pacient užívat:

 • Antagonisté, kteří potlačují proces patologického buněčného dělení.
 • Léky, které neumožňují tvorbu krevních sraženin v cévách a snižují jejich křeč.
 • Použijte kyslíkovou terapii, jejímž cílem je nasycení krve kyslíkem. U mírné plicní hypertenze se postup nevyžaduje a v případě závažného stupně je vždy nutný.
 • Znamená ztenčit krev a urychlit její tok.
 • Léky s močopudným účinkem.
 • Glykosoidy jsou přiřazeny k normalizaci rytmu tepu.
 • Pokud je to nutné, léky se používají k rozšíření arteriálního lumen, což snižuje ukazatele krevního tlaku.
 • Ošetření oxidem dusnatým se provádí s nízkou účinností jiných metod. Výsledkem je pokles indexu tlaku v celém cévním systému.

Chirurgie

Chirurgie se používá v podmínkách, kdy plicní hypertenze způsobuje například cyanotické srdeční onemocnění, které není možné léčit jinými prostředky.

Jako chirurgická léčba se provádí balónová síňová septostomie, kdy je přepážka mezi atriemi vyříznuta a expandována speciálním balónkem. V důsledku toho se dodávka okysličené krve dostává do pravé síně, což snižuje příznaky a závažnost plicní hypertenze.

V nejtěžším průběhu může být nutné transplantovat plíce nebo srdce. Taková operace je velmi komplikovaná, má mnoho omezení a existují velké potíže při hledání dárcovských orgánů, zejména v Rusku, nicméně moderní medicína je schopna takové manipulace provádět.

Prevence

Velmi důležitá jsou profylaktická opatření k prevenci plicní hypertenze. To platí zejména pro osoby v rizikových skupinách - v přítomnosti srdečního onemocnění, pokud existují příbuzní se stejným onemocněním, po 40-50 letech. Prevence spočívá v udržení zdravého životního stylu, zejména je důležité:

 1. Přestat kouřit, protože tabákový kouř je absorbován plícemi a vstupuje do krevního oběhu.
 2. Když škodlivé povolání, například horníci, stavitelé, neustále dýchají špinavý vzduch, nasycený mikročásticemi. Pro tento typ činnosti je tedy nutné dodržovat všechny předpisy o ochraně práce.
 3. Posílit imunitní systém.
 4. Zabraňte psychickému a fyzickému přetížení, které ovlivňuje zdraví kardiovaskulárního systému.

Kolik lidí žije s takovou nemocí, není možné s jistotou říct. Při mírném stupni a dodržování všech doporučení kardiologa má plicní hypertenze pozitivní prognózu.

Autor: redaktor stránek, datum 28. března 2018

Plicní hypertenze: symptomy a léčba, riziko onemocnění

Plicní hypertenze je stav, který se projevuje při různých onemocněních a je charakterizován zvýšeným tlakem v tepnách plic.

Navíc tento typ hypertenze způsobuje zvýšené zatížení srdce, což vede k hypertrofickému procesu v pravé komoře.

Nejcitlivější k této nemoci jsou starší lidé, kteří jsou již více než 50 let. Příznaky plicní arteriální hypertenze se při zúžení léčby nejen zhorší, ale mohou vést k závažným komplikacím, dokonce i ke smrti pacienta.

Popis onemocnění, jeho příčiny

Hypertenze plicní tepny se vytváří na pozadí jiných onemocnění, která mohou mít zcela jiné příčiny. Hypertenze se vyvíjí v důsledku růstu vnitřní vrstvy plicních cév. Když k tomu dojde, zúžení jejich lumen a selhání v dodávkách krve do plic.

Mezi hlavní onemocnění, která vedou k rozvoji této patologie, patří:

 • chronická bronchitida;
 • fibróza plicní tkáně;
 • vrozené srdeční vady;
 • bronchiektázii;
 • hypertenze, kardiomyopatie, tachykardie, ischémie;
 • vaskulární trombóza v plicích;
 • alveolární hypoxie;
 • zvýšené hladiny červených krvinek;
 • vazospazmus.

Existuje také řada faktorů, které přispívají k výskytu plicní hypertenze:

 • onemocnění štítné žlázy;
 • intoxikace organismu toxickými látkami;
 • dlouhodobé užívání antidepresiv nebo látek potlačujících chuť k jídlu;
 • užívání omamných látek užívaných intranasálně (inhalace nosem);
 • HIV infekce;
 • onkologická onemocnění oběhového systému;
 • cirhóza jater;
 • genetické predispozice.

Příznaky a příznaky

Na počátku svého vývoje se plicní hypertenze prakticky neprojevuje, a proto pacient nemůže jít do nemocnice až do nástupu závažných stadií onemocnění. Normální systolický tlak v plicních tepnách je 30 mm Hg a distální tlak je 15 mm Hg. Výrazné příznaky se objevují pouze tehdy, když tyto ukazatele vzrůstají dvakrát nebo vícekrát.

V počátečních stadiích onemocnění lze identifikovat na základě následujících příznaků:

 • Dušnost. To je hlavní rys. To může nastat náhle i v klidném stavu a prudce zvýšit s minimální fyzickou aktivitou.
 • Úbytek hmotnosti, ke kterému dochází postupně, bez ohledu na dietu.
 • Nepříjemné pocity v břiše - jako by s ním praskly, po celou dobu pociťovaly nevysvětlitelnou těžkost v břišní oblasti. Tento příznak naznačuje, že v portální žíle začala stagnace krve.
 • Mdloby, časté záchvaty závratí. Vzniká v důsledku nedostatečného přísunu kyslíku do mozku.
 • Trvalá slabost v těle, pocit bezmocnosti, malátnost, doprovázená depresivním, depresivním psychologickým stavem.
 • Časté záchvaty suchého kašle, chraplavého hlasu.
 • Palpitace srdce. Je to důsledek nedostatku kyslíku v krvi. Množství kyslíku potřebné pro normální život, v tomto případě, přichází pouze s rychlým dýcháním nebo zvýšením srdeční frekvence.
 • Střevní poruchy doprovázené zvýšeným plynem, zvracením, nevolností, bolestí břicha.
 • Bolest na pravé straně těla, pod žebry. Důkaz protažení jater a zvýšení jeho velikosti.
 • Kompresivní bolest na hrudi, nejčastěji při fyzické námaze.

Naučte se také, jak se toto onemocnění projevuje u kojenců. Tento podrobný přehled vám pomůže.

Přečtěte si o tomto komplexním a špatně studovaném primárním plicním tlaku, jeho klinice, diagnostice a léčbě.

V pozdějších stadiích plicní hypertenze se objevují následující příznaky:

 • Při kašli se vylučuje sputum, ve kterém jsou přítomny krevní sraženiny. To naznačuje vývoj edému v plicích.
 • Těžká bolest na hrudi, doprovázená uvolněním studeného potu a záchvaty paniky.
 • Poruchy srdečního rytmu (arytmie).
 • Bolest v oblasti jater, vyplývající z natahování skořápky.
 • Akumulace tekutiny v břiše (ascites), srdečním selhání, rozsáhlém otoku a modrých nohách. Tyto příznaky naznačují, že pravá komora srdce již s zátěží nestačí.

Terminální stadium plicní hypertenze je charakterizováno:

  Tvorba krevních sraženin v plicních arteriolách, které způsobují udušení, destrukci tkání a infarkty srdce.

Akutní plicní edém a hypertenzní krize, které se obvykle vyskytují v noci. Při těchto útocích trpí pacient ostrým nedostatkem vzduchu, udusením, kašlem a vylitím krve sputem.

Kůže je modrá, krční žíla výrazně pulzuje. V takových chvílích pacient zažívá strach a paniku, je příliš nadšený, jeho pohyby jsou chaotické. Takové útoky obvykle končí smrtí.

Kardiolog diagnostikuje nemoc. Při prvních příznacích onemocnění je nutné konzultovat lékaře: těžkou dušnost s normální námahou, bolest na hrudi, konstantní únavu, výskyt edému.

Diagnostika

Pokud je podezření na plicní hypertenzi, lékař kromě obecného vyšetření a prohmatání rozšířených jater předepíše následující vyšetření:

 • EKG Detekuje patologii v pravé srdeční komoře.
 • CT Umožňuje určit velikost plicní tepny a další onemocnění srdce a plic.
 • Echokardiografie. V průběhu tohoto vyšetření se kontroluje rychlost pohybu krve a stav cév.
 • Měření tlaku v plicní tepně vložením katétru.
 • X-ray. Určuje stav tepny.
 • Krevní testy.
 • Zkontrolujte účinek fyzické aktivity na stav pacienta.
 • Angiopulmonografie. Do cév je injikováno barvivo, které indikuje stav plicní tepny.

Pouze celá škála vyšetření Vám umožní přesně stanovit diagnózu a rozhodnout o další léčbě.

Další informace o této nemoci naleznete ve videu:

Terapeutické metody

Plicní hypertenze je poměrně úspěšně léčitelná, pokud onemocnění ještě neprošlo do terminálního stadia. Lékař předepíše léčbu v souladu s následujícími úkoly:

 • stanovení příčiny onemocnění a jeho odstranění;
 • snížení tlaku v plicní tepně;
 • prevence krevních sraženin.

Medikamentózní

V závislosti na symptomech předepište následující prostředky:

 • Srdeční glykosidy - například Digoxin. Zlepšují krevní oběh, snižují pravděpodobnost vzniku arytmií a mají příznivý vliv na funkci srdce.
 • Přípravky pro snížení viskozity krve - Aspirin, Heparin, Gerodin.
 • Vazodilatátory, které uvolňují stěny tepen a usnadňují průtok krve, čímž snižují tlak v tepnách plic.
 • Prostaglandiny. Zabraňte cévním křečím a krevním sraženinám.
 • Diuretika. Umožňují vám odstranit přebytečnou tekutinu z těla, čímž se sníží otok a sníží se zátěž na srdce.
 • Mukolytika - mukosolvin, acetylcystein, bromhexin. Při silném kašli je snazší oddělit hlen od plic.
 • Antagonisté vápníku - Nifedipin, Verapamil. Uvolněte krevní cévy plic a stěny průdušek.
 • Trombolytikum. Rozpustit vytvořené krevní sraženiny a zabránit tvorbě nových, stejně jako zlepšit průchodnost cév.

Operace

S nízkou účinností léčby léky, lékař vyvolává otázku chirurgického zákroku. Operace plicní hypertenze jsou několika typů:

 1. Atriální studie.
 2. Transplantace plic.
 3. Kardiopulmonální transplantace.

Kromě metod léčby plicní hypertenze předepsané lékařem by měl pacient dodržovat některá doporučení pro úspěšné uzdravení: zcela zastavit kouření nebo omamné látky, snížit fyzickou námahu, nesedět na jednom místě déle než dvě hodiny denně, eliminovat nebo minimalizovat množství soli ve stravě.

Známky plicní hypertenze, prognóza a léčba

Plicní hypertenze je onemocnění převládající zejména u lidí středního věku a starších lidí. Vyznačuje se prudkým nárůstem tlaku v tepně plic a je komplexním patologickým stavem člověka. Pokud jsou problémy s vnitřními orgány, je důležité vědět, co je to plicní hypertenze, její symptomy a léčebné metody. Při absenci řádné pomoci může nemoc vést k nevratným následkům a dokonce i smrti. Proto je nutné ji včas rozpoznat a vyléčit.

Příčiny nemoci

Plicní hypertenze se může vyvinout na pozadí zvýšení objemu krve vstupující do plic a bez ohledu na její množství. Mezi hlavní předpoklady pro rozvoj onemocnění patří následující faktory:

 • srdeční selhání;
 • trombóza;
 • vrozené srdeční onemocnění dítěte;
 • selhání jater;
 • onemocnění plic (včetně chronických);
 • metabolické poruchy;
 • hypoxie;
 • hypertyreóza;
 • krevní patologie;
 • benigní a maligní neoplazmy;
 • HIV;
 • traumatické poranění hrudníku a plic;
 • klima;
 • autoimunitní onemocnění;
 • intoxikace v důsledku otravy jedy a toxickými látkami, léky;
 • plicní cévní onemocnění;
 • vaskulitida;
 • ateroskleróza;
 • žilní poruchy;
 • deformace hrudníku a páteře.

Další faktory, které mohou přímo zvýšit tlak, který není spojen se zvýšením objemu krve, mohou být:

 • zneužívání alkoholu, kouření;
 • nadváha, těžká obezita;
 • systematický stres;
 • diabetes;
 • hypertenze;
 • časté nachlazení;
 • systematické přepracování;
 • nekontrolovaná léčba silnými drogami;
 • špatná ekologie.

Pro řádné předepsání léčby je nezbytné stanovit přesnou příčinu vzniku patologie. Pokud to však není možné, může být provedena diagnóza primární plicní hypertenze. Sekundární plicní hypertenze se nejčastěji vyskytuje na pozadí onemocnění srdce a plic.

Typy a klasifikace

Onemocnění je obvykle diagnostikováno pouze u dospělých. Podle stupně progrese lze rozlišit následující typy hypertenze:

 1. První etapa. Fyzická aktivita v tomto případě není omezena, onemocnění je téměř asymptomatické a není doprovázeno příznaky zvýšeného tlaku. To často činí diagnózu obtížnou a neumožňuje detekci onemocnění v raných stadiích.
 2. Druhý. Aktivita je omezena vzhledem k výskytu dušnosti, slabosti a závratě. V normálním stavu nejsou tyto změny pozorovány.
 3. Třetí. V tomto případě může být i malá fyzická námaha doprovázena zhoršením zdraví a závratí.
 4. Za čtvrté. I ve stavu úplného odpočinku pacient pociťuje závratě, dušnost a slabost, stejně jako bolest.

Nemoc lze také klasifikovat podle typu a příčiny:

 1. Plicní tepna. To může být způsobeno výraznou mutací genů, patologií srdce a plic, autoimunitních onemocnění, poškození žil a cév a srdečních vad.
 2. Spojen s porušením levých chlopní a srdeční komory.
 3. Spojen s nedostatkem kyslíku v krvi. Vyskytuje se na pozadí progrese plicního onemocnění, intersticius a systematické hypoxie.
 4. Vývoj na pozadí embolie. Vyznačuje se výskytem krevních sraženin a novotvarů, vstupem cizích těles nebo parazitů, blokováním plicních tepen.
 5. Smíšený typ. Zánět lymfatických uzlin a mediastina, sarkoidóza, růst benigních nádorů, akumulace histiocytů.

Volba způsobu léčby závisí na stupni vývoje onemocnění a na jeho typu klasifikací. To je připočítáno s ICD-10 kódem: I27. Terapie se volí na základě přesné diagnózy.

Symptomy a příznaky plicní hypertenze

Hlavním příznakem plicní hypertenze je dušnost. Má však vlastnosti charakteristické pro toto onemocnění:

 • možné v nepřítomnosti jakékoli činnosti;
 • s mírným zvýšením zatížení se může zvýšit;
 • na rozdíl od dušnosti způsobené srdečním onemocněním se plicní systém nezastaví ani při sezení.

Existují další související příznaky plicní hypertenze a její progrese:

 • rychlá únava i při nízkém zatížení;
 • bolesti na hrudi (bolestivé, zúžení, stlačení), zhoršené aktivitou a nesnížené po užití léků na srdce;
 • častý kašel bez sputa (vzácně s krví);
 • otoky končetin;
 • závratě, ztráta vědomí (může se objevit během aktivity);
 • slabost a apatie;
 • nepravidelný tep.

Přítomnost mnoha příznaků vývoje plicní hypertenze přímo závisí na individuálních vlastnostech pacienta. Všechny jsou zvažovány v komplexu, protože mohou být charakteristikami jiných závažných onemocnění.

Diagnostika

Pacienti obvykle přicházejí do nemocnice se stížnostmi na dušnost, bolest a únavu. Lékaři v tomto případě věnují velkou pozornost historii a studiu historie onemocnění. Diagnóza však nekončí. Pro správnou diagnózu by měla být provedena ve spojení s dalšími postupy:

 • počáteční inspekce, sběr všeobecných informací;
 • vyšetření fyzického stavu pacienta, vyšetření žil, kapilár a tepen na těle, barvy kůže, detekce otoků končetin;
 • kardiogram, studium stavu srdce v jeho správném oddělení;
 • Ultrazvukové vyšetření;
 • echokardiogram, studium rychlosti průtoku krve a stavu kapilár uvnitř těla;
 • biochemický a úplný krevní obraz;
 • počítačový tomogram a zobrazování magnetickou rezonancí, studium plicní tepny a možných plicních onemocnění;
 • měření tlaku katetrizací;
 • rentgen hrudníku.

Diagnóza je tedy možná pouze při vícestupňovém lékařském vyšetření pacienta. Závažná dušnost, systematická únava, bolest a otok končetin mohou být důvodem k konzultaci s lékařem.

Hlavní metody léčby

Vlastní léky se zvýšeným tlakem v plicích jsou přísně zakázány, protože takové závažné onemocnění může vést k vážným komplikacím a dokonce i smrti. Během léčby je nutné dosáhnout tří cílů:

 1. Eliminace příčiny patologie.
 2. Snížení krevního tlaku v plicích.
 3. Prevence krevních sraženin.

Léčba plicní hypertenze se provádí pomocí tří hlavních metod: lékařských, chirurgických a tradičních.

Medikamentózní

Jedná se o udržovací léčbu s použitím komplexu léčiv:

 1. Diuretika (spironolakton, furosemid). Snižuje zátěž kardiovaskulárního systému, odstraňuje přebytečnou těžkou tekutinu z těla. Předávkování léky může ohrozit srdeční rytmus, ztrátu stopových prvků a zhoršení funkce ledvin. Proto se nedoporučuje dlouhodobé využívání finančních prostředků. Je také důležité sledovat stav pacienta v průběhu celého kurzu.
 2. Trombolytikum (heparin). Tablety snižují viskozitu a tloušťku krve, zabraňují vzniku krevních sraženin.
 3. Glykosidy (Digoxin). Zlepšují krevní oběh, normalizují srdeční rytmus, zabraňují infarktu.
 4. Vasodilatátor Zlepšit průtok krve, uvolnit srdeční sval.
 5. Prostaglandiny. Zabraňte vzniku krevních sraženin, prevenci svalových, bronchiálních a vaskulárních křečí, prevenci trombózy.

Zvláště účinná kyslíková terapie, která se provádí přijímáním až patnácti litrů kyslíku. Léčba léky se zpravidla provádí v počátečních stadiích progrese hypertenze.

Chirurgické

S vážným rozvojem nemoci nemusí být léky účinné. V tomto případě je potřeba chirurgický zákrok.

V současné době se nejčastěji praktikují následující metody:

 1. Septostomie. Spočívá v obnově interakce mezi síní a je používán v případě špatné funkčnosti pravé komory.
 2. Trombendarterektomie. Provádí se k odstranění krevních sraženin před tím, než sraženina přejde do stavu pojivové tkáně. Požaduje se zmírnit stres srdeční komory.

Odstranění krevní sraženiny z tepny

 • Transplantace srdce. V případě závažných patologických stavů srdce (často v kardiologii) nebo plic lze transplantovat samostatný orgán nebo celý komplex.
 • Důležité: Nejlepší prognóza léčby může být u lidí, kteří ji začínají v raných stadiích hypertenze.

  Lidové léky

  Očekává se, že obecně bude zlepšování pohody dosaženo při použití receptů tradiční medicíny jako vedlejších. K tomu můžete použít následující nástroje:

  1. Nalijte lžíci bobulí zralých jeřabin se sklenicí vroucí vody a nechte patnáct minut. Vezměte si nápoj třikrát denně, abyste snížili opuch a odstranili hypoxii.
  2. Přeskočte čerstvé dýně přes mlýnek na maso, zmáčkněte džus. Vezměte půl šálku denně, abyste posílili srdeční sval a kapilární stěny a obnovili srdeční rytmus.
  3. Lžička jarní adonis nalít sklenici vroucí vody a vyluhovat asi dvě hodiny. Pijte jednu nebo dvě lžíce až třikrát denně jako diuretikum a lék proti bolesti.

  Předpisy pro tradiční medicínu lze použít pouze jako udržovací léčbu. Jako alternativu k profesionálnímu nelze použít.

  Prevence a snižování rizik

  Jako preventivní a podpůrná opatření by měla být použita následující doporučení:

  1. Očkování. Je nezbytné, aby se zabránilo virovým a katarálním patologiím, je užitečný při léčbě autoimunitních onemocnění.
  2. Mírné cvičení a masáže. Potřebný k udržení cévního a svalového tónu. Je však třeba poznamenat, že by měl být malý a povolený lékařem.
  3. Správná výživa. Vyžaduje se pro prevenci výskytu krevních sraženin, obezity a diabetu. Důležité při diagnostice srdečního selhání.
  4. Příjem vitamínů a mikroprvků pro snížení jejich množství na normální hodnoty.
  5. Abstinence z hormonální terapie.
  6. Sledování krevního tlaku.
  7. Prevence stresových situací. Deprese a systematické stresy mohou negativně ovlivnit nervový a kardiovaskulární systém. Psychologická podpora je zase důležitá během období léčby.

  Při diagnostice onemocnění nebo předpokladech pro jeho výskyt může být nutná prevence nebo ukončení těhotenství, protože zvyšuje riziko závažných komplikací a úmrtí během porodu.

  Možné komplikace patologie

  Poslední fáze onemocnění může způsobit následující komplikace:

  • trombóza;
  • selhání pravé komory;
  • zhoršení srdečního selhání, chronická nedostatečnost;
  • plicní edém;
  • fibrilace síní;
  • tromboembolie;
  • mrtvice

  Pacient může pociťovat systematickou krevní stázu, otoky končetin, bolest, změny krevního tlaku, které je obtížné obnovit pomocí lékařské terapie, otoky žil. V takových případech může být doba života výrazně snížena a smrtícím výsledkem bude extrémní stupeň komplikace.

  Nejčastějším výskytem komplikace hypertenze je hypertonická krize a mrtvice. Představují největší nebezpečí.

  Prognóza a pravděpodobnost zotavení

  Prognóza úplného vysazení z plicní hypertenze zpravidla není příznivá, a to ani při včasné diagnóze a předepisování léčby. To znamená, že i při kvalitní terapii se výrazně zkracuje životnost a mění se její kvalita. Statistiky uvádějí následující ukazatele:

  1. Pokud se hypertenze vyvíjí se sklerodermií, s níž mají krevní sraženiny formu pojivové tkáně, pacient nemůže žít déle než rok.
  2. U primární hypertenze může být průměrná délka života asi tři roky.
  3. Při transplantaci plic a srdce může maximální životnost činit pět let.
  4. Vývoj onemocnění na pozadí dysfunkce pravé komory srdce zkracuje život pacienta až na dva roky.
  5. Léčba léků v časných stádiích mírné progrese plicního onemocnění pomáhá pacientům žít déle než pět let.

  Nejpříznivější výsledek léčby a snížení rizika tak do značné míry závisí nejen na kvalitě léčby, ale také na základních příčinách výskytu onemocnění a počátečním klinickém obrazu.

  Závěry

  Formy idiopatické (primární) a sekundární plicní hypertenze lze detekovat pomocí ultrazvuku, rentgenových snímků, krevních testů a dalších vědeckých metod. V tomto případě je důležité to udělat co nejrychleji, aby se odstranila příčina onemocnění a zastavila se v raných stadiích. To je jediný způsob, jak prodloužit život pacienta bez ohledu na zvolený způsob léčby.