logo

Mitrální regurgitace: stupně, příčiny a léčba

Mitrální regurgitace je dysfunkce listů mitrální chlopně. Mitrální chlopně se nachází mezi levou komorou a levým atriem. V době kontrakce levé síně vstupuje krev do komory. Poté je levé síň blokováno mitrální chlopní a krev z levé komory vstupuje do aorty.

Pokud mitrální chlopně neposkytuje úplné zablokování, její stěny nejsou dostatečně redukovány a začnou se ohýbat, což vede k obrácenému procesu - proudění krve z levé komory do levé síně. Tento proces vede ke zhoršení cirkulace. Kardiovaskulární systém zpomaluje proces čerpání krve. Tlak začíná klesat, což způsobuje nedostatek přívodu kyslíku do orgánů a tkání.

Důvody

Mitrální regurgitace se může vyvinout na pozadí vrozených nebo získaných patologií.

Příčiny vrozené vady:

 • dědičnou patologii;
 • selhání tvorby srdce během vývoje plodu;
 • deformace mitrální chlopně.

Příčiny získané patologie:

 • revmatismus;
 • systémový lupus erythematosus;
 • infekční endokarditida;
 • infarkt myokardu;
 • trauma hrudníku.

Klasifikace

V závislosti na objemu zpětného proudění krve při porušení mitrální chlopně existuje několik stupňů patologie:

 1. Mitrální regurgitace 1 stupeň je doprovázena protiproudem, objem není větší než 25%. Patologická abnormalita v počátečním stádiu se nesmí projevit žádným způsobem, protože pacient nemá žádné obtíže. EKG nezjistí žádné chyby ve ventilu. Identifikace patologie 1 stupně je možná pouze pomocí Dopplera.
 2. Mitrální regurgitace 2 stupně je závažnější patologie. Objem zpětného toku dosahuje 50%, což je příčina výsledné plicní hypertenze. Tento stav může vést k sekundárním změnám v srdečním svalu. EKG odhaluje abnormality v důsledku rozšíření hranic srdce. Nutná léčba drogami.
 3. V případě patologie 3 stupně dosahuje reverzní tok krve z jedné komory do druhé 90%. Přiložte sekundární změny v myokardu ve formě hypertrofie levé komory. Tam je posun hranic srdce doleva. Změny jsou jasně vidět na EKG.
 4. Mitrální regurgitace 4 stupně je závažná forma, která může vést k úplné ztrátě účinnosti. Léčba se neprojevuje efektivně, je nutná operace.

Podle klinického průběhu je regurgitace mitrální chlopně rozdělena na akutní a chronickou. V prvním případě jsou změny náhle. Chronická forma je doprovázena postupným zvýšením venturgitace chlopní.

Příznaky

Když regurgitace 1 stupeň patologie nemá žádné výrazné známky. Tento stav může trvat až několik let.

Následující příznaky jsou charakteristické pro stupeň 2:

Při pozorování 3 stupně:

Pro stupeň 4 je charakterizován výskyt fibrilace síní a srdečního selhání.

Diagnostika

Mitrální regurgitace je diagnostikována ultrazvukem srdce. V některých případech se pro určení stupně patologie používá dopplerografie.

Také ECHO-KG se provádí k určení příčiny výskytu regurgitace.

Jako doplňkové studie provedené:

Při předoperační přípravě je předepsána koronarografie. Toto vyšetření se provádí v případě podezření na ischemickou povahu vznikající patologie. Léčba předepsaná lékařem po příslušné diagnóze.

Terapeutická opatření

Léčba mírnou asymptomatickou patologií není nutná.

Ve fázi 2 předepsané vady:

Léčba nepřímými antikoagulancii je vhodná pro rozvoj fibrilace síní.

Ve stupni 3-4 je léčba nepraktická, je nutný chirurgický zákrok.

Předpověď

K progresi patologie dochází pouze u 5 - 10 pacientů ze 100. Skupina s minimálním rizikem má prognózu 80% pětiletého přežití a 60% - desetiletou.

Když je ischemická povaha klinického obrazu méně příznivá: dochází k vážnému narušení krevního oběhu, což snižuje přežití a zhoršuje prognózu.

Pacienti s mitrální regurgitací do jakéhokoliv stupně by měli být pravidelně vyšetřováni kardiologem, kardiochirurgem a revmatologem, aby bylo možné vyhodnotit stadium vývoje patologie.

Co je a jak probíhá mitrální regurgitace 1 stupně?

Co je mitrální regurgitace 1 stupeň je nutné znát každého pacienta, který trpí jakýmkoliv druhem srdečních patologií. Zvažované selhání bicuspidální chlopně vede ke zpětnému proudění krve z levé komory do atria (s kontrakcí). Regurgitace je patologie, která komplikuje práci levé poloviny srdce. Nemoc se často po dlouhou dobu necítí, ale vede k silné nedostatečnosti práce srdce.

Klasifikace patologie je založena na různých kritériích:

 1. 1. Stav: akutní, chronický;
 2. 2. Příčina: ischemická, neischemická;
 3. 3. Složitost stavu: 1, 2, 3 stupně patologie.

Předpoklady pro výskyt akutní regurgitace mitrální chlopně 1 stupeň:

 • těžké poškození svalů bradavek a jejich ischemie;
 • prasknutí šlachy;
 • spontánní, traumatické oddělení klapky;
 • myokarditida;
 • selhání protetické mitrální chlopně;
 • endokarditida;
 • akutní revmatická horečka;
 • infarkt myokardu;
 • poranění srdce.

Mitrální chronická regurgitace vyplývá z:

 • záněty;
 • degenerace;
 • infekce;
 • myxom;
 • SLE;
 • akromegálie, mlžů;
 • bicuspidální prolaps;
 • anomálie (vrozené nebo získané).

Nejčastější příčinou onemocnění je ischemická choroba srdeční, poinfarktová kardioskleróza. Experti novorozenců identifikují následující příčiny regurgitace mitrální chlopně 2 stupně:

 • dysfunkce papilárních svalů;
 • fibroelastóza endokardu;
 • myokarditida;
 • myxomatózní léze.

Symptomy vývoje akutní bicuspidální patologie jsou podobné vývoji srdečního selhání nebo kardiogenního šoku. Často se u tohoto deficitu může vyvinout plicní regurgitace prvního stupně. Chronická bicpidální regurgitace se okamžitě neprojevuje.

Klinika postupně roste na pozadí expanze levého atria, což zvyšuje tlak v plicích. Mezi hlavní příznaky patří: dušnost, rychlá únava, palpitace a přerušení práce v důsledku fibrilace síní. Může se objevit endokarditida, která se projevuje prudkou horečkou, zhoršením, ztrátou hmotnosti, anorexií. Živý klinický obraz ukazuje střední nebo těžkou patologii.

Vyšetření pacienta se nutně skládá z několika fází:

 1. 1. Sbírejte stížnosti pacientů. Nejčastěji se pacienti obávají přetrvávající mírné dušnosti, která se zvyšuje s malou námahou. Jak nemoc postupuje, přechází do ortopnoe a do epizod nočního astmatu. Velmi často se pacienti stěžují na obecnou malátnost, rychlou únavu, zvýšenou tvorbu potu, pocit častého tepu;
 2. 2. Obecné vyšetření, palpace. Pozornost je věnována výraznému zvlnění v projekci vrcholu srdce. Posílení pohybu levého kořenového regionu. Levá komora je významně zvětšena, zvětšena, kontrakce jsou zesíleny a vytěsněny. Mitrální regurgitace 3. stupně je charakterizována difúzním předkortálním vzestupem přední hrudi (zvětšené srdce). Je možný rozvoj třesu stěny hrudníku;
 3. 3. Auskultace. První tón je výrazně oslaben nebo chybí. To se děje při revmatismu, kdy se ventily ventilu stávají tuhými (v důsledku kombinace mitrální stenózy a nedostatečnosti). Druhý tón srdce je vidlicový. Třetí tón je zvýšen v poměru k mitrální insuficienci. Nahoře je poslouchán, vyjadřuje stupeň dilatace levé komory. Čtvrtý tón nastává po rozbití akordů. On je nazýván "výkřikem srdce o pomoc."

Hlavním příznakem insuficience mitrální chlopně je golosistolicheský (pansystolický) hluk na vrcholu. Nejlépe je slyšet, když je pacient na levé straně. Minimální mitrální regurgitace se projevuje vysokofrekvenčním systolickým šumem foukající povahy. Progres patologie ji mění na nízkou a střední frekvenci.

Hluk je vždy emitován z levého podpaží, jeho intenzita se může lišit. Takový hluk je často zesílen během handshake, po dřepech (odpor cév v periferii se zvětší, návrat krve k levému síni se zvětší). Během Valsalvova manévru, zatímco pacient stojí, se hluk významně snižuje.

Pro potvrzení diagnózy se provádí přístrojová diagnostika. Provádí se Dopplerova echokardiografie. S jeho pomocí odhalují tok regurgitace, určují složitost pacientova stavu. Dvourozměrný doppler se používá k určení příčiny regurgitace, stanovení stupně plicní arteriální hypertenze.

Přehled mitrální regurgitace 1 stupeň a další: příčiny a léčba

Z tohoto článku se dozvíte, co je to mitrální regurgitace, proč vzniká a jaká funkce srdce porušuje. Také se seznámíte s klinickými projevy a metodami léčby tohoto onemocnění.

Autor článku: Alina Yachnaya, onkologová chirurgka, vyšší zdravotnické vzdělání s titulem Všeobecné lékařství.

V mitrální regurgitaci dochází k reverznímu průtoku krve přes bicuspidální (mitrální) ventil srdce.

V průměru 5 lidí z 10 tisíc, toto valvulární srdeční onemocnění patří na druhém místě ve frekvenci, druhá pouze na aortální stenózy.

Za normálních okolností se průtok krve vždy pohybuje ve stejném směru: od síní přes otvory, ohraničené hustou pojivovou tkání, přechází do komor a je vypuzován hlavními tepnami. Levá polovina srdce, ve které se nachází mitrální chlopně, přijímá krev obohacenou kyslíkem z plic a transportuje ji do aorty, odkud krev přechází do tkání přes menší cévy a dodává jim kyslík a živiny. Když se komora zkrátí, hydrostatický tlak uzavře křídlo ventilu. Amplituda pohybu chlopní je omezena vazivovými vlákny - akordy - které spojují listy chlopně s papilárními nebo papilárními svaly. Regurgitace nastane, když se ventily ventilu přestanou uzavírat, čímž se část krve vrátí zpět do atria.

Pro zvětšení klikněte na fotografii

Mitrální regurgitace může být asymptomatická po dlouhou dobu, než se projeví zvýšená zátěž na srdce jako první příznaky rychlé únavy, dušnost, palpitace. Proces vede k chronickému srdečnímu selhání.

Odstranění závady může probíhat pouze. Srdeční chirurg buď obnoví tvar a funkci chlopní nebo nahradí protézu.

Změny v hemodynamice (pohyb krve) v patologii

Vzhledem k tomu, že část krve, která vstoupila do levé komory, je vrácena zpět do atria, menší objem jde do cév - snižuje se srdeční výdej. Pro udržení normálního krevního tlaku se cévy zužují, což zvyšuje odolnost vůči průtoku krve v periferních tkáních. Podle zákonů hydrodynamiky se krev, jako každá tekutina, pohybuje tam, kde je odpor proudění menší, což způsobuje zvýšení objemu regurgitace a pokles srdečního výdeje, navzdory skutečnosti, že objem krve v atriu a v komoře se zvyšuje, přetížení srdečního svalu.

Pokud je síla síní nízká, tlak v ní se zvyšuje poměrně rychle, což zvyšuje tlak v plicní žíle, pak tepny a způsobuje projevy srdečního selhání.

Jsou-li síňové tkáně tvárné - často se to děje v poinfarktové kardioskleróze - levé atrium se začíná protahovat, kompenzuje nadměrný tlak a objem a následuje komora. Srdcové komory mohou zdvojnásobit svůj objem, než se objeví první příznaky onemocnění.

Příčiny patologie

Funkce klapky je narušena:

 • s přímým poškozením chlopní (primární mitrální regurgitace);
 • s porážkou akordů, papilárních svalů nebo přetažením mitrálního kruhu (sekundární, relativní).

Podle délky trvání onemocnění může být:

 1. Pikantní Vzniká náhle, příčina se stává zánětem vnitřní sliznice srdce (endokarditida), akutním infarktem myokardu, tupým traumatem srdce. Akordy, papilární svaly nebo chlopňové chlopně jsou rozbité. Úmrtnost dosahuje 90%.
 2. Chronické. Pomalu se vyvíjí pod vlivem pomalého procesu:
 • vrozené vývojové abnormality nebo geneticky determinované patologické stavy pojivové tkáně;
 • zánět endokardu neinfekční (revmatismus, systémový lupus erythematosus) nebo infekční (bakteriální, plísňová endokarditida);
 • strukturální změny: dysfunkce papilárních svalů, slz nebo ruptur akordu, dilatace mitrálního kruhu, kardiomyopatie vznikající z hypertrofie levé komory.
Pro zvětšení klikněte na fotografii

Příznaky a diagnóza

Mitrální regurgitace 1 stupně se v žádném případě neprojevuje a člověk zůstává prakticky zdravý. Tato patologie se tedy vyskytuje u 1,8% zdravých dětí ve věku 3–18 let, což vůbec nenarušuje jejich budoucí život.

Hlavní příznaky onemocnění:

 • únava;
 • tep;
 • dušnost, nejprve s námahou, pak v klidu;
 • pokud je porucha pulsu z kardiostimulátoru narušena - dochází k fibrilaci síní;
 • projevy chronického srdečního selhání: edém, těžkost v pravém hypochondriu a zvětšení jater, ascites, hemoptýza.

Při poslechu tónů (zvuků) srdce lékař zjistí, že 1 tón (který se obvykle vyskytuje, když je ventil uzavřen mezi komorou a atriem) je oslaben nebo zcela chybí, 2 tóny (obvykle v důsledku současného uzavření aorty a plicních cest) jsou rozděleny aortální a plicní složky (tj. tyto ventily jsou uzavřeny asynchronně) a mezi nimi je tzv. systolický šelest. Je to systolický šelest, který vzniká z reverzního toku krve, který umožňuje podezření na mitrální regurgitaci, která je asymptomatická. V těžkých případech, 3 srdeční tón se připojí, který nastane, když stěny komory rychle zaplní velký objem krve, působit vibrace.

Konečná diagnóza je prováděna Dopplerovou echokardiografií. Určete přibližný objem regurgitace, velikost srdečních komor a bezpečnost jejich funkcí, tlak v plicní tepně. Při echokardiografii můžete také vidět prolaps (sagging) mitrální chlopně, ale její stupeň neovlivňuje objem regurgitace, takže není důležitý pro další prognózu.

Stupně mitrální regurgitace

Nejčastěji je závažnost mitrální regurgitace určena oblastí zpětného proudění, která je viditelná během echokardiografie:

 1. Mitrální regurgitace 1 stupeň - plocha zpětného toku je menší než 4 cm 2, nebo vstupuje do levé síně o více než 2 cm.
 2. Při 2 stupních - reverzní průtoková plocha je 4–8 cm 2, nebo dosahuje až poloviční délky atria.
 3. Když je stupeň - plocha průtoku větší než 8 cm 2 nebo jde dále o polovinu délky, nedosáhne stěny síně naproti ventilu.
 4. Ve stupni 4 se tok dostává do zadní stěny atria, ušního laloku atria nebo vstupuje do plicní žíly.

Léčba mitrální regurgitace

Mitrální regurgitace je léčena okamžitě: buď vytvořením plastického ventilu nebo jeho nahrazením protézou - metoda je určena kardiochirurgem.

Pacient je připraven k operaci buď poté, co má příznaky, nebo pokud vyšetření ukáže, že funkce levé komory je narušena, došlo k fibrilaci síní nebo vzrostl tlak plicní tepny.

Pokud celkový stav pacienta nedovolí operaci, začněte s léčbou:

 • nitráty - ke zlepšení průtoku krve v srdečním svalu;
 • diuretika - k odstranění otoků;
 • ACE inhibitory - kompenzovat srdeční selhání a normalizovat krevní tlak;
 • srdeční glykosidy - používané při fibrilaci síní k vyrovnání srdeční frekvence;
 • antikoagulancia - prevence trombózy při fibrilaci síní.

V ideálním případě je cílem konzervativní terapie zlepšení stavu pacienta tak, aby mohl být operován.

Pokud se patologie vyvinula akutně, proveďte nouzovou operaci.

Pro zvětšení klikněte na fotografii

Pokud byla při profylaktickém vyšetření zjištěna mitrální regurgitace, je její objem malý a pacient si na nic nestěžuje - kardiolog ho pod dohledem a jednou ročně znovu zkoumá. Člověk je varován, že pokud se změní jeho zdravotní stav, měl by navštívit lékaře mimo plán.

„Asymptomatičtí“ pacienti jsou také sledováni stejným způsobem, čekají na to, že se objeví příznaky, nebo funkční poruchy uvedené výše - indikace k operaci.

Předpověď

Chronická mitrální regurgitace se vyvíjí pomalu a dlouhodobě zůstává kompenzována. Prognóza se dramaticky zhoršuje s rozvojem chronického srdečního selhání. Bez chirurgického zákroku je šestiletá míra přežití u mužů 37,4%, u žen 44,9%. Prognóza je obecně příznivější s mitrální insuficiencí revmatického původu ve srovnání s ischemickou.

Pokud se akutně projeví mitrální insuficience, je prognóza extrémně nepříznivá.

Mitrální regurgitace prvního stupně

Jedním z projevů nedostatečnosti mitrální chlopně srdce je prolaps (ohnutí) chlopní. Různé stupně mohou způsobit reverzní průtok krve - regurgitace krve.

Onemocnění zvané prolaps mitrální chlopně (MVP) je doprovázeno zhoršenou funkcí umístěnou mezi komorou a levým atriem ventilu. S kontrakcí atria se otevře, krev vstupuje do komory. Při zavírání se komora stahuje a krev se uvolňuje do aorty. Výskyt krevních turbulencí během zavírání chlopní je projevem mírného prolapsu, který se jinak nazývá mitrální regurgitace prvního stupně.

Řada patologií pojivové tkáně nebo změny srdečního svalu mohou vést k narušení struktury mitrální chlopně. To zase vede ke skutečnosti, že když se stahuje levá komora, dochází k vychýlení hrotů do dutiny levé síně a část krve se vrací do atria. Velikost tohoto zpětného toku ukazuje stupeň exprese této patologie.

Dopplerova echokardiografie vám umožňuje vybrat si mitrální regurgitace čtyř stupňů:

 1. zpětný tok ve formě zákrutu na ventilu;
 2. pronikání proudu do síně ne více než poloviny jeho délky;
 3. průnik průtoku v polovině délky atria;
 4. průtok do zadní stěny, za uchem nebo do plicních žil.

Mitrální regurgitace 1 stupně je prakticky považována za normu, a pokud bylo dříve zjištěno, že tyto výsledky průzkumu jsou pozorovány hlavně u mladých lidí, pak podle studie Framingheim, neexistuje významný rozdíl ve výskytu tohoto onemocnění v závislosti na pohlaví a věku.

Proliferace mitrální chlopně a regurgitace je diagnostikována na základě auskultace srdce (naslouchání) a identifikace systolického klika (klika) a pozdního systolického šelestu. Změny na elektrokardiogramu neumožňují diagnostiku. Hlavní metodou diagnózy je echokardiografie. Pomocí echokardiografie je možné určit fenomén prolapsu listů (pouze parasternální longitudinální poloha), stupeň regurgitace - objem reverzního průtoku krve, maximální změny listů chlopně.

Pokud je diagnóza potvrzena, aby se vyloučila možnost progrese onemocnění a možných komplikací mitrální chlopně, je nutné dynamické monitorování kardiologem. Kontrolní vyšetření těchto pacientů se provádí v průběhu roku nejméně 1-2 krát.

Jak je mitrální regurgitace 1 stupeň

 • Proč je mitrální chlopně tak důležitá?
 • Zdravé tělo není zárukou nepřítomnosti patologie!
 • A jaké jsou příčiny nemoci?
 • Co pomůže odhalit patologii?

Mitrální regurgitace 1 stupeň je poměrně běžná srdeční patologie. Nemoc je schopna přijmout akutní a chronické formy. Nejčastěji se onemocnění nazývá insuficience mitrální chlopně.

Onemocnění způsobuje poruchu srdečního oběhového systému, když objem krve, který má srdce směřovat do tkání a orgánů těla, prudce klesne. Mitrální chlopně se podobají křídlu, oddělují atrium od levé komory. Výskyt zpětného průtoku srdeční chlopní je důvodem, proč je narušena plná funkce kardiovaskulárního systému. Komplikace, které patologie nese, ohrožují život. Mezi nimi jsou:

 • srdeční selhání;
 • endokarditida;
 • různé typy arytmií.

Proč je mitrální chlopně tak důležitá?

Srdce se skládá ze čtyř komor, z nichž dvě jsou atria, dvě - komory. Za prvé, krev vstupuje do pravé síně přes pravou komoru, pak je transportována do plic. Tam je výměna v nich: krev přijímá kyslík a uvolňuje oxid uhličitý v něm. Potom se krev dopraví do levé síně, poté se nachází v levé komoře a pak v aortě. Od druhé, transport tekutiny do orgánů těla.

Pokud je srdce zdravé, jeho kontrakce a relaxace mají vlastnosti rytmu. Tlakové ztráty ve vnitřním orgánu, v důsledku čehož se pak naplní krví, pak je vytlačují. První proces nastane, když je srdce uvolněné, druhé - když se sníží. Pomocí chlopní vnitřního orgánu je krev transportována v požadovaném směru.

Pokud začnou stahy srdce doprovázet průtok krve v opačném směru, je pacientovi diagnostikován výskyt mitrální regurgitace 1 stupně. Už v této fázi onemocnění tělo přestává přijímat množství krve obohacené kyslíkem, které je nezbytné pro jeho normální životně důležitou činnost. První stupeň patologie je považován za nejsnadněji tolerovaný tělem, protože v této fázi onemocnění je průtok krve vstupující do atria malý.

V této části vnitřního orgánu se krev neprodává okamžitě. Pro transport celého objemu z atria do komory se významně zvyšuje zatížení organu. Proces se odráží ve stavu tkání levé komory, začíná se zvětšovat. Hypertrofie komory je jedním ze známek nástupu mitrální regurgitace.

Tato patologie lidí, jejichž práce nepatří do oblasti zdraví, často zaměňována s trikuspidální insuficiencí. U řady prostor a symptomatických projevů onemocnění jsou do jisté míry podobné. Druhý typ regurgitace popisuje návrat krve z pravé komory do pravé síně. Primární příčinou tohoto srdečního onemocnění je nedostatečnost trikuspidální chlopně, jejíž ventily nejsou zcela uzavřeny. Tento typ onemocnění, stejně jako mitrální regurgitace 1 stupně, může být vrozený nebo získaný.

Pacienti, u nichž byla diagnostikována trikuspidální patologie, jsou však v lékařské praxi zřídka nalezeni než pacienti s mitrální insuficiencí prvního stupně. První nemoc je zpravidla součástí „kytice“ srdečních patologií a je pozorována u lidí, kteří již mají srdeční vady a abnormality v práci kardiovaskulárního systému. Izolace se prakticky nevyskytuje, ale může se vyvíjet současně s mitrální insuficiencí, například s mitrální aortální-trikuspidální srdeční chorobou.

Zdravé tělo není zárukou nepřítomnosti patologie!

Více než polovina lidí s mitrální insuficiencí 1 stupeň je fyzicky zdravá. V některých případech se onemocnění léčí téměř jako obvykle pod podmínkou: pacient nemá jiné srdeční patologie, kardiovaskulární onemocnění, mitrální insuficience nepostupuje.

Mierní regurgitace 1. stupně se vyskytuje se stejnou frekvencí u mužů a žen, ale většinou jsou lidé s tímto onemocněním náchylní k léčbě. Existuje přísný vzor: čím vyšší je reverzní průtok krve do atria, tím výraznější jsou symptomy prvního stupně patologie.

Příčiny onemocnění mohou být velmi rozdílné. V seznamu:

 • poranění hrudníku;
 • osoba utrpěla infarkt myokardu;
 • revmatismus, který způsobil srdeční vadu;
 • různé typy vrozených a získaných srdečních vad;
 • přenesená infekční forma endokarditidy;
 • prolaps mitrální chlopně.

A jaké jsou příčiny nemoci?

Předpoklady pro výskyt mitrální insuficience prvního stupně jsou časté emocionální a fyzické přetížení, stresy, které negativně ovlivňují fungování srdečních oddělení a svalů. Pokud člověk zneužívá alkohol, užívá si kouření, je pravděpodobné, že se rozvine mitrální regurgitace. Rozšíření prstence mitrální chlopně a neischemická dysfunkce papilárních svalů může také vést k mitrální insuficienci 1 stupně.

Mezi vzácné příčiny vzniku chronické formy patologie lékaři nazývají atriální myxom - vrozenou vadu endokardu, doprovázenou výskytem štěpení předního příklopu. U starších žen je jeden z předpokladů výskytu mitrální regurgitace schopen stát se kalcifikací mitrálního kruhu. U kojenců je mitrální insuficience stupně 1 způsobena dysfunkcí papilárních svalů, endokardiální fibroelastózou, akutní myokarditidou, štěpením mitrální chlopně (s nebo bez defektu endokardiální báze), myxomatózní degenerací stejného ventilu.

V chronické formě onemocnění dochází postupně ke změnám v tkáních vnitřního orgánu a jeho fungování. S prvním stupněm mitrální insuficience se udržuje kompenzace regurgitačního průtoku. Zvláštností tohoto stupně nemoci je, že nedochází k dekompenzaci u osoby trpící chorobou.

Co pomůže odhalit patologii?

Příznaky, které indikují přítomnost srdeční patologie, se obvykle nevyskytují v první fázi mitrální insuficience.

Mitrální regurgitace 1. stupně často nastává bez specifických zjevných symptomů.

Je nutné okamžitě kontaktovat kardiologa a podstoupit hardwarovou diagnostiku stavu srdce a kardiovaskulárního systému, pokud jste si všimli:

 • bolest v srdci, jejíž příčiny mohou být vyčnívající příbalové letáky mitrální chlopně;
 • dušnost;
 • poruchy srdečního rytmu;
 • rychlá srdeční frekvence;
 • bolesti hlavy a doprovodné stavy specifické pro migrény.

Tyto abnormality jsou charakteristické pro mnoho srdečních patologií. A budou také ukazovat na rozvoj mitrální insuficience 1 stupně. Často se opakující horečky a náhlá ztráta tělesné hmotnosti, které jsou zdánlivě nepřiměřené, jsou také příznaky tohoto onemocnění, které se projevuje, pokud endokarditida postupuje spolu s patologií. Vedoucím znakem mitrální regurgitace je však pan-systolický šelest. Lze jej určit bez složitých metod hardwarové diagnostiky - pomocí stetoskopu s membránou. Během diagnózy prvního stupně mitrální regurgitace je pacient v poloze ležící na levé straně a lékař poslouchá vrchol srdce. Intenzita hluku vydávaného vnitřním orgánem může vzrůst s mitrální insuficiencí, když pacient trpící nemocí provádí určité činnosti, například dřepy.

Diagnostika patologie se provádí pomocí ultrazvuku, Dopplerova EchoCG, dat získaných během studie a stanovení strategie pro léčbu mitrální insuficience. Pokud má člověk v průběhu EKG 1 stupeň mitrální regurgitace, zjistí se, že levé atrium je zvětšeno a dochází k hypertrofii levé komory (s nebo bez známek ischémie) - tato data mohou také potvrdit rentgenová difrakce. Druhý typ diagnózy může detekovat změnu ve stínu srdce, pouze pokud 1 stupeň mitrální insuficience postupuje na pozadí jiných patologií vnitřního orgánu. Pokud jde o sinusový rytmus, není vždy pozorován, protože jeho nepřítomnost nemůže být zaměněna za potvrzení, že neexistuje žádná patologie.

Osoba, která zjistila mitrální regurgitaci 1. stupně, by měla podstoupit pravidelné kardiologické vyšetření, aby lékaři dostali maximální informace o stavu srdce a dynamice progrese onemocnění a mohli správně předepsat léčbu.

Mitrální regurgitace 1 stupeň: příčiny a symptomy onemocnění

Když se síň sníží, otevře se mitrální chlopně, což umožní průtok krve do komory. Po injekci krve se jeho poloviny pevně uzavřely.

V důsledku ohnutí ventilu se část krve vrátí do atria.

Tato patologie mitrální chlopně se nazývá mitrální regurgitace.

Zvláštnost nemoci

Mitrální regurgitace 1 stupeň, co to je? Lidské srdce se skládá ze dvou atrií a dvou komor. Mezi nimi je mitrální ventil dvou ventilů.

V důsledku vývoje patologie srdeční chlopně, mezi jejími listy, se lumen stává příliš velkým nebo malým.

To vede ke skutečnosti, že část krve se vrací do atria. S rozvojem takového stavu je diagnostikována mitrální regurgitace 1 stupeň.

V tomto případě nedostanou všechny vnitřní orgány a tkáně v dostatečném množství krve obohacené kyslíkem dostatek kyslíku a první stupeň onemocnění je považován za nejjednodušší. To je způsobeno tím, že nedostatek krve je minimální.

Výsledkem progrese onemocnění je akumulace krve v levé komoře. Postupná akumulace krve vede k významnému zvýšení její velikosti.

Kromě zvýšení velikosti se také zvyšuje celkové zatížení srdce. Jedním z nejvýznamnějších příznaků mitrální regurgitace 1 stupně je hypertrofie levé komory.

Důvody

Mitrální regurgitace 1 stupně má tendenci projevovat se jak v chronické, tak v akutní formě. Mezi nejvýznamnější faktory, které mohou vyvolat onemocnění, patří:

 • endokarditida je infekční;
 • revmatismus;
 • vývoj fyziologických patologií mitrální chlopně;
 • vrozené srdeční onemocnění;
 • akutní infarkt myokardu;
 • poranění hrudníku;
 • angina pectoris;
 • pacient má chronická onemocnění srdce nebo plic.

Jeden nebo více provokujících faktorů uvedených výše nebo dříve vedou k ochabnutí stěn mitrální chlopně.

Diagnóza mitrální regurgitace je často doprovázena souvisejícími onemocněními:

 • dysfunkce a anatomie papilárních svalů;
 • proces porážky endodermy srdce různých druhů infekcí;
 • zvýšení objemu levé srdeční komory;
 • srdeční ischemie;
 • vývoj reumatoidních procesů.

Možnost detekce mitrální regurgitace u malých dětí nebo novorozenců není vyloučena.

V tomto případě se mohou projevit následující procesy:

 • myokarditida;
 • vytvoření dostatečně tlusté vrstvy proteinu na vnitřní stěně obložení srdce nebo jeho připojené oblasti;
 • trikuspidální vrozené srdeční vady;
 • trombóza;
 • srdeční arytmie.

Rád bych poznamenal, že diagnóza mitrální regurgitace 1. stupně je poměrně komplikovaný a pečlivý proces.

S rozvojem akutní formy onemocnění mohou pacienti současně detekovat plicní edém a ventrikulární insuficienci srdce.

Diagnóza mitrální regurgitace 1 stupeň je doprovázena poměrně velkým počtem souvisejících onemocnění.

V případě pozdní diagnózy nebo v případě nesprávně předepsaného průběhu léčby tato onemocnění významně zhoršují stav pacienta.

Diagnostika

Přestože je regurgitace mitrální chlopně obtížně diagnostikovatelná, zkušený odborník může nemoc detekovat jednoduchou metodou - auskultivací.

V tomto případě jsou pozorovány následující změny:

 • 1 tón je slyšet docela obtížně nebo vůbec neslyšel;
 • stadium uvolnění srdce (11 tónů) je charakterizováno zvýšením doby;
 • Je slyšet 111 tónů. Čím silnější je tón, tím menší je střední mitrální regurgitace;
 • Stádium naplnění srdečních komor (1V tón) může být odborníkem na statoskop dobře a jasně slyšet pouze v případě, že dojde ke zlomení pojivové tkáně srdečních komor. V tomto případě ještě nedošlo ke zvýšení objemu komory.

Pokud pacient leží na levé straně a auscultatoryly jasně slyšel hluk mírně nad umístěním srdce, můžete také říci vývoj onemocnění.
Kromě naslouchání odborníky se používají také následující diagnostické metody:

 1. Elektrokardiogram. Při dešifrování výsledků EKG je jasně patrný nárůst objemu předsíní a srdeční komory.
 2. X-ray Tato metoda je jedním z nejjednodušších. S ním můžete určit pouze menší regurgitaci.
 3. Echokardiografie. Pomocí této techniky je možné určit porušení krevního oběhu u pacienta, určit přesné faktory, které vyvolaly srdeční onemocnění, a také měřit úroveň tlaku plicních tepen.
 4. Obecná analýza krve a moči.
 5. Ultrazvukové vyšetření. Provádí se zavedením sondy přes trávicí systém. Použití ultrazvuku srdce naznačuje, že pacient vyvíjí otok vnitřní srdeční membrány. Navíc ultrazvuk přesně ukazuje přítomnost nebo nepřítomnost krevních sraženin.

Bylo prokázáno, že takové komplexní vyšetření, ve kterém odborníci používají ne jednu, ale několik metod vyšetření, ukáže nejpřesnější obraz patologických stavů srdce a mitrální chlopně a také uvede faktory, které tuto chorobu vyvolaly.

Léčba

Nestačí vědět, co je regurgitace 1 stupně. Musíte mít informace o příznacích a hlavních metodách léčby onemocnění.

Podle statistik je podle statistik přibližně 75% obyvatel světa diagnostikováno šelestem srdce nebo vývojem různých patologií srdce a mitrální chlopně.

Pokud se nemoc vyskytuje v relativně mírné formě, specialisté na intenzivní léčbu nenavazují. Doporučuje se sledovat fyzickou aktivitu, sledovat denní režim a dietu. Takoví lidé musí podstoupit lékařskou prohlídku každých 1,5–2 roky.

Pokud průběh onemocnění prochází ve složitější formě, je předepsán průběh léčby, který se skládá z lékařských přípravků těchto skupin:

 1. Penicilin. Tyto léky urychlují proces eliminace infekcí v těle pacienta, které jsou příčinou vzniku patologie mitrální chlopně.
 2. Antikoagulancia. Jmenování léčiv v této skupině je nepostradatelné v případě vývoje procesu trombózy pacienta, stejně jako v přítomnosti takového souběžného onemocnění jako je fibrilace síní.

Chirurgická léčba se používá pouze v extrémních případech.

Regurgitace mitrální chlopně 1 stupeň - poměrně časté onemocnění. Úspěch jeho léčby závisí zcela na včasné diagnóze onemocnění a na životním stylu pacienta. Požehnej vám!

Co je mitrální regurgitace?

Regurgitace mitrální chlopně. Co je to?

Ekvivalentní pojmy jsou mitrální regurgitace, insuficience mitrální chlopně, regurgitace mitrální chlopně nebo mitrální insuficience. Termín regurgitace se používá nejen v kardiologii, ale iv jiných oborech medicíny. Doslova to znamená "reverzní záplavy", to znamená, že během regurgitace se kapalina začíná pohybovat proti svému přirozenému proudu.

Chcete-li pochopit mechanismy vzniku reverzního průtoku krve v srdečních dutinách, musíte si pamatovat anatomii srdce a význam ventilů v něm. Lidské srdce je dutý orgán, který se skládá ze čtyř propojovacích dutin (komor). Tyto dutiny jsou střídavě redukovány. V komorové systole (během období svalové kontrakce), krev je propuštěna do cév velkého kruhu (aorta) a malý kruh (plicní tepny) krevního oběhu. V jejich diastole (v období relaxace) jsou komorové dutiny naplněny novým objemem krve přicházejícím z předsíní. V práci srdce je velmi důležité, aby se krev pohybovala jedním směrem. Tím je zajištěno optimální zatížení srdečního svalu a odpovídající funkce.

Ventily slouží jako ventily, které zabraňují návratu krve z komor do komor během systoly. Každý ventil se skládá z pojivové tkáně (šlachy). Jsou připojeny k myokardovým papilárním svalům. Mitrální chlopně se nachází v levé části srdce, jedná se o bicuspidální ventil. U diastoly se uvolňují papilární svaly, listy se otevírají a přitlačují k vnitřnímu povrchu levé komory. Během ventrikulární systoly se papilární svaly stahují současně s myokardem, táhnou šlachy nití ventilů. Jsou pevně uzavřeny a zabraňují návratu krve do síní.

Proč může dojít k mitrální insuficienci?

 • Akutní trauma srdce, které vede k oddělení svalů bradavky nebo mitrální chlopně.

 • Infekční léze srdce (například infekční myokarditida, revmatická horečka). Zánětlivý proces oslabuje srdeční sval a narušuje normální fungování chlopní. Kromě toho infekce může ovlivnit tkáň samotných chlopní, což vede ke snížení jejich elasticity.
 • Akutní dilatace (expanze) levé komory v důsledku ischemie (hladina kyslíku) nebo myokarditidy (zánět srdečního svalu). Stěny komor s expanzí a tahem za ventil, otvorem mezi atriem a komorou se rozšiřují, což neumožňuje uzavření ventilů.
 • Prolaps mitrální chlopně - vychýlení chlopní chlopně v atriu, odkazuje na vrozené anomálie srdce.
 • Autoimunitní onemocnění (SLE, revmatoidní artritida, sklerodermie, amyloidóza).
 • Ateroskleróza s ukládáním cholesterolových plaků na ventily ventilů.
 • Ischemická choroba srdeční (například infarkt myokardu, kdy jsou postiženy papilární svaly nebo akordy chlopní).
 • Stupně mitrální regurgitace

  Mitrální regurgitace 1 stupeň (minimální) - to je počáteční stupeň divergence ventilů. Jejich průhyb v levém atriu není větší než 3 - 6 mm. Tento stupeň se zpravidla klinicky neprojevuje. Při poslechu srdce (auskultace) může lékař slyšet charakteristický šum na vrcholu nebo „cvaknutí“ mitrální chlopně, který je charakteristický pro prolaps. Potvrzení regurgitace je možné pouze při echokardiografickém vyšetření srdce (ultrazvuk).

  Mitrální regurgitace stadia 2 je návrat krve v objemu 1/4 nebo více z celkového množství krve v levé komoře. Prolaps ventilu může být od 6 do 9 mm. S tímto stupněm se zátěž na levé komoře zvětšuje, protože se zvyšuje objem krve, který je třeba čerpat. Navíc se zvyšuje tlak v plicních žilách a v průběhu plicního oběhu. To vše se projevuje stížnostmi v podobě dušnosti, slabosti a únavy, srdečních arytmií a někdy i bolesti v oblasti srdce. Pacient může mít stavy v bezvědomí a mdloby. Pokud se neléčí, může se vyvinout srdeční selhání.

  Mierová regurgitace 3. stupně je návrat krve z komory do atria v objemu větším než 1/2 objemu komory. Prolaps může být více než 9 mm vychýlení ventilu. To je závažný stupeň, který přetíží nejen levé srdce, ale také právo. Plicní insuficience se vyvíjí s těžkým dýcháním, cyanózou kůže, kašlem a sípáním při dýchání. Srdeční selhání se projevuje formou edému, portální hypertenze (zvýšený tlak v játrech cév), poruchami srdečního rytmu.

  Mitrální regurgitace 4. stupně je extrémně závažný stav, který je doprovázen srdečním selháním a vyskytuje se při návratu krve levé komory v objemu větším než 2/3.

  V závislosti na stupni regurgitace a příčinách, které k ní vedly, je léčba předepsána. Může být buď medikamentózní nebo chirurgický.

  Co je mitrální regurgitace 1 stupeň?

  Mitrální regurgitace je vychýlení křídel mitrální chlopně umístěných mezi atriem a komorou. Je zodpovědný za zásobování krve v komoře během kontrakce síní. Když je otevřena mitrální chlopně, podá se tekutina. Když projde, jeho ventily se začnou uzavírat, takže krev v různých částech srdce se nemíchá.

  Ventil pomáhá blokovat krevní regurgitaci, zabraňuje jejímu zpětnému toku. Za tímto účelem je nutné uzavřít lumen mezi komorou a atriem, aby se uzavíraly lístky ventilu. Mitrální insuficience se objeví, když ventily nejsou zcela uzavřeny, pak bude uvnitř díry mezera a bude možný zpětný průtok krve.

  Ve většině situací takové onemocnění nezpůsobuje příznaky u pacientů po poměrně dlouhou dobu, ale ve skutečnosti vždy vede k akutnímu srdečnímu selhání.

  Klasifikace (formy, typy, stupně)

  Průběh onemocnění může být akutní a chronický; podle etiologie - ischemické a neischemické.

  Hlavní příčiny akutní formy onemocnění jsou:

  • prasknutí šlachovitého akordu nebo papilárního svalu;
  • trhání mitrální chlopně;
  • akutní infekční endokarditida;
  • infarkt myokardu;
  • tupé trauma srdce.

  Mezi různé příčiny chronické formy onemocnění patří:

  • záněty;
  • degenerativní procesy;
  • infekce;
  • strukturální procesy;
  • genetické abnormality.

  Organická a funkční mitrální insuficience se liší. První se může vyvinout v procesu strukturálních změn samotného ventilu nebo jeho vláken. Druhý je považován za výsledek rozšířené dutiny levé komory během jejího hemodynamického přetížení, které je způsobeno onemocněním srdečního svalu.

  Vzhledem k závažnosti se rozlišují 4 stupně onemocnění: s malou mitrální regurgitací, střední, těžkou a těžkou.

  V klinickém průběhu jsou 3 stupně:

  1. 1 (kompenzovaná) - nevýznamná nevýznamná mitrální regurgitace; dosahuje 20-25% systolického objemu krve. Selhání může být kompenzováno hyperfunkcí levé části srdce. Průtok krve je malý (asi 25%) a lze jej pozorovat pouze na ventilu.
   Pacientův stav je normální, symptomy a nároky mohou chybět. Elektrokardiogram neukáže žádné změny v procesu diagnostiky, během systoly se nezjistí hluk a srdce se poněkud rozšíří doleva.
  2. 2 (subkompenzovaná) - regurgitace dosahuje 25-50% systolického objemu krve. Krev v plicích může stagnovat a biventrikulární přetížení se bude pomalu zvyšovat. Během 2. etapy může zpětný průtok krve dosáhnout středu ušního boltce, reflux krve přesahuje 25–50%. Atrium není schopno tlačit krev bez zvýšení krevního tlaku. Může se vyvinout hypertenze plic.
   V tuto chvíli můžete pociťovat dušnost, tachykardii s cvičením a v klidu, kašel. Na elektrokardiogramu nejsou patrné změny v atriu, v době diagnózy jsou detekovány systolické šelesty a zvýšení hranic srdce.
  3. 3 (dekompenzovaný) - těžký nedostatek. Krev se vrací do levé síně systoly a dosahuje 50-90% celkového objemu. Může se vyvinout celkové srdeční selhání. V období 3 stupňů se krev může dostat do zadní stěny atria a dosahuje až 90% objemu.
   Může dojít ke zvýšení levé síně, která není schopna vytlačit celý objem krve. Tam je otok, velikost jater se zvyšuje, tlak v žilách se zvyšuje. Elektrokardiogram indikuje přítomnost změn v levé komoře a mitrálním zubu.

  Funkce 1 stupeň

  • Regurgitace v letáčcích mitrální chlopně může být pozorována vzhledem k tomu, že nejsou plně zavřeny v době systoly a z levé komory do levé síně se objevuje regurgitační vlna.
  • Pokud je reverzní průtok krve nevýznamný, může být mitrální insuficience kompenzována zvýšením srdečního výkonu s nástupem adaptivní dilatace a zvýšenou funkcí levé komory a isotonickým atriálním typem. Takový mechanismus je schopen dlouhodobě zvyšovat tlak v malém kruhu krevního oběhu.
  • Tento stupeň nemoci je považován za normální. Nachází se jak u mladých, tak ve stáří.
  • Není možné provést diagnózu pomocí měření šumu na EKG, proto se pro účely diagnózy používá sondy mitrální chlopně, určené nasloucháním srdečnímu šelestu, takže lékaři se snaží zjistit systolická kliknutí.
  • Nejoblíbenějším způsobem detekce této fáze je studie EKG, která odhaluje úroveň výsledné regurgitace a prolambirovania ventilů.
  • Po dokončení všech nezbytných studií a správném provedení diagnózy by měl být pacient vyšetřen odborníkem, aby se zcela vyloučila pravděpodobnost nemoci a nežádoucích účinků, poté mitrální chlopně. Po stanovení diagnózy je třeba pacienta vyšetřit 3 až 5krát ročně.

  Příznaky

  Mitrální regurgitace může být vyslovena v době insuficience chlopně nebo při zjištění prolapsu mitrální chlopně. Během kontrakcí svalu levé komory se může krev vrátit do levé síně přes neúplně uzavřenou mitrální chlopni. Levá síň zároveň naplňuje krev, která proudí z plic.

  Přebytek krve v době kontrakce síní vstupuje do levé komory, vynucený dvojitou silou k pumpování většího objemu krve do aorty, díky čemuž může být silnější a pak expandovat.

  Po určitou dobu může dysfunkce mitrální chlopně pacientem pozorovat, protože srdce kompenzuje průtok krve v důsledku expanze a změny vlastních dutin.

  V této fázi nemoci mohou být laboratorní symptomy po mnoho let nepřítomny a během významného objemu krve se vrátí do atria, může se rozšířit, žíly plic mohou být naplněny přebytkem krve a objeví se příznaky plicní hypertenze.

  Příčiny tohoto onemocnění, které je ve frekvenci 2 získané srdečním onemocněním po změnách aortální chlopně, zahrnují:

  1. Revmatismus;
  2. Prolaps;
  3. Ateroskleróza, ukládání vápenatých solí;
  4. Určitá onemocnění pojivové tkáně, autoimunitní procesy, poruchy metabolismu;
  5. Ischemie

  Během této nemoci, jediné znamení, často, šelest blízko srdce, který je detekován nasloucháním, pacient si nestěžuje, a nějaké projevy oběhového selhání nejsou pozorovány. EKG umožňuje detekci nevýznamného rozdílu mezi ventily s nejmenším narušením průtoku krve.

  Diagnostika

  1. Vyšetření a rozhovor s pacientem poskytují příležitost identifikovat symptomy a identifikovat patologii. Je nutné se dozvědět o předchozích onemocněních člověka, jeho predispozici. Analýzy pomáhají odhalit zánět, cholesterol, cukr, krevní bílkoviny a další charakteristiky. Když jsou protilátky detekovány, je možné vidět zánět nebo infekci v myokardu.
  2. Počáteční diagnóza může být provedena v klinickém prostředí a potvrzena EKG. Dopplerovské EKG se používá k detekci průtoku regurgitace ak posouzení stupně jeho závažnosti. Dvourozměrné EKG se používá k identifikaci příčin tohoto onemocnění ak detekci plicní arteriální hypertenze.
  3. Je-li podezření na endokarditidu nebo valvulární trombus pomocí transezofageální echokardiografie, lze mitrální chlopně a levé síň vizualizovat mnohem podrobněji. Předepisuje se v situacích, kdy je třeba použít ventil z umělé hmoty, a nikoli jeho nahrazení, protože diagnóza umožňuje prokázat se v nepřítomnosti těžké formy fibrózy a kalcifikace.
  4. Nejprve se provede elektrokardiogram a rentgen hrudníku. Díky EKG je detekována hypertrofie levé síně a expanze levé komory s koronárním onemocněním srdce nebo jeho nepřítomností.
  5. Rentgenový snímek hrudníku ukazuje potenciální otok v plicích. Změny ve stínu srdce nejsou detekovány, pokud nejsou žádné chronické patologické procesy. Rentgen hrudníku v chronických formách vykazuje hypertrofii levé síně a levé komory. Pravděpodobný nadbytek krevních cév a otok plic.
  6. Před operací se provádí srdeční katetrizace za účelem detekce koronárních srdečních onemocnění. Při detekci tlaku okluze plicní arterie během ventrikulární systoly je detekována výrazná systolická vlna síní. Srdcová systola - co to je?
  7. Někdy se k diagnóze používají jiné metody, ale data se považují za hlavní a často jsou dostačující.

  PŘEZKUM NAŠEHO ČTENE!

  Nedávno jsem četl článek, který vypráví o FitofLife pro léčbu srdečních onemocnění. S tímto čajem můžete FOREVER léčit arytmii, srdeční selhání, aterosklerózu, ischemickou chorobu srdeční, infarkt myokardu a mnoho dalších srdečních onemocnění a cév doma. Nebyl jsem zvyklý věřit žádné informace, ale rozhodl jsem se zkontrolovat a objednat si tašku.
  Změny jsem si všiml o týden později: neustálá bolest a brnění v mém srdci, které mě mučilo předtím, než ustoupilo, a po 2 týdnech úplně zmizely. Zkuste a vy, a pokud má někdo zájem, pak odkaz na článek níže. Čtěte více »

  Důvody

  Tato choroba je výsledkem lézí samotného ventilu nebo struktur srdce. Stává se akutní a chronickou a je vyvolána různými obtížemi a nemocemi.

  Kvůli porážce různých srdečních struktur, ventil plní svou funkci méně dobře. Jak ventily, tak svaly, které zajišťují jejich práci, nebo šlachy, které ovládají ventily MC, trpí.

  Mitrální regurgitace je usnadněna následujícími procesy:

  • narušení nebo poškození papilárních svalů;
  • endokarditida;
  • porazit MK;
  • náhlé hypertrofie levé komory;
  • ischemie;
  • reumatické zánětlivé procesy.

  Léčba

  V případě akutní formy onemocnění je nutné podávání diuretik a vazodilatátorů. Není nutné žádné zvláštní ošetření pro mírnější formy a počáteční stadia onemocnění.

  V podkompenzované fázi předepište:

  1. inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu,
  2. beta blokátory,
  3. vazodilatátory,
  4. srdeční glykosidy
  5. diuretika.

  Při vývoji fibrilace síní se používají nepřímé antikoagulancia.

  Technika regurgitační terapie je volena na základě příčiny, která ji způsobila, závažnosti, přítomnosti srdečního selhání a souvisejících patologických procesů.

  Pravděpodobně chirurgická korekce poruch ve struktuře chlopní, konzervativní léčba, která má za cíl normalizovat průtok krve v orgánech, působit proti arytmii a selhání oběhu.

  Možné komplikace, důsledky, jaké je nebezpečí?

  Nežádoucí účinky při onemocnění:

  • arytmie - vzniká z narušení normálního pohybu elektrických impulzů v srdci;
  • atrioventrikulární blokáda - zhoršení elektrického impulsu z atria do komor;
  • sekundární infekční endokarditida;
  • srdeční selhání (snížení srdeční frekvence s nedostatečným zásobováním krví);
  • hypertenze plic (zvýšený tlak v cévách plic v důsledku stagnace krve).

  Pacienti, u nichž byla provedena operace, jsou vystaveni riziku, že budou mít tyto následky:

  • tromboembolie tepen vnitřních orgánů. V místě operace se objeví trombus. Nejnebezpečnější jsou ischemická mrtvice (část mozku zemře v důsledku zastavení dodávky krve) a mezenteriální trombóza (část střeva umírá v důsledku zastavení dodávky krve);
  • infekční endokarditida (zanícená vnitřní srdeční membrána);
  • atrioventrikulární blok (zpomalení elektrického impulsu z atria na komory se zpomaluje a zcela zastavuje);
  • paravalvulární fistuly (švy švů, které drží umělou srdeční chlopni zachovány, když krevní tok nastane za ním);
  • trombóza protézy (krevní sraženiny se tvoří v blízkosti protézy chlopně, která narušuje správný průtok krve);
  • zničení biologické protézy s podobným chirurgickým zákrokem;
  • kalcifikace biologické protézy (vápenaté soli jsou uloženy v umělé srdeční chlopni, která je vyrobena ze zvířecí tkáně).

  Prognóza tohoto onemocnění se liší od stupně a formy hlavního onemocnění, které vytvořilo podobnou srdeční vadu, od projevu vady ve ventilu a od celkového stavu myokardu.

  Když je pozorováno mírné stadium onemocnění, normální stav osoby a pracovní kapacita bude pokračovat několik let.

  Výrazná forma onemocnění, snížení síly myokardu, brzy vede ke vzniku srdečního selhání (krevní stagnace se vyvíjí v důsledku snížení srdečního výdeje). Více než 5 let žije 9 z 10 lidí, více než 10 let - 4 z 5 pacientů.

  Doporučení pro nemoc, kterou nelze udělat?

  1. Počáteční preventivní opatření v období 1 stupně malátnosti.
  2. Prevence onemocnění, která jsou doprovázena poškozením ventilového aparátu, tj. Revmatismu (systémové zánětlivé onemocnění se srdečním poškozením), infekční endokarditida (onemocnění vnitřní srdeční membrány) atd.

  Když je nemoc, která je doprovázena poškozením chlopňového aparátu srdce, je možné předcházet vzniku srdečních onemocnění včasnou účinnou terapií:

  • Kalení tělesa.
  • Terapie ložisek perzistentní infekce:
  • během chronické tonzilitidy - operace k odstranění mandlí;
  • v období zubního kazu (vzniklého pod vlivem mikročástic, které ničí zuby) - jsou vyplněny dutiny atd.
  • Sekundární preventivní opatření jsou zaměřena na prevenci vzniku poškození chlopňového aparátu a srdečního selhání.
  • Konzervativní léčba pacientů s tímto onemocněním.
   Používejte léky:

  • prostředky s diuretickou funkcí - přispívají k odstranění přebytečné tekutiny;
  • inhibitory - používané k prevenci selhání;
  • dusičnany - přispívají k expanzi krevních cév, zlepšují průtok krve, snižují tlak v plicním cévním systému;
  • prostředky draslíku - zvýšení tonusu myokardu;
  • glykosidy (přispívají ke zvýšení srdeční frekvence, snižují je, jsou používány při fibrilaci síní a srdečním selhání).
 • Je možné zabránit opakování revmatismu pomocí:
  • léčba antibiotiky;
  • kalení;
  • odstranění ložisek perzistentní infekce;
  • neustálý dohled odborníků.