logo

Diagnostika srdečních onemocnění: metody určování, zkoumání a sběru lékařské historie

Diagnóza srdečních onemocnění je velmi důležitá, protože více než 40% úmrtí na celém světě je provokováno patologií kardiovaskulárního systému.

Riziková skupina zahrnuje nejen starší osoby, ale také děti, mládež, mladé lidi do 30 let.

Aby se zabránilo vzniku srdečního onemocnění, provádí se každoroční kardiologické vyšetření, jehož moderní metody umožňují detekci onemocnění v počáteční fázi a výběr nezbytné léčby.

Je poměrně obtížné nezávisle určovat nemoci kardiovaskulárního systému.

Čas od času ukazují své charakteristiky, střídající se se zlepšováním celkového stavu.

Symptomy mohou být indikovány srdečními problémy:

 • dušnost;
 • závratě;
 • bolest na hrudi;
 • otoky;
 • vysoká teplota;
 • skoky krevního tlaku;
 • nevolnost, zvracení;
 • rychlý rytmus;
 • nadměrné pocení.

Převažující projevy srdečních onemocnění jsou těžké cvičení, stres, emoční napětí, únava, změna klimatu nebo léky.

Diagnóza srdečních onemocnění je nezbytná pro získání dat a potvrzení diagnózy, která vyžaduje, aby pacient měl patologické stavy kardiovaskulárního systému.

Za tímto účelem lékař vybere a předepíše vhodné metody pro studium stavu srdce:

 • EKG Použití speciálních elektrod pro přenos frekvence a pravidelnosti srdce. Pomáhá identifikovat patologie a poškození myokardu, metabolické poruchy, draslík, hořčík, elektrolyty.
 • Echokardiografie. Snímání obrazu kardiovaskulárního systému díky zaznamenanému akustickému signálu, který se přenáší na obrazovku při provádění ultrazvuku.
 • Tomografie Metoda je založena na lumen cév pro následné stanovení jejich biochemického složení a struktury.
 • Scintigrafie myokardu. Zavedení intravenózního radioaktivního enzymu pro vizualizaci orgánu.
 • Angiografie. Radiografie se zavedením intravenózní injekce nebo předinstalovaného katétru s kontrastní látkou pro studium krevních cév.
 • Denní sledování krevního tlaku. Získání výsledků změn krevního tlaku za 24 hodin.
 • Stresová echokardiografie. Posouzení stavu srdeční práce v kritických podmínkách uměle vytvořených pomocí farmakologických a fyzikálních vlivů.

Získané výsledky jsou zpracovány v laboratoři nebo vyhlášeny kardiologem při následném přijetí. Další léčba je předepsána v závislosti na věku, pohlaví pacienta, stadiu onemocnění a jeho formě.

Obraťte se na odborníka, který nutí bolest a brnění v hrudi, zvyšuje nebo snižuje krevní tlak.

Co potřebujete vědět před první návštěvou kardiologa:

 • historie případu;
 • přítomnost patologií kardiovaskulárního systému u blízkých příbuzných;
 • první projevy;
 • podmínky pro vznik příznaků.

Při počátečním vyšetření bude kardiolog poslouchat všechny stížnosti a měřit krevní tlak a puls a poslouchat srdeční tep se stetoskopem. Na základě získaných výsledků vám lékař předepíše kompletní vyšetření srdce.

V úvodní fázi zkoumání onemocnění a patologických procesů v srdci se široce používá poklepávání nebo perkuse. Podstata perkuse je poměrně jednoduchá.

Prostřednictvím fyzického působení na vnější povrch hrudníku lékař vyvolává vznik různých zvuků, kterými určuje přirozené umístění svalového orgánu. Zvuk srdce bije tupým zvukem.

Procedura perkusního srdce definuje hranice své temnoty:

 • Relativní. Zvuk je tlumený, matný. Okraje těla, pokryté plícemi.
 • Absolutní. Střední otevřená oblast předního povrchu srdce. Hloupý jasný tón.

Umožňuje určit postup pro poklepání hrudníku a kvantitativní hodnoty odpovídající normě hranice srdce:

 • Správně. Rozměry jsou výsledkem postupování na levou stranu podél 4. mezirebrového prostoru vpravo. Odpovídá pravé komoře.
 • Vlevo. Obrysy levé komory, když jsou vystaveny levému 5 mezirebrovému prostoru ve směru hrudníku. Navíc je tlak 1,5-2 cm.
 • Nahoru. Pohyby se provádějí od shora dolů přísně podél mezilehlých prostorů vlevo. Koncový bod je třetí segment mezi žebry, který definuje levé síň.

Posunutí srdce na pravou stranu indikuje zvýšení myokardu, hypertrofii a patologii pravé komory. Vyjmutí na levou stranu indikuje hypertenzi a změny funkce levé komory. Pokud dojde k rovnoměrnému zvýšení hranic, je pacient poslán k dalšímu vyšetření. Možné příčiny: perikarditida, cirhóza jater, pneumonie.

Auskultace srdce je tradiční diagnóza srdečního onemocnění, nepřímé naslouchání srdci se speciálním zařízením - stetoskopem. Používá se při úvodní zkoušce před prováděním hardwarové diagnostiky a laboratorního výzkumu.

Procedura auskultace srdce zahrnuje naslouchání tónu během kontrakce myokardu, s použitím odpovídajících bodů na těle:

 • vrchol srdce;
 • mezi druhou a třetí hranou vpravo a vlevo;
 • pátý okraj doprava;
 • mezi třetím a čtvrtým okrajem doleva.

U zdravého člověka lékař určí pouze dva tóny, které se rychle navzájem nahrazují, střídání pauzy a vzhled zvuku zabere stejnou dobu. Slabý první tón indikuje poškození myokardu, srdeční selhání, zvýšení tělesné hmotnosti nebo selhání jeho chlopní.

Zvýšení počátečního zvuku může být způsobeno stenózou pravé komory, tachykardií. Příliš tichý druhý tón vyvolaný aortální insuficiencí a nízkým krevním tlakem. Hlasitý a jasný zvuk - zrychlení chlopní, hypertenze.

Poruchy kardiovaskulárního systému jsou pozorovány nejen u dospělých. Patologické změny stále více ovlivňují mladé pacienty.

Jaká srdeční onemocnění jsou pozorována u dětí:

 • vrozené vady;
 • revmatismus;
 • arytmie;
 • poruchy srdečního svalu;
 • srdeční selhání;
 • myokarditida.

Vyžádejte si vyšetření a konzultaci kardiologa s následným jmenováním diagnózy a léčby, v případě potřeby je dítě umístěno v nemocnici.

Diagnostika onemocnění srdce a cév: moderní metody a autodiagnostika

Diagnóza nemocí srdce a krevních cév je velmi důležitá, protože srdeční onemocnění a cévy zaujímají vedoucí postavení v seznamu nejběžnějších onemocnění v populaci.

Kromě toho, podle statistik, kardiovaskulární onemocnění řadí první z hlediska úmrtnosti. Úroveň moderní medicíny naštěstí umožňuje rychle a přesně předat diagnózu, a tak včas zabránit rozvoji onemocnění.

Instrumentální metody pro vyšetřování pacienta jsou:

 1. elektrofyziologické, elektrokardiografické a také rentgenové vyšetření;
 2. zobrazování magnetickou rezonancí;
 3. echokardiografie;
 4. pozitronová emisní tomografie;
 5. srdeční katetrizace.

Elektrokardiografie je metoda pro stanovení elektrických impulzů srdce pomocí elektrokardiografu. Impulsy jsou označeny na speciálním pohyblivém pásku.

Po dokončení elektrokardiografie obdrží lékař po studii elektrokardiogram (EKG), který může určit kardiostimulátor srdce (sinusový uzel nebo svazek His), vyhodnotit celkový stav systému vedení, tepovou frekvenci a také určit některá onemocnění srdce (například infarkt myokardu).

Diagnóza onemocnění srdce a cév elektrokardiografií je pro pacienta zcela bezpečná a postupuje následovně. Malé elektrody jsou umístěny na hrudi a končetinách pacienta, které určují intenzitu a směr srdečních proudů. Výsledkem je, že EKG ukazuje křivky se zuby, segmenty a intervaly, které mohou být použity k posouzení práce srdce.

Cvičení může být nepřímým ukazatelem ischemické choroby srdeční nebo poškozeného koronárního oběhu (například lidé s anginou pectoris nemohou tolerovat cvičení). Podle výsledků zátěžových testů můžete hovořit o nemocech, které se neprojevují ve stavu klidu.

Během fyzické námahy, srdce může postrádat kyslík kvůli zúženým koronárním tepnám, který normálně doručit krev bohatou na kyslík k orgánu. Pokud včas prozkoumáme plíce, pak můžeme zjistit, zda je nedostatek kyslíku součástí nemoci dýchacího ústrojí nebo části kardiovaskulárního systému nebo smíšeného onemocnění.

Během zátěžového testu se předmět zabývá určitými fyzickými cvičeními, zatímco lékař průběžně sleduje pacienta a zaznamenává potřebné indikátory. Pacient se pohybuje na speciální dráze, jejíž rychlost se postupně zvyšuje, nebo otáčí pedály jízdního kola.

Spravidla se rychlost zvyšuje, dokud srdeční frekvence nedosáhne 70-90% maximální přípustné hodnoty charakteristické pro osobu určitého věku a pohlaví.

Pokud však subjekt trpí těžkou dušností nebo prudkou bolestí na hrudi a dochází k náhlému zvýšení tlaku, zátěžový test se zastaví před předepsaným časem.

Při provádění počítačové tomografie (CT) můžete zjistit anatomické změny v hrudní dutině. Pomocí počítače jsou vytvořeny tzv. Rentgenové „řezy“ hrudníku, které umožňují detekci patologie jakékoliv povahy.

V současné době vyvinula vylepšenou metodu zvanou kinematografická tomografie. S jeho pomocí můžete vidět obraz srdce v trojrozměrném prostoru a posoudit nejen anatomické změny, ale také porušení kontraktilní funkce srdce.

Diagnostika koronárních srdečních onemocnění: funkce a výsledky

Diagnostika ischemické choroby srdeční je často spojena s rizikem pro pacienta, čím složitější je postup pro vyšetřování srdce, tím větší je riziko. Zavedením katétru do srdce pro koronární vaskulární vyšetření je vysoká pravděpodobnost nežádoucích účinků ve formě infarktu, srdečního infarktu, mrtvice. Frekvence úmrtí během angiografie je 1: 1000.

V testech používajících zátěž je pravděpodobnost infarktu nebo smrti 1: 5000.

Při vyšetření radionuklidem může pacient dostávat malou dávku záření, ale ne více než při expozici rentgenovým zářením.

Elektrofyziologické vyšetření vyhodnocuje poruchu rytmu, tok nervových impulzů v srdci. Vyšetření probíhá zavedením mikroelektrod do srdečních komor, tepen a žil. Elektrické signály z elektrod mohou být použity k určení polohy nervových vláken, kterými procházejí impulsy.

Někdy během studie může lékař úmyslně způsobit arytmii u pacienta - to je nezbytné k určení schopnosti léku zastavit ataky a zajistit, aby operace byla účelná. Rychlost pulzu je normalizována výbojem. Navzdory zavedení různých nástrojů je tato výzkumná metoda bezpečná, úmrtí je 1: 5000.

Pro srdeční onemocnění se rentgenové vyšetření hrudní dutiny provádí bez selhání ze strany, zepředu.

Obrázek vám umožňuje studovat cévní systém v plicích, odhadnout velikost srdce, jeho komor a celkovou strukturu orgánu. Pomocí snímku je možné detekovat patologické stavy srdce - změnu tvaru, zvýšený obsah vápníku v cévách. Rentgenové studie mohou také odhalit abnormality ve struktuře plic a krevních cév, stejně jako detekci tekutiny v tkáních plic.

Velikost srdce v rozporu se srdeční funkcí nebo změny v chlopni se mohou lišit. Existují však nemoci, ve kterých velikost srdce zůstává stejná, to může být například konstruktivní perikarditida. Srdce je obklopeno další vrstvou, ale rozměry zůstávají normální.

Rentgenové vyšetření je charakterizováno vytvořením malého rentgenového "filmu" několika obrazů, kde jsou orgány hrudní dutiny a cévy natáčeny v dynamice.

Tato metoda výzkumu se používá při určování diagnóz při detekci srdečních vad, působí jako pomocná metoda pro elektrofyziologický výzkum a katetrizaci cév. Protože dávka záření během vyšetření je vysoká, je nahrazena jinými bezpečnějšími vyšetřovacími metodami (ECHO a další).

Elektrokardiografie je nejběžnější metodou vyšetření na srdeční onemocnění. Hlavní výhodou metody je nepřítomnost záření, jakož i schopnost dávat jasný obraz o stavu srdce a cév.

V diagnostice se používají ultrazvukové vysokofrekvenční vlny, které přenášejí obraz na obrazovku přístroje pomocí speciálního senzoru. Na obrazovce můžete vidět tep a cévní oběh. Lékař během vyšetření může pohybovat senzorem přes hrudník pacienta, měnit úhel sklonu, což vám umožní vidět úplný obraz srdeční aktivity pacienta.

Snímek je zaznamenán na kazetě, aby se získal jasnější a kvalitnější obraz, a aby bylo možné vidět malé konstrukční prvky, vloží do pacientova jícnu speciální senzor a přes něj obraz přenáší na obrazovku.

Vyšetření není pro pacienta škodlivé, je dostupné pro všechny věkové kategorie.

Magnetická tomografie (MRI) je metoda, při které se energie magnetického pole používá ke studiu orgánů hrudníku.

Za tímto účelem je pacient umístěn do velké elektromagnetické krabice, kde dochází ke kmitání atomů v celém organismu.

Atomy zase vysílají signály do záznamového zařízení, ve kterém je vytvořen obraz všech srdečních struktur.

V této metodě obvykle není nutné zavádět další kontrastní látky, ale pokud je srdeční onemocnění spojeno s porušením aktivity cév, pak se podá látka s paramagnetickou vlastností, aby se určilo, kde je cévní oběh slabý.

MRI je nejobtížnější ze všech diagnostických metod, která je v procesu vývoje, její nevýhodou jsou vysoké náklady na vyšetření a obtížnost při stanovení správné diagnózy.

Při vyšetření radionuklidů se do tepen vstřikují radioaktivní látky, což jsou kontrastní látky pro stanovení bolestivých zón v srdci. Radioaktivní indikátory s vysokou rychlostí jsou rozloženy po celém těle, specializovaná gama kamera zachycuje emise látek.

Fotoaparát zaznamená snímek a uloží jej na disk pro další studium. Navzdory tomu, že během vyšetření tělo dostává malou dávku záření, je to na rozdíl od rentgenového záření bezpečné.

Pozitronová emisní tomografie. Tato metoda má společné rysy s průzkumem radionuklidů, rozdíl je v tom, že při vstřikování PET je jedna látka označena radioaktivním činidlem, které se pohybuje pouze v oblasti srdce a jeho struktur. Senzory na zařízení registrují oblasti se zvýšenou aktivitou agenta a na obrazovce počítače se objeví 3D obraz ve vysoké kvalitě. Vybraná oblast ukazuje aktivní zóny srdce, které absorbují radioaktivní látku.

PET je drahá výzkumná metoda, takže se používá k objasnění diagnózy, nebo pokud nejsou v jiných diagnostických metodách získávány žádné spolehlivé údaje.

Katetrizace. Tato diagnóza ischemické choroby srdeční se provádí následujícím způsobem. Katétr je vložen do žil nebo tepen a postupně spolu s krevním oběhem přechází do hlavních oblastí srdce. Pokud je nutné zkoumat pravou oblast atria a jeho komor, vloží se do žíly katétr. Pro zkoumání levé síně a komor je v tepně umístěn katétr.

Katetrizace je univerzální nástroj pro diagnostiku a léčbu srdce, někdy jsou v katétrech instalovány mikroskopické přístroje pro měření tlaku.

Katétry jsou rozděleny do typů, v závislosti na jejich účelu:

 • měření tlaku;
 • cévní vyšetření;
 • expanze ventilu;
 • eliminace vaskulární blokády.

Výhodou použití katétrů je, že se vyhnou chirurgickému zákroku během léčby. Katetrizace probíhá v nemocnici s použitím léků proti bolesti.

Angiografické vyšetření zahrnuje studium aktivity a struktury koronárních cév katetrizací a rentgenovým zobrazením. Katétr se vloží do žíly na paži nebo v oblasti podpaží a postupuje do oblasti srdce, pohyb katétru monitoruje lékař pomocí rentgenového zobrazení.

Pro získání obrazu cév je do katétru vložena kontrastní látka, a tak na obrazovce můžete vidět všechny nedostatky aktivity nebo struktury koronárních tepen.

Tato metoda umožňuje detekovat onemocnění koronárních cév a zahájit léčbu včas.

Metody vyšetření kardiovaskulárního systému

V současné době lékařská statistika vede k neuspokojivým číslům - téměř 60% úmrtí se vyskytuje při onemocněních kardiovaskulárního systému. Důvodem je především pozdní léčba pacientů lékaři. Ignorování příznaků srdeční dysfunkce vede k exacerbaci chronických onemocnění, srdečního infarktu nebo mrtvice.

Současně s tím však moderní kardiologie nabízí řadu metod pro studium srdce a cév. Diagnostika je velmi různorodá, což umožňuje vyšetření na jakýkoliv průběh onemocnění a individuální nuance člověka.

Mnoho našich čtenářů pro léčbu srdečních onemocnění aktivně uplatňuje známou techniku ​​založenou na přírodních složkách, kterou objevila Elena Malysheva. Doporučujeme, abyste si ji přečetli.

Tento článek poskytuje nejoblíbenější metody studia kardiovaskulárního systému, jejich vlastnosti, komu a kdy jsou předepsány, stejně jako jejich provádění. Dále bude pokryta otázka zkoumání orgánu přes jícen. Jak čtete, čtenář může mít další otázky.

Kompetentní odborníci portálu jsou připraveni poskytnout podrobnou odpověď na téma, které vás zajímá on-line.

S námi nenajdete obtížnou terminologii - mluvíme o komplikovaném!

Vyšetření srdce a cév

Porušení kardiovaskulárního systému zaujímá první místo v míře výskytu. To je způsobeno tím, že léčba je pomalá a někdy může trvat celý život. To je důvod, proč odborníci v oblasti kardiologie důrazně doporučujeme podstoupit výzkum srdce pro zdravého člověka alespoň jednou ročně. Pacienti, u kterých je diagnostikováno onemocnění, by měli být vyšetřeni podle plánu vypracovaného ošetřujícím lékařem.

Onemocnění nalezené brzy je vysoká pravděpodobnost rychlého hojení. Včasná diagnóza zachránila mnoho životů.

Mnoho našich čtenářů pro léčbu srdečních onemocnění aktivně uplatňuje známou techniku ​​založenou na přírodních složkách, kterou objevila Elena Malysheva. Doporučujeme, abyste si ji přečetli.

Níže uvedená tabulka ukazuje skupiny osob, které jsou nejčastěji předepisovány pro vyšetření srdce.

Studium kardiovaskulárního systému je rozděleno do dvou kategorií - objektivní a instrumentální. Podrobně zvažte obě kategorie.

Objektivní diagnostické metody se používají při počátečním vyšetření pacienta. Lidská historie umožňuje lékaři provést předběžnou diagnózu a určit problém. Tyto metody zahrnují:

 1. Palpace. Postup je následující: lékař položí ruku na hrudník pacienta tak, aby se kartáč dotýkal žeber a oblast srdce cítila prsty. Tento přístup vám umožní poslouchat sílu, výšku a umístění tlaků v srdci. Určuje se tedy celá řada onemocnění. Například stenóza chlopní a aorty, tachykardie, dysfunkce srdce a další.
 2. Perkuse Určuje přibližnou velikost a polohu těla, jakož i cévní "keř".
 3. Auskultace orgánu. Provádí se pomocí stetoskopu. Umožňuje určit vlastnosti srdečního tónu, šumu a možných porušení. Výzkum srdce se provádí v naprostém tichu.
 4. Měření tlaku v tepnách. Použijte tonometry jakéhokoliv druhu. Tímto způsobem můžete zjistit vývoj hypertenze a hypotenzi.

Tyto metody lékař používá při interním vyšetření pacienta. V přítomnosti odchylek je nutné podstoupit další studium kardiovaskulárního systému.

Instrumentální diagnostika studia srdce

Níže uvedená tabulka poskytuje informace o normálním srdečním a cévním výkonu.

Kromě toho existují objektivní metody a instrumentální diagnostika, která s vysokou přesností stanoví nemoc. Nejběžnější je samozřejmě elektrofyziologické vyšetření srdce (EKG), ale existují i ​​jiné způsoby, jak vyšetřit orgán a cévní systém:

 1. EKG je metoda upevnění elektrických impulsů, které povrch tělesa vyzařuje. Tyto impulsy jsou identické s cyklickou aktivitou orgánu. Vyšetření umožňuje detekci infarktu myokardu, ischémie, arytmie, dysfunkce vodivosti. V současné době existuje inovativní přístup k této metodě - průzkum je prováděn na dálku pomocí PC nebo mobilního zařízení a informace jsou shromažďovány během denního cvičení pacienta.

Níže uvedený obrázek ukazuje, jak je postup prováděn.

Po pečlivém prostudování metod Eleny Malyshevové při léčbě tachykardie, arytmií, srdečního selhání, stenacordie a celkového hojení těla jsme se rozhodli nabídnout vám to.

 1. Ultrazvuková diagnostika. Identifikuje patologické procesy oddělení těla. Úloha ultrazvuku pro studium systému. Poslední aktualizace zařízení umožňuje sledovat aktivitu cév, krevních sraženin, detekovat přítomnost plaků.
 2. Echokardiografie Sleduje aktivitu ventilového aparátu, velikost stěn srdce, stejně jako odhad průtoku krve. EchoCG je pokročilá metoda diagnostiky krevních sraženin, malformací, onkologie, ventrikulární aneuryzmy a aorty. Toto vyšetření je doporučeno pro pacienty po infarktu myokardu.
 3. Scintigrafie myokardu. Provádí se pomocí speciálního farmaceutického přípravku. Dostává se do krve, fixuje průtok krve a je tedy možné vyhodnotit stav cévního systému.
 4. MRI Tomografie detekuje hluk, lokalizaci ischémie a vaskulární dysfunkci.

Metody studia práce srdce mohou být prováděny jako nezávislá procedura, nebo v kombinaci. Profylaktické metody založené na výzkumu jsou zárukou vysokých výsledků. Samozřejmě to není celá řada instrumentálních metod. Jsou zde také diagnostika Halterem a jícnem, který bude popsán v následujících částech.

Je třeba poznamenat, a taková diagnostika jako funkční testy kardiovaskulárního systému. Tyto vzorky se používají pro výzkum tělesné kultury. Výsledkem jsou získané ukazatele navíc k fyzické zdatnosti subjektů.

Holterova studie

Holterova technika je pojmenována po americkém vědci Normanovi Holterovi. Diagnóza spočívá v tom, že 24 hodin monitoruje práci srdce. Vyšetření je nezbytné při analýze údajů o práci srdce a cév.

Monitorování srdce pomocí Holtera se provádí pomocí mobilního zařízení, které pacient nosí během dne na opasku nebo nosí přes rameno.

Hmotnost zařízení je 0,45 kg, takže člověk necítí nepříjemnosti způsobené jeho nošením. Z tohoto zařízení jsou vodiče, které končí elektrodami. Ty jsou připojeny k tělu a přenášejí informace na disk v zařízení.

Existují dvě Holterovy diagnostiky - fragmentární a komplexní.

 • Kompletní vyšetření může trvat až tři dny a dnes se používá velmi často. Vzhledem k tomu, že registrace dat probíhá po celý den, je výsledek průzkumu vysoce informativní. Lékař tak může analyzovat činnost těla a identifikovat příčinu selhání. Klasické EKG je schopno fixovat ne více než 50 tepů a Holterova metoda je schopna zaznamenávat 100 000 úderů.
 • V případě, že pacient má poruchu srdce, která se projevuje ve vzácných případech, používá se Holterovo vyšetření. Časový rozsah monitorování může být delší, protože je nutné chápat příčinu periodických poruch. Data mohou být zaznamenávána kontinuálně nebo pouze v době nepohodlí a bolesti.

Zvláštní význam Holterova diagnóza je v rozporu s rytmem kontrakce srdce. Používání tradičních EKG je poměrně obtížné identifikovat symptomy. Metoda pro Holtera může sledovat začátek arytmie a pochopit příčinu. Toto sledování je užitečné pro náhlou ztrátu vědomí, časté závratě a nesrozumitelnou bolest na hrudi. Tyto příznaky indikují onemocnění orgánu a taková diagnóza je schopna potvrdit nebo popřít podezření.

Monitorování Holter je nejčastěji předepisováno následující kategorii jednotlivců:

 • utrpěl infarkt;
 • s diagnózou anginy pectoris nebo s podezřením na ni;
 • pokud je myokard zvětšen;
 • s prodlouženým QT (komentář autora - porušení komor s vysokou pravděpodobností smrti).

Díky rozvoji vědce, diagnostikovat takové onemocnění jako ischemie v raném stádiu, se stal dostupným každému pacientovi. V případě, že se člověk cítí nepohodlně, měli byste se obrátit na zdravotnické zařízení. A pak je zde vysoká pravděpodobnost zotavení se z nemoci a pokračování života po mnoho dalších let.

Diagnóza srdce-srdce

Vyšetření jícnu se používá především při vyšetření pacientů na ischemii. Hlavním aspektem je posouzení stavu rezervního fondu. Výrazná výhoda diagnózy je neinvazivní. Například elektrofyziologická studie srdeční aktivity sinusového uzlu se provádí pomocí hmatového kontaktu s povrchem těla.

Transesofageální výzkum je do jisté míry nejbezpečnější, protože Nevyžaduje fyzickou námahu, kterou nelze říci u vzorků s fyzickou zátěží.

Nejčastěji je sledování prostřednictvím jícnu předepsáno těm lidem, kteří nemohou být fyzicky přetíženi. Mezi tyto pacienty patří:

 • porušení pohybového aparátu;
 • při onemocněních dýchacích cest;
 • s postiženými žilami a tepnami;
 • vysoká hypertenze;
 • nedostatek fyzického přípravě.

Tato metoda je přísně kontraindikována u onemocnění jícnu.

Pro diagnostiku přes jícen v každém léčebném centru je přidělena samostatná místnost, ve které je umístěno kardioequipment, resuscitační a registrační zařízení. Pacient má horizontální polohu a bez použití anestetik přes nosohltan je drát od 25 cm do 45 cm vložen do jícnu, na jehož konci je elektroda. Řízení pohybu se provádí na elektrogramu z jícnu.

Pro vyhodnocení arytmií se používá hlavně vícepólová elektroda, která umožňuje stimulaci a fixaci dat. Díky použití inovativních zařízení tato metoda v některých případech zkoumá jeho svazky. Pro diagnostiku pomocí jícnu se používají kardiostimulátory, které vytvářejí pulsy do 20 mm s možností nastavení až 50 V.

Obrázek níže ukazuje diagram diagnózy srdce přes jícen.

Shrneme-li článek, je třeba poznamenat širokou škálu diagnostických metod srdce a cévního systému. Lék tak každému člověku umožňuje pozorovat stav hlavního orgánu lidského těla, včas reagovat na změny v jeho práci a udržovat tak zdraví. Neignorujte známky onemocnění, přihlaste se na konzultaci s kardiologem a vaše srdce vám dá dlouhé, zdravé roky života vděčnosti!

 • Máte často nepříjemné pocity v oblasti srdce (bodavá nebo tlaková bolest, pocit pálení)?
 • Najednou se můžete cítit slabí a unaveni.
 • Trvale skákal.
 • O dušnosti po sebemenší fyzické námaze a co říct...
 • A po dlouhou dobu jste bral spoustu léků, diety a sledoval váhu.

Ale soudě podle toho, že tyto řádky čtete - vítězství není na vaší straně. Proto doporučujeme, abyste se seznámili s novou technikou Olgy Markovichové, která našla účinný lék na léčbu srdečních onemocnění, aterosklerózy, hypertenze a cévního čištění. Více >>>

TECHNIKA ZKOUŠENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU

Algoritmus pro vyšetření kardiovaskulárního systému

. Technika objektivního vyšetření kardiovaskulárního systému se skládá z průzkumu, vyšetření, palpace, perkuse a auskultace (obr. 1).

Klasická místa pro poslech srdečních tónů (od Luisady)

: 1 - vrchol srdce (mitrální chlopně); 2 - ventil plicní tepny, druhý mezirebrový prostor vlevo; 3 - aortální chlopně, druhý mezirebrový prostor vpravo; 4 - trikuspidální ventil; 5 - Botkin point. Při poslechu srdce je nutné určit srdeční rytmus, sonoritu tónů, ať už v každém z pěti bodů tónu, který je hlasitější, ať už je to rozdělení, zda existují nějaké zvuky, pokud ano, pak systola nebo diastole, celkový tón, na začátku, uprostřed, na konci), jaká je doba trvání hluku, zabarvení, (drsné, tvrdé, foukání, drsné, rachot, rachot, válcování, "tekoucí voda", "tekoucí písek", "rozšířený výdech", měkký, hudební, neurčitý), je určen epicentrem šumu, vodivosti (pod yshechnuyu plocha v nadbřišku regionu, na zádech, na krčních cév v nadbřišku, pro stehenní tepny). Existují funkční, hraniční (obr. 15) a patologický (organický) hluk. Všechny zvukové jevy jsou žádoucí, aby se zobrazily graficky. Vlastnosti palpace, perkuse, auskultace kardiovaskulárního systému s klinickými příklady jsou uvedeny v tabulce. Tabulka

Vlastnosti palpace, perkuse, auskultace kardiovaskulárního systému

Obr. 15. Funkční a hraniční hluk. Měření arteriálního tlaku (BP) Doporučuje se měřit krevní tlak během jedné hodiny dne po 10-15 minutách. odpočinek na pravé ruce (poprvé a podle indikací na pažích a nohách) třikrát v sede nebo ve vodorovné poloze s odstupem 3 minut. Manžeta by měla být odpovídající velikosti a její šířka je polovina obvodu ramene testu. Pro požadovaný krevní tlak vezměte hodnoty maximálního tlaku. Přijatý krevní tlak po 10 min. zbytek odpovídá obvyklému nebo tzv. „náhodnému“ tlaku. Pokud se obvyklý („náhodný“) tlak odchyluje od věkových norem, pak se po 30 minutách znovu měří BP - bude to „zbytkový“ tlak. Rozdíl mezi "náhodným" a "zbytkovým" HELL se nazývá "dodatečný" tlak. S tendencí ke zvýšení ukazatelů krevního tlaku se "dodatečný" tlak zvýšil o 15 mm Hg. Čl. a více, někdy dosahuje 30-50 mm Hg. Čl. Maximální krevní tlak u novorozenců je 76 mmHg. Do 1 roku se zvyšuje na 80 mm Hg. Čl. U dětí starších než jeden rok je krevní tlak určen vzorcem A. F. Tura: 80 + 2n, kde n je počet let života dítěte. Minimální krevní tlak je maximálně 1 / 2-1 / 3. Rozdíl mezi maximálním a minimálním krevním tlakem se nazývá pulzní tlak. Pro měření krevního tlaku u dětí se používá akukulační metoda Korotkov-Yanovského, oscilografie, tachooscillografie, ultrazvuk, přímé měření krevního tlaku a další. Auskultační metoda podle Korotkov-Yanovského Tato metoda se používá k měření krevního tlaku pomocí tonometru Riva-Rocci nebo sfygmatonometru. Velikost manžety by měla odpovídat věku dítěte. Ruka by měla být uvolněná a ležela dlaň nahoru. Manžeta je navrstvena na rameni 2 cm nad ohybem loktů, takže ukazováček prochází mezi ní a povrchem ramene, vzduch je z ní odstraněn před použitím manžety. Při měření krevního tlaku by rychlost změny hladiny rtuti v trubici manometru v období dekomprese neměla překročit 3 mm pro každou pulzaci. Stetoskop je aplikován v koleni na brachiální tepnu bez tlaku. Vzhled tónů srdce při poslechu odpovídá maximálnímu tlaku a jejich zmizení na minimum. Při měření krevního tlaku po fyzické aktivitě odpovídá výskyt srdečních tónů během dekompresního období maximálnímu tlaku a přechod hlasitých a tichých tónů se shoduje s minimálním tlakem lepším než jejich zmizení. Při doporučování diastolického tlaku (minima) WHO také doporučuje použít dvě hodnoty určené přechodem hlasitých tónů na tiché a jejich zmizením. Palpační metoda Palpační metoda pro měření krevního tlaku na paži se používá, pokud ji nelze měřit auskultační metodou, častěji u malých dětí. Metoda umožňuje stanovit pouze maximální (systolický) tlak podle momentu výskytu pulsu na radiální tepně během dekomprese. Hodnota systolického tlaku současně při 5-10 mm Hg. Čl. pod hodnotami získanými auskultační metodou. Auskultační a palpační metody se používají k měření krevního tlaku v noze. V poloze dítěte na břiše je manžeta umístěna na stehně 3 cm nad patellou. Krevní tlak se měří stejným způsobem jako na paži. Stetoskop se aplikuje do popliteal fossa na popliteální tepně. S palpační metodou měření tlaku na noze je pouze systolický tlak určen momentem vzniku pulsu na art. dorsalis pedis, systolický tlak 5-10 mm Hg. Čl. nižší než při měření auskultační metodou. Metoda tachooscillografie Metoda byla vyvinuta N. N. Savitskym. Krevní tlak se měří zaznamenáváním křivky rychlosti (tachosillogramů) změn objemu cévy během období stlačení. Ultrazvuková metoda. Metoda je založena na registraci odraženého ultrazvukového signálu se speciálním zařízením v období dekomprese, je vysoce přesná a může být použita k měření krevního tlaku u dětí jakéhokoliv věku. Přímé měření. Zřídkakdy se používá přímé měření krevního tlaku (krvavá metoda) v pediatrické praxi. Nejčastěji ho používají pediatričtí chirurgové při přípravě a provádění chirurgického zákroku.

Diagnostika onemocnění kardiovaskulárního systému: analýzy a instrumentální metody

Moderní diagnostika kardiovaskulárního systému je založena na metodách instrumentálního a laboratorního výzkumu.

Díky objektivním údajům lékař přesně stanoví diagnózu. Určuje, zda je nutná operace. Předepisuje léčbu s dlouhodobým výsledkem.

Instrumentální diagnostické metody

Kardiovaskulární systém je zodpovědný za dodávku krve do všech lidských orgánů. Srdce je čerpadlo, které přepravuje jídlo do těla. V případě porušení práce tohoto orgánu se vyvíjí akutní a chronická vaskulární patologie.

Je to důležité! Pacienti, kteří se včas poradili s lékařem, projdou kontrolou, která umožňuje vyhnout se - srdeční infarkt, mrtvici.

Po odebrání historie a vyšetření pacienta se odešlou na vyšetření krve. Současně se provádějí nezbytné funkční výzkumné metody. Objem pořádaných akcí závisí na klinickém obrazu a navrhované diagnóze.

Elektrokardiogram

Pokud má pacient srdeční poruchu, je nutný kardiogram. Technika odhaluje porušení rytmu a srdeční frekvence. Lékař určuje typ arytmie, bez které není možné předepisovat správné léky. Páska také vykazuje porušení výživy srdečního svalu - hypoxie sekcí myokardu.

Podle EKG (elektrokardiogramu) lékař diagnostikuje infarkt myokardu, který vám umožní okamžitě přiřadit léčbu a zachránit tak život člověka. EKG indikuje pokles draslíku v těle. Tato hypokalemie je běžnou příčinou arytmií. Hypertenze je rozpoznána abnormalitami EKG.

Echokardiogram

Studie využívající ultrazvuk odhaluje patologii čerpací funkce srdce. Echokardiografie nebo ultrazvuk vám umožní vidět strukturu svalové tkáně - tloušťka stěny, velikost dutiny, změny v chlopních. Jinými slovy, určuje kontraktilitu myokardu.

Díky této studii lékař odhalí aneuryzmu aorty, nádor, hypertenzi, srdeční vady. Metoda umožňuje stanovit zónu infarktu, trombózu.

Holter denní monitorování

Vyšetření umožňuje pozorovat funkci srdce několik dní - až 3 dny. Metoda se používá k detekci paroxyzmů tachykardie, arytmie. EKG zaznamenává ischemické epizody během spánku a bdělosti.

Podstatou Holterova monitoringu je trvalé zaznamenávání srdečních impulzů během dne a noci. Během studie jsou senzory připevněny k hrudníku. Přístroj se nosí na popruhu připevněném k pásu nebo ramenu. V průběhu studie si pacient uchovává deník akcí, zaznamenává dobu bolesti. Lékař porovná změny na EKG se stavem osoby - odpočinek nebo cvičení. Pozor! S pomocí Holterova monitorování může lékař zachytit změny, které nelze zjistit na kardiogramu v klidu, když pacient neměl žádnou bolest.

Test běžeckého pásu

„Cyklistická“ technika dává představu o práci srdce během fyzické námahy. Když pacient chodí nebo chodí po běžeckém pásu, přístroj odstraní kardiogram, zaznamená krevní tlak. V důsledku toho metoda určuje výkon srdce. Hlavním účelem testu běžeckého pásu je rozlišovat mezi anginou pectoris a bolestí srdce jiného původu.

Denní monitorování krevního tlaku

Stav kardiovaskulárního systému je určen úrovní krevního tlaku během dne. Objektivní údaje nelze získat pro jedno měření u lékaře a doma. U některých lidí se hypertenze objeví v klidu, v jiných - po cvičení nebo vzrušení. Pro stanovení správné diagnózy je nutné znát úroveň tlaku v různých časech dne pod zatížením a v klidu.

Před vyšetřením se na předloktí položí manžeta spojená s manometrem. Přístroj zaznamenává indikátory tlaku a pulsu po celý den každou půlhodinu a uchovává informace ve vnitřní paměti. Analýza výsledků pomáhá lékaři určit příčinu hypertenze.

Koronární angiografie

Zajímavé Radiokontrastní metoda - nejpřesnější studium koronárních tepen. V diagnóze ischemické choroby srdeční zaujímá angiografie vedoucí postavení. Metoda určuje lokalizaci trombu, aterosklerotického plátu. Umožňuje vidět lokalizaci a stupeň zúžení větví cév.

Po propíchnutí femorální tepny se katétrem zavede dlouhá sonda. Do ní vstupuje do nádoby kontrastní látka. S proudem krve se šíří ve všech větvích. Absorbující rentgenové paprsky, kontrast vytváří na obrazovce monitoru obraz cév, který vidí lékař. Koronární angiografie určuje potřebu operace. Umožňuje naplánovat taktiku pro další zpracování.

Doplerografie

Pomocí ultrazvukové diagnózy (ultrazvuk) zkoumejte nejen myokard a chlopně, ale i cévy srdce. Jeden z režimů, barevný Doppler, umožňuje vidět pohyb krve v koronárních tepnách a uvnitř srdce.

Metoda duplexního skenovacího lékaře určuje rychlost průtoku krve v dutině komor. S patologií chlopní na obrazovce viditelná regurgitace - reverzní průtok krve. Dopplerografie detekuje nemoci velkých a úzkých cév, detekuje sebemenší změny srdečních chlopní.

Věnujte pozornost! Pro provedení takové studie se používá multifunkční přístroj vysoké třídy, který je posílen dopplerovským efektem. Výhodou dopplerografie je absence škodlivých účinků rentgenového záření.

Aortografie

Moderní přesná metoda studia lidského cévního systému - aortografie. Komplexní studium aorty na rentgenovém přístroji se provádí po naplnění kontrastním činidlem. Metody se liší v závislosti na typu procedury:

 • Aortografie srdce se používá pro poruchy oběhu, abnormality a nádory.
 • Hrudní aortografie. Tato metoda diagnostikuje její větve, onemocnění plic, mediastinum.
 • Abdominální aortografie se používá ke studiu jater, močového měchýře, střev, dělohy, sleziny.
 • Renální aortografie se používá k diagnostice cyst, pyelonefritidy a rakoviny.

Indikace ke studiu:

 • stenóza aorty;
 • aneurysma;
 • mediastinální nádor;
 • klinické symptomy vazokonstrikce různých orgánů.

Procedura se provádí na prázdném žaludku. Předešlého dne pacient očistí střeva klystýrem. Před zasedáním lékaři zkontrolují, zda je na kontrastní látku alergie. Pak proveďte lokální anestézii.

Metodologie výzkumu

Během procedury se provede propíchnutí průchodné femorální, radiální nebo axilární tepny. Do ní je vloženo vedení, kterým je vložen katétr. Po extrakci vodiče je katetr veden do aorty pod kontrolou rentgenové televize. Po dosažení nádoby se vstříkne kontrastní látka - dioda, kardiostrass, hypak. Ihned po tom udělejte sérii snímků, které jsou uloženy ve vnitřní paměti počítače. Informace lze přenášet na flash disky.

Během sezení se člověk cítí v teple. Někteří pacienti pociťují nepohodlí nebo nevolnost. Po zákroku se na místo vpichu nanese sterilní bandáž.

Jaké testy se provádějí v patologii srdce a cév

Ve fázi diagnózy nemocí nutně provést studii o krvi a moči. Pokud jde o informativnost, laboratorní testy jsou nadřazeny echokardiografii a jsou na druhém místě po zobrazování magnetickou rezonancí.

V kardiologickém oddělení dostávají všichni příchozí pacienti obecný močový test a krevní test s leukocytárním vzorcem. Jsou to studie předběžného posouzení stavu pacienta. Pro stanovení konečné diagnózy se provádějí speciální laboratorní testy:

 • stanovení sérových enzymů;
 • biochemická analýza moči;
 • acidobazický stav;
 • koagulogram - systém srážení krve;
 • výzkumu cholesterolu.

Enzymy se nacházejí v mnoha tkáních těla - játrech, svalech. Jsou aktivní v akutních stavech. Zároveň se zvyšuje jejich úroveň.

Sérové ​​enzymy

Analýza enzymů se skládá z několika ukazatelů:

 • Kreatin fosfokináza (CPK) je látka, která urychluje přeměnu ATP. U zdravých žen je jeho hladina nižší než 145 U / l, u mužů ne více než 171 U / l. Při srdečním infarktu se CPK zvyšuje po 4 hodinách.
 • AST (aspartátaminotransferáza) se podílí na metabolismu aminokyselin myokardu. Při infarktu myokardu AST stoupá dříve než charakteristická křivka na kardiogramu. Indikátor u mužů obvykle není vyšší než 37 mmol / l, u žen 31 mmol / l.
 • LDH (laktátdehydrogenáza) se podílí na přeměně glukózy. Normálně hladina enzymu nepřekročí 247 U / l. Trvalé zvýšení LDH znamená rozvoj infarktu myokardu. Index začíná růst 8 hodin po trombóze koronárních tepen.

Je to důležité! Enzymový krevní test je markerem kardiovaskulárního onemocnění. Testy jsou citlivé na srdeční infarkt nebo prodlouženou ischémii myokardu. Proto je-li podezření na akutní koronární patologii, vždy se stanoví analýza sérových enzymů.

Krev se odebírá ze žíly během prvních hodin po začátku bolesti v oblasti srdce. S anginou pectoris nebo infarktu myokardu je úroveň enzymů základem pro nouzová opatření.

Coagulologram

Analýza se provádí za účelem stanovení viskozity krve. Se zvýšením rychlosti zvyšuje riziko srdečního infarktu, mrtvice. Komplikované při hypertenzi. Standardní analýza se skládá z několika ukazatelů. Dekódování provádí odborník, který analyzuje všechny informace v komplexu.

Výměna lipidů

Diagnóza aterosklerózy zahrnuje studium metabolismu lipidů. Krev cholesterolu, triglyceridy kontrolují koronární srdeční onemocnění, obezitu, infarkt myokardu. U lidí s nadváhou zvyšuje menopauza riziko vzniku ranné vaskulární sklerózy. Vysoký cholesterol je také detekován u pacientů s hypertenzí a lidí trpících arytmií. Tito jedinci proto musí stanovit metabolismus lipidů.

Cholesterol se užívá s jídlem, ale část se tvoří v játrech. Zvýšení úrovně varuje před rizikem vzniku aterosklerózy. Normálně se průměrná hladina celkového cholesterolu pohybuje mezi 3,2 a 5,6 mmol / l. Ve stáří stoupá na 7,1.

Zajímavé V USA, kde jsou lidé závislí na dietě cholesterolu, se Alzheimerova choroba zvýšila. Studie ukázaly, že snížení hladiny cholesterolu bylo příčinou tohoto onemocnění u starších osob.

Hladina HDL - "dobrého" a LDL - "špatného" cholesterolu je vyšetřována ve stadiu diagnózy kardiovaskulárního systému. Součástí metabolismu lipidů jsou také tři glyceridy. Normální obsah v krevní plazmě je od 0,41 do 1,8 mmol / l.

Analýza moči

U ischemické choroby srdeční a chronického srdečního selhání je v moči detekován protein. Kromě toho analýza detekuje hyalinové válce. Při doprovodném diabetu mellitus dochází k zápachu acetonu vylučovaného tekutinou.

Pro onemocnění srdce a cév v první fázi se používají dostupné metody vyšetření - elektrokardiogram a ultrazvuk. Laboratorní testy jsou nezbytné ve fázi stanovení diagnózy a monitorování léčby. Kontrastní angiografie je klíčová pro prognózu onemocnění. Tato metoda indikuje, zda je nutná operace, určuje množství léčby.

Jaké metody se používají k diagnostice kardiovaskulárních onemocnění

Účinná diagnóza kardiovaskulárních onemocnění je v moderní společnosti obzvláště důležitá pro jejich rostoucí rozsah a nebezpečí. Díky moderním speciálním metodám diagnostiky těchto zákeřných chorob, které úspěšně používají zahraniční i domácí medicína, lékaři šetří a prodlužují životy desítek milionů pacientů.

Instrumentální diagnostické metody

Přesná moderní diagnostika onemocnění srdce a cév je poměrně pružně vyvinuta lékařskou vědou a lékařskou praxí. Jedná se o hluboké vyšetření pacienta se symptomy těchto onemocnění pomocí osvědčených instrumentálních metod. Tyto metody opakovaně prokázaly svou objektivitu, potřebu jejich použití při studiu mechanických, elektrických aktivit srdce a jeho funkcí, cévního systému a dalších důležitých lidských orgánů.

Pozitivním trendem nedávné doby je přidávání tradičních výzkumných metod (EKG a dalších typů kardiografie) s novými. Mezi nimi stojí za zmínku ortogonální elektrokardiografie, rheografie, atd., Které pomáhají významně rozšířit normální rozsah výzkumu těla pacienta, čímž poskytují lékařům nejdůležitější informace o jeho stavu, rizicích a perspektivě. Diagnóza byla tedy významně usnadněna, což zjednodušuje proces léčby. To vyžaduje od lékařů a dalších zdravotnických pracovníků další znalosti nejen odborné povahy, ale také v ryze aplikovaných oborech - měřicí technika, fyziologie, matematika, fyzika, elektronika a další.

Elektrokardiogram

Bez EKG, přesná lékařská diagnóza srdečního stavu je nemožná, tak to může být považováno za klíčovou diagnostickou metodu v karyology. Jen málo lidí zažilo tuto metodu na sobě. Její podstata spočívá v tom, že na tělo pacienta na hrudníku a na končetinách je připevněno několik speciálních senzorů. S jejich pomocí mechanismus kardiografu zachycuje a zaznamenává elektrickou aktivitu srdce. Výsledkem je grafické zobrazení speciální pásky ve tvaru zakřivených čar. Zkušený kardiolog si tyto záznamy přečte bez jakýchkoliv problémů a okamžitě zjistí, že je v práci srdce, že se odchýlí od normy, to znamená, že v této fázi může učinit předběžnou diagnózu.

Pomocí EKG, ischémie myokardu, přítomnosti nekrózy (srdečního infarktu), její hloubky, prevalence a dalších parametrů jsou velmi přesně stanoveny. Navíc je snadné určit přítomnost poruch elektrolytů, arytmií všeho druhu. Předpokládá se také perikarditida, srdeční tamponáda a další vady. Někdy se EKG provádí se zátěží: senzory jsou připojeny k pacientovi a přenášejí data během jeho běhu, chůze nebo tříd na ergometru jízdního kola.

Elektrofyziologická studie

Účinným diagnostickým nástrojem je také elektrofyziologická studie (EFI) srdce, která se začala praktikovat v 60. letech minulého století. Od té doby, jeho formy, metody byly významně zlepšeny a aplikovány všude. Tento postup se provádí pomocí speciálních elektrod - katétrů a registračních senzorů, které zkoumají stav vnitřního srdečního povrchu. Takto získané výsledky umožňují lékaři diagnostikovat nemoc s dostatečně vysokou přesností, účinně ji léčit léčebnými nebo chirurgickými prostředky a také předvídat různé arytmie a typy poruch srdečního vedení. Kromě toho se již více než 30 let účinně používá neinvazivní EFI typu CPPS, který používá ezofageální elektrody.

Echokardiogram

Aby byla diagnóza srdečních chorob přesná, používá se také speciální ultrazvukové vyšetření ve formátu elektrokardiogramu. Za tímto účelem se na hrudi pacienta pohybuje speciální senzor. Na monitoru zařízení lékař pozoruje zřetelné obrazy cév a srdce, pomocí kterých může určit jejich stav, vlastnosti a kvalitu srdečního svalu. Vyšetření ultrazvukem (echokardiografie) je vyleštěno na maximum, s přihlédnutím k nejnovějším výsledkům zahraničních, domácích lékařských věd a klinických pozorování pacientů se srdečními patologiemi. Proto je dnes ultrazvuková diagnostika praktikována na různých kardiologických klinikách a specializovaných centrech. V tomto případě je ultrazvuková procedura (diagnostika srdce) pro pacienta zcela bezbolestná a trvá přibližně 20 minut.

Holter denní monitorování

Jak ukazuje praxe, pacient může mít srdeční infarkt kdykoliv během dne, včetně situace, kdy není možné vizuálně sledovat jeho stav (například v noci). Pro zaznamenávání takových nebezpečných srdečních selhání se provádí tzv. Denní Holterův monitoring. Jedná se o trvalou fixaci EKG po celý den. Při aplikaci metody je k tělu pacienta připojen přenosný kardiograf. To vám umožní zaznamenávat všechna potřebná data. Zároveň pacient během celého vyšetření zaznamenává všechny své činy, uchovává si poznámky ve svém deníku. Následně lékař vyšetří hodnoty EKG, navrhne je na záznamech pacienta. Takové srovnání vám umožní přesně určit, kdy, proč a jak pacient měl patologické deformity. 24-hodinová analýza kardiovaskulárního systému podle Holtera je také široce a účinně využívána v praxi. Je považován za povinný pro všechny pacienty se srdeční arytmií a sklon k mdloby.

Test běžeckého pásu

Taková elektrokardiografická studie pacienta se provádí, když prožívá fyzickou aktivitu, což vede k běhu na místě, což umožňuje speciální běžecký pás, který se nazývá běžecký pás. Dalším běžným typem testování běžeckého pásu byla studie stavu srdce a dalších orgánů pacienta, když byl fyzicky zaneprázdněn během výuky na speciálním kole - ergometru na kole.

Denní monitorování krevního tlaku

Pacient musí být často diagnostikován metodou Smad - denní monitorování krevního tlaku. Podstatou této techniky je její automatické měření v průběhu dne. Pro tento účel se používá speciální zařízení, které je připevněno k tělu dospělého pacienta nebo dítěte. Takto získané výsledky poskytují příležitost k posouzení dynamiky tlaku v průběhu 24 hodin u osob s hypertenzí nebo autonomní dysfunkcí.

Koronární angiografie

Tato metoda je často charakterizována v diagnostice jako „zlatý standard“, protože nám umožňuje s vysokou přesností zjistit, co jsou koronární tepny, zda mají aterosklerotické zúžení, jaká je jejich délka a další znaky. Vzhledem ke komplexu všech těchto důležitých faktorů dostane lékař příležitost objasnit stav srdce a cév pacienta, poté upravit léčebný proces a optimalizovat jeho taktiku. Koronarografie není předepisována pro všechny pacienty, a to především pro ty, u nichž se řeší otázka potřeby chirurgické léčby ischemické choroby srdeční, tj. Jejího bypassu nebo stentingu.

Metoda se používá rutinně i urgentně (například v případech podezření na infarkt myokardu). Vzhledem k tomu, že se jedná o závažný typ minimálně invazivního chirurgického zákroku, jeho široké využití se neprovádí. Podstatou metody je, že pacient je propíchnut do femorální cévy nebo do radiální tepny. Tímto vpichem lékař vloží katétr do krevního oběhu. Podle získaných obrazů je možné jasně analyzovat skutečný stav, ve kterém jsou nádoby umístěny.

Dopplerografie

Dopplerova sonografie se stala účinnou metodou pro studium srdečních pacientů. Tento pojem definuje typ ultrazvukového vyšetření organismu, pomocí kterého lze odhalit fakta o poruchách průtoku krve v cévách. Název metody vychází ze známého fyzického efektu. Skládá se z vlastností ultrazvukových vln, když se odráží od objektů, které se pohybují, mění se jejich frekvence v poměru k rychlosti pohybu těchto objektů. V tomto případě slouží erytrocyty jako reflexní štít pro zvukové vlny. V závislosti na tom, jak se pohybují a jaká je rychlost průtoku krve, se na monitoru zobrazí odpovídající obrázek. Charakterizuje stav plavidel. Navíc pomocí Doppleru je možné diagnostikovat stav cév takových důležitých lidských orgánů, jako je hlava, krk, páteř, končetiny atd.

Proveďte postup pomocí ultrazvukového přístroje vybaveného speciálním senzorem. Takový senzor vysílá vlny kůží osoby do tkáně jeho těla. Data shromážděná a shrnutá přístrojem výstižně charakterizují pohyb krve. Kombinace s informacemi z konvenčního ultrazvuku, přístroj vytvoří obraz, který dává lékařům důvod se dohadovat o tom, zda existuje porušení krevního oběhu nebo ne. Pokud je překážka, diagnóza vám umožní přesně určit jeho velikost a další nuance. Všimněte si, že postup pro pacienta je naprosto bezbolestný, nenese mu žádné nebezpečí a trvá zpravidla ne více než půl hodiny.

Aortografie

Další účinná moderní diagnostická metoda spolehlivě prokázala aortografii. Zde je aorta vyšetřena radiograficky a získá se komplexní obraz aorty poté, co je naplněna speciální kontrastní látkou. Hlavní roli zde hraje radiace radioaktivních vln: díky nim dostávají obrazy jasně ukazující stav nádob naplněných takovou kontrastní látkou. Srdeční aortografie umožňuje diagnózu, kdy srdce pacienta má nádorová onemocnění a jiné odchylky od normálních parametrů.

Je třeba poznamenat, že v praxi se kromě výše uvedeného úspěšně používají i další osvědčené a osvědčené metody diagnostiky kardiovaskulárních onemocnění. Jedná se o rentgen, který umožňuje zjistit ztmavnutí pacienta v plicích - důkaz, že plicní oběh je poznamenán stagnací, magnetickou rezonancí, počítačovou tomografií a dalšími. Proto, v případě jakýchkoliv abnormalit v práci srdce a cév, důrazně doporučujeme, abyste okamžitě šli k lékařům, abyste se s jejich pomocí mohli plně seznámit s jejich pomocí: taková prevence vašeho zdraví nikdy neublíží!