logo

Odchylka EOS vlevo: příčiny, diagnostika a léčba

Z tohoto článku se dozvíte, co je to EOS, co by mělo být normální. Když EOS je odmítnut trochu doleva - co to znamená, jaké nemoci může znamenat. Jaká léčba může být vyžadována.

Autor článku: Victoria Stoyanova, lékař 2. kategorie, vedoucí laboratoře v diagnostickém a léčebném centru (2015–2016).

Elektrická osa srdce je diagnostické kritérium, které odráží elektrickou aktivitu orgánu.

Elektroaktivita srdce se zaznamenává pomocí EKG. Senzory ukládají do různých oblastí hrudníku a určují směr elektrické osy, můžete ji předložit (hrudník) ve formě trojrozměrného souřadnicového systému.

Směr elektrické osy vypočítává kardiolog při dekódování EKG. Za tímto účelem shrnuje hodnotu zubů Q, R a S v 1 olovu, poté zjistí součet hodnot zubů Q, R a S ve třetím vedení. Pak to trvá dvě přijatá čísla a vypočítá alfa - úhel podle speciální tabulky. Říká se tomu umřelá tabulka. Tento úhel je kritériem, podle kterého se určuje, zda je poloha elektrické osy srdce normální.

Přítomnost významné odchylky EOS vlevo nebo vpravo je známkou abnormální srdeční funkce. Nemoci, které vyvolávají odchylku EOS, vyžadují téměř vždy léčbu. Po zbavení se základního onemocnění EOS zaujímá přirozenější pozici, ale někdy je nemožné nemoc zcela vyléčit.

Chcete-li tento problém vyřešit, obraťte se na svého kardiologa.

Umístění elektrické osy je normální

U zdravých lidí se elektrická osa srdce shoduje s anatomickou osou orgánu. Srdce je umístěno polo-svisle - jeho dolní konec směřuje dolů a doleva. A elektrická osa, stejně jako anatomická, je ve svislé poloze a směřuje dolů a doleva.

Norma úhlu alfa je od 0 do +90 stupňů.

Normální úhel alfa EOS

Umístění anatomických a elektrických os do určité míry závisí na postavě. U asteniků (tenkých lidí s vysokou postavou a dlouhými končetinami) je srdce (a tedy i jeho osy) umístěno více vertikálně a v hypersthenice (krátké, podsadité) je více horizontální.

Úhel normálového úhlu v závislosti na tvaru těla:

Pokud je EOS odmítnuta vlevo nebo vpravo - co to znamená?

Pokud je EOS odmítnuta doleva, co to znamená, musíte se zeptat svého lékaře. Závěr je proveden po zkoumání pacienta a analýze klinického parametru.

S pomocí elektrické osy srdce kardiologové vyhodnocují elektrické procesy, které řídí srdeční svaly. Směr EOS závisí na různých anatomických a fyziologických faktorech. Průměrná míra ukazatele je +590. Normálně se hodnota EOS pohybuje od +200. +1000

Vyšetření pacienta se provádí ve specializované místnosti, která je chráněna před různým elektrickým rušením. Pacient leží vlevo, pod hlavu je umístěn polštář. Pro odstranění EKG, umístěné elektrody. Data se zaznamenávají s tichým dýcháním. Zařízení zároveň zaznamenává frekvenci a pravidelnost tepu, včetně polohy EOS a dalších parametrů.

U zdravého člověka je odchylka elektrické osy srdce vlevo povolena, když:

 • hluboký dech;
 • změna polohy těla;
 • tělesné rysy (hypersthenické).

EOS se u zdravého člověka posouvá doprava, když:

 • konec hlubokého dechu;
 • tělesné rysy (astenik).

Umístění EOS je dáno hmotností 2 částí komory. Definice uvažovaného ukazatele se provádí dvěma metodami.

V prvním případě odborník detekuje posun v úhlu alfa. Hodnota hlavního indikátoru se vypočítá pomocí speciální tabulky pro Dyedu.

V druhém případě odborník porovnává zuby R a S v 1 a 3 vodičích. Ostrá odchylka EOS v žádném směru není nezávislá patologie.

Elektrická osa posunutá doleva označuje následující problémy:

 • hypertrofie levé komory;
 • porucha funkce ventilu levé komory;
 • srdeční blokáda.

Výše uvedené jevy vedou k nesprávné práci levé komory. Jakákoliv odchylka EOS indikuje takové patologie, jako je ischemie, CHF, vrozené srdeční onemocnění, srdeční infarkt. Blokáda vodivého systému hlavního orgánu je spojena s příjmem určitých léků.

Pokud je na kardiogramu zaznamenána odchylka elektrické osy vlevo, provede se další přístrojové vyšetření pacienta. Doporučuje se podstoupit elektrokardiogram při chůzi na běžeckém pásu nebo na stacionárním kole. Pomocí ultrazvuku se vyhodnocuje stupeň komorové hypertrofie.

Pokud je sinusový rytmus narušen, EOS se odmítne, provede se 24hodinové monitorování Holter EKG. Data se zaznamenávají po celý den. Pokud je tkáň myokardu významně hypertrofována, provádí se rentgen hrudníku. Angiografie koronárních tepen se používá ke stanovení stupně vaskulárního poškození během současné ischemie. Echokardioskopie vám umožňuje určit stav srdečních komor a komor.

Terapie uvažovaného jevu je zaměřena na eliminaci hlavního onemocnění. Některá onemocnění srdce jsou léčena zdravotnickými prostředky. Navíc se doporučuje jíst a udržovat zdravý životní styl.

Při těžkém onemocnění vyžaduje chirurgický zákrok. Pokud je systém vedení vážně poškozen, je kardiostimulátor transplantován. Toto zařízení vysílá signály myokardu, což způsobuje jeho kontrakci.

Nejčastěji uvažovaný fenomén neohrožuje lidský život. Pokud je však diagnostikována ostrá změna polohy osy (hodnota větší než +900), může to vést k zástavě srdce. Tento pacient musí být urgentně hospitalizován pro intenzivní péči. Aby se zabránilo takovému stavu, jsou uvedeny každoroční rutinní vyšetření kardiologem.

Odchylka osy vpravo není samostatnou patologií, ale je diagnostickým příznakem poruchy fungování hlavního orgánu. Taková klinika nejčastěji indikuje abnormální nárůst pravé síně nebo komory. Po zjištění přesného důvodu vývoje této anomálie lékař provede diagnózu.

V případě potřeby je pacientovi předepsána další diagnóza:

 1. 1. Ultrazvuk - poskytuje informace o změnách v anatomii hlavního orgánu.
 2. 2. RTG hrudníku - odhaluje hypertrofii myokardu.
 3. 3. Denní EKG se provádí se současným rušením rytmu.
 4. 4. EKG během cvičení - pomáhá odhalit ischémii myokardu.
 5. 5. CAG - provádí se pro diagnostiku lézí kosmické lodi

Odchylka osy doprava může být vyvolána následujícími patologiemi:

 1. 1. Ischemie je nevyléčitelná patologie, při které je pozorována obstrukce koronárních tepen. Při absenci terapie může onemocnění vést k infarktu myokardu.
 2. 2. Získaná nebo vrozená stenóza tepen plic - v důsledku zúžení cévy se zastaví normální odchod krve z pravé komory, což způsobuje zvýšení krevního tlaku.
 3. 3. fibrilace síní - může vyvolat mozkovou mrtvici.
 4. 4. Chronické plicní srdce - je pozorováno v případě poruchy funkce plic, patologie hrudníku. Za takových podmínek se může vyvinout hypertrofie.
 5. 5. Přítomnost díry v přepážce mezi síní, skrze kterou je krev hozena zleva doprava. To vyvolává rozvoj srdečního selhání.
 6. 6. Valvulární stenóza - projevuje se zúžením otvoru mezi levou komorou a odpovídajícím atriem, což ztěžuje diastolický pohyb krve. Tato patologie je získána.
 7. 7. Tromboembolie plicní tepny - spouštěná krevními sraženinami, které se vyskytují ve velkých cévách. Pak se pohybují systémem, blokují tepnu a její větve.
 8. 8. Primární plicní hypertenze, která je doprovázena vysokým krevním tlakem způsobeným různými příčinami.

Naklonění osy doprava je důsledkem tricyklické otravy antidepresivy. Somatotropní účinky těchto léků jsou pozorovány v důsledku přítomnosti látek, které ovlivňují vodivý systém srdce. Pokud EKG diagnostikovala odchylku osy správným směrem, je vyžadována hlubší diagnostika pacienta.

Existuje přímý vztah mezi anatomickou polohou hlavního orgánu a EOS komplexu QRS. Tento vztah je potvrzen účinkem dýchání. Když vdechujete, membrána sestupuje, srdce mění svou polohu, což vyvolává posun EOS doprava. U pacientů s emfyzémem je pozorována anatomická poloha hlavního orgánu. Naopak, když vydechnete, brána se zvedne, srdce zaujme vodorovnou polohu a posunutí osy doleva.

Existuje také přímý vliv směru komorové depolarizace na hodnotu EOS. Tento jev je potvrzen částečnou blokádou LDLH. V tomto případě se impulsy šíří podél levé horní komory, což vyvolává odchylku osy vlevo.

Pokud je hodnota daného parametru u novorozence odchýlena od normy vpravo, neexistuje žádná patologie.

Lékaři tento stav nepovažují za hypertrofii pravé komory. To je vysvětleno tím, že úhel odchylky +100 je normální jev pozorovaný u mnoha novorozenců. To platí zejména pro ty, kteří žijí v drsných klimatických podmínkách a na horách.

Odchylka osy vpravo od dítěte však může být způsobena blokádou PND. Když je tedy diagnostický příznak identifikován, provede se úplné vyšetření malého pacienta.

EOS odchylka vlevo: příčiny, příznaky a léčba

Během rutinního vyšetření by měl mít člověk po 40 letech kardiogram, aby zjistil patologické stavy srdce. Podle ní stav orgánu během excitace umožňuje umístění zubů.

Odchylka elektrické osy srdce vlevo ukazuje některá onemocnění a vyžaduje přesnější diagnózu.

Obecné informace o patologii

Evidence elektrické aktivity „motoru“ těla je prováděna na EKG. Abychom si mohli představit, co je osa srdce, je třeba vytvořit měřítko souřadnic a označit směry s krokem 300. Polo-vertikální poloha orgánu v hrudi při jeho aplikaci na souřadný systém definuje elektrickou osu.

Vektory tvoří úhel, takže směr EOS se měří ve stupních od -180 do +1800. V normálním místě by mělo být v rozmezí +30 - +69.

Pokud se při působení jakýchkoli faktorů změní poloha orgánu a vektor přenosu signálu, pak hovoříme o jeho změně v souřadnicovém systému.

Normálně má srdce sinusový rytmus, elektrický impuls začíná v atriu a pak jde do komor. Na elektrokardiogramu je možné určit normální polohu orgánu, pokud je detekována P vlna, která hovoří o atriální kontrakci, QRS komplexu, komorové kontrakci a T, jejich repolarizaci.

Umístění svorek při demontáži EKG je směr elektrického impulsu srdce. Při odstranění zadání jsou definovány 3 hlavní a 3 pomocné čáry a také indikátory hrudníku.

Je možné hovořit o normální hodnotě osy, pokud má R-vlna největší hodnotu v hlavním vedení 2 a hodnotu R1> R3.

Pokud dojde k posunu elektrické osy doleva, co to znamená? Existují faktory, kvůli kterým orgán přečnívá na levou stranu. Levogram je pozorován, pokud je poloha osy od 0 do -900.

Důvody zamítnutí

EOS je odmítnut vlevo nejen v srdečních patologiích. Důvody odchylky jsou v hypertrofii levé komory, vyvolané následujícími poruchami:

 • srdeční selhání;
 • hypertenze se stagnujícími projevy;
 • srdeční onemocnění;
 • blokáda bloku větve levého svazku;
 • fibrilace síní.

Během srdečního cyklu, během první kontrakce, je krev zatlačena do atria, ventil se zavře, pak přechází do komory a další kontrakce je přenést veškerou krev do cév.

V případě narušení čerpací funkce, kdy tělo není schopno uzavřít smlouvu s takovou silou, aby vypudila veškerou kapalinu, zůstane její část uvnitř dutiny. Postupně se protahuje.

Tento jev je vyvolán kardiomyopatií způsobenou koronárním onemocněním srdce v důsledku srdečního infarktu, myokarditidy.

Druhým důvodem zbytkové akumulace tekutiny: ventil není zcela uzavřen, nebo dochází ke stenóze, zúžení průsvitu cévy. Pak se část krve vrátí nebo nemůže jít do aorty v jednom cyklu.

Onemocnění srdce může být vrozené nebo získané. V prvním případě se zjistí při zkoumání novorozence, ve druhém případě dospělého.

V případě narušení vodivosti levé nohy svazku Jeho, je narušena funkce levé komory, kvůli které se nestahuje tak, jak má. To zachovává sinusový rytmus, ale osa je odmítnuta.

Když hypertenze zvyšuje krevní tlak na cévy, což ovlivňuje jejich stav. Čím častěji se krevní tlak zvyšuje, tím větší je pravděpodobnost snížení vaskulární elasticity a expanze komory, což představuje velkou zátěž.

Při fibrilaci síní, kromě změny v elektrické ose srdce, je nedostatek síňové kontrakce a komorové komplexy jsou tvořeny v různých časových intervalech.

Symptomy a projevy

Odchylka sama o sobě neprojevuje příznaky, ale protože porucha je způsobena určitými příčinami, projevují se symptomy s významným rozšířením procesu.

Tam je porušení hemodynamiky, tam jsou spojené symptomy.

Pokud pacient trpí srdečním selháním nebo srdečním defektem, projevuje se projevem dušnosti při chůzi nebo stoupání po schodech, modrých nohách a nasolabiálním trojúhelníku, dušnosti a závratě.

Fibrilace síní se projevuje útoky, při kterých není dostatek dýchání, dochází k pocitu tepu, bolesti na hrudi, přerušení pulsu.

Arteriální hypertenze se projevuje bolestí hlavy, zejména v šíji, těžkostí v hrudi, s vysokými hodnotami - blikající mouchy před očima.

Diagnostika

Stanovení porušení pomáhá spojit symptomy porušení, funkční diagnostiku, další metody:

 • Ultrazvuk;
 • Holterův monitoring;
 • EKG;
 • X-ray
 • koronární angiografie.

Díky těmto studiím je možné vizuálně posoudit orgán, jeho útvary, určit velikost rozšířené dutiny, určit příčinu poruchy.

Pomocí elektrokardiografie se zátěží ve formě jízdního kola nebo rotopedu je možné určit, v jakém okamžiku se objeví ischémie myokardu.

Lékař předepíše denní studii, pokud má podezření, že pacient má poruchu rytmu. Aby člověk „zachytil“ období arytmie, zavěsil na jeden den přístroj, který zaznamenává tep.

Angiocoronography je studie cév, která vám umožní vidět jejich stav a zhoršený krevní oběh. Obrázek vám umožní určit expanzi stínu těla, což znamená hypertrofii.

Pokud je požadováno další testování

Standardní hodnoty EOS jsou přibližně stejné pro každého, ale pro člověka s vysokým růstem může být velikost srdce a jeho pozice poněkud odlišné, i když to nebude nemocné. Proto je při prvotním zkoumání v případě porušení nutné další výzkumné metody.

Změna parametru je normální iu sportovců.

Vzhledem k tomu, že vydrží značné zatížení během pravidelných tréninků, jejich srdce pumpuje velké objemy tekutiny, takže dutiny jsou napnuté. Mohou být detekovány horizontální typ odchylky, když je tělo v poloze od -15 do +30.

Pokud se osoba během studia zhluboka nadechla nebo změnila pozici těla, pak i s normou bude určena odchylka zdravého srdce vlevo.

Projevy EKG

Během vyšetření lze použít elektrokardiogram k určení, zda je odchylka vlevo. V diagramu je R-vlna největší v jednom hlavním vedení.

Další znak je umístění komplexu QRS pod konturou ve 3 grafu, to znamená, že S převažuje. Pokud dáváte pozor na elektrody z paží a nohou, pak v AVF bude komorový komplex stejný jako III.

Co znamená ostrá odchylka?

Vzhledem k tomu, že úhel odchylky od normy může být odlišný, jsou stupně procesu odlišné. Změna stupně je postupný proces. Čím větší je velikost dutiny, tím více indikátor zhasne. Pokud je odchylka od -450 do -900 stupňů vzhledem k normě, pak říkají, že tělo je ostře posunuto doleva.

U dospělých

Posunutí osy srdce v hrudníku může znamenat porušení EKG, pokud osoba nemá dobré zdravotní a jiné zdravotní problémy nejsou detekovány.

Obvykle je pozorován u lidí, kteří pravidelně cvičí a u sportovců.

Výrazná odchylka není náhodná, jedná se o známku patologie u dospělých. V průběhu několika let může docházet ke stagnaci.

U dětí

Dítě v neonatálním období, tam je ostrá odchylka osy doprava, toto je norma. Pokud takové porušení má dospělý, pak má známky hypertrofie pravé komory.

U dítěte je to způsobeno tím, že pravé srdce má velkou hmotu, dominující přes levici. Do roku se stav normalizuje a tělo musí zaujmout vzpřímenou polohu v hrudi. Během této doby se může otáčet kolem osy v různých směrech.

Pak levá komora získá hmotu, přestane ulpívat na hrudi. Ve věku 6-7 let získává tělo správnou polo-vertikální polohu.

Je léčba nezbytná?

Osa srdce je kritériem, podle něhož je možné určit poškození zdraví, proto, pokud dojde k odchylce, je terapie zaměřena na boj proti příčině zjištěné v průběhu diagnózy. Pokud ho odstraníte, bude možné obnovit normální fungování srdce.

Ty mohou zahrnovat následující postupy:

 • instalace umělého ventilu;
 • implantace kardiostimulátoru;
 • posunování;
 • jmenování antihypertenziv a antiarytmik.

Soubor opatření závisí na stupni zdravotního postižení.

Pokud je arytmie periodická a je přístupná eliminaci pomocí léků, je zvolen vhodný lék. Při vzniku hrozby života je vyřešena otázka instalace kardiostimulátoru.

Operace koronárního bypassu - čištění cév z plaků, lipidového plaku, který rozšiřuje jejich lumen a eliminuje ischemii.

V případě vrozené a získané srdeční choroby nebo CHF, náhrada chlopně pomáhá vytvořit normální srdeční cyklus. Pokud trpí čerpací funkce srdce, bude pozorována slabá kontraktilita myokardu.

Možné následky a komplikace

Není to odchylka pozice srdce, která je nebezpečná, ale důvody, proč k tomu dochází. Komplikace hypertrofie levé komory:

 • srdeční selhání;
 • arytmie;
 • angina pectoris;
 • srdeční zástava.

Všechny příčiny porušení těla jsou propojeny. Pokud srdeční onemocnění vedlo k expanzi levé komory, pak s rozvojem patologického procesu můžeme očekávat poruchu rytmu. Pokud se myokard stává tak slabým, že kontrakce vláken nevede k dalšímu uvolňování krve, dochází k oběhové insuficienci a zástavě srdce.

Odchylka elektrické osy srdce vlevo: vše, co potřebujete vědět

Elektrická osa srdce (EOS) je klinický parametr, který se používá v kardiologii a odráží se v elektrokardiogramu. Umožňuje posoudit elektrické procesy, které řídí srdeční sval a jsou zodpovědné za jeho správnou činnost.

Z pohledu kardiologů je hrudník trojrozměrný souřadnicový systém, který obklopuje srdce. Každá z jeho kontrakcí je doprovázena řadou bioelektrických změn, které určují směr srdeční osy.

Normální hodnoty a příčiny porušení

Směr tohoto indikátoru závisí na různých fyziologických a anatomických faktorech. Průměrná norma je pozice +59 0. Varianty normogramu však spadají do širokého rozsahu od +20 0 do +100 0.

Ve zdravotním stavu se elektrická osa posouvá doleva za následujících podmínek:

 • v době hlubokého vypršení;
 • když změníte polohu těla v horizontální poloze - vnitřní orgány vyvíjejí tlak na membránu;
 • s vysokou membránou, to je pozorováno v hypersthenics (krátké, silné lidi).

V takových situacích je pozorován posun ukazatele doprava v nepřítomnosti patologie:

 • na konci hlubokého dechu;
 • když změníte polohu těla ve svislé poloze;
 • u asteniků (vysoký, tenký člověk) je vertikální poloha EOS normou.

Diagnostika EKG

Elektrokardiogram - hlavní nástroj pro stanovení EOS. K identifikaci změn v poloze osy použijte dvě rovnocenné metody. První metoda je častěji používána lékařskými diagnostiky, druhá metoda je běžnější u kardiologů a terapeutů.

Detekce úhlu úhlu alfa

Velikost úhlu alfa přímo indikuje posun EOS v jednom nebo druhém směru. Pro výpočet tohoto úhlu najděte algebraický součet zubů Q, R a S v prvním a třetím standardním vedení. Za tímto účelem změřte výšku zubů v milimetrech a při přidání zohledněte kladnou nebo zápornou hodnotu daného zubu.

Dále použijte speciální tabulku - podle Dieda. Nahrazením v ní získaných hodnot se vypočte přesná hodnota úhlu alfa nebo posunutí elektrické osy.

Hodnota součtu zubů od prvního vedení se nachází na vodorovné ose a od třetí na svislé. Průsečík získaných čar určuje úhel alfa.

Vizuální definice

Jednodušší a vizuální způsob určení EOS je porovnání zubů R a S v prvním a třetím standardním vedení. Pokud je absolutní hodnota R-vlny v jednom vodiči větší než velikost S-vlny, pak hovoříme o komorovém komplexu typu R. Naopak naopak komorový komplex patří do typu S.

Když se EOS odchyluje vlevo, je pozorován obraz RI - SIII, což znamená R-komorovou komoru v prvním vedení a S-typ ve třetím. Pokud je EOS odmítnuta doprava, pak se na elektrokardiogramu stanoví SI - RIII.

Diagnóza

Co to znamená, že elektrická osa srdce je vychýlena doleva? Vytěsnění EOS není nezávislé onemocnění. To je známkou změn v srdečním svalu nebo jeho vodivém systému, které vedou k rozvoji onemocnění. Odchylka elektrické osy vlevo označuje taková porušení:

 • zvýšení velikosti levé komory - hypertrofie (LVH);
 • porucha chlopní levé komory, která způsobuje přetížení komory objemem krve;
 • blokádu srdce, například blokádu levé nohy svazku Guissa (na EKG, to vypadá vhodně, o čem se můžete dozvědět z jiného článku);
 • poruchy vedení uvnitř levé komory.

Nemoci, které jsou doprovázeny levogramem

Pokud má pacient odchylku EOS, může to být způsobeno těmito chorobami:

 • ischemická choroba srdeční (CHD);
 • kardiopatie různých genezí;
 • chronické srdeční selhání (CHF) pro typ levé komory;
 • vrozené srdeční vady;
 • infarkt myokardu;
 • infekční léze myokardu.

Příjem některých léků může vedle nemocí vést k blokádě srdečního vedení.

Další výzkum

Zjištění odchylky EOS na levé straně kardiogramu není samo o sobě základem pro závěrečný závěr lékaře. Aby bylo možné určit, jaké specifické změny se vyskytují v srdečním svalu, jsou nutné další instrumentální studie.

 • Ergonomie kol (elektrokardiogram při chůzi na běžeckém pásu nebo na stacionárním kole). Test detekce ischemie srdečního svalu.
 • Ultrazvuk. Použitím ultrazvuku se hodnotí stupeň komorové hypertrofie a zhoršená kontraktilní funkce.
 • Denní monitorování EKG pro Holter. Kardiogram je během dne odstraněn. Přiřazení v případech poruchy rytmu, která je doprovázena odchylkou EOS.
 • Rentgenové vyšetření hrudníku. S významnou hypertrofií myokardiální tkáně je v obraze pozorován nárůst srdečního stínu.
 • Angiografie koronárních tepen (CAG). Umožňuje určit stupeň poškození koronárních tepen diagnostikovaných s onemocněním koronárních tepen.
 • Echokardioskopie. To vám umožní cíleně určit stav komor a síní pacienta.

Léčba

Odchylka elektrické osy srdce vlevo od normální polohy není sama o sobě nemocí. Toto je znamení určené pomocí instrumentálního výzkumu, který vám umožní identifikovat porušení v práci srdečního svalu.

Ischemie, srdeční selhání a některé kardiopatie jsou léčeny léky. Dodatečné dodržování diety a zdravého životního stylu vede k normalizaci stavu pacienta.

V těžkých případech je nutný chirurgický zákrok, například při vrozených nebo získaných srdečních vadách. U závažných poruch vodivého systému může být nutné transplantovat kardiostimulátor, který vysílá signály přímo do myokardu a způsobuje jeho redukci.

Nejčastěji není odchylka ohrožujícím symptomem. Pokud však osa náhle změní svou polohu, dosáhne hodnoty více než 90 0, pak to může znamenat blokádu nohou svazku Guiss a ohrožuje zástavu srdce. Tento pacient vyžaduje neodkladnou hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. Ostrá a výrazná odchylka elektrické osy srdce od levice vypadá takto:

Detekce posunu elektrické osy srdce není důvodem k obavám. Při identifikaci tohoto příznaku by se však měl okamžitě poradit s lékařem, aby bylo možné provést další vyšetření a zjistit příčiny tohoto stavu. Roční plánovaná elektrokardiografie vám umožní včas detekovat abnormality v srdci a okamžitě zahájit terapii.

Odchylka elektrické osy srdce vlevo: jak diagnostikovat a léčit

Elektrokardiografie si zachovává vysokou diagnostickou hodnotu i přes vznik nových metod studia funkce a struktury srdce. Interpretace výsledků může lékař jakéhokoliv profilu. Elektrická osa srdce nebo EOS předběžně řekne lékaři, v jakém stavu se orgán nachází, a zda existují patologické změny. Může se posunout. Často najít odchylku elektrické osy srdce vlevo.

Normální hodnoty a příčiny porušení

Normální možnosti EOS

Popsaný parametr je funkční. Odráží činnost srdce, v závislosti na velikosti srdce a možnostech porušení jeho práce. Elektrická osa je výsledkem všech biopotenciálů orgánů s ohledem na střední linii lidského těla. Téměř se shoduje s anatomickou osou orgánu.

Existuje pět normálních variant EOS. Nejčastěji můžete najít normogram. Normální poloha elektrické osy srdce je diagnostikována, když je součtový úhel alfa mezi +30 a +70 °. Lze jej vypočítat pouze funkční diagnostiky.

Standardní varianty jsou polo-vertikální a vertikální, polo-horizontální a horizontální poloha elektrické osy srdce. Pro vertikální polohu je charakterizován úhel alfa, jehož hodnota je v rozsahu od 69 do 89 stupňů. Identifikujte to u pacientů s astenickou stavbou.

Horizontální a polo horizontální poloha funkčních lékařů EOS odhalí, když je úhel alfa od 0 do + 29 stupňů. Toto je považováno za standardní variantu pro osamocené nebo obézní jedince.

Příčiny vzniku levého gramu nebo gramogramu jsou různé srdeční choroby. Posunutí EOS doleva nebo doprava není považováno za normální.

Důvody pro odchylku vlevo

Hlavním důvodem změny polohy osy srdce je hypertrofie levé komory. Současně je převaha levého srdce. Tato situace je možná s následujícími patologiemi:

 1. Arteriální hypertenze doprovázená remodelací srdeční komory;
 2. Defekty aortální a mitrální chlopně;
 3. Koronární srdeční onemocnění, včetně srdečního infarktu a poinfarktové kardiosklerózy;
 4. Zánět srdečního svalu (myokarditida);
 5. Dystrofie myokardu;
 6. Kardiomyopatie (ischemická, dilatovaná, hypertrofická).

Ve všech těchto klinických situacích se zvyšuje tloušťka stěny nebo objem levé komory a při dekompenzaci levé síň. V důsledku toho elektrokardiogram ukazuje posun elektrické osy doleva.

Příznaky

Posunutí elektrické osy srdce není samostatnou diagnózou. Toto je pouze funkční parametr, který odráží aktivity těla v daném okamžiku a orientuje lékaře na hledání patologie.

Levogram říká lékaři nebo kardiologovi, že pacient by měl být vyšetřen na onemocnění, jako jsou:

 • Hypertenze;
 • Defekty srdečního chlopně;
 • Ischemická nebo hypertrofická kardiomyopatie;
 • Dystrofie myokardu;
 • Hypertenzní nebo remodelované srdce;
 • Srdeční selhání.

Při zkoumání a sbírání anamnestických dat, stížnosti věnují pozornost příznakům, jako je bolest hlavy, blikající mouchy před očima, bolest na hrudi, dušnost, otok dolních končetin v nohou a nohou. Všechna data získaná specialistou vzájemně korelují a představují diagnostickou hypotézu. Dále, na základě situace, je předepsáno několik dalších studií a léků na léky, pokud jsou nezbytné.

Diagnostika EKG

Existuje několik metod pro určení polohy elektrické osy srdce. Nejběžnější z nich je založen na porovnání velikosti zubů ve standardních vedeních. Vyhodnoťte zuby R a S. Pokud má první z nich větší amplitudu v 1 vodiči, pak říkají o typu R tohoto vodiče. Identifikace R-typu ve standardním vedení 1 a nejhlubší S-vlně ve 3 vedeních indikuje posun elektrické osy srdce doleva.

Diagnostika levogramu na EKG

Druhá metoda je méně spolehlivá. Vychází z porovnání velikosti zubů R v prvních třech vývodech. Pokud je v první z nich amplituda zubu maximální a ve třetím - minimum, říkají z levogramu.

Sofistikovanější metody jsou založeny na výpočtu alfa úhlu. Za tímto účelem používají funkční diagnostičtí lékaři tabulková data. Nahrazují potřebné hodnoty, vypočítávají hodnotu požadovaného úhlu ve stupních. Nakonec, podle umístění osy srdce, v závislosti na výsledku. Nejznámějším stolem je stůl Dyed.

Nezávislé určení velikosti úhlu alfa je obtížné. Je třeba velmi dobře porozumět projekcím EKG a anatomických struktur srdce. To provádí lékaři funkční diagnostiky.

Diagnóza

Po elektrokardiografii píše funkcionalista svůj závěr. Zahrnuje data o rytmu srdeční aktivity, indikuje přítomnost nebo nepřítomnost fokálních změn a píše o EOS.

Posunutí osy srdce doleva není diagnóza. To je závěr odborníka, který pomáhá internistovi orientovat se v oblasti dalších diagnostických opatření. Nezobrazuje se v diagnóze ani v Mezinárodní klasifikaci nemocí (ICD).

Nemoci doprovázené levogramem

Nejčastějším onemocněním srdce, které vede k posunu EOS doleva, je hypertenze. S neustále rostoucím tlakem padá hemodynamické zatížení na levé srdce: nejprve na komoru a pak na atrium. Myokard se stává masivnějším, je hypertrofovaný.

V dlouhodobém horizontu bez adekvátní kontroly krevního tlaku, srdce odstraní. Tloušťka stěny interventrikulární přepážky, levá komora (zejména její zadní stěna) se zvyšuje. Pak se samotná kamera stává objemnější. Tam je hypertrofie levé komory. Převaha levých komor srdce povede k posunu elektrické osy srdce.

Hypertrofická kardiomyopatie je méně častá než hypertenze. V této patologii je detekována hypertrofie myokardu, ale je značně asymetrická. Důvody pro posun osy srdce jsou totožné s těmi popsanými výše.

Závady ventilů u dospělých jsou často nereumatické. Jsou založeny na aterosklerotických změnách. Levogram je pozorován u pacientů s lézemi aortální a mitrální chlopně. V tomto případě klesá hemodynamické zatížení v počátečních fázích na levé komory srdce. Hypertrofie pravých řezů je možná pouze při dekompenzaci.

Levogram je detekován při myokarditidě. Jedná se o zánětlivou změnu v myokardu srdečních stěn. Potvrďte, že nemoc není v každém zdravotnickém zařízení. K tomu je nutná scintigrafická studie.

Další výzkum

Při detekci levogramu je vždy nutné provést další vyšetření, protože elektrická osa srdce a jeho poloha jsou nespecifickým příznakem EKG, ke kterému dochází při různých onemocněních srdce.

První věc, kterou můžete v této situaci přiřadit z hlediska diagnózy, je echokardioskopie. Další jméno - ultrazvuk srdce. Studie umožňuje posoudit stav srdečních komor, jejich ventilové struktury. Lze stanovit hemodynamické parametry, včetně ejekční frakce. Tento ukazatel je velmi důležitý pro stanovení přítomnosti srdečního selhání a jeho závažnosti.

ECHO-KS nebo ultrazvukem srdce je snadné určit přítomnost defektů ventilů, jejich stupeň kompenzace. Na základě velikosti interventrikulární přepážky je zadní stěna levé komory schopná potvrdit nebo odmítnout hypertenzní srdce, hypertrofickou nebo dilatační kardiomyopatii. Se srdečním infarktem v anamnéze ischemické kardiomyopatie.

Pokud se pacient obává bolesti hlavy, zrakového postižení, včetně průchodu, je nutné ho vyšetřit na přítomnost hypertenze. K tomu je v nemocnici denní kontrola tlaku: terapeutická nebo kardiologická. Alternativně, denní Holter monitoring. Na rameno je položena manžeta, která měří krevní tlak v určitých časových intervalech.

Je-li podezření na myokarditidu, je předepsána scintigrafie myokardu nebo biopsie punkcí. V této nemoci, elektrická osa srdce může také být posunuta doleva.

Léčba

Terapie je předepsána pouze při zjištění příčiny, která způsobila posunutí elektrické osy. Pouhé oddálení EOS vlevo není indikací pro zahájení léčby.

Pokud je zjištěna hypertonická choroba nebo hypertenzní srdce, jsou předepsány vhodné kombinace antihypertenziv. Lze je zakoupit samostatně nebo jako součást kombinace léků. Tyto stejné skupiny léčiv, ale v jiných dávkách, se používají při léčbě kardiomyopatií. Srdeční selhání - důvod k posunu důrazu na diuretickou léčbu, zejména s těžkou retencí tekutin.

Jak určit srdeční frekvenci a elektrickou osu srdce:

Všimli jste si chyby? Vyberte ji a stiskněte klávesu Ctrl + Enter.

Matematika srdečního svalu: sinusový rytmus, odchylka EOS vlevo

Ověřený výkon srdce je zárukou dlouhého lidského života. A dekódovaný sinusový rytmus a odchylka EOS vlevo je indikátorem stavu srdečního svalu. Díky elektrické ose je možné ji včas diagnostikovat a léčit, prodlužovat normální stav těla a život nemocné osoby.

Jaká je elektrická osa srdce

Odchylkou EOS lze určit diagnózu srdečního onemocnění

AES je elektrická osa srdce - kardiologická koncepce, která znamená elektrodynamickou sílu orgánu, úroveň jeho elektrické aktivity. Podle jejího postavení odborník rozděluje stav procesů probíhajících v hlavním těle každou minutu.

Tento parametr představuje celkové množství bioelektrických svalových změn. Pomocí elektrokardiogramu, ve kterém elektrody fixují určité body excitace, je možné matematicky vypočítat umístění elektrické osy vzhledem k srdci.

Srdce vodivý systém a proč je důležitý pro určení EOS

Část svalové tkáně vytvořená z atypických vláken, která reguluje synchronizaci kontrakcí orgánu, se nazývá systém srdečního vedení.

Kontraktilní vlastnost myokardu sestává ze sledu fází:

 1. Organizace pulsu elektřiny v sinusovém uzlu
 2. Signál vstupuje do komorového uzlu atria.
 3. Odtud je rozložen podél svazku Jeho, umístěného v mezikomorové přepážce a rozdělen do dvou větví
 4. Aktivovaný paprsek pohání levou a pravou komoru
 5. Při normální signalizaci se obě komory stahují současně

Systém srdečního vedení - druh dodavatele energie pro fungování těla. Právě zde dochází k elektrickým změnám, které vyvolávají kontrakci svalových vláken.

S dysfunkcí vysílacího systému mění elektrická osa svou polohu. Tento moment je snadno určen elektrokardiogramem.

Jaký je sinusový rytmus na EKG

Sinusový rytmus na elektrokardiogramu ukazuje, že signál elektrické povahy vzniká pouze v sinusovém uzlu. Tato oblast se nachází v pravé síni pod membránou a je zásobována přímo arteriální krví.

Buňky tohoto orgánu jsou ve tvaru vřetena a sestaveny do malých svazků. Nízká úroveň schopnosti uzavřít smlouvu je kompenzována výrobou elektrických impulsů, jejichž analogy jsou neurální signály.

Sinusový uzel produkuje nízkofrekvenční signály, ale je schopen je dodávat do svalových vláken vysokou rychlostí. Běh 60-90 šoků za 60 sekund je považován za indikátor kvality fungování orgánu.

Varianty polohy elektrické osy srdce u zdravých lidí

Semi-vertikální a polo-horizontální pozice EOS je více obyčejný.

Stav normy odpovídá převaze hmotnosti levé strany nad pravostrannou komorou. Díky tomu jsou procesy elektrického charakteru prvního v množství silnější a EOS bude na něj nasměrováno.

Když bude promítání polohy srdečního orgánu na souřadnicový systém znatelné, bude levá komora v rozmezí od +30 do + 70 °. Tato situace je považována za normu.

Nicméně, individuálně, vzhledem k anatomickým rysům struktury těla, se může poloha měnit a být v rozsahu od 0 do + 90 °.

Umístění srdeční elektrické osy je rozděleno do dvou hlavních typů:

 1. Vertikální - mezera od +30 do + 70 ° - To je typické pro lidi s velkou postavou, tenkou stavbou.
 2. Horizontální - rozsah 0 až + 30 °. To je pozorováno u osoby s malým vzrůstem, husté tělo stavět s širokým hrudníkem.

Vzhledem k tomu, že postava a růst jsou ukazateli individuálního plánu, nejběžnější jsou mezilehlé poddruhy umístění EOS: polo-vertikální a polo-horizontální.

Odbočky srdce podél podélné osy odrážejí polohu těla v těle a jejich počet se stává dalším indikátorem v diagnostice kardiovaskulárních onemocnění.

Diagnostika EKG

Obvykle je poloha EOS určena pomocí EKG

Elektrokardiogram je nejpřístupnější, nejjednodušší a bezbolestný způsob, jak určit zdroj impulzů pro srdce, stejně jako jejich frekvenci a rytmus. EKG je charakterizován jako nejinformativnější metoda získávání údajů o fungování srdečního svalu.

Proces postupu:

Vyšetřovaná osoba zaujme polohu ležení na gauči rovnoběžně s podlahou, která předtím vystavila trup, zápěstí a kotníky.

Elektrody jsou k těmto částem těla připojeny pomocí přísavek, po kterých do počítače vstupují údaje o elektrických impulsech. Specializovaný program čte tyto signály s normálním dýcháním as jeho zpožděním.

Podmínkou zákroku je úplná relaxace těla. Odstranění EKG se provádí s různými zátěžemi, ale to se děje během hloubkové studie práce srdce, aby se stanovila diagnóza, stejně jako při kontrole průběhu lékařských opatření. Po shromáždění dat zobrazí tiskárna na papíru citlivém na teplotu graf kardiogramu. Tento seznam je následně dešifrován lékařem, který absolvoval speciální kurzy.

Kardiogram je souhrnným grafem obloukových a akutních šikmých čar, z nichž každá odráží specifický proces během kontrakce srdce. Nejprve se dekóduje linie označující sinusový rytmus.

Pokud počet kontraktilních činností srdce neodpovídá normám normy, pak je zdroj signálu indikován nikoli sinus, a studium práce srdce se prohlubuje.

Interpretace grafu elektrokardiogramu

Rozluštěním kardiogramu může specialista provést diagnózu.

Graf EKG se skládá ze zubů, mezer a segmentových segmentů. Pro tyto indikátory je jasně definován rozsah, který překračuje hranici signalizující poruchu srdce.

Matematické výpočty linií kardiogramu určují následující indikátory:

 • Srdeční rytmus srdce
 • Frekvence orgánových kontraktilních procesů
 • Ovladač rytmu
 • Kvalita kabeláže
 • Elektrická osa srdce

Díky těmto údajům, stejně jako podrobný popis významu zubů, mezer a segmentových segmentů, bude odborník schopen vypracovat anamnézu, objasnit nemoc a stanovit odpovídající terapeutická opatření.

Když pozice EOS může mluvit o srdečních onemocněních

EOS může být odmítnuta doleva během srdeční ischemie

Sklon osy srdce není příznakem onemocnění, ale odchylka od standardu signalizuje orgánovou dysfunkci. Nestandardní sklon EOS může indikovat přítomnost následujících onemocnění:

 • Ischemická choroba srdeční
 • Kardiomyopatie různého původu
 • Chronické srdeční selhání
 • Vrozené abnormality a nestandardní struktura srdce

Důvody pro odchylku vlevo

K určení diagnózy pomáhá také strana, na které je osa nakloněna.

Sklon EOS vlevo se nejčastěji vyskytuje u hypertrofie levé komory. Když k tomu dojde, zvýší se zátěž fungování levé strany těla. Důvodem zvýšení může být:

 • Prodloužená arteriální hypertenze indikující vysoký krevní tlak
 • Ischemie
 • Špatný srdeční výkon
 • Dysfunkce a anomální struktura ventilového aparátu v levé srdeční komoře
 • Revmatická horečka
 • Dysfunkce v systému komorového vedení
 • Blokáda srdečního svalu

Důvody pro odchylku na pravé straně

Naklonění EOS doprava nastává, když je hypertrofovaný stav pravé srdeční části srdce. Důvodem je:

 • Bronchitida
 • Astma
 • Obstrukční respirační onemocnění chronické povahy
 • Plicní stenóza
 • Abnormální struktura srdečního orgánu od narození
 • Nedostatečný výkon trikuspidální chlopně
 • Blokáda zadní větve levé nohy svazku jeho

Příznaky

Nemoci, při kterých je EOS nakloněna doleva, jsou doprovázeny bolestí na hrudi.

Neexistují žádné nezávislé příznaky ofsetu EOS. Kromě toho existuje možnost asymptomatické odchylky osy. Aby se předešlo onemocněním srdce a cév, aby se diagnostikovaly v počáteční fázi, užívá se pravidelného elektrokardiogramu.

Příznaky onemocnění spojených s odchylkou EOS od levostranných:

 • Bolestivé ataky v oblasti hrudníku
 • Obtížné dýchání
 • Arytmie a extrasystole
 • Dystonie krevního tlaku
 • Bolesti hlavy
 • Rozmazané vidění
 • Závratě
 • Mdloby
 • Bradykardie - pomalá srdeční frekvence
 • Otok obličeje a končetin

Další diagnostika

EchoCG se používá pro další diagnostiku při naklonění EOS.

Pro zjištění důvodů, které vedly k odchylce EOS, se provádí řada dalších studií:

 1. Echokardiogram, zkráceně EchoCG. Tento postup spočívá ve studiu pomocí speciálních zvukových vln kontraktilních a jiných schopností a práce hlavního orgánu, určuje přítomnost pravděpodobných srdečních vad.
 2. Stresový echokardiogram, Stresová echokardiografie. Vyjádřeno ve studiu ultrazvukových vln fungování srdce s dodatečnou zátěží, nejčastěji dřepy. Diagnostikuje ischemické onemocnění.
 3. Angiografie koronárních cév. Tato kontrola odhaluje krevní sraženiny a aterosklerotické plaky v tepnách a žilách.
 4. Držák držáku, zkráceně Holter. Tento postup sbírá data elektrokardiogramu během dne. Tato metoda výzkumu byla umožněna po vytvoření přenosného EKG přístroje, který se vyznačuje nízkou hmotností a velikostí. S touto metodou ověřování však existuje řada omezení: omezení pohybu, zákaz vodních postupů a vzdálenost od domácích zvířat. Současně by měl být den nošení holterů světský, bez neobvyklých situací.

Léčba

Změna sklonu EOS nevyžaduje samočinnou úpravu. K obnovení polohy osy je nutné eradikovat hlavní zdroj sklonu - kardiovaskulární nebo plicní onemocnění.

Lékařské postupy, léky a další činnosti předepsané ošetřujícím lékařem po diagnóze. Hlavní body procesu léčby závisí na typu onemocnění:

 • Hypertenze - předepisují se antihypertenziva, která normalizují krevní tlak. Zástupci léčiv jsou látky, které pomáhají předcházet vazokonstrikci a zvyšují krevní tlak: antagonisty kalciových kanálů, beta-blokátory.
 • Aortální stenóza - chirurgický zákrok ve formě stentingu.
 • Nedostatek ventilů - chirurgická instalace protetického ventilu.
 • Ischemie - léčiva - ACE inhibitory, aspirin, beta-blokátory.
 • Hypertrofická kardiomyopatie je chirurgický zákrok pro řídnutí myokardu.
 • Blokáda přední větve levé nohy svazku Jeho - instalace kardiostimulátoru.
 • Podobná blokáda, ke které došlo během srdečního infarktu, je obnovení krevního oběhu koronárních cév chirurgickou léčbou.

Vrátit normální umístění elektrické osy srdce je možné pouze s normalizací velikosti levé komory nebo obnovou dráhy pulsu skrze ni.

Preventivní opatření pro odchylku EOS od normy

Vyvážená zdravá strava pomůže zabránit změně polohy EOS a výskytu kardiovaskulárních onemocnění.

Při dodržení řady jednoduchých pravidel je možné se vyvarovat porušení dysfunkce cév a srdečního svalu a zabránit odchylce EOS od normální polohy.

Preventivní opatření budou:

 • Vyvážená zdravá strava
 • Jasný a rovný den
 • Nedostatek stresujících situací
 • Doplnění hladiny vitamínů v těle

Tělo může získat potřebné množství vitamínů dvěma způsoby: užíváním vitamínového komplexu léčivého původu a konzumací určitých potravin. Produkty - zdroje antioxidantů a stopových prvků:

 • Citrusové plody
 • Sušené hrozny
 • Borůvky
 • Žárovka a zelené cibule
 • Listy zelí
 • Špenát
 • Petržel a kopr
 • Kuřecí vejce
 • Rudé moře ryby
 • Mléčné výrobky

Poslední metodou prevence, ale jednou z nejdůležitějších, bude mírné a pravidelné cvičení. Sporty, jejichž plán je vytvořen s ohledem na zvláštnosti lidského těla a jeho životní úroveň, posílí srdeční sval a umožní jeho hladké fungování.

Všechny tyto metody prevence porušování srdce, a tedy i odchylky EOS od normy, lze nazvat zdravým životním stylem. Pokud je takový princip dodržen, nejenže se zlepší lidský blahobyt, ale také jeho vzhled.

V následujícím videu uvidíte, jak vypadá elektrokardiogram normálně:

Včasná diagnostika a detekce odchylek pozice EOS je klíčem ke zdraví a dlouhým letům lidského života. Každoroční kardiologická studie o činnosti srdce přispívá k včasnému odhalení chorob a jejich včasnému uzdravení.