logo

Syndrom časné komorové repolarizace na EKG

Syndrom časné repolarizace komor nebo SRRG označuje elektrokardiografické koncepty. Tento termín je spojen s prací elektrického pole při pohybu jednoho kladného náboje z jednoho bodu pole do druhého, tj. Potenciálního rozdílu. V důsledku zpomalení elektrodového procesu v určitém časovém intervalu se snižuje napětí elektrod, což vede k návratu potenciálního rozdílu - repolarizace.

Jeho funkcí je připravit srdce na systolickou fázi (kontrakce). Pokud je interval porušen, je fáze repolarizace zkrácena. Na EKG je před další svalovou kontrakcí pozorována předčasná relaxace myokardu. Syndrom časné repolarizace komor na EKG. SRSR nemá žádné klinické projevy, nemůže být diagnostikována přítomností určitých příznaků a stížností, které pacient dělá.

Se zdravým srdcem jsou kontraktilní restorativní procesy striktně periodické a identicky směrované. Výskyt syndromu vyvolává selhání těchto parametrů, ale člověk to nemůže fyzicky cítit. Porušení srdeční aktivity je zaznamenáno pouze kardiografem (zařízení pro odstranění elektrokardiogramu srdce).

Význam syndromu

Až donedávna tato změna na kardiografické kazetě nebyla věnována patřičná pozornost. Nedávný lékařský výzkum v oblasti kardiologie ukázal, že přítomnost SRSR ve spojení s chronickým onemocněním srdce je vážným nebezpečím pro člověka. Zároveň je jasné, jaké odchylky mohou nastat. Časná ventrikulární repolarizace je nejčastěji diagnostikována při dešifrování elektrokardiogramu u profesionálních sportovců a závislých na kokainu.

U pacientů se srdeční patologií je SRRZH na EKG detekován na pozadí následujících srdečních abnormalit:

 • prudké zrychlení kontrakcí srdce během určitého časového období (paroxyzmální supraventrikulární tachykardie);
 • selhání srdečního rytmu (fibrilace síní nebo fibrilace síní);
 • mimořádná, předčasná kontrakce myokardu (extrasystole).

Údajné důvody

Důvody vzniku SRSR nejsou stanoveny, hypoteticky, tato patologie je spojena se zvýšeným psychosomatickým vnímáním ischémie s náhlým náhlým přerušením dodávky krve myokardu (srdeční infarkt). Existuje předpoklad dědičné geneze mimořádné repolarizace. Zejména s genetickým stavem Brugadaova syndromu, ve kterém se náhle zvyšuje riziko náhlé smrti v důsledku srdečního rytmu.

Teorii dědičnosti potvrzuje řada studií provedených u dětí. Samotný syndrom nevyvolává srdeční patologie a neprojevuje se symptomaticky, proto nepotřebuje speciální léčbu, ale vyžaduje pravidelné sledování aktivity myokardu u dítěte. Je nutné pečlivě sledovat výživu těchto dětí a jednou ročně navštívit kardiologa pro preventivní účely.

Relativní (relativní) důvody, projevy SRRZh zahrnují:

 • dlouhodobá léčba léky, které stimulují reakci na adrenalin (adrenomimetika klofilinové řady);
 • aterosklerotické vaskulární léze a nadměrnou hladinu lipidem;
 • nedodržování tepelného režimu;
 • léze cévního systému a měkkých tkání (kolagenóza).

Kromě toho bylo prokázáno přímé spojení syndromu s vegetativní cévní dystonií a porucha nervové soustavy. Na vývoj SRHF má vliv i nerovnováha elektrolytického stavu organismu s charakteristickým nárůstem vápníku a draslíku (hyperkalcémie / hyperkalimie).

Základní pojmy elektrokardiogramu pro syndrom časné repolarizace

Elektrody fixované na hrudi, pažích a nohách (olovo) pacienta fixují rozdíl mezi pozitivním a negativním potenciálem srdečního elektrického pole. Samotné pole je tvořeno rytmem práce myokardu. Signál přicházející z vodičů registruje elektrokardiografický zdravotnický prostředek v určitém časovém rozmezí a je přenesen na papírovou pásku ve formě grafu (kardiogram).

Na grafickém obrázku jsou vodiče označeny latinským písmenem "V". Zuby ve tvaru ostrých úhlů v grafu odrážejí frekvenci a hloubku změn v impulzech srdce. Na EKG bylo odebráno celkem 12 vodičů (tři standardní a vyztužené a šest prsou). Na kardiogramu je pět zubů. Mezera mezi zuby se nazývá segment. Každý vodič a hrot jsou zodpovědné za funkčnost určité části srdce. Časový interval je označen na vodorovném obrysu.

Když se v ukazatelích SRRG mění charakteristiky:

 • v hrudníku vede V1-V2 (odpovídá pravé komoře), V4 (horní srdeční), V5 (boční stěna levé komory vpředu, V6 (levá komora);
 • ve velikosti zubů: T (odráží fázi zotavení svalové tkáně srdečních komor v intervalu mezi kontrakcemi myokardu), komplexem zubů Q, R, S (ukazují dobu agitace kontrakční práce komor srdce);
 • v šířce segmentu ST.

Typy časné repolarizace a její projevy na EKG

Existují dva typy: podle stupně vlivu (patologie nesmí ovlivnit funkčnost srdce, cév, plné fungování jiných orgánů nebo vyvolat selhání různé závažnosti) a podle dočasné závažnosti (syndrom může být přítomen neustále nebo občas).

Hlavní znaky neplánované repolarizace na elektrokardiogramu se projevují následujícími změnami v grafu:

 • zvýšení (v kardiologické elevaci) nad izolinem segmentu ST, překračující standardy;
 • ST segment je zaoblen před přesunem do vzestupného bodu T-vlny;
 • R-vlna v sestupném bodě (koleno) má rýhy;
 • základna T-vlny je výrazně vyšší než normální, změna vlny zubu je asymetrická;
 • sada Q, R, S zubů má abnormální expanzi;
 • redukce S-vlny na pozadí zvyšování skoků R-vlny.

Podle lokalizace uvedených změn segmentu a zubů je repolarizační syndrom rozdělen do tří typů: první je dominance změn v V1-V2-hrudních vodičích, druhá je odchylka převládající ve V4-V6 - hrudníkových vývodech, třetí je nesoulad se změnou některých vedoucích.

Optimální výsledky elektrokardiografie pro diagnostiku RRH syndromu jsou získány metodou denního monitorování EKG. Podstatou metody je zaznamenávat změny srdeční aktivity během dne pomocí speciálního zařízení. Zařízení je upevněno na těle pacienta, fixuje elektrickou aktivitu myokardu v podmínkách klidu a fyzické aktivity.

Tato metoda umožňuje podrobné vyhodnocení dynamiky projevu syndromu. Fyzická aktivita vyhlazuje nebo eliminuje známky časné komorové repolarizace v grafickém obrazu. Někdy se k objasnění diagnózy uchýlila k provokativním opatřením. Pacientovi se injikují léky obsahující draslík, což vede k ostrému projevu syndromu na EKG.

Riziko komplikací

Při vyšetřeních různých kategorií pacientů lékaři zjistili souvislost mezi náhlou zástavou srdce a příznaky repolarizace. Asystolie (náhlé vyblednutí srdeční aktivity) se vyskytuje s pravidelnou synkopou. Systematické projevy krátkodobého bezvědomí s diagnostikovaným SRRZH lze proto považovat za riziko náhlé smrti.

Kromě toho se tento syndrom může vyskytnout nejen na pozadí patologií srdečních patologií, mezi které patří: paroxyzmální supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní, extrasystole, dysfunkce ATS (dráhy srdce), ale také impuls pro jejich rozvoj. To vyžaduje systematický srdeční monitoring pacientů s časnou komorovou repolarizací.

Léčba a prevence

Jediný, který nemá souvislé srdeční patologie SRSR, nepodléhá speciální terapii léky. Aby se situace neskomplikovala, pacientovi se doporučuje, aby dodržoval soubor preventivních opatření, včetně:

 • motorické činnosti. Fyzická aktivita a sportovní trénink by měly být přizpůsobeny vlastnostem srdce a prováděny pod kardiologickou kontrolou (měření pulsu a krevního tlaku);
 • odmítání škodlivých závislostí. Alkohol a nikotin, jako společníci kardiovaskulárních onemocnění, by měli být vyloučeni;
 • změny stravovacích návyků. Mastné potraviny s vysokým obsahem „špatného“ cholesterolu musí být z potravy odstraněny a nahrazeny zdravou zeleninou, ovocem, bylinkami;
 • pravidelné návštěvy kardiologa za účelem sledování výkonu kardiogramu;
 • systematické aplikace kardiálních doplňků stravy na rostlinném základě (bez alergických reakcí na fytopreparace);
 • dodržování práce a odpočinku. Přepětí nesmí být povoleno;
 • udržení stabilního klidného psychoemotivního stavu. Musíte se snažit vyhnout se konfliktu a stresu.

V případě, že SRSR není jediným abnormálním jevem a pacient má jiná onemocnění srdce, je léčba předepsána lékařem. Symptomatická léčba základního onemocnění, upravená na přítomnost syndromu. Radikální opatření je operace implantovat kardioverter defibrilátor. Tato intervence je však častěji založena na jiných komplikacích. Při dodržení preventivních opatření je prognóza vždy příznivá.

Syndrom rané ventrikulární repolarizace: co to je, jaké je nebezpečí takového nálezu na EKG, příčinách, léčbě a možných následcích

Většina patologií kardiovaskulárního systému tak či onak ovlivňuje obraz EKG. Hlavní porušení, která jsou zaznamenána, jsou různé druhy arytmií, spojené s průběhem hlavního onemocnění. Zároveň je téměř nemožné určit povahu odchylky, míru jejího nebezpečí z pouhého obrazu takové studie, nepočítat do očí bijící případy.

Časný komorový repolarizační syndrom je náhodné zjištění na EKG diagramu. Tato choroba nemá svůj vlastní kód v klasifikátoru ICD.

Jedná se o velmi tajemný, tichý stát, který až donedávna nebyl věnován náležitá pozornost kvůli zdánlivé neškodnosti a komparativní bezpečnosti.

Abnormální abnormality jsou totiž běžné: podle výzkumu. Přibližně 10-30% dospělých na planetě trpí tímto syndromem. Jiní uvádějí skromnější čísla (ne více než 8%).

To však neznamená absenci hrozby. Naopak. Bylo známo, že za určitých podmínek stav postupuje, vyvolává zástavu srdce a smrt.

Léčba jako taková není nutná. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o ukazatel na grafu, musíte odstranit příčinu.

Mechanismus vývoje porušení

Syndrom časné repolarizace komor nebo rakoviny prostaty má metabolický (metabolický) původ a je způsoben nesprávným pohybem draslíku, vápníku, hořčíkových iontů do myocytů az nich. Odchylka elektrické aktivity ve strukturách srdce.

Normální fyziologie zahrnuje dvě fáze práce svalových vláken.

V první, dojde k úplné redukci, dojde k depolarizaci, tj. K náboji přijatému ze sinusového uzlu. Druhá fáze - repolarizace, je pozorována v době relaxace struktur. V této fázi dojde k porušení.

Akumulace hybnosti je zaznamenána příliš brzy. Srdce se znovu stahuje a není schopno odpočívat. Relaxace svalů se nevyskytuje. Těleso pracuje pro opotřebení, které se ukázalo poměrně nedávno.

Postupem času se ztrácí schopnost myokardu k normálnímu fungování. Neúspěch je logickým výsledkem dlouhého nálezu srdce v takové pozici.

To však není axiom. Srdce má značnou bezpečnost. Protože všechno tady je podobné hraní rulety. Pokud budete mít štěstí - stát po mnoho let vám nedá vědět o sobě.

Co je to nebezpečné onemocnění

Důsledky rozvoje syndromu časné repolarizace komor se vyznačují úplnou nebo částečnou postupnou ztrátou kontraktilní schopnosti svalového orgánu.

Není to okamžitý proces, dokončení vývoje trvá déle než jeden rok. Trvání závisí na pacientovi. Vše záleží na individuálních vlastnostech.

Komplikace spojené s porušením normálního uvolňování krve z levé komory do aorty a jejím pohybem ve velkém kruhu. Trpí jak vzdálené orgány, tak systémy, stejně jako myokard.

Mezi možné důsledky:

 • Infarkt. Akutní nekrotický proces. Srdeční struktury vymizí, dokonce i při úspěšné léčbě se objeví skleróza. Náhrada normální aktivní svalové tkáně jaterními sloučeninami. Nejsou schopni pracovat jako myocyty. Pacientův společník se proto stává stálým ICHS s vyhlídkami na bezprostřední smrt z relapsu nouze.
 • Zdvih Podobný jev, ale týká se nervové tkáně mozku. Typický je ischemický typ. To znamená akutní podvýživu oddělené části mozkových struktur.
 • Srdeční selhání. Bez jasných vyhlídek na resuscitaci a obnovu životně důležitých funkcí. Protože existují základní anatomické poruchy. I když orgán uspěje v „startování“, pravděpodobně se znovu zastaví.
 • Kardiogenní šok. Kulminace poklesu kontraktility svalových struktur. Jedná se o nedostatečnou zásobu organismu živinami a kyslíkem na obecné úrovni.

Krevní tlak klesá, dochází k kritické arytmii. Obnova na počátku takového stavu je téměř nemožná, úmrtnost se blíží 100%.

Pacient má extrémně malé šance, a to i při úspěšném odstranění z akutního procesu. V budoucnosti, pár let a méně, dochází k relapsu a smrti.

 • Vaskulární demence. V důsledku nedostatečného průtoku krve do mozku. Zdvih není jedinou možností. Změny mohou být také důsledkem.

Nedávno byla objevena pravděpodobnost život ohrožujících výsledků. Teprve po nepříjemném objevu začaly aktivní výzkumné problémy.

V současné době je riziko hodnoceno jako mírné. V přítomnosti množství souvisejících patologií a negativních prognostických faktorů - vyslovovaných.

Příčiny patologické

Momenty vývojového procesu jsou rozmanité. Základem je skupina objektivních jevů. Nejsou pod kontrolou samotného pacienta.

 • Blokáda jeho svazku. Vyznačuje se rozvojem obstrukce elektrického impulsu ze sinusového uzlu podél speciálních vláken.

Podmínka je zřídka kompletní. Pacienti s úplnou blokádou nežijí dlouho. Není to také nezávislé onemocnění, ale důsledek jiných patologických procesů.

V komplexu, lékař dostane dobré jídlo pro detektivní vyšetřování: odhalit faktor tvorby repolarizace, který sám má nepřímý původ. Přečtěte si více o blokádě pravé nohy svazku Jeho, čtěte zde, vlevo - tady.

 • Hypertrofická kardiomyopatie. Onemocnění, doprovázené růstem svalové vrstvy těla. To je velmi běžná podmínka. Nejčastěji se vyvíjí u mužů. Zdá se, že je to způsobeno genetickými faktory nebo špatnými návyky. Také nižší odpor (odpor) k nepříznivému ovlivnění momentů. Přečtěte si více o této nemoci v tomto článku.
 • Systémová, často autoimunitní onemocnění pojivové tkáně. Lupus erythematosus, revmatoidní artritida a další. Způsobuje postupné ničení srdečních struktur. Tento stav má nezvratné následky, protože je považován za mimořádně nebezpečný. Včasná repolarizace komor je klinickou možností, vyvíjí se na pozadí normální metabolické poruchy v důsledku kardiosklerózy - náhrady jizevních tkání.
 • Vrozené a získané srdeční vady. Tento stav je genetické povahy nebo je způsoben intrauterinními poruchami. Obě varianty vedou k deformacím myokardu. První z nich jsou doprovázeny řadou dalších příznaků, nejen srdečního původu. Jsou možné deformity maxilofaciální oblasti, vzdálených orgánů a systémů. Restaurování se provádí chirurgickými metodami. Toto však není zárukou pozastavení syndromu. Vyžaduje také léky na korekci léků.
 • Nadměrná fyzická námaha. Jak živě dokazují profilové lékařské statistiky, hlavním kontingentem pacientů se syndromem časné komorové repolarizace jsou profesionální atleti, ale i fanatičtí milovníci outdoorových aktivit. Zřejmě je to způsobeno rostoucími jevy dystrofie srdečních struktur a metabolických abnormalit. Přibližný počet nemocných sportovců je 60-70%. Možná je toto číslo významnější. Vzhledem k tomu, že SRRZ věnoval velkou pozornost poměrně nedávno. Dříve se taková odchylka zatvřela.
 • Neuroendokrinní onemocnění. Běžnou variantou je hypotalamický syndrom stejného typu. Rozvíjí se v dětství a dospívání, je reprezentován hrubými metabolickými poruchami na generalizované úrovni, mozkovými symptomy. Způsobuje nebezpečí pro reprodukční a kardiovaskulární systémy, zvyšuje riziko vzniku endokrinních stavů.
 • Pubertální období (puberta). Nejnebezpečnější moment určuje nástup syndromu časné repolarizace, zvláště často (přibližně 20% dospívajících má IVHR na EKG). To je dočasné, ale důrazně se doporučuje, aby byl monitorován kardiologem, aby nedošlo ke ztrátě správného okamžiku.

Subjektivní faktory

Kromě již zmíněných důvodů má skupina jevů subjektivní původ.

 • Kouření Pacienti s fyziologickou závislostí na nikotinu trpí SRRZ častěji než ostatní. Účinek má částečné narušení normálního metabolismu. To je nebezpečný proces. Vzhledem k tomu, že se tělo používá na škodlivou látku, dochází k nárůstu rezistence na léčbu.

Po 5-10 letech konstantní spotřeby tabáku, vzdání se zvyku již nestačí. Pod dohledem kardiologa bude vyžadováno dlouhé období rehabilitace. Léčba léky.

 • Zneužívání alkoholických nápojů. Ovlivňuje stejným způsobem.
 • Nadbytek perorálních kontraceptiv.

Syndrom předčasné repolarizace myokardu je dobře maskován, je extrémně obtížné určit jeho pravou příčinu. To není jednodenní obchod, možná ne týden.

Naštěstí tento proces vede poměrně pozdě k nebezpečným následkům. Existuje možnost, že nepřijdou.

Příznaky

Projevy jako takové, syndrom časné komorové repolarizace. To není diagnóza, ale klinický nález.

Hlavní seznam projevů je způsoben nemocí, která způsobila poruchu normálního pohybu náboje.

Mezi možné znaky:

 • Bolest na hrudi. Nízký stupeň intenzity. Pro rozlišení srdečního nepohodlí od svalu může být typická linie neuralgie. Nezvyšují se s dýcháním nebo změnou polohy těla. Obvykle nepříjemné pocity vznikají útoky, vlnami. Pokračujte relativně málo.
 • Arytmie. Nejčastěji se jedná o typ bradykardie. Zvýšení počtu tepů za minutu je možné a v přibližně 30% situací je pozorováno. Kromě tohoto typu existují i ​​související. Ty přímo indikují porušení normálního metabolismu v myokardu. Často dochází k fibrilaci a komorovým předčasným úderům.
 • Dušnost. Ve stavu úplného odpočinku nebo na pozadí intenzivní fyzické námahy. Záleží na hlavním patologickém procesu.

Je také možná cyanóza nasolabiálního trojúhelníku, možnost volby bledosti kůže. Seznam projevů je určen hlavní diagnózou. Nejpravděpodobnější jsou prezentovány.

Snad úplná absence typických příznaků. To je nejnebezpečnější klinická možnost.

Diagnostika

Průzkum představuje určité potíže. Provádí se pod kontrolou kardiologa. Trvání závisí na závažnosti stavu. V nekritických případech je indikován ambulantně.

Ukázkový seznam událostí:

 • Ústní dotazování pacienta. V podstatě neexistují žádné případy výrazných projevů nebo nejsou specifické, což nedává přesné označení možného stavu.
 • Historie sbírání. Životní styl, rodinná historie, trvání kurzu a další okamžiky, stejně jako předchozí nemoci.
 • Měření krevního tlaku a srdeční frekvence. Oba indikátory se mění v tom, jak - závisí na příčině.
 • Denní monitorování. Registrace určených úrovní do 24 hodin. Jmenován podle potřeby.
 • Elektrokardiografie. Hlavní metoda zkoušení. Ve skutečnosti to jsou výsledky EKG, které určují syndrom repolarizace.
 • Echokardiografie. Posoudit organické odchylky v srdci.
 • Krevní test je obecný, biochemický, pro hormony. Hraje důležitou roli v hodnocení. Poskytuje příležitost diagnostikovat endokrinní a metabolické patologie.

V rámci rozšířené metodiky se uchýlil k MRI.

Známky na EKG

Včasná repolarizace, známá také jako „J-vlna“ nebo „j-bodová elevace“, je elektrokardiografická abnormalita, která je konzistentní se zvýšením konektivity mezi koncem komplexu QRS a začátkem segmentu ST ve dvou sousedních vodičích.

Mezi typické rysy patologické abnormality patří:

 • Šíření zubu T, růst vrcholu ve výšce.
 • ST posunutí nahoru.
 • Serrated R.
 • Přítomnost J-vlny.
 • Zvýšení bodu J nad isolinem.

Je také možné zrychlení nebo zpomalení srdeční frekvence. Symptomy jsou pro diagnózu typické (pokud tak můžete říci o popsaném stavu).

Syndrom časné komorové repolarizace na EKG má typické rysy. Ale pro přesné dekódování potřebujete vysokou kvalifikaci. Navíc mohou být smíšeny specifické odchylky s jinými nálezy.

Samotný fenomén SRSR nikdy neexistuje. Highlights najdete v jednom, dvou nebo všech vedoucích. Na základě tohoto kritéria hovoří o třech typech státu.

Syndrom časné komorové repolarizace

Poprvé byl v polovině 20. století objeven elektrokardiografický fenomén, jako je syndrom rané ventrikulární repolarizace. Po mnoho let byl kardiology považován pouze za fenomén EKG, který nemá žádný vliv na fungování srdce. V posledních letech se však tento syndrom stále častěji objevuje u mladých lidí, dospívajících a dětí.

Podle světových statistik je pozorováno u 1-8,2% populace a pacienti se srdečním onemocněním, kteří jsou doprovázeni srdečními poruchami, pacienti s dysplastickou kolagenózou a černoši do 35 let jsou ohroženi. Odhalení a skutečnost, že tento ECG jev je ve většině případů zjištěn u jednotlivců, kteří se aktivně zapojují do sportu.

Řada studií potvrdila, že syndrom časné komorové repolarizace, zejména pokud je doprovázen epizodami synkopy srdečního původu, zvyšuje riziko náhlé koronární smrti. Tento jev je často kombinován s rozvojem supraventrikulárních arytmií, zhoršením hemodynamiky as progresí vede k srdečnímu selhání. Proto syndrom časné komorové repolarizace přitahoval pozornost kardiologů.

V našem článku vás seznámíme s příčinami, symptomy, metodami diagnostiky a léčby syndromu časné komorové repolarizace. Tyto znalosti vám pomohou adekvátně zacházet s jeho identifikací a přijmout nezbytná opatření k prevenci komplikací.

Co je syndrom včasné komorové repolarizace?

Tento jev EKG je doprovázen výskytem těchto netypických změn na EKG křivce:

 • pseudo-koronární elevace (elevace) segmentu ST nad isolinem v hrudníku vede;
 • další vlny J na konci komplexu QRS;
 • posun vlevo od elektrické osy.

Podle přítomnosti souběžných patologií může být syndrom časné repolarizace:

 • s lézemi srdce, cév a jiných systémů;
 • bez poškození srdce, cév a jiných systémů.

Ve své závažnosti může být fenomén EKG:

 • minimálně - 2-3 EKG vede s příznaky syndromu;
 • střední - 4-5 EKG vede se známkami syndromu;
 • maximum - 6 nebo více EKG vede se známkami syndromu.

Podle jeho konstanta, syndrom časné repolarizace komor může být: t

Důvody

Zatímco kardiologové neznají přesnou příčinu vzniku syndromu časné komorové repolarizace. Je detekován u naprosto zdravých lidí au osob s různými patologiemi. Mnozí lékaři však identifikují některé nespecifické faktory, které mohou přispět ke vzniku tohoto fenoménu EKG:

 • předávkování nebo dlouhodobé užívání adrenomimetik;
 • dysplastická kolagenóza, doprovázená výskytem dalších akordů v komorách;
 • vrozená (familiární) hyperlipidemie, vedoucí k ateroskleróze srdce;
 • hypertrofickou obstrukční kardiomyopatii;
 • vrozené nebo získané srdeční vady;
 • hypotermie.

V současné době probíhá výzkum o možné dědičné povaze tohoto fenoménu EKG, ale zatím nebyl zjištěn žádný důkaz o možné genetické příčině.

Patogeneze časné repolarizace komor spočívá v aktivaci dalších abnormálních cest přenášejících elektrický impuls a v narušení vedení impulsů podél vodivých cest, které jsou posílány z předsíně do komor. Vrub na konci QRS komplexu je zpožděná delta vlna a snížení P-Q intervalu pozorované u většiny pacientů indikuje aktivaci abnormálních cest přenosu nervových impulsů.

Kromě toho se časná ventrikulární repolarizace vyvíjí v důsledku nerovnováhy mezi depolarizací a repolarizací v myokardiálních strukturách bazálního rozdělení a vrcholu srdce. V tomto fenoménu EKG se repolarizace významně urychluje.

Kardiologové identifikovali jasný vztah mezi syndromem časné komorové repolarizace a poruchami nervového systému. Při provádění dávkového cvičení a drogového testu s Isoproterenolem u pacienta se EKG křivka normalizuje a během nočního spánku se indikátory EKG zhoršují.

Také během testů bylo zjištěno, že syndrom časné repolarizace postupuje s hyperkalcémií a hyperkalemií. Tato skutečnost naznačuje, že nerovnováha elektrolytů v těle může tento jev EKG vyvolat.

Příznaky

Pro identifikaci specifických symptomů časné repolarizace komor, bylo provedeno mnoho rozsáhlých studií, ale všechny z nich nepřinesly výsledky. Zjišťuje se charakter fenoménu abnormalit EKG au absolutně zdravých lidí, kteří nevykazují žádné stížnosti, a mezi pacienty se srdečními a jinými patologiemi se stěžují jen na základní onemocnění.

U mnoha pacientů s časnou ventrikulární repolarizací vyvolávají změny v systému vedení různé arytmie:

 • ventrikulární fibrilace;
 • komorový extrasystol;
 • supraventrikulární tachyarytmie;
 • jiné formy tachyarytmií.

Tyto arytmogenní komplikace tohoto fenoménu EKG představují významnou hrozbu pro zdraví a život pacienta a často vyvolávají smrtící následky. Podle světových statistik došlo k velkému počtu úmrtí způsobených asystolií během komorové fibrilace právě na pozadí časné komorové repolarizace.

Polovina pacientů s tímto syndromem má systolickou a diastolickou dysfunkci srdce, což vede k výskytu centrálních hemodynamických poruch. U pacienta se může objevit dušnost, plicní edém, hypertenzní krize nebo kardiogenní šok.

Syndrom časné repolarizace komor, zejména u dětí a dospívajících s neurocirkulační dystonií, je často kombinován se syndromy (tachykardie, vagotonika, dystrofie nebo hyperamfotonie) způsobenými účinkem humorálních faktorů na hypotalamus-hypofyzární systém.

Fenomén EKG u dětí a dospívajících

V posledních letech vzrůstá počet dětí a dospívajících se syndromem časné komorové repolarizace. Navzdory tomu, že tento syndrom sám o sobě nezpůsobuje výrazné nepravidelnosti srdce, je třeba, aby tyto děti podstoupily komplexní vyšetření, které umožní zjistit příčinu fenoménu EKG a možná průvodní onemocnění. Diagnostika dítěte je předepsána:

V nepřítomnosti patologií srdce, léčba léky není předepsána. Rodiče dítěte se doporučují:

 • klinický dozor kardiologa s EKG a echokardiogramem každých šest měsíců;
 • odstranit stresové situace;
 • omezit nadměrnou fyzickou aktivitu;
 • Obohacte denní menu o potraviny bohaté na vitamíny a minerály.

Pokud dítě zjistí arytmie, jsou kromě výše uvedených doporučení předepsány antiarytmické, energeticko-tropické a hořčík obsahující léky.

Diagnostika

Diagnózu syndromu časné komorové repolarizace lze provést na základě studie EKG. Hlavními rysy tohoto jevu jsou takové odchylky:

 • posunutí nad isolinem o více než 3 mm segmentu ST;
 • prodloužení komplexu QRS;
 • v hrudníku vede současné vyrovnání S a zvýšení R vlny;
 • asymetrické vysoké vlny T;
 • posun vlevo od elektrické osy.

Podrobnější vyšetření předepsaných pacientů:

 • EKG s fyzickou a drogovou zátěží;
 • každodenní monitoring Holtera;
 • ECHO-KG;
 • moči a krevní testy.

Po zjištění syndromu časné repolarizace se pacientům doporučuje, aby neustále poskytovali lékaři výsledky z minulých EKG, protože změny EKG mohou být zaměněny za epizodu koronární insuficience. Tento jev lze odlišit od infarktu myokardu konstantností charakteristických změn na elektrokardiogramu a absencí typické ozařovací bolesti za hrudní kostí.

Léčba

Pokud je detekován syndrom časné repolarizace, který není doprovázen srdečními patologiemi, pacientovi není podána léčba. Tito lidé jsou doporučováni:

 1. Vyloučení intenzivní fyzické námahy.
 2. Prevence stresových situací.
 3. Úvod do denního menu potravin bohatých na draslík, hořčík a vitamíny B (ořechy, syrovou zeleninu a ovoce, sójové boby a mořské ryby).

Pokud má pacient s tímto jevem EKG srdeční abnormality (koronární syndrom, arytmie), jsou předepsány následující léky:

 • energetické produkty: Carnitine, Kudesang, Neurovitan;
 • antiarytmika: Etmozin, chinidin sulfát, Novocainamid.

S neúčinností lékové terapie může být pacientovi doporučeno provést minimálně invazivní operaci za použití radiofrekvenční katetrizační ablace. Tato chirurgická technika eliminuje svazek abnormálních cest, které způsobují arytmii při komorovém syndromu časné repolarizace. Tato operace by měla být prováděna s opatrností a po odstranění všech rizik, protože může být doprovázena závažnými komplikacemi (plicní embolie, poškození koronárních cév, srdeční tamponáda).

V některých případech je časná komorová repolarizace doprovázena opakovanými epizodami komorové fibrilace. Takové život ohrožující komplikace se stávají záminkou pro operaci implantování kardioverter-defibrilátoru. Vzhledem k pokroku v kardiochirurgii může být operace provedena minimálně invazivní technikou a implantace kardioverter-defibrilátoru třetí generace nezpůsobuje žádné nežádoucí účinky a je dobře snášen všemi pacienty.

Detekce syndromu časné repolarizace komor vždy vyžaduje komplexní diagnostiku a sledování kardiologem. U všech pacientů s tímto fenoménem EKG je prokázáno dodržování řady omezení fyzické aktivity, korekce denního menu a vyloučení psycho-emocionálního stresu. Při identifikaci komorbidit a život ohrožujících arytmií je pacientům předepsána léčba léky, aby se zabránilo rozvoji závažných komplikací. V některých případech může být pacientovi prokázána chirurgická léčba.

Přehled syndromu časné komorové repolarizace: symptomy a léčba

Z tohoto článku se dozvíte: co je syndrom časné repolarizace srdečních komor (zkráceně SRRZH), než je to nebezpečné pro pacienta. Jak se projevuje na EKG a kdy je nutné léčit pacienty.

Autor článku: Nivelichuk Taras, vedoucí oddělení anesteziologie a intenzivní péče, 8 let praxe. Vysokoškolské vzdělání v oboru "Všeobecné lékařství".

Syndrom časné komorové repolarizace je termín, kterým lékaři popisují určité změny EKG, které nemají žádnou zjevnou příčinu.

Kontrakce srdce jsou způsobeny změnami elektrického náboje v jeho buňkách (kardiomyocyty). Tyto změny mají dvě fáze - depolarizaci (zodpovědnou za kontrakci samotnou) a repolarizaci (zodpovědnou za uvolnění srdečního svalu před další kontrakcí) - které následují po sobě. Jsou založeny na přenosu iontů sodíku, draslíku a vápníku z mezibuněčného prostoru do buněk a naopak.

Pro zvětšení klikněte na fotografii

Nedávno byl tento syndrom považován za zcela neškodný, ale vědecké studie prokázaly, že může být spojen se zvýšeným rizikem komorových arytmií a náhlé srdeční smrti.

SRRS je častější u sportovců, závislých na kokainu, u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií, u mladých lidí, u mužů. Jeho frekvence se pohybuje v rozmezí od 3% do 24% celkové populace, v závislosti na metodách používaných k interpretaci EKG.

Kardiologové jsou zapojeni do SRRD.

Příčiny vzniku SRRS

Proces včasné repolarizace není zcela objasněn. Nejoblíbenější hypotéza jejího původu tvrdí, že vývoj syndromu je spojen buď se zvýšenou náchylností k infarktu myokardu ischemickými chorobami, nebo s menšími změnami v akčním potenciálu kardiomyocytů (srdeční buňky). Podle této hypotézy je vývoj časné repolarizace spojen s procesem uvolňování draslíku z buňky.

Další hypotéza o mechanismu vývoje SRRZ ukazuje vztah mezi zhoršenou depolarizací a repolarizací buněk v určitých částech srdečního svalu. Příkladem tohoto mechanismu je syndrom typu 1 Brugada.

Brugadův syndrom na EKG. Pro zvětšení klikněte na fotografii

Genetické příčiny SRRW nadále studují vědci. Jsou založeny na mutacích určitých genů, které ovlivňují rovnováhu mezi vstupem některých iontů do srdečních buněk a výstupem ostatních ven.

Projevy SRRG na EKG

Diagnóza SRSR je stanovena na základě elektrokardiografie. Hlavní příznaky EKG tohoto syndromu jsou:

 • Nadmořská výška segmentu ST nad isolinem.
 • Přítomnost na segmentu ST sestupné konvexity.
 • Zvýšení amplitudy R vlny v hrudníku vede se současným vymizením nebo redukcí zubu S.
 • Umístění bodu J (bod, ve kterém komplex QRS vstupuje do segmentu ST) nad vrstevnicí, na sestupném koleni R vlny.
 • Někdy na klesajícím koleni R-vlny je vlna J, která se podobá zářezu ve vzhledu.
 • Rozšíření komplexu QRS.

Tyto příznaky časné komorové repolarizace na EKG jsou lépe pozorovány při nižší srdeční frekvenci.

Na základě EKG existují tři subtypy syndromu, z nichž každý je doprovázen rizikem vzniku komplikací.

Tabulka 1. Typy SRRS:

Příznaky u pacientů

Klinické projevy patologie lze rozdělit do dvou skupin.

První skupina

Do první skupiny patří pacienti, u kterých tento syndrom vede ke komplikacím - mdloby a zástavě srdce. Synkopa je krátkodobá ztráta vědomí a svalového tónu, která je charakterizována náhlým nástupem a spontánním zotavením. To se vyvíjí v důsledku zhoršení dodávky krve do mozku. S SRSR je nejčastější příčinou mdloby porušení rytmu komorových kontrakcí srdce.

Zastavení srdeční činnosti je náhlé zastavení krevního oběhu v důsledku neúčinného srdečního rytmu nebo jejich úplné absence. V případě SRRS je srdeční zástava způsobena komorovou fibrilací. Ventrikulární fibrilace je nejnebezpečnější porucha srdečního rytmu charakterizovaná rychlými, nepravidelnými a nekoordinovanými kontrakcemi komorových kardiomyocytů. Během několika vteřin od nástupu komorové fibrilace pacient obvykle ztrácí vědomí, pak jeho puls a dýchání zmizí. Bez nezbytné pomoci osoba nejčastěji umírá.

Druhá skupina

Druhá (a největší) skupina pacientů se SRSR nemá žádné příznaky. Včasná komorová repolarizace na EKG je detekována náhodně. Tato skupina má menší pravděpodobnost vzniku komplikací a je charakterizována benigním průběhem tohoto syndromu.

Do vývoje komplikací patologie neomezuje aktivitu a aktivitu osoby.

Stanovení rizika SRRG

Pro většinu lidí, SRRS nepředstavuje žádné nebezpečí pro jejich zdraví a život, ale je velmi důležité, aby si všichni pacienti s rizikem rozvoje závažných poruch srdečního rytmu od všech pacientů s tímto syndromem. Pro to jsou velmi důležité:

 1. Lékařská anamnéza. Vědci tvrdí, že 39% pacientů, kteří měli srdeční zástavu spojenou s časnou komorovou repolarizací, zažilo mdloby. Přítomnost mdloby u lidí se známkami SRRZH na EKG je proto důležitým faktorem, který naznačuje zvýšené riziko náhlé srdeční smrti. U 43% pacientů se SRRZh, kteří přežili zástavu srdce, se znovu objevují nebezpečné poruchy srdečního rytmu. 14% pacientů se SRSR, kteří způsobili ventrikulární fibrilaci, má v blízké rodině náhlou smrt v rodině. Tyto údaje naznačují, že historie může potenciálně pomoci předpovědět riziko komplikací ESRD.
 2. Povaha změn na EKG. Vědci a lékaři zjistili, že určité charakteristiky EKG u syndromu mohou znamenat zvýšené riziko vzniku komplikací. Například u lidí s příznaky časné komorové repolarizace v dolních EKG vede (II, III, aVF) je pozorováno zvýšené riziko náhlé smrti.

Vědět, jak nebezpečný je SRSR, může pomoci včas vyhledat lékařskou pomoc a předcházet vzniku život ohrožujících komplikací.

Léčba

SRRZ je poměrně běžné. U většiny pacientů nenese žádné nebezpečí pro zdraví a život pacientů.

Lidé s EKG změnami, kteří nemají žádné klinické příznaky ESRD, nepotřebují žádnou specifickou léčbu. Malý počet pacientů patřících do rizikové skupiny pro rozvoj komplikací může být indikován implantací kardioverter-defibrilátoru nebo konzervativní terapie.

Implantovatelný kardioverter-defibrilátor je malé zařízení umístěné pod kůží na hrudi, které se používá k léčbě nebezpečných poruch srdečního rytmu. Elektrody jsou z ní vloženy do srdeční dutiny, skrze kterou v okamžiku arytmie přístroj způsobuje elektrický výboj, který obnovuje normální srdeční rytmus.

Pacienti s časnou ventrikulární repolarizací mají implantovaný kardioverter-defibrilátor v případech, kdy již v minulosti měli nebezpečné poruchy srdečního rytmu. Tuto operaci lze také ukázat lidem se SRSR, kteří mají blízké příbuzné, kteří zemřeli v mladém věku z náhlé zástavy srdce.

Konzervativní terapie se provádí u pacientů, u kterých tento syndrom vedl k rozvoji život ohrožující poruchy srdečního rytmu. V takových případech se používá isoproterenol (k potlačení akutní ventrikulární fibrilace) a chinidinu (k udržovací léčbě ak prevenci vzniku arytmií).

Předpověď

Převažující většina lidí se známkami zhoršené komorové repolarizace na EKG má příznivou prognózu. U malého počtu pacientů však tyto změny v elektrofyziologických vlastnostech srdce mohou mít katastrofální následky. Hlavním úkolem lékařů v této situaci je identifikovat tyto pacienty před první epizodou nebezpečné poruchy srdečního rytmu.

Autor článku: Nivelichuk Taras, vedoucí oddělení anesteziologie a intenzivní péče, 8 let praxe. Vysokoškolské vzdělání v oboru "Všeobecné lékařství".

Syndrom včasné ventrikulární repolarizace - jaké je nebezpečí?

Zřídka od kardiologa můžete slyšet o syndromu časné polarizace komor. Tato choroba je vzácná, ale nesnižuje její nebezpečí. Poměrně nedávno se tento stav srdečního svalu stal samostatnou patologií, která je podrobně studována a podrobně studována. Tak jsme se dostali k tomuto onemocnění, které bude věnováno všem dalším rozhovorům.

Co znamená SRRG?

Pokusíme se vysvětlit v přístupné formě, co je časná repolarizace komor. Ponořit se do tématu a zabývat se složitou terminologií. Hlavní je porozumět základům a zjistit, jaký je syndrom časné komorové repolarizace.

Tímto termínem, kardiologové znamenají změny, které jsou viditelné na EKG. Je to dokonce druh fenoménu EKG, který nemá výraznou příčinu a projev. V srdci dochází ke kontrakcím, které jsou možné v důsledku změn v nábojových buňkách kardiomyocytů. Tento proces se skládá ze dvou fází: depolarizace nebo kontrakce a repolarizace nebo relaxace srdce. Tyto fáze se vzájemně nahrazují. Jinými slovy, SRSR je porucha v procesu uvolňování srdce.

Na EKG se tyto změny projevují ve formě pseudo-špice sestupného kolena R-vlny a následují nerovnoměrný vzestup segmentu ST. Tyto změny jsou spojeny s časným výskytem excitační vlny v subepikardiálních vrstvách.

Jen před nějakým časem takový stav již nebyl považován za neškodný a dokonce identifikovaný jako norma. Je užitečné znát nebezpečí syndromu časné komorové repolarizace. Může se vyvinout nejen srdeční patologie, ale také náhlé úmrtí, kdy poskytnutí nouzové lékařské péče může v některých případech přinést člověka zpět do života.

Příčiny

Problémy se teprve nedávno začaly vážně zabývat odborníky. Dokonce ani příčiny tohoto narušení srdečního svalu nejsou zcela objasněny. Můžeme zvážit pouze ty nejpodstatnější předpoklady, které mají stále největší důkazní základnu.

 1. Vysoká citlivost na rozvoj srdečního infarktu na pozadí ischemických onemocnění.
 2. Drobné změny v akčním potenciálu kardiomyocytů. Důvodem je proces uvolňování draslíku ze srdečních buněk.
 3. Přítomnost spojení mezi fázemi kontrakcí srdce (depolarizace a repolarizace) v buňkách, které se nacházejí v různých částech srdce. Takový mechanismus jasně demonstruje syndrom typu 1 Brugada.
 4. Genetické mutace z větší části způsobují časný syndrom komorové repolarizace u dětí. Tyto kauzální faktory jsou nadále studovány vědci. Základem těchto změn jsou mutace těch genů, které jsou zodpovědné za rovnováhu vstupu a výstupu iontů na buněčné úrovni.
 5. Dlouhodobé užívání adrenergních nebo narušení dávkování.
 6. Dysplastická kolagenóza, při jejímž vývoji se v komorách tvoří další akordy.
 7. Vrozená tendence k hyperlipidemii, která může způsobit rozvoj aterosklerózy srdce.
 8. Vývoj hypertrofické obstrukční kardiomyopatie.
 9. Různé vrozené / získané srdeční vady, mezi něž patří i proces výskytu komorových arytmií.

Klasifikace

Fenomén časné komorové repolarizace ve většině případů ovlivňuje myokard obou komor. Ale to není vždy případ. Patologie může nabýt odlišného charakteru, který určuje její klasifikaci:

 1. Hypertrofie levé komory, doprovázená porušením procesů repolarizace. Podobná patologie se vyskytuje na pozadí vývoje hypertenze nebo hypertrofické kardiomyopatie.
 2. Poruchy ovlivňující přední přepážku mohou způsobit poruchy v procesech šíření vzrušení, které jsou přenášeny atrioventrikulárními spojeními do komor. S touto patologií se může objevit kombinovaná blokáda jedné z nohou svazku Jeho. Další doprovodnou patologií může být expanze komplexu QRS, která je způsobena zpožděným vedením pulsu.
 3. Poruchy ovlivňující zadní laterální stěnu pravé komory jsou charakteristické pro kritickou okluzi větve levé koronární tepny. S touto patologií je vysoké riziko vzniku extrasystolů a poruch vnitřní průchodnosti komor.
 4. Poruchy se soustředily do dolní stěny levé komory. Taková patologie se často vyskytuje po srdečním infarktu. Komplikace jsou podobné u komplikací popsaných pro předchozí typ patologie.

Příznaky a příznaky

Známky syndromu časné repolarizace komor jsou rozděleny do dvou skupin.

 1. První skupina symptomů je charakteristická pro osoby, u kterých patologie způsobuje komplikace. Hlavní z nich jsou synkopa a srdeční zástava. Mdloby se vyskytují na pozadí zhoršeného krevního zásobení mozku, které zase vzniká v důsledku zhoršené kontraktilní funkce komor. Druhý příznak se vyskytuje na pozadí komorové fibrilace. Zachránit osobu v tomto případě je možné pouze s poskytováním lékařské péče. V opačném případě nastane smrt.
 2. Druhá skupina symptomů je charakteristická pro většinu lidí s diagnózou ESRD. V raných stadiích vývoje patologie člověk necítí žádné symptomy. Přítomnost onemocnění je možné detekovat pouze na EKG, což se děje nejčastěji náhodně nebo během rutinního lékařského vyšetření. U těchto pacientů má vývoj komplikací velmi nízkou pravděpodobnost.

Diagnostická opatření

Nejednoznačná je otázka diagnózy SRSR. Za prvé, mnoho kardiologů nadále tento stav považuje za normu, a za druhé, v naprostém počtu případů nemá patologie žádné projevy. A přesto odborníci identifikovali několik metod, které mohou problém vyřešit.

 1. Syndrom časné komorové repolarizace na EKG je jasně viditelný. Tato technika se používá především pro diagnostiku problémů, které nás zajímají.
 2. Můžete také provést test, jehož podstatou bude krátké, ale silné zatížení. Během testování a po něm je nutné sledovat stav těla, zejména chování srdce.
 3. K identifikaci problémů u pacientů, kteří nejsou náchylní k rozvoji komplikací a projevů symptomů, se provádí draslíkový test. Tato látka se zavádí do těla v množství dvou gramů. Také se provádí intravenózní podání Novocinamidu. U dětí se takové testy nepoužívají.
 4. Hluboká biochemická analýza krve a lipidogramu.

Léčba syndromu

Při absenci symptomů a vzniku komplikací na pozadí SRSR není nutná speciální léčba, a to ani při detekci syndromu časné komorové repolarizace u dětí. Pacient s takovou diagnózou musí pravidelně navštěvovat kardiologa a podstoupit plánovanou diagnózu. Takový vědomý přístup odhalí negativní změny ve fázi jejich vzniku. Při detekci SRRZ u sportovců je nutné snížit zátěž.

Je to další věc - těžké případy, kdy se stav člověka prudce zhoršuje a dokonce i hrozba jeho života. Vyžaduje operaci, která nevyžaduje zpoždění. Podstatou operace je implantace defibrilátoru-kardioverteru.

Bez ohledu na příznaky a stupeň vývoje onemocnění, v každém případě, člověk potřebuje upravit životní styl. Tímto způsobem můžete snížit riziko komplikací a souvisejících problémů, posílit srdce a zvýšit jeho schopnost odolávat negativním procesům jako SRRZH. Osoba s takovou diagnózou se musí nutně vzdát špatných návyků, které otráví tělo toxickými látkami, normalizují denní režim, snaží se odstranit stres a nervové napětí. Pro prevenci můžete periodicky opakovat průběh užívání vitaminových minerálních komplexů.

Riziko komplikací

Neměli byste zvážit syndrom časné repolarizace komor jako neškodné onemocnění, se kterým můžete žít v míru, vést stejný způsob života a nemyslet na nic. Pokud se předchozí způsob života nezmění a plánované návštěvy kardiologa se neuskuteční, pak můžete čelit vysokému riziku komplikací. Co přesně? Pojďme na to přijít.

 1. Vývoj epizod komorové tachykardie.
 2. Je zde vysoká pravděpodobnost komorové tachykardie, která vstupuje do komorové fibrilace, což je naléhavý a velmi nebezpečný stav.
 3. Hladina kyslíku u všech vnitřních orgánů a systémů.
 4. Vždy existuje pravděpodobnost zástavy srdce, která je smrtelná.

Měli bychom vždy pamatovat na tyto komplikace, zejména když je návštěva kardiologa odložena.

Prognóza onemocnění

Diagnóza SRRD má ve většině případů pozitivní a velmi příznivou prognózu. Pouze malý počet majitelů této patologie může čelit vážným změnám v elektrofyziologických vlastnostech srdečního svalu, což má za následek katastrofické následky. Kardiolog by měl určit, zda existuje předispozice k těmto změnám ještě před tím, než se objeví první epizoda.

Včasná diagnostika kardiovaskulárních onemocnění je základem pro rychlé zotavení, nepřítomnost nebezpečných komplikací a výskyt vysokého rizika pro lidský život. Základní diagnostickou metodou, která nevyžaduje mnoho času, je EKG. Podle jeho výsledků však můžete identifikovat velké množství problémů v počáteční fázi. To také zahrnuje syndrom časné polarizace komor.