logo

Přechodný ischemický záchvat - mírná porucha nebo letální symptom?

Cévní onemocnění mozku zaujímají důležité místo v mozkové patologii. To představuje asi 70 procent všech patologií mozku. Důvodem je nesprávná výživa, arteriální hypertenze a průvodní onemocnění vnitřních orgánů. To vše vede ke skutečnosti, že z jednoho nebo druhého důvodu může být narušen průtok krve mozkem, což vede k výskytu různých mozkových a fokálních symptomů.

Tyto poruchy oběhového systému jsou rozděleny podle délky jejich debutu. Pokud příznaky poškození mozku nezmizí do 24 hodin a mají tendenci postupovat, je posuzován vývoj mrtvice. Pokud se rozvinuté symptomy vymizí do 24 hodin, lze bezpečně posoudit vývoj přechodné poruchy průtoku krve nebo ischemického záchvatu.

Co je to přechodný ischemický záchvat?

Transient Ischemic Attack - Rozdíly od mrtvice

Přechodný ischemický záchvat (nebo TIA) - označuje dočasné narušení mozkové cirkulace. Jak je uvedeno výše, systémová ateroskleróza, onemocnění srdce a cév (zejména hypertenze), diabetes mellitus, dědičná vaskulární patologie a mnoho dalších faktorů jsou obvykle příčinou jejího vývoje. Všechny z nich, působící souhrnně nebo odděleně, vedou ke snížení množství krve, které proudí do mozku. V důsledku toho dochází v důsledku nedostatku kyslíku k některým procesům v nervové tkáni (vedoucí mezi nimi je anaerobní glykolýza), která narušuje přirozený metabolismus neuronů a tvorbu patologických molekul nebo látek, které spouštějí poškození nervových buněk a rozvoj fokálních nebo cerebrálních symptomů.

Vzhledem k jejich krátkému trvání však neurony nejsou zcela postiženy a mohou se po určitou dobu úplně zotavit. V tomto případě je posuzován vývoj pacienta s TIA.

Krv do mozku

Krv do mozku

Anatomicky je za krevní zásobení mozku zodpovědná speciální cévní „formace“ - kruh vilizis, ze kterého všechny oblasti mozku přijímají krev.

Klinicky, mozek přijímá krev přes dvě hlavní cévy - karotidy a vertebrální tepny. Karotická tepna z větší části vyživuje krev hemisfér a kortexu. Povodí vertebrální tepny (vertebrobasilar) nese krev primárně k základu mozku a některé komponenty jeho kmene (zvláště, k cerebellum).

V důsledku této separace se může v kterékoli z těchto pánví vyvinout přechodný ischemický záchvat, což vede k rozvoji typického útoku pro každý typ útoku.

Jaké příznaky způsobuje přechodný ischemický záchvat?

Příznaky přechodného ischemického záchvatu

Nejčastěji je pozorován vývoj TIA v karotidě. V důsledku toho mohou být symptomy zcela odlišné (v závislosti na oblasti, kterou postižená céva inervuje).

Nejčastěji se přechodný ischemický záchvat v koronárním bazénu projevuje ve formě přechodných poruch řeči (když se vyvíjí v oblasti zásobování levé karotidové tepny, která napájí krev Brocovy centrální kůry), necitlivosti končetiny nebo části obličeje. Po krátkou dobu může dojít k narušení fyzické aktivity v rameni a noze na jedné straně těla (nejčastěji je zadržován a proces přechází do mrtvice).

Přechodný ischemický záchvat u VBB má několik dalších příznaků. Příznaky jako závratě a ospalost při chůzi jsou na prvním místě. Pacienti se obávají obecné slabosti v celém těle. Útok může být doprovázen mírným pocitem třesu v končetinách. Objektivní vyšetření může určit přítomnost příznaků, jako je nystagmus, ataxie a záměr (symptomy ischémie v bazilární cirkulaci). Pocit necitlivosti se vyvíjí poměrně zřídka.

Diagnóza

Diagnóza TIA spočívá především v identifikaci mozkových a fokálních symptomů a jejich následné regrese v čase. Jak již bylo zmíněno, pokud rozvinuté příznaky nezmizí během dne, pak můžeme bezpečně podezřívat vývoj mrtvice.

Diferenciální diagnostika může být provedena mezi mrtvicí a TIA v první den vývoje onemocnění pomocí počítačové tomografie. S rozvojem mrtvice na obrázku může detekovat přítomnost v nervové tkáni ischemické zóny (penumbra). Pokud dojde k přechodnému ischemickému záchvatu, nemusí být v obraze žádné změny.

Lumbální punkce, která se používá k diferenciaci ischemických poruch a krvácení, během ischemického záchvatu neposkytne spolehlivá data nezbytná pro diagnostiku. Poměrně informativní studie je ultrazvukové vyšetření BCA, které umožňuje stanovit přítomnost stenózy v brachiocefalických tepnách.

V přítomnosti příznaků fokálních lézí a mozkových symptomů by měla být okamžitě zahájena léčba.

Jaké léky jsou nejúčinnější při léčbě TIA?

Stejně jako u ischemické cévní mozkové příhody má léčba TIA dva hlavní cíle:

  Neuroprotekce.

Čím dříve je předepsána vhodná neuroprotektivní léčba, tím vyšší je pravděpodobnost eliminace symptomů ischémie a prevence vzniku mrtvice. Takové léky jako cholin alfascerate, ceraxon, actovegin jsou používány jako neuroprotektory. Tato terapie při léčbě ischemických záchvatů v souboru koronárních tepen ukázala poměrně vysoké výsledky.

Zlepšený metabolismus mozku.

Přechodný ischemický záchvat, v jeho vývoji, narušuje normální spotřebu glukózy nervovými buňkami, což vede k rozvoji destrukce membrán nervových buněk produkty oxidace glukózy. Aby byla taková léze co nejbezpečnější, používají se různá řešení (zejména krystaloidy - acesol, Ringer, trisol). Tyto léky neumožňují vznik ischemie v mozkové tkáni a přispívají k vyluhování produktů oxidace glukózy z ní.

 • TIA ve vertebro-basilární pánvi je zastavena užitím Vinpocetinu a Pentoxifylinu (zlepšuje mikrocirkulaci).
 • Prevence TIA

  Denní chůze snižuje riziko mrtvice

  Neexistují žádné specifické metody prevence ischemických záchvatů. Všechny síly by měly být zaměřeny na obnovení propustnosti mozkových cév, zlepšení zásobování krve ve vnitřních orgánech, stejně jako nervové tkáně a včasné léčby průvodních onemocnění, která mohou vyvolat rozvoj mrtvice.

  Zvláštní pozornost by měla být věnována kompetentní a včasné léčbě hypertenze a diabetu. Během kombinace těchto onemocnění je nejvyšší riziko vzniku přechodného ischemického záchvatu.

  Pokud se TIA již vyvinula, po poskytnutí lékařské péče pacientovi (asi 10 dní v nemocnici) se pacientovi doporučuje, aby se obrátil na paroxyzmální stavy a předvídal mrtvici, kde mu budou poskytnuty příslušné instrukce a pokyny pro prevenci rozvoje mrtvice a přechodných záchvatů.

  Obecně platí, že dodržování základních principů zdravého životního stylu a včasná léčba jiných onemocnění zabrání rozvoji ischemických záchvatů a zabrání vzniku závažnějších komplikací.

  Předpověď

  Vývoj přechodné poruchy v průtoku krve mozkem je nebezpečným prekurzorem. Pokud se alespoň jednou projevil, je možné, že takové útoky se mohou opakovat, proto je nutné učinit veškerá opatření, aby se jim zabránilo.

  Pokud jde o možné výsledky, je obtížné předvídat stav pacienta. Není známo, zda se budou opakovat ischemické ataky a jak se projeví. Se všemi pokyny lékaře, stejně jako změny životního stylu, je prognóza TIA poměrně příznivá a riziko opětovného útoku je minimální.

  Pokud však neprovádíte preventivní léčbu a nezneužíváte své zdraví, přechodná porucha může vést k rozvoji závažnější patologie - infarktu mozku, který je mnohem obtížnější zvládnout.

  Nejnepříznivější prognóza pro pacienty, kteří trpí maligní arteriální hypertenzí a v jejichž anamnéze již byly epizody TIA s tendencí zkrátit dobu remise.

  Přechodný ischemický záchvat: příčiny, příznaky, diagnostika, terapie, prognóza

  Přechodný ischemický záchvat (TIA) byl dříve nazýván dynamickým nebo přechodným porušením mozkové cirkulace, která obecně vyjádřila svou podstatu docela dobře. Neurologové vědí, že pokud TIA neprojde do 24 hodin, pacient by měl dostat jinou diagnózu - ischemickou mrtvici.

  Lidé bez lékařského vzdělání, kontaktující vyhledávače nebo jiným způsobem, který se snaží najít spolehlivé zdroje popisující tento typ mozkových hemodynamických poruch, mohou označit TIA za tranzitní nebo tranzistorový ischemický záchvat. No, oni mohou být pochopeni, diagnózy jsou někdy tak složité a nepochopitelné, že si zlomíte jazyk. Pokud ale mluvíme o jménech TIA, pak se kromě výše uvedeného také nazývá mozkový nebo přechodný ischemický záchvat.

  Ve svých projevech je TIA velmi podobná ischemické mozkové příhodě, ale pak je to útok zaútočit pouze na krátkou dobu, po které nejsou žádné stopy mozkových a fokálních symptomů. Takový příznivý průběh přechodného ischemického záchvatu je způsoben tím, že je doprovázen mikroskopickým poškozením nervové tkáně, které následně neovlivňuje lidský život.

  rozdíl TIA od ischemické mrtvice

  Příčiny přechodné ischemie

  Faktory, které způsobily narušení průtoku krve v některé části mozku, zejména mikroemboli, se stávají příčinami přechodného ischemického ataku:

  • Progresivní aterosklerotický proces (vazokonstrikce, rozpadající se ateromatózní plaky a krystaly cholesterolu mohou být přenášeny krví do menších cév v průměru, přispívají k jejich trombóze, což vede k ischemii a mikroskopickým ložiskům nekrózy tkání);
  • Tromboembolismus vyplývající z mnoha srdečních onemocnění (arytmie, chlopňové vady, infarkt myokardu, endokarditida, městnavé srdeční selhání, aortální koarktace, antrioventrikulární blokáda a dokonce i atriální myxom);
  • Náhlá arteriální hypotenze spojená s Takayasuovou chorobou;
  • Buergerova choroba (endarteritis obliterans);
  • Osteochondróza krční páteře s kompresí a angiospasmem, která vede k vertebro-basilární insuficienci (ischémie v pánvi hlavních a vertebrálních tepen);
  • Koagulopatie, angiopatie a ztráta krve. Mikroemboly ve formě agregátů erytrocytů a konglomerátů krevních destiček, pohybujících se s krevním oběhem, se mohou zastavit v malé arteriální cévě, kterou nemohly překonat, protože se ukázaly být větší než to. Výsledkem je zablokování cévy a ischemie;
  • Migréna

  Navíc věčné předpoklady (nebo satelity?) Jakékoliv vaskulární patologie dobře přispívají k nástupu cerebrální ischemické ataky: arteriální hypertenze, diabetes mellitus, cholesterolémie, špatné návyky ve formě opilosti a kouření, obezity a hypodynamie.

  Známky Tia

  Neurologické příznaky ischemického napadení mozku jsou zpravidla závislé na místě poruch oběhového systému (bazální a vertebrální tepny nebo karotida). Identifikované lokální neurologické symptomy pomáhají pochopit, ve které konkrétní arteriální pánvi došlo k poruše.
  Pro přechodný ischemický záchvat v oblasti vertebro-basilární pánve jsou tyto znaky charakteristické:

  1. Závratě;
  2. Nevolnost, často doprovázená zvracením;
  3. Poruchy řeči (pacient je obtížné pochopit, řeč se stává nezřetelnou);
  4. Necitlivost tváře;
  5. Krátkodobé zrakové postižení;
  6. Senzorické a motorické poruchy;
  7. Pacienti, kteří jsou dezorientovaní v prostoru a čase, si nemusí pamatovat své jméno a věk.

  Pokud TIA ovlivnila zásobu krční tepny, projevy se projeví jako poruchy citlivosti, poruchy řeči, necitlivost s poruchou pohyblivosti paže nebo nohy (monoparéza) nebo jednou stranou těla (hemiparéza). Navíc může klinický obraz doplnit apatie, hloupost, ospalost.

  Někdy pacienti pociťují silnou bolest hlavy s výskytem meningeálních symptomů. Takový depresivní obraz se může měnit tak rychle, jak to začalo, což rozhodně nedává důvod uklidnit, protože TIA může v blízké budoucnosti zaútočit na arteriální cévy pacienta. U více než 10% pacientů se v prvním měsíci projeví ischemická cévní mozková příhoda a téměř 20% během jednoho roku po přechodném ischemickém záchvatu.

  Je zřejmé, že klinika TIA je nepředvídatelná a fokální neurologické symptomy mohou zmizet ještě před odchodem pacienta do nemocnice, proto jsou pro lékaře velmi důležitá anamnestická a objektivní data.

  Diagnostická opatření

  Pro ambulantního pacienta s TIA je samozřejmě velmi obtížné projít všemi vyšetřeními stanovenými protokolem a stále existuje riziko opakovaného útoku, takže pouze ti, kteří mohou být okamžitě převezeni do nemocnice, pokud se objeví neurologické příznaky, mohou být ponecháni doma. Osoby starší 45 let tohoto práva jsou však zbaveny a hospitalizovány bez neúspěchu.

  Diagnóza přechodných ischemických záchvatů je poměrně komplikovaná, protože symptomy vymizí a příčiny, které způsobily porušení cerebrální cirkulace, pokračují. Je třeba je vyjasnit, protože pravděpodobnost ischemické cévní mozkové příhody u těchto pacientů zůstává vysoká, takže pacienti, kteří podstoupili přechodný ischemický záchvat, potřebují hloubkové vyšetření podle schématu, které zahrnuje:

  • Palpace a akulturační studium arteriálních cév krku a končetin s měřením krevního tlaku v obou rukou (angiologická studie);
  • Celkový krevní obraz (celkem);
  • Komplex biochemických testů s povinným výpočtem lipidového spektra a aterogenního koeficientu;
  • Studium hemostatického systému (koagulogram);
  • EKG;
  • Elektroencefalogram (EEG);
  • REG nádoby hlavy;
  • Ultrasonografie cervikálních a mozkových tepen;
  • Magnetická rezonanční angiografie;
  • Počítačová tomografie.

  Takové vyšetření by mělo být provedeno všemi lidmi, kteří podstoupili TIA alespoň jednou, a to z toho důvodu, že fokální a / nebo cerebrální symptomy, které charakterizují přechodný ischemický záchvat a které se vyskytují náhle, obvykle se dlouhodobě nevyskytují a nedávají následky. Ano, a záchvat se může stát jen jednou nebo dvakrát v životě, takže pacienti často nedávají takovou krátkodobou zdravotní poruchu velký význam a neprovádí konzultaci s klinikou. Zpravidla se vyšetřují pouze pacienti v nemocnici, proto je těžké hovořit o prevalenci mozkového ischemického záchvatu.

  Diferenciální diagnostika

  Obtížnost diagnostikovat přechodný ischemický záchvat také spočívá ve skutečnosti, že mnoho onemocnění, která mají neurologické poruchy, je velmi podobná TIA, například:

  1. Migréna s aurou dává podobné symptomy ve formě poruchy řeči nebo zraku a hemiparézy;
  2. Epilepsie, jejíž záchvat může mít za následek poruchu citlivosti a motorické aktivity a má tendenci spát;
  3. Přechodná globální amnézie, charakterizovaná krátkodobými poruchami paměti;
  4. Diabetes může "dovolit" jakýkoliv příznak, kde TIA není výjimkou;
  5. Počáteční projevy roztroušené sklerózy, které zaměňují lékaře s takovými příznaky neurologické patologie podobné TIA, jsou dobře imitovány přechodným ischemickým atakem;
  6. Menierova choroba, která se vyskytuje s nevolností, zvracením a závratí, velmi připomíná TIA.

  Vyžaduje přechodný ischemický záchvat léčbu?

  Mnozí odborníci vyjadřují názor, že samotná TIA nevyžaduje léčbu, s výjimkou období, kdy je pacient na nemocničním lůžku. Avšak vzhledem k tomu, že přechodná ischemie je způsobena příčinami onemocnění, je stále nutné je léčit, aby se předešlo ischemickému záchvatu nebo, Bůh zakázal ischemickou mrtvici.

  Boj proti škodlivému cholesterolu za jeho vysoké míry se provádí předepsáním statinů tak, aby krystaly cholesterolu neběží podél krevního oběhu;

  Zvýšený sympatický tón je snížen použitím adrenergních blokátorů (alfa a beta), dobře, a snaží se stimulovat jeho nepřijatelnou redukci předepsáním tinktur, jako je pantocrinum, ženšen, kofein a zamaniha. Doporučujeme přípravky obsahující vápník a vitamin C.

  V intenzivní práci divize parasympatik se používají léky s belladonou, vitamínem B6 a antihistaminiky, zatímco slabost parasympatického tónu je eliminována léky obsahujícími draslík a nevýznamnými dávkami inzulínu.

  Předpokládá se, že pro zlepšení práce vegetativního nervového systému je vhodné pracovat na obou odděleních s použitím přípravků Grandaxine a ergotamin.

  Arteriální hypertenze, která velmi přispívá k nástupu ischemického záchvatu, vyžaduje dlouhodobou léčbu, která zahrnuje použití beta-blokátorů, antagonistů vápníku a inhibitorů angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE). Vedoucí role patří léčivům, které zlepšují průtok žilní krve a metabolické procesy probíhající v mozkové tkáni. Známý Cavinton (vinpocetin) nebo xanthinol nikotinát (teonicol) je velmi úspěšně používán k léčbě hypertenze a následně snižuje riziko cerebrální ischemie.
  V případě hypotenze mozkových cév (závěr REG) používají venotonické léky (venoruton, troxevasin, anavenol).

  Stejně důležité při prevenci TIA patří léčba poruch hemostázy, která je korigována antiagregačními činidly a antikoagulancii.

  Vhodné pro léčbu nebo prevenci mozkové ischemie a léků zvyšujících paměť: piracetam, který má také antiplateletové vlastnosti, actovegin, glycin.

  Různé duševní poruchy (neurózy, deprese) jsou bojovány trankvilizéry a ochranné účinky jsou dosahovány použitím antioxidantů a vitamínů.

  Prevence a prognóza

  Následky ischemického záchvatu jsou opakování TIA a ischemické cévní mozkové příhody, proto by měla být prevence zaměřena na prevenci přechodného ischemického záchvatu, aby nedošlo ke zhoršení situace mrtvicí.

  Kromě léků předepsaných ošetřujícím lékařem si musí sám pacient pamatovat, že jeho zdraví je v jeho rukou a přijme veškerá opatření k prevenci ischemie mozku, i když je přechodná.

  Každý nyní ví, jakou roli v tomto plánu hraje zdravý životní styl, správná výživa a tělesná výchova. Méně cholesterolu (někteří lidé rádi smaží 10 vajec s kousky sádla), více fyzické aktivity (plavání je dobré), vzdání se špatných návyků (všichni víme, že zkracují život), používání tradiční medicíny (různé bylinné racky s medem a citronem) ). Tyto nástroje určitě pomohou, jak mnoho lidí zažilo, protože TIA má příznivou prognózu, ale v ischemické mrtvici není tak příznivá. A to je třeba pamatovat.

  Přechodný ischemický atak

  Přechodný ischemický záchvat je dočasná akutní porucha krevního oběhu mozku, doprovázená výskytem neurologických symptomů, které se plně projeví nejpozději do 24 hodin, a to v závislosti na vaskulárním systému, ve kterém došlo ke snížení průtoku krve. Diagnóza se provádí s ohledem na historii, neurologický výzkum, laboratorní data, výsledky USDG, duplexní skenování, CT, MRI, PET mozek. Léčba zahrnuje disaggregantní, vaskulární, neurometabolickou, symptomatickou terapii. Operace zaměřené na prevenci opakovaných záchvatů a mrtvice.

  Přechodný ischemický atak

  Transientní ischemický záchvat (TIA) je samostatný typ mrtvice, která zabírá asi 15% ve své struktuře. Spolu s hypertenzní mozkovou krizí je zahrnuta v koncepci PNMK - přechodné narušení mozkové cirkulace. Nejčastěji dochází ve stáří. Ve věkové skupině od 65 do 70 let dominují muži mezi nemocnými a ve skupině od 75 do 80 let - ženy.

  Hlavním rozdílem mezi TIA a ischemickou cévní mozkovou příhodou je krátké trvání poruch průtoku mozkové krve a úplná reverzibilita symptomů. Přechodný ischemický záchvat však významně zvyšuje pravděpodobnost mozkové mrtvice. Posledně uvedená je pozorována u přibližně třetiny pacientů, kteří podstoupili TIA, přičemž 20% takových případů se vyskytuje v 1. měsíci po TIA, 42% v 1. roce. Riziko mozkové mrtvice přímo koreluje s věkem a četností TIA.

  Příčiny přechodných ischemických záchvatů

  V polovině případů je přechodný ischemický záchvat způsoben aterosklerózou. Systémová ateroskleróza zahrnuje, včetně mozkových cév, intracerebrální i extracerebrální (karotidy a vertebrální tepny). Výsledné aterosklerotické plaky jsou často příčinou okluze karotických tepen, zhoršeného průtoku krve v vertebrálních a intracerebrálních tepnách. Na druhé straně působí jako zdroj krevních sraženin a embolů, které se šíří dále po krevním řečišti a způsobují okluzi menších mozkových cév. Asi čtvrtina TIA je způsobena arteriální hypertenzí. S dlouhým průběhem vede ke vzniku hypertenzní mikroangiopatie. V některých případech se TIA vyvíjí jako komplikace mozkové hypertenze. Ateroskleróza mozkových cév a hypertenze hrají roli vzájemně se doplňujících faktorů.

  V přibližně 20% případů je přechodný ischemický záchvat důsledkem kardiogenního tromboembolismu. Příčiny mohou být různé srdeční patologie: arytmie (fibrilace síní, fibrilace síní), infarkt myokardu, kardiomyopatie, infekční endokarditida, revmatismus, získané srdeční vady (kalcifická mitrální stenóza, aortální stenóza). Vrozené srdeční vady (DMPP, VSD, koarktace aorty atd.) Jsou příčinou TIA u dětí.

  Ostatní etiofaktory způsobují zbývajících 5% případů TIA. Spravidla fungují u mladých lidí. Mezi tyto faktory patří: zánětlivá angiopatie (Takayasova choroba, Behcetova choroba, antifosfolipidový syndrom, Hortonova choroba), vrozené vaskulární anomálie, separace arteriálních stěn (traumatické a spontánní), Moya-Moyův syndrom, hematologické poruchy, diabetes, migréna, perorální příjem antikoncepce. Kouření, alkoholismus, obezita, hypodynamie mohou přispět ke vzniku podmínek pro TIA.

  Patogeneze mozkové ischemie

  Při vývoji mozkové ischemie jsou 4 stadia. V první fázi dochází k autoregulaci - kompenzační expanzi mozkových cév v reakci na pokles perfuzního tlaku krevního oběhu mozku, doprovázený zvýšením objemu krve naplňujícího cévy mozku. Druhá etapa - oligémie - další pokles perfuzního tlaku nemůže být kompenzován autoregulačním mechanismem a vede ke snížení průtoku krve mozkem, ale úroveň výměny kyslíku není dosud ovlivněna. Třetí stupeň - ischemická penumbra - se objevuje s pokračujícím poklesem perfuzního tlaku a je charakterizován snížením metabolismu kyslíku, vedoucím k hypoxii a zhoršené funkci mozkových neuronů. To je reverzibilní ischemie.

  Pokud se ve stadiu ischemické páteře nedojde ke zlepšení krevního zásobení ischemických tkání, což je nejčastěji realizováno prostřednictvím kolaterální cirkulace, hypoxie se zhoršuje, dysmetabolické změny v neuronovém růstu a ischemie se stávají čtvrtým ireverzibilním stadiem - vzniká ischemická mrtvice. Přechodný ischemický záchvat je charakterizován prvními třemi stádii a následným obnovením dodávky krve do ischemické zóny. Doprovodné neurologické projevy jsou proto krátkodobé přechodné povahy.

  Klasifikace

  Podle ICD-10 je přechodný ischemický atak klasifikován následovně: TIA v vertebro-basilární pánvi (VBB), TIA v karotickém fondu, vícenásobná a dvoustranná TIA, syndrom přechodné slepoty, TGA - přechodná globální amnézie, jiná TIA, nespecifikovaná TIA. Je třeba poznamenat, že někteří odborníci v oblasti neurologie zahrnují TGA jako migrénovou paroxyzmu, zatímco jiní jsou označováni jako epilepsie.

  Z hlediska frekvence je přechodný ischemický záchvat vzácný (ne více než 2krát ročně), střední frekvence (v rozmezí od 3 do 6 krát ročně) a častá (měsíčně a častěji). V závislosti na klinické závažnosti se vyzařuje lehká TIA s trváním až 10 minut, střední TIA s trváním až několik hodin a těžká TIA trvající 12-24 hodin.

  Příznaky přechodných ischemických záchvatů

  Protože základ kliniky TIA je tvořen dočasně vznikajícími neurologickými symptomy, pak často v době, kdy je pacient konzultován neurologem, všechny projevy, které se vyskytly, již zmizely. Projevy TIA jsou stanoveny retrospektivně dotazováním pacienta. Přechodný ischemický záchvat se může projevit různými, jak mozkovými, tak fokálními symptomy. Klinický obraz závisí na lokalizaci poruch průtoku krve mozkem.

  TIA ve vertebro-basilární pánvi je doprovázena přechodnou vestibulární ataxií a cerebelárním syndromem. Pacienti si všimnou roztřesené chůze, nestability, závratě, nejasné řeči (dysartrie), diplopie a jiných poruch zraku, symetrických nebo unilaterálních motorických a senzorických poruch.

  TIA v karotickém bazénu je charakterizována náhlým poklesem zraku nebo úplnou slepotou jednoho oka, poruchou motorické a citlivé funkce jedné nebo obou končetin opačné strany. V těchto končetinách se mohou objevit záchvaty.

  Syndrom přechodné slepoty se vyskytuje v TIA v zóně krevního zásobení sítnicové tepny, ciliární nebo orbitální tepny. Typické krátkodobé (obvykle několik sekund) ztráta zraku často v jednom oku. Samotní pacienti popisují podobnou TIA jako spontánní výskyt „klapky“ nebo „opony“ taženého přes oko zdola nebo shora. Někdy se ztráta zraku týká pouze horní nebo dolní poloviny zorného pole. Tento typ TIA má zpravidla tendenci k stereotypnímu opakování. Může však docházet ke změně oblasti zrakových poruch. V některých případech je přechodná slepota kombinována s hemiparézou a hemihypestézií kolenních končetin, což indikuje TIA v karotickém bazénu.

  Přechodná globální amnézie je náhlou ztrátou krátkodobé paměti při zachování vzpomínek na minulost. V doprovodu zmatku, tendence opakovat již kladené otázky, neúplné orientace v situaci. TGA se často vyskytuje při vystavení faktorům, jako je bolest a psycho-emocionální stres. Délka epizody amnézie se pohybuje od 20-30 minut do několika hodin, po které je zaznamenáno 100% obnovení paměti. TGA paroxyzmy se opakují ne více než jednou za několik let.

  Diagnostika přechodných ischemických záchvatů

  Transientní ischemický záchvat je diagnostikován po pečlivém vyšetření anamnestických dat (včetně rodinné a gynekologické anamnézy), neurologického vyšetření a dalších vyšetření. Ty zahrnují: biochemický krevní test s povinným stanovením hladiny glukózy a cholesterolu, koagulogramu, EKG, duplexního skenování nebo USDG krevních cév, CT nebo MRI.

  EKG, v případě potřeby doplněné echokardiografií, po níž následuje konzultace s kardiologem. Duplexní skenování a USDG extrakraniálních cév jsou informativnější v diagnostice výrazných okluzí vertebrálních a karotických tepen. Pokud je nutné diagnostikovat mírné okluze a určit stupeň stenózy, provede se mozková angiografie a lépe MRI mozkových cév.

  CT scan mozku v prvním diagnostickém stadiu umožňuje vyloučit další mozkovou patologii (subdurální hematom, intracerebrální nádor, AVM nebo mozkové aneuryzma); Provádí včasnou detekci ischemické cévní mozkové příhody, která je diagnostikována přibližně u 20% původně podezřelých TIA v karotickém bazénu. MRI mozku má největší citlivost v zobrazovacích ložiskách ischemického poškození mozkových struktur. Zóny ischemie jsou definovány ve čtvrtině případů TIA, nejčastěji po opakovaných ischemických atakech.

  PET mozek umožňuje současně získávat údaje o metabolismu a hemodynamice mozku, což umožňuje určit stupeň ischemie, identifikovat známky obnovení krevního oběhu. V některých případech je předepsána další studie evokovaných potenciálů (VP). Vizuální CAP jsou tedy zkoumány v syndromu přechodné slepoty, somatosenzorických CAPs v přechodné paréze.

  Léčba přechodných ischemických záchvatů

  Terapie TIA má za cíl co nejrychleji zmírnit ischemický proces a obnovit normální krevní zásobení a metabolismus ischemické mozkové oblasti. Často se provádí ambulantně, i když s přihlédnutím k riziku vzniku mrtvice v prvním měsíci po TIA se řada odborníků domnívá, že hospitalizace pacientů je oprávněná.

  Primárním úkolem farmakologické terapie je obnovit průtok krve. Možnost použití přímých antikoagulancií (suproparin vápníku, heparin) pro tento účel je diskutována s ohledem na riziko hemoragických komplikací. Přednost se dává protidestičkové terapii s tiklopidinem, kyselinou acetylsalicylovou, dipyridamolem nebo klopidogrelem. Transientní ischemický záchvat embolické geneze je indikací pro nepřímé antikoagulancia: acenokumarol, ethylbiscumate, fenyndion. Pro zlepšení krevní realogie se používá hemodiluce - kapání 10% roztoku glukózy, dextranu a roztoků solí. Nejdůležitějším bodem je normalizace krevního tlaku v přítomnosti hypertenze. Pro tento účel jsou předepsána různá antihypertenziva (nifedipin, enalapril, atenolol, kaptopril, diuretika). Léčebný režim pro TIA také zahrnuje léčiva, která zlepšují průtok krve mozkem: nicergolin, vinpocetin, cinnarizin.

  Druhým úkolem terapie TIA je prevence smrti neuronů způsobené metabolickými poruchami. Řeší se pomocí neurometabolické terapie. Používají se různé neuroprotektory a metabolity: diavitol, pyritinol, piracetam, methyl ethylpyridinol, ethylmethylhydroxypyridin, karnitin, semax. Třetí složkou léčby TIA je symptomatická léčba. Při zvracení se předepisuje thiethylperazin nebo metoklopramid s intenzivní bolestí hlavy, sodnou solí metamizolu, diklofenakem as hrozbou edému mozku, glycerinu, mannitolu, furosemidu.

  Prevence

  Aktivity jsou zaměřeny na prevenci re-TIA a snížení rizika cévní mozkové příhody. Patří mezi ně korekce rizikových faktorů TIA u pacienta: ukončení kouření a zneužívání alkoholu, normalizace a kontrola krevního tlaku, dodržování nízkotučné diety, odmítnutí perorálních kontraceptiv, léčba srdečních onemocnění (arytmie, malformace chlopní, CHD). Profylaktická léčba poskytuje dlouhodobý (více než rok) příjem antitrombocytárních látek podle indikací užívajících léky snižující lipidy (lovastatin, simvastatin, pravastatin).

  Prevence zahrnuje také chirurgické zákroky zaměřené na odstranění patologie mozkových cév. Pokud je to indikováno, provádí se karotická endarterektomie, extra-intrakraniální mikro bypass, stenting nebo protetické karotidy a vertebrální tepny.

  Jak se projevuje přechodný ischemický záchvat a jak s ním bojovat

  Přechodný ischemický záchvat (zkráceně TIA) - nedostatek krevního oběhu do mozkových struktur způsobených poruchami cévního systému, srdečními chorobami a snížením tlaku v tepnách.

  Mnoho lidí se diví, co je to, jak je léčen a jak předcházet nepříjemným následkům.

  Často je diagnostikována u pacientů s osteochondrózou v krční páteři, s kardiologickým a vaskulárním patologickým stavem. Všechny padlé funkce jsou po dni obnovení plně obnoveny.

  TIA předchází infarktu myokardu a mozkové mrtvici. Pro snížení rizika závažných následků je nutné rychle diagnostikovat a vyléčit nemoc.

  K mozkovému přechodnému současnému ischemickému záchvatu může dojít v důsledku destruktivních změn na vertebrálním oddělení nebo expanzi srdečních komor. Kromě toho dochází k přechodným ischemickým záchvatům v důsledku změn v mozkových tepnách, jakož i vysoké aktivitě látek (prostagladin, prostacyklin a tromboxan), díky kterým jsou cévy zúženy.

  U dětí byl zaznamenán výskyt ischemických záchvatů. Srdeční mikroembolismus a mikrotrombóza vedou k vývoji dětské patologie.

  Procesy probíhající v cévním systému a mozku

  Krátkodobé křeče ovlivňují přechodné tepny, které přenášejí kyslík a potravu do mozku. K tomuto jevu dochází v důsledku dysfunkce v jádrech struktury mozku, ke kterému dochází v důsledku méněcennosti cév v důsledku dědičné predispozice.

  Onemocnění je také znepokojené z důvodu zhoršených koagulačních vlastností oběhového systému.

  Výskyt ischemického záchvatu je pozorován v důsledku antitelových neoplazmat na cévních stěnách nebo zánětech způsobených vaskulitickými onemocněními.

  Energie přestává být produkována, pokud se mozkové buňky nedostanou ani na krátkou dobu.

  Klinické symptomatické symptomy se přechodně projevují v závislosti na tom, jak je oddělení postiženo a kde se nemoc nachází. Obvykle se člověk může po dni cítit. Tento přechodný ischemický záchvat se liší od mrtvice.

  Jak se projevuje nemoc

  Přechodné těžké podmínky se často vyskytují různými způsoby. Onemocnění je poznamenáno bolestmi hlavy, které pacienta často trápí. V tomto případě můžete náhle pociťovat závratě, zvracení a zvracení. Osoba je ztracena v okolním prostoru, vědomí je zmatené, cítí se bolest v srdci srdce.

  Kromě toho, v této době, vidění je narušeno (to stane se tmavé v očích, “mouchy” se objeví) a tělo je necitlivé.

  Závažnost závisí na délce ischemie v mozkových strukturách a tlaku v tepnách. Lokalizace a vaskulární patologický stav ovlivňuje projev klinického obrazu.

  Existuje několik druhů TIA. Je pozoruhodný přechodný ischemický záchvat vertebrální bazilární pánve (WBB), karotický bazén. Liší se bilaterálně i vícenásobně, stejně jako vyzařuje syndrom přechodné slepoty, přechodnou globální amnézii, další TIA a také onemocnění s nespecifikovanou etiologií.

  Neurologové odkazují na přechodnou globální amnézii migrén, ale existují odborníci, kteří ji považují za epilepsii.

  TIA se může vyskytnout vzácně (1-2krát ročně), ne příliš často (3-6x ročně) a často (měsíčně nebo několikrát za měsíc).

  TIA má mírnou závažnost, která se projevuje v průběhu 10 minut, průměrná doba 2–3 hodiny, a těžká doba, která trvá 12 hodin až jeden den.

  Léze krční tepny

  Vzhled typických symptomů je pozorován po 2-5 minutách. S dysfunkcí oběhového systému v karotidě se pacient cítí slabý, náhle ztrácí zrak, zcela nebo částečně přestává mluvit.

  Často dochází k motorické dysfunkci končetin na jedné straně a pacient ztrácí citlivost.

  Puls rychle klesá, v karotidě je slyšet šum. Nemoc může být indikována fokálními symptomy poškození mozkových struktur hlavy: obličej se stává asymetrickým, tlak kolísá, mění se sítnice.

  V oblasti hrudní kosti je pocit těžkosti, srdce pracuje občas, není dostatek vzduchu pro dýchání, objeví se křeče, chci plakat.

  Vývoj onemocnění v vertebro-basilárním systému

  Vertebrobasilární typ onemocnění je diagnostikován u 70% pacientů s tímto onemocněním.

  Projev mozkových a specifických příznaků se provádí v závislosti na tom, která oblast je ovlivněna a do jaké míry závažnosti se nachází hlavní a vertebrální arteriální systém. Ani jedna strana těla nemůže být ovlivněna, ale obojí.

  Všechny končetiny osoby jsou spoutány paralýzou, ale někdy je pozorována pouze slabost v pažích a nohách.

  Symptomy jsou vyjádřeny jiným způsobem. Vizuální funkce je zcela nebo částečně ztracena, je pozorována dysfunkce polykání a receptory řeči, závratě. Člověk omdlí, ale vědomí se neztratí.

  Chůze se stává roztřesená, závratě silnější, když ji otočíte.

  Neznamená to, že by se projevily přechodné ischemické ataky, pokud jsou symptomy prezentovány odděleně. Je možné diagnostikovat onemocnění, pokud jsou všechny příznaky prezentovány souhrnně.

  Diagnostika TIA

  Všichni, kteří tuto chorobu rozvinou, by měli být převezeni do zdravotnického zařízení, kde budou podrobeni úplnému vyšetření. Při včasné diagnóze a včasné léčbě bude mozková mrtvice vyloučena. Okamžitě je nutné měřit krevní tlak.

  Neurolog předepisuje auskultační vyšetření karoticko-arteriální oblasti, elektrokardiogramu, ultrazvukového vyšetření, během něhož se stanoví stav cév v hlavě a cervikální oblasti a elektroencefalografické vyšetření. Je povinné podstoupit MRI a angiografické a tomogramové vyšetření.

  Pro diagnostiku onemocnění je nezbytné analyzovat krev psaním podrobného vzorce leukocytů, stejně jako stanovení cholesterolu a triglyceridů. Kromě toho musíte vědět, zda krev může koagulovat.

  Je nutné, aby pacienti byli vyšetřeni, protože tím se vyloučí možnost nevratných následků, v důsledku čehož může být osoba postižena nebo zemře. Pod příznaky TIA se někdy skrývá mnoho vážných onemocnění.

  Přechodný ischemický záchvat u jeho symptomů je podobný jako u jiných neurologických onemocnění. Bolesti hlavy mohou být doprovázeny poruchami řeči a vidění. Po útoku, podobném jeho projevům epileptického záchvatu, je pacientovo tlumené vědomí, citlivost se snižuje.

  Pokud pacient trpí cukrovkou, pak je závratě, je tu parestézie, často se ztrácí vědomí. Když je odborník diagnostikován s Menierovou nemocí a tya se vyvíjí v tomto kontextu, člověk se obává závratí a nevolnosti s výskytem zvratků.

  Jak se léčí přechodný srdeční ischemický záchvat

  Při pozorování přechodných ischemických záchvatů je léčba prováděná v nemocnici zaměřena na lokalizaci ischémie. Navíc je nutné co nejdříve obnovit normální zásobování krví a zajistit metabolický proces srdeční sekce.

  Někdy může být léčba onemocnění prováděna doma. Cévní mozková příhoda se však často projevuje měsíc po nástupu TIA, takže pacient by měl být léčen v nemocnici, dokud nebude zabráněno.

  Především by měl být obnoven průtok krve v oblasti srdce. Aby se zabránilo hemoragickým komplikacím, je předepsáno použití antikoagulačních léků obsahujících složku suproparin-vápník nebo heparin.

  Léčba antitrombocytární léčbou je vhodnější a měla by být léčena léky obsahujícími ticlopidin, kyselinu acetylsalicylovou, dipyridamol nebo klopidogrel.

  Přechodná srdeční ischemie je léčena pomocí nepřímých antikoagulačních látek reprezentovaných acenokumarolem, ethylbiscumacetátem a fenyndionickou terapeutickou složkou. Pro zlepšení reologie krve by měly být použity hemodilační léky. Podávají se odkapávací.

  Pokud trpíte hypertenzí, pak je třeba normalizovat krevní tlak. To je možné s použitím různých antihypertenziv ve formě nifedipinu, enalaprilu, atenololu, kaptoprilu, diuretik.

  Když je diagnostikována tia, léčba se provádí pomocí různých farmaceutických přípravků ve formě nicergolinu, vinpocetinu, cinnarizinu, které zlepšují průtok krve do srdečních struktur mozku.

  K zabránění smrti neuronů, ke kterým dochází v důsledku metabolických poruch, je nutné provádět neurometabolická terapeutická opatření. Tento úkol je řešen pomocí různých neuroprotektorů a metabolitů, které jsou reprezentovány diavitolem, pyritinolem, piracetamem, methylethylpyridinolem, ethylmethylhydroxypyridinem, karnitinem a semaxem.

  Je nutné a odstranit příznaky nemoci. Když se například u pacienta objeví zvracení, je nutné užívat tietilperazin nebo metoklopramid.

  Pokud je bolest hlavy těžká, musíte užívat sodnou sůl metamizolu nebo diklofenak. Pokud je ohrožen edém mozkových struktur, pak by měl být užíván glycerol, mannitol a furosemid.

  Když se vyvíjí přechodný ischemický záchvat, používají se fyzioterapeutické procedury v kombinaci s metodami léčby, včetně masáží, sprchových a terapeutických koupelí (jehličnany, radonu, perly), mikrovlnných terapeutických postupů a dalších předepsaných ošetřujícím lékařem.

  Prevence nemocí

  Aby se zabránilo opětovnému výskytu TIA a snížilo se riziko cévní mozkové příhody, byla přijata široká škála preventivních opatření. Přestat kouřit a nepít alkoholické nápoje.

  Je nutné normalizovat krevní tlak a udržovat tento stav, používat léky, které zabrání rozvoji různých srdečních onemocnění, včetně arytmií, defektů a dalších.

  Pacienti by měli být respektováni speciální dietou, ve které je nízký obsah tukových prvků. Pro profylaktické účely se léky proti krevním destičkám a léky snižující lipidy (lovastatin, simvastatin, pravastatin) užívají rok nebo dva.

  Všechna tato opatření pomohou odstranit všechny příznaky nemoci, zabránit jejímu opakování a pomoci vyrovnat se se všemi přechodnými projevy těžké srdeční choroby.

  Aby se zabránilo závažnému onemocnění, může být předepsán chirurgický zákrok, který eliminuje patologický stav cévního systému v mozkové a srdeční oblasti. Pokud je indikována operace, provede se kararotická endarterektomie, extra-intrakraniální mikrofúze, chirurgický zákrok stentu. Přiřazení a protetické karotické a vertebrální arteriální cévy.

  Pokud dojde k jakémukoli onemocnění srdce, měli byste se neprodleně poradit se svým lékařem, abyste se vyvarovali vzniku negativních důsledků pro lidské zdraví a zabránili výskytu ještě závažnějších onemocnění.

  Nebezpečí přechodného ischemického napadení a preventivních opatření

  Někteří pacienti odkazovali na zdravotnická zařízení s podezřením na cévní mozkovou příhodu, diagnostikovanou přechodným ischemickým záchvatem (TIA). Termín zní mnoho nepochopitelný a vypadá méně nebezpečný než mnoho známých mrtvice, ale toto je chyba. Zvažte vliv přechodných ischemických záchvatů na mozek a to, jak je tento stav nebezpečný.

  Obecné informace o TIA

  Přechodný útok je považován za krátkodobé přerušení dodávky krve do určitých oblastí mozkové tkáně, což vede k hypoxii a buněčné smrti.

  Zvažte hlavní rozdíl mezi přechodným ischemickým záchvatem a mrtvicí:

  • Mechanismus vývoje. S mrtvicemi mrtvice, krev je kompletně zastavena v mozkové tkáni a během přechodné ischemia, nevýznamný krevní tok k místu mozku přetrvává.
  • Doba trvání Symptomy v TIA po několika hodinách (maximálně - jeden den) postupně ustupují, a pokud došlo k cévní mozkové příhodě, příznaky zhoršení zůstávají stejné nebo pokračují.
  • Možnost spontánního zlepšení pohody. Ischemický záchvat se postupně zastavuje a zdravé struktury začínají plnit funkci mrtvých mozkových buněk, což je jeden z hlavních rozdílů od mrtvice, při které se bez lékařské pomoci zvyšují nekrózová centra a stav pacienta je postupně vážen.

  Může se zdát, že přechodný ischemický záchvat mozku je méně nebezpečný než poškození mozkové tkáně, ale je to mylná představa. Navzdory reverzibilitě procesu způsobuje časté hladování kyslíku mozkovými buňkami nenapravitelné škody.

  Příčiny krátkodobé ischemie

  Z popisu mechanismu je zřejmé, že přechodné ataky ischemického původu vyvolávají částečné překrytí cévy a dočasné snížení průtoku krve mozkem.

  Provokační faktory pro rozvoj onemocnění jsou:

  • aterosklerotické plaky;
  • hypertenze;
  • srdeční patologie (ischemická choroba srdce, fibrilace síní, CHF, kardiomyopatie);
  • systémová onemocnění ovlivňující cévní stěnu (vaskulitida, granulomatózní artritida, SLE);
  • diabetes;
  • cervikální osteochondróza, doprovázená změnami v kostních procesech4
  • chronická intoxikace (zneužívání alkoholu a nikotinu);
  • obezita;
  • stáří (50 let a starší).

  U dětí je patologie často provokována vrozenými rysy mozkových cév (nedostatečným rozvojem nebo přítomností patologických ohybů).

  Přítomnost jedné z výše uvedených příčin přechodného ischemického záchvatu nestačí, neboť výskyt onemocnění vyžaduje vliv dvou nebo více faktorů. Čím více provokativních příčin má člověk, tím větší je riziko ischemického záchvatu.

  Symptomatologie závisí na lokalizaci

  Při přechodném ischemickém záchvatu se příznaky mohou mírně lišit v závislosti na místě vzniku dočasně vyvinuté ischémie. V neurologii jsou symptomy onemocnění podmíněně rozděleny do dvou skupin:

  Generál

  Patří mezi ně mozkové příznaky:

  • migrénovou bolest hlavy;
  • koordinační porucha;
  • závratě;
  • obtížnost orientace;
  • nevolnost a nespolehlivé zvracení.

  Navzdory skutečnosti, že podobné symptomy se vyskytují iu jiných onemocnění, výše uvedené příznaky naznačují, že došlo k mozkovému ischemickému záchvatu a je vyžadováno lékařské vyšetření.

  Místní

  Neurologický stav je hodnocen na zdravotnickém zařízení odborníky. Podle povahy odchylek pacienta může lékař před provedením fyzického vyšetření navrhnout přibližné umístění patologického zaměření. O lokalizaci ischemie přidělit:

  • Vertebrobasilar. Tato forma patologického procesu je zaznamenána u 70% pacientů. Přechodný ischemický záchvat v vertebrobasilární pánvi se vyvíjí spontánně a je často provokován ostrým otočením hlavy na stranu. Když je fokus nalezen ve VBB, existují obecné klinické příznaky a jsou doprovázeny zhoršeným viděním (je rozmazané), zmateností řeči, motorickými a senzorickými poruchami.
  • Hemispheric (syndrom karotidy). Pacient se setká s migrénovou bolestí, závratí, obtížností koordinace a mdloby. Provokativní faktor bude téměř vždy změnami obratlů v oblasti děložního hrdla.
  • SMA (spinální svalová atrofie). S porážkou karotických bazénů mozku u lidí dochází k jednostrannému snížení motorické aktivity a citlivosti jednoho nebo obou končetin, případně k poškození zraku u jednoho oka. Charakteristickým rysem této formy patologie je, že během ischémie v pravém karotickém bazénu trpí pravé oko a v levé části dochází k paréze. Pokud se centrum nachází v levém bazénu, SMA se vyvíjí vpravo.

  V některých případech, s mírným nebo středně závažným ischemickým záchvatem mozku, symptomy nemají charakteristickou závažnost. Poté, než identifikují lokalizaci patologie pomocí speciálního vybavení, říkají, že se vyskytla nespecifikovaná TIA.

  Diagnostické metody

  Akutní fáze patologie je diagnostikována na základě symptomů pacienta (lokální stav) a klinického a laboratorního vyšetření. To je nezbytné k vyloučení onemocnění, která mají podobné příznaky:

  • mozkové nádory;
  • meningeální léze (infekce nebo toxické léze meningů);
  • migrény.

  Pro diferenciální diagnostiku:

  Tyto typy hardwarových vyšetření pomáhají identifikovat ložiska ischemie a nekrózy oblastí mozkové tkáně.

  K objasnění etiologie onemocnění je pacient předepsán:

  • vyšetření periferní krve;
  • biochemie;
  • testování srážení krve;
  • vzorky lipidů (obsah cholesterolu a triglyceridů);
  • test moči (poskytuje další informace o metabolických procesech).

  Kromě laboratorních testů provádí osoba:

  • Doplerografie. Určete rychlost průtoku krve a povahu plnění krevních cév. Umožňuje identifikovat oblasti mozku se sníženým přísunem krve.
  • EKG Umožňuje detekovat srdeční onemocnění.
  • Angiografie. Zavedení kontrastní látky a série rentgenových paprsků umožňuje určit povahu distribuce krevního oběhu v cévách mozku.
  • Vyšetření očního lékaře fundusu. Tato kontrola je nutná, i když nejsou žádné známky zrakového postižení. Je-li postižena karotická zásoba, je vždy ovlivněn přísun krve do fundu léze.

  Když se začalo porušování, lze snadno rozpoznat příznaky přechodného ischemického záchvatu, pokud zavoláte přímo na ambulanci nebo vezmete osobu do zdravotnického zařízení.

  Charakteristickým rysem přechodného útoku je to, že výsledné porušení a procházení den po útoku, pacient téměř necítí nepohodlí a může vést plnohodnotný životní styl, ale krátkodobá ischemie neprochází bez stopy.

  Pokud tito pacienti vyhledají lékařskou pomoc a oznámí, že včera měli známky zrakového postižení, citlivosti nebo fyzické aktivity, pak se vyšetření provádí stejným způsobem. To je způsobeno tím, že mozková tkáň je citlivá na hypoxii, a dokonce i při krátkém nedostatku kyslíku dochází k buněčné smrti. Ohniska nekrózy mohou být identifikována pomocí hardwarového výzkumu.

  S přechodným ischemickým záchvatem pomáhá diagnóza nejen identifikovat postižená nekrotická ložiska, ale také předvídat možný průběh onemocnění.

  První pomoc a léčba

  Doma není možné poskytovat plnohodnotnou péči pacientovi - potřebujeme kvalifikované akce zdravotníků.

  První pomoc pacientovi před příjezdem lékařů se bude skládat ze dvou bodů:

  • Zavolej sanitku nebo osobu do zdravotnického zařízení.
  • Zajištění maximálního míru. Oběť přechodného útoku je dezorientovaná a vyděšená, takže byste se měli pokusit pacienta uklidnit a položit ho, vždy s hlavou a rameny.

  Nedoporučuje se samoléčba. Je povoleno pouze se zvýšeným tlakem, aby byla tableta rychle působícího antihypertenziva (Physiotens, Captopril).

  Kdy můžu vstát po přechodném ischemickém záchvatu, pokud by oběť nemohla být během útoku přijata k lékaři? Neexistují zde žádná přísná omezení, ale lékaři doporučují omezit pohybovou aktivitu den po útoku (pacient by měl ležet více, a ne dělat náhlé pohyby při posouvání držení těla).

  Při přechodném ischemickém záchvatu je standard péče následující:

  • Obnovení plného průtoku krve v mozkových cévách (Vinpocetine, Cavinton).
  • Snížení počtu poškozených mozkových buněk (Nootropil, Cerebralisin, Piracetam).
  • Snížení intoxikace způsobené nedostatkem krevního oběhu (infuze Reopoliglyukinu).

  Dále je poskytována nouzová péče s přihlédnutím k dodatečně se vyskytujícím symptomům:

  • Příznaky trombózy nebo zahuštění krve. Aplikujte Cardiomagnyl, Aspirin nebo Thrombone ACC.
  • Vývoj cévního spazmu. Použijte kyselinu nikotinovou, papaverin nebo nikoverin.

  Při zvýšených hladinách cholesterolu jsou předepsány statiny, aby se zabránilo tvorbě aterosklerotických plaků.

  Pacienti v akutní fázi mají být hospitalizováni v nemocnici, kde bude provedena nezbytná léčba během přechodného ischemického záchvatu.

  Pokud se osoba obrátila na lékařský ústav po nějaké době po útoku, pak je léčba povolena ambulantně.

  Většina pacientů má zájem o délku léčby, ale pouze ošetřující lékař bude schopen odpovědět na tuto otázku, ale je důležité naladit se na dlouhý průběh léčby a striktně se řídit klinickými pokyny.

  Navzdory skutečnosti, že není nutná specifická rehabilitace v tomto stavu, je třeba mít na paměti, že během útoku zemřel malý počet neuronů a mozek je ohrožen závažnými komplikacemi.

  Preventivní opatření

  Pokud je prevence přechodných ischemických záchvatů stejná jako u jiných stavů spojených s vaskulárními poruchami:

  • Eliminace rizikových faktorů. Normalizace krevních parametrů (cholesterol, srážení).
  • Zvýšení fyzické aktivity. Mírné cvičení normalizuje krevní oběh v těle, zlepšuje imunitu a snižuje riziko vzniku TIA. Při sportování je však nutné dodržovat umírněnost. Pokud se u člověka již vyvinula přechodná ischemie nebo je ohrožen vývoj patologie, měli byste raději užívat plavání, jógu, chůzi nebo terapeutická cvičení.
  • Dieta Při vysoké srážlivosti krve, hypercholesterolemii nebo diabetes mellitus si odborníci na výživu vybírají speciální výživový program. Obecná doporučení pro přípravu menu zahrnují: omezení „škodlivých dobrot“ (uzené maso, tučné potraviny, okurky, konzervy a hotová jídla), jakož i přidávání zeleniny, ovoce a obilovin do stravy.
  • Včasná léčba exacerbací chronických patologií. Nahoře byl seznam nemocí, které vyvolávají ischemické ataky. Pokud je nezačínáte a neprodleně léčíte vzniklé komplikace, je pravděpodobnost výskytu patologie výrazně snížena.

  Vědět, co je TIA, nezanedbávat preventivní rady. Nekomplikovaná lékařská doporučení pomohou vyhnout se vážným následkům.

  Prognóza ischemických záchvatů

  Po jednorázovém transientním ischemickém záchvatu nejsou účinky patrné a klinika zmizí po jednom dni, ale další prognóza není vždy příznivá - tendence k opětovnému rozvoji TIA se zvyšuje a s vlivem dalších nežádoucích faktorů se mohou objevit následující komplikace:

  • Přechodná ischemická cévní mozková příhoda. Poškozený průtok krve není po hodině obnoven a dochází k nevratné smrti buněčných struktur.
  • Hemoragická mrtvice. Když je zeď slabá, částečně blokovaná nádoba nevydrží zvýšený krevní tlak pod místem průtoku krve a dojde k jejímu prasknutí. Uniklá krev proniká do mozkových struktur, což ztěžuje práci buněk.
  • Rozmazané vidění Pokud je léze lokalizována v vertebrobasilárním systému, mohou být zorná pole narušena nebo ostře snížena. Když se porucha nachází v pánvi pravé tepny, MCA bude levostranná, ale je zde vysoká pravděpodobnost, že zraková funkce bude trpět vpravo a naopak (vidění v jednom oku zůstane).

  Prognózu zhoršují špatné návyky pacienta, přítomnost komorbidit a rizikových faktorů, stejně jako stáří.

  Kdo kontaktovat

  Při detekci prvních příznaků přechodného ischemického záchvatu by měla být zavolána ambulance. Přijíždějící lékařský tým poskytne pacientovi nezbytnou pomoc a osobu předá správnému specialistovi.

  Pokud je přeprava prováděna nezávisle, musí být pacient předveden neurologovi.

  Po prostudování nezbytných informací o diagnóze TIA - co to je a proč je to nebezpečné, je jasné, že tuto podmínku nelze ignorovat. Navzdory skutečnosti, že výsledná porušení jsou reverzibilní a nemají vliv na životní styl člověka, způsobují smrt části mozkových struktur a v nepříznivých případech se stávají příčinou invalidity.

  Terapeut První kategorie. Zkušenosti - 10 let.