logo

Diuretika pro hypertenzi. Klasifikace a mechanismus působení. Indikace, kontraindikace a vedlejší účinky.

Diuretika jsou tradiční skupinou léků široce používaných k léčbě arteriální hypertenze (AH). Oni jsou nejvíce populární ve Spojených státech a jiných anglicky mluvících zemích. Působivé pokroky v léčbě hypertenze byly prokázány ve velkých randomizovaných studiích, ve kterých byly diuretika základem nebo nezbytným doplňkem mnoha let antihypertenzní léčby. Postoje k diuretikám jsou v současné době velmi nejednoznačné. Mnoho odborníků je stále zvažuje spolu s beta-blokátory, hypotenzními léky první linie. Jiní považují diuretika za jednu z ekvivalentních skupin antihypertenziv. Jiní jsou stále ochotni je brát v úvahu. Spolu s nepochybnými výhodami - výrazným hypotenzním účinkem, snadností dávkování, nízkými náklady, má mnoho diuretik také řadu nevýhod spojených s nerovnováhou elektrolytů, metabolismem lipidů a sacharidů a aktivací CAC.

Klasifikace

Existují tři skupiny diuretik, které se liší chemickou strukturou a lokalizací účinku v nefronu:

 • thiazid;
 • zpětná smyčka;
 • draslík šetřící diuretika.

Farmakologický účinek thiazidů a thiazidových diuretik je realizován na úrovni distálních tubulů, smyčkových diuretik - na úrovni vzestupné části smyčky Henle, draslík šetřící - v nejvzdálenějších částech distálních tubulů.

Všechna diuretika, kromě spironolaktonu, "pracují" na povrchu čelícím lumenu nefronu. Protože diuretika cirkulují v krvi ve formě asociované s proteiny, neprocházejí glomerulárním filtrem, ale dosahují svých míst působení aktivním vylučováním epitelu odpovídajících úseků nefronu. Neschopnost renálního epitelu vylučovat jednu nebo jinou skupinu diuretik za určitých patologických stavů (např. Při acidóze) má zásadní význam a předurčuje jejich volbu.

Mechanismus působení

Antihypertenzní účinek diuretik je určen samotným natriuretickým a diuretickým účinkem. Tyto skupiny diuretik mají pro účely různé indikace. Způsoby volby při léčbě nekomplikované hypertenze jsou thiazidová diuretika. Smyčkové diuretika pro hypertenzi se používají pouze u pacientů se souběžným chronickým selháním ledvin (CRF) nebo cirkulačním selháním. Sloučeniny šetřící draslík nemají žádnou nezávislou hodnotu a používají se pouze v kombinaci se smyčkovými nebo thiazidovými diuretiky.

Mechanismus účinku a profil vedlejších účinků thiazidových a smyčkových diuretik jsou stejné a budou zvažovány společně. Antihypertenzní účinek diuretik se objevuje na začátku léčby, postupně se zvyšuje a dosahuje maxima po 24 týdnech systematického podávání. V prvních dnech léčby je pokles krevního tlaku způsoben snížením plazmatického objemu a srdečního výdeje. Pak se objem krevní plazmy mírně zvyšuje (nedosahuje však počáteční úrovně) a srdeční výstup je téměř normalizován. Antihypertenzní účinek je v tomto případě zvýšen, což je spojeno s poklesem OPSS. Předpokládá se, že jeho příčinou je snížení obsahu sodíku v cévní stěně, což snižuje jeho reaktivitu v reakci na tlakové účinky. Diuretika tak mohou být přičítána (samozřejmě velmi podmíněně) vazodilatační látce se zvláštním mechanismem účinku. Nezbytnou podmínkou pro tuto vazodilataci je stabilní udržování mírně sníženého objemu krevní plazmy. Nevyhnutelným důsledkem tohoto poklesu je aktivace RAAS a zvýšení tónu CAC. Aktivace těchto neurohumorálních tlakových mechanismů omezuje účinnost diuretik a podléhá takovým vedlejším účinkům, jako je hypokalemie, hyperlipidemie a zhoršená tolerance sacharidů.

Vedlejší účinky

Vedlejší účinky diuretik jsou velmi četné a mohou mít významný klinický význam. Častým vedlejším účinkem je hypokalemie. Je způsobena reflexní aktivací RAAS, a to zvýšením sekrece aldosteronu. Hypokalemie je pokles plazmatické koncentrace K + nižší než 3,7 mmol / l. Je však možné, že méně významný pokles K + je potenciálně nepříznivý.

Symptomy hypokalemie jsou svalová slabost, až paréza, polyurie, tonické křeče a také arytmogenní účinek spojený s rizikem náhlé smrti. Skutečná možnost vzniku hypokalemie existuje u všech pacientů užívajících diuretika, což vyžaduje stanovení hladiny K + v krvi před zahájením léčby diuretiky a její pravidelné sledování. Jedním z opatření k prevenci hypokalemie při léčbě diuretiky je omezení konzumace stolní soli. Klasickým doporučením je konzumace potravin bohatých na draslík. Udržuje určitou hodnotu a užívá draslík v kapslích. Jedním z nejlepších preventivních opatření pro hypokalemii je použití minimálních účinných dávek diuretik. Pravděpodobnost hypokalemie a jiných vedlejších účinků diuretik je významně snížena, pokud jsou kombinovány s inhibitory ACE nebo s draslík šetřícími léky.

Přibližně polovina pacientů s hypokalemií má také hypomagnezémii (hladina hořčíku nižší než 1,2 meq / l), což přispívá k výskytu arytmií. Je důležité poznamenat, že v některých případech nelze hypokalemii odstranit bez korekce nedostatku hořčíku. K tomuto účelu předepsaný oxid hořečnatý 200-400 mg denně.

Diuretika indukují hyperurikémii zvýšením reabsorpce kyseliny močové. Tento problém je velmi relevantní, protože i bez podávání diuretik jsou hladiny kyseliny močové zvýšeny u asi 25% pacientů. Jmenování diuretik u pacientů s hyperurikémií je nežádoucí a pro dnu je kontraindikováno. Asymptomatické, středně výrazné zvýšení obsahu kyseliny močové nevyžaduje zrušení diuretik.

Diuretická léčba může způsobit nepříznivé změny ve složení lipidů: zvýšení celkového cholesterolu, nízkohustotního lipoproteinového cholesterolu a triglyceridů. Obsah lipoproteinu s vysokou hustotou se nemění. Mechanismus tohoto účinku diuretik je nejasný. Řada vědců se domnívá, že hyperlipidemický účinek diuretik koreluje s hypokalemií a nevyvíjí se účinnou prevencí.

Užívání diuretik vede ke zvýšení hladiny glukózy v krvi nalačno a po zatížení cukrem, stejně jako k rozvoji inzulinové rezistence. Proto nejsou diuretika předepisována pacientům s diabetem.

Posturální hypotenze (prudký pokles krevního tlaku při přechodu z horizontální do vertikální polohy) se vyskytuje u 5-10% pacientů užívajících diuretika, zejména ve stáří. Tento účinek je způsoben relativní hypovolémií a snížením srdečního výdeje.

Thiazidová diuretika

Thiazidová diuretika zahrnují sloučeniny s cyklickou thiazidovou skupinou. Neintiazidové sulfonamidy, které tuto skupinu nemají, jsou velmi blízké thiazidovým diuretikům a budou zvažovány společně. Thiazidová diuretika se začala používat jako antihypertenziva koncem 50. let minulého století. Během tohoto období došlo k radikální revizi myšlenek o jejich účinných dávkách. Před 30 lety bylo 200 mg považováno za optimální denní dávku nejoblíbenějšího thiazidového diuretika, hydrochlorothiazidu, ale nyní je to 12,5-25 mg.

Křivka závislosti na dávce - účinek thiazidových diuretik má mírný sklon - jak se dávka zvyšuje, hypotenzní účinek se zvyšuje na minimum a riziko vedlejších účinků se významně zvyšuje. Vynucení diurézy nemá smysl, protože pro optimální snížení krevního tlaku je důležité zajistit relativně malý, ale stabilní pokles cirkulujícího objemu krve.

Při léčbě hypertenze jsou široce používány kombinace thiazidových diuretik s jinými léky - (beta-blokátory, inhibitory ACE, alfa-blokátory. Kombinace diuretik s antagonisty vápníku není příliš účinná, protože tyto léčiva mají určitý natriuretický účinek.

Hlavními příčinami refraktérnosti k thiazidovým diuretikům jsou nadměrná konzumace stolní soli a chronické selhání ledvin. Kyselé metabolity (kyselina mléčná a pyrohroznová), které vznikají v nadměrném množství při selhání ledvin, konkurují thiazidovým diuretikům, které jsou slabými kyselinami, pro běžné sekreční cesty v epitelu renálních tubulu.

Na farmaceutickém trhu se objevil diuretický xipamid (aquafor), strukturně podobný thiazidům. V zahraničí je akvafor dobře studován a používá se v klinické praxi po dobu 25 let. Mechanismem působení aquaforu je potlačení reabsorpce sodíku v počáteční části distálního tubulu, avšak na rozdíl od thiazidů je místem aplikace aquaforu peritubulární část nefronu. Tato vlastnost zajišťuje zachování účinnosti aquaforu při selhání ledvin, když thiazidová diuretika nepůsobí. Při požití se aquafor rychle vstřebává, maximální koncentrace se dosáhne po 1 hodině, poločas je 7-9 hodin, diuretický účinek aquaforu dosahuje maximálně mezi 3 a 6 hodinami a natriuretický účinek trvá 12-24 hodin. 10 mg jednou denně. Antihypertenzní účinek aquaforu je zachován u pacientů se současným oběhovým selháním. Při edematózním syndromu lze dávku aquaforu zvýšit na 40 mg denně. Ukázalo se, že lék je účinný u pacientů s chronickým selháním oběhu, stejně jako chronickým selháním ledvin, refrakterním na thiazidová a smyčková diuretika.

Zvláštním místem mezi léky této řady je thiazidový diuretický indapamid (arithon). Vzhledem k přítomnosti cyklické indolinové skupiny snižuje arion OPSS ve větší míře než jiná diuretika. Hypotenzní účinek arifonu je pozorován na pozadí relativně slabého diuretického účinku a minimální změny rovnováhy elektrolytů. Proto hemodynamické a metabolické vedlejší účinky spojené s thiazidovými diuretiky a sulfonamidy v jejich blízkosti jsou prakticky nepřítomné nebo mírně exprimovány během léčby arifonem. Arifon neovlivňuje srdeční výdej, renální průtok krve a hladinu glomerulární filtrace, neporušuje toleranci ke sacharidům a složení lipidů v krvi. Účinnost ariponu není horší než u jiných antihypertenziv a může být předepsána širokému spektru pacientů, včetně pacientů se současným diabetem a hyperlipoproteinemií. Arifon se příznivě liší od thiazidových diuretik jasně prokázanou schopností vyvolat reverzní vývoj hypertrofie levé komory. Poločas rozpadu arifonu je asi 14 hodin, takže má prodloužený hypotenzní účinek. Terapie Arifone zajišťuje kontrolu krevního tlaku po dobu 24 hodin, včetně ranních hodin. Přípravek Arifon se podává ve standardní dávce 2,5 mg (1 tableta) jednou denně.

Slučkové diuretika

Tři léky, furosemid, kyselina ethakrynová a bumetanid, jsou označovány jako smyčkové diuretika. Loopové diuretika mají silný saluretický účinek v důsledku blokády Ma2 + / K + / Сl- transportního systému ve vzestupné části smyčky Henle. Hlavní indikací pro jejich použití při hypertenzi je současné selhání ledvin, při němž jsou thiazidová diuretika neúčinná. Účel smyčkových diuretik u pacientů s nekomplikovanou hypertenzí je bezvýznamný z důvodu krátkého trvání jejich účinku a toxicity. Všechny vedlejší účinky typické pro thiazidová diuretika nejsou o nic méně charakteristické pro smyčkové diuretika, která mají také ototoxický účinek.

Nejoblíbenější lék ze skupiny smyčkových diuretik - furosemidu má silný, ale krátkodobý (4-6 hodinový) účinek, proto by se měl užívat dvakrát denně. U hypertenze s chronickým selháním ledvin se dávka furosemidu volí individuálně podle pravidla zdvojnásobení dávky (40, 80, 160, 320 mg).

Draslík šetřící diuretika

Tato skupina léčiv se skládá ze spironolaktonu (veroshpiron), amiloridu a triamterenu, které mají při hypertenzi pomocný význam. Triamteren a amilorid jsou přímými inhibitory sekrece draslíku v distálním tubulu a mají velmi slabý diuretický a hypotenzní účinek. Používají se v kombinaci s thiazidovými diuretiky k prevenci hypokalemie. Triampur (kombinace 25 mg hypothiazidu a 50 mg triamterenu) je lékařům dobře znám. Moduretikum obsahující 50 mg hypothiazidu a 5 mg amiloridu je méně známé. Triamteren a amilorid jsou kontraindikovány u chronického selhání ledvin vzhledem k vysokému riziku hyperkalemie. Je známo, že současné podávání triamterenu a indometacinu může způsobit reverzibilní akutní selhání ledvin. Při léčbě amiloridem se občas vyskytují vedlejší účinky, jako je nevolnost, nadýmání, kožní vyrážky.

Mechanismus účinku spironolaktonu je kompetitivní antagonismus s aldosteronem, jehož strukturním analogem je. Při dostatečně vysokých dávkách (100 mg denně) má spironolakton výrazný diuretický a hypotenzní účinek. Spironolakton však nemá při léčbě hypertenze nezávislý význam, protože jeho dlouhodobé užívání je často doprovázeno rozvojem hormonálních vedlejších účinků (gynekomastie u mužů a amenorea u žen). Při nižších dávkách (50 mg denně) je frekvence nežádoucích účinků snížena, nicméně jak diuretické, tak hypotenzní účinky jsou významně oslabeny.

Jaké diuretika se v současné době používají k léčbě pacientů s hypertenzí?

Hlavními léky této třídy v léčbě hypertenze jsou thiazidy a thiazidové diuretika. Mezi nejčastěji používané léky patří hydrochlorothiazid, chlorthalidon a indapamid (Arifon-Retard).

Thiazidová diuretika mohou být použita v širokém spektru pacientů, jak s nekomplikovaným, tak s komplikovaným AH. Klinické situace, ve kterých je vhodnější použití diuretik:

 • Srdeční selhání
 • Ischemická choroba srdeční
 • Diabetes
 • Systolická hypertenze
 • Opakování zdvihového prevence
 • Postmenopauza
 • Cerebrovaskulární onemocnění
 • Pokročilý věk
 • Černá rasa

Potiindikace pro použití thiazidů jsou považovány pouze za těhotenství a hypokalemii. U pacientů s dnou, dyslipidemií, diabetes mellitus a těžkým selháním ledvin je nutná opatrnost.

Která droga z této skupiny je nejlepší?

V současné době je nyní značný zájem o antihypertenzní diuretikum, které má slabý diuretický účinek a výrazný vazoprotektivní účinek, Arifon-retard (indapamid). Obavy týkající se metabolismu tiazidových diuretik se netýkají přípravku Arifon retard, který v dávce snížené na 1,5 mg neovlivňuje parametry metabolismu lipidů a sacharidů, a proto je výhodnější při výběru diuretika. U pacientů s hypertenzí v kombinaci s diabetes mellitus je použití přípravku Arifon-Retard pro kombinovanou léčbu nutností vzhledem k velmi nízké cílové úrovni snížení krevního tlaku (130/80) a metabolické neutralitě.

Účinná diuretika pro hypertenzi

Diuretika pro hypertenzi a srdeční selhání jsou úvodní léčbou, která často brání nástupu závažných komplikací.

Hypertenze je charakterizována retencí sodíku v buňkách těla, stejně jako špatným odběrem tekutin. Úkolem diuretik s vysokým krevním tlakem je zlepšit výkon přebytečné tekutiny a soli z těla.

Takové léky jsou již dlouho zařazeny do seznamu základních antihypertenziv.

Používají se jako monoterapie nebo jako prvek kombinované expozice léčivům. Diuretika ovlivňují objem cirkulující krve. S hladinou extracelulární tekutiny klesá. To snižuje krevní tlak.

V posledních letech vědecké studie ukazují, že použití diuretik pro hypertenzi významně snižuje úmrtnost na mrtvici a srdeční infarkt. Udržet krevní tlak v normálních mezích, stejně jako zabránit městnavému srdečnímu selhání.

Když je efektivní

Diuretická léčba je primárně léčbou starších osob. Současně u těchto pacientů fixují systolickou hypertenzi. Jsou také užívány pro příznaky srdečního selhání. Nejedná se o všechny recepty, kdy může lékař předepsat diuretika. Lék je často předepisován jako součást posilovací terapie nebo přidáván k existujícím lékům pro vytvoření kombinované terapie.

Typy diuretik

Podle principu působení se rozlišují tři typy léků od hypertenze:

  Slučkové diuretika. Tyto léky mají silný diuretický účinek. Přispívají k odstranění draslíkových a sodných solí od pacienta. Také pomáhají obnovit rovnováhu hořčíku a vápníku.

Mezi takové účinné léky v této sérii patří:

 • furosemid;
 • bumetanid;
 • kyselina ethakrynová;
 • torsemid
 • piretanid

Především v nouzových situacích jsou předepisovány drogy této skupiny. Častěji k úlevě od příznaků hypertenzní krize nebo akutního selhání levé komory. Pro detekci selhání ledvin nebo projevů velmi závažné (rezistentní) hypertenze lze předepisovat diuretika typu smyčky. Někdy léky používané při otocích plic a GM.

Thiazidová diuretika. Léky z této skupiny jsou předepisovány pro dlouhodobou léčbu pacientů s vysokým krevním tlakem. Jejich působení je o něco slabší než u smyčkových léků. Mají však delší účinek na tělo a jsou častěji používány jako monoterapie. Někdy se thiazidový přípravek přidává ke komplexní léčbě pro prodloužený účinek na příčiny onemocnění. Lék snižuje tlak i při malých dávkách. To může výrazně snížit riziko nebezpečných kardiovaskulárních onemocnění (mrtvice nebo infarkty). V tomto případě jsou léky samotné levné.

 • hypothiazid (hydrochlorothiazid);
 • indapamid (arifon retard, ariphon);
 • metolazon (zauxilon);
 • chlorthiazid (diuryl).
 • Draslík šetřící diuretika. Charakteristickým rysem tohoto léku z výše uvedených léků je schopnost retence draslíku v těle. Léčiva šetřící draslík se používají při srdečním selhání. Často jako souběžná léčba těžké hypertenze.

  U drog v této skupině patří:

  • amilorid (midamor);
  • triamteren (dyrenium);
  • veroshpiron (spironolakton);
  • insra (eplerenon).
 • U těžké perzistující hypertenze jsou předepisována diuretika thiazidového typu. Například indapamid, hydrochlorothiazid nebo chlorthalidon. V tomto případě byl pozitivní vliv indapamidu na snížení krevního tlaku a snížení vývoje kardiovaskulárních onemocnění prokázán ve velkém počtu studií.

  Populární a účinné léky

  Nejlepší diuretika pro hypertenzi jsou léky, které kardiolog vybere individuálně! Nicméně, tam je seznam populárních diuretics, který být často používán se zvýšeným tlakem.

  Jaká diuretika by měla být použita pro hypertenzi

  Vysoký tlak může být pro člověka vážným problémem a nepříznivě ovlivnit jeho obvyklý život. K normalizaci hodnot krevního tlaku lékaři předepisují řadu hypertoniků antihypertenzivy. Diuretika jsou také předepsána pod tlakem. To je jedna ze skupin léků, která pomáhá normalizovat hladiny krevního tlaku. V řadě případů je možné nahradit léky bezpečnějšími přípravky, které nabízí tradiční medicína.

  Obecný popis a princip činnosti

  Diuretika se nazývají diuretika, která normalizují krevní tlak a významně snižují zátěž srdce. Měly by být přijímány pouze jmenováním specialisty. V opačném případě bude pro pacienta obtížné vyhnout se vedlejším účinkům, které lék této skupiny poskytuje při samo-léčbě.

  Abychom pochopili, které diuretikum je u hypertenze lepší, je nutné podrobněji analyzovat rysy všech poddruhů této kategorie léčiv. Diuretika mezi nimi mají mnoho rozdílů. Jejich chemické složení, trvání účinku, vedlejší účinky a účinnost nejsou podobné.

  Diuretikum má rozsáhlý účinek na lidské tělo. V boji proti vysokému tlaku se používá již několik desetiletí. I ve starověku lidé věděli, že diuretika pomáhají zbavit se nadbytečných solí a tekutin. Tyto prostředky jsou předepsány v případě, že standardní léky s hypotenzním účinkem nepřinesou pozitivní výsledek. Umožňují dosáhnout těchto změn:

  1. Snížení srdeční zátěže;
  2. Zlepšení celkového zdravotního stavu pacienta;
  3. Eliminace přebytečné tekutiny v těle.

  Po odstranění přebytečné tekutiny klesá krevní tlak

  Nesmíme zapomenout, že diuretika při vysokém tlaku eliminují pouze obecné příznaky onemocnění. Nejsou schopni zcela vyléčit člověka hypertenze.

  Proč pomáhá s tlakem

  Hypertenzní syndrom je indikací užívání diuretik. Předtím, než vám takový lék předepíše, musí lékař nabídnout pacientovi, aby podstoupil úplné vyšetření, aby zjistil všechny znaky průběhu onemocnění. V tomto případě odborník vybere nejvhodnější lék s diuretickým účinkem a určí optimální dávku pro konkrétního pacienta.

  Diuretika dobře zvládají symptomy, které lze pozorovat při hypertenzním onemocnění. Dávkování těchto léků pro pacienty s touto diagnózou je vybráno nejmenší. Jeho účinnost je však několikanásobně vyšší než při použití vysoké dávky stejných prostředků. Vysvětlený tento jev je poměrně jednoduchý. Faktem je, že velká část léku způsobuje vývoj nežádoucích účinků, kvůli kterým se stav pacienta významně zhoršuje.

  Odborníci v průběhu klinických studií dokázali prokázat, že diuretika skutečně pomáhají zlepšit celkový zdravotní stav pacientů s hypertenzí při vysokém tlaku. S takovou diagnózou by měli užívat jemná diuretika, která budou systematicky odstraňovat přebytečnou tekutinu z těla.

  Nejúčinnější léčebná možnost bude podléhat pacientovi po speciální dietě, která vylučuje použití soli. Měl by být nahrazen produkty obohacenými draslíkem.

  Sůl si udržuje tekutinu, takže se musíte vzdát.

  Základní drogy

  Diuretika pro hypertenzi jsou nabízena téměř u všech pacientů. Diuretikum pro léčbu onemocnění může být jiné. Nejčastěji odborníci předepisují léky, které působí rychle. Díky nim klesá krevní tlak během několika minut, což je velmi důležité pro pacienty s hypertenzí. Jejich příjem na dlouhou dobu nebude doporučován, protože může zhoršit stav člověka. Trvalým užíváním diuretik pacient riskuje, že svým tlakem nesníží svůj tlak, ale spíše ji zvýší na limit.

  Diuretikum musí nutně vybrat lékaře. Samoléčba v tomto případě je nepřijatelná.

  Tiazidy a draslík šetřící

  Diuretika pro hypertenzi patří do různých skupin. Nejoblíbenější z nich jsou thiazidy a draslík šetřící léky. Jejich působení směřuje do oblasti distálních tubulů v ledvinách. Díky tomu je dosaženo diuretického účinku. Zpravidla se doporučuje užívat takové léky při průměrných hodnotách krevního tlaku.

  Thiazidová činidla jsou považována za měkčí než jejich zpětné vazby. Současně dávají výraznější účinek než bylinné léky navržené tradičním léčivem.

  Mezi thiazidovými diuretiky jsou tyto léky častěji preferovány:

  Obvykle se pacienti rozhodnou pro léčbu „Hypothiazidem“, protože je považován za nejdostupnější lék, který má dlouhodobý účinek. Tento lék je však zakázán lidem s problémy s játry a ledvinami.

  Neméně účinné jsou diuretika, která šetří draslík. Přispívají k vylučování chloridů a sodíku. Také léky ovlivňují renální nefrony. Nepovolují vylučování draslíku. Obvykle předepsáno:

  K snížení krevního tlaku se často používají diuretika šetřící draslík.

  Každá skupina diuretik má svůj vlastní mechanismus účinku.

  Loopback

  Loop diuretika doporučují u pacientů s hypertenzí, kteří si stěžují na vysoké hodnoty krevního tlaku. Přispívají k rychlému snížení těchto ukazatelů. Proto by měli být opilí pouze v nouzových případech. V krátkém čase je dosaženo močení po užití smyčky. Po uvolnění velkého objemu tekutiny z těla.

  Tyto léky mohou užívat pouze dospělí pacienti. Mají silný vliv na ledviny, proto několikrát zvyšují vylučování tekutin z těla. Loop prostředky jsou předepsány nejen pro hypertenzi, ale také pro srdeční selhání, stejně jako těžké otoky.

  Odborníci nazývají nejlepší léky ve skupině smyček. Jsou v tomto seznamu:

  Který z nich vezme, rozhodne lékař. Před zahájením léčby si pečlivě přečtěte návod, který je součástí tohoto přípravku. Zvláštní pozornost by měla být věnována oddělení, které odkazuje na kompatibilitu léku s jinými léky. Pokud se užívá společně s protizánětlivými léky, diuretický účinek se významně sníží. Užívání dvou nekompatibilních léků navíc způsobuje krvácení a komplikace srdce.

  Furosemid je považován za nejoblíbenější smyčkové diuretikum. Jeho hlavní nevýhodou je velký seznam kontraindikací. Z tohoto důvodu není dlouhodobě vhodný. Jeho alternativa je považována za "Diuver". Cena léku je mnohem vyšší, ale je určena pro dlouhodobé užívání, což je nepochybnou výhodou.

  Diuver má méně kontraindikací

  Kombinované

  Kombinace tablet pro tlak se doporučuje u pacientů s arteriální hypertenzí 2 a 3 stupně. Jejich příjem by měl určitě začínat minimální dávkou. Postupně se může zvýšit, pokud léčivo nedává výrazný účinek léčby. Je také možné přidat další léčivo s podobným účinkem v minimální dávce.

  Lékař může nabídnout pacientovi, aby podstoupil průběh těchto kombinovaných diuretik:

  Mohou být doporučeny, pokud diuretika jiných skupin nejsou z mnoha důvodů vhodná pro hypertenzi.

  Vlastnosti diuretik

  Poté, co pacient začne užívat diuretika, musí se vzdát konzumace soli, řady léků a alkoholických nápojů. Během kurzu pacient po delší dobu vypije předepsaný lék v minimální dávce. To je předpoklad, který je klíčem k dosažení pozitivního výsledku terapie.

  Jakmile se tělo pacienta přizpůsobí přijatým prostředkům, bude lékař nucen ho nahradit. Zvýšení dávky diuretika nepřinese požadovaný účinek.

  Nedoporučuje se léčit tyto léky mladým lidem, těm, kteří trpí cukrovkou nebo trpí obezitou.

  Pokud se v důsledku léku, draslík rychle vylučuje z těla, pak lékař bude také předepsat pacientovi, aby se vitamínové komplexy, které kompenzují tuto ztrátu.

  Léky s výrazným diuretickým účinkem by měly být užívány podle pravidel. Pro sledování zdravotního stavu pacienta v průběhu terapeutického cyklu by měl pravidelně provádět kompletní vyšetření krve a moči. Jejich výsledky pomohou lékaři sledovat změny v práci ledvin.

  Při užívání diuretik je třeba sledovat práci ledvin.

  Diuretické pilulky budou mít pozitivní vliv na tělo, pokud se pacient během svého přijetí řídí řadou základních pravidel:

  1. Musíte dodržovat dietu, kterou doporučil lékař;
  2. Nekombinujte diuretika s prášky na spaní;
  3. Denní dávka by měla být obohacena o potraviny s vysokým obsahem draslíku.

  O ostatních pravidlech přijímání pacientovi řekne svému lékaři.

  Lidové léky

  Má-li pacient řadu kontraindikací, u kterých není diuretika povolena se zvýšeným tlakem, bude mu nabídnuta možnost léčby hypertonického syndromu pomocí tradičních metod. S takovou diagnózou se doporučují různé tinktury, ovocné a bylinné směsi. Pacient, který plánuje léčit výhradně lidovými metodami, se musí nejprve dohodnout s lékařem, protože úplné odmítnutí léčby může vést k exacerbaci onemocnění.

  Hypertenze bude mít diuretický účinek, pokud obsahuje následující potraviny ve stravě:

  1. Oves;
  2. Surová řepa;
  3. Chřest;
  4. Brusinky (nejlépe ve formě šťávy);
  5. Petržel

  Pro tento účel se používají také různé bylinky. K dosažení diuretického účinku se doporučuje užívat tinktury založené na těchto rostlinách:

  • Lingonberries (pro výrobu potřebují rozdrcené listy);
  • Bearberry (jeho listy pro tinkturu by měly být sbírány během období květu rostliny);
  • Kořen lopuchu;
  • Modré chrpy

  V lidovém lékařství existuje mnoho jednoduchých receptů na přípravu diuretik, které pomáhají snižovat projev hypertenze. Většina z nich používá šťávy z citronu, křenu, řepy a mrkve. Tyto složky lze kombinovat a ředit malým podílem medu. Výsledkem je diuretický lék, který by měl být užíván 1 polévkovou lžíci. Já několikrát denně.

  Mnoho bylin má močopudný účinek.

  Negativní účinek diuretik

  Jak již bylo zmíněno, diuretika jsou způsoby, jak negativně ovlivnit lidské tělo. Nejčastěji je to způsobeno tím, že pacient nedodržuje doporučení lékaře. V důsledku užívání diuretik se mohou vyskytnout tyto nežádoucí změny:

  • Vzhled malé koncentrace v krvi kyseliny močové. Tento jev je obvykle pozorován po užití thiazidů;
  • Zhoršení dny;
  • Nevolnost a zvracení;
  • Intenzivní ospalost;
  • Křeče kosterních svalů;
  • Pocit suchosti v ústech;
  • Vývoj průjmu;
  • Zvýšení hladiny cukru v krvi;
  • Snížené libido;
  • Arytmie;
  • Alergické reakce;
  • Křeče.

  Všechny kontraindikace a vedlejší účinky, které dávají lék, popsané v návodu k použití. To je důležitá informace, o které musí být pacient informován před zahájením léčby.

  Téměř každý hypertenzní pacient, který je trápen pravidelným nárůstem krevního tlaku, odborníci předepisují diuretika, aby snížili vysoké hodnoty krevního tlaku. Většina těchto léků by měla být užívána pouze v naléhavých případech. Je velmi nežádoucí pít lék po dlouhou dobu, protože bude mít opačný účinek na tělo.

  Během léčby diuretiky musíte být vždy pod dohledem lékaře. Měl by sledovat současný stav pacienta a v případě potřeby upravit předepsanou léčbu, pokud se objeví hypertenzní vedlejší účinky.

  Proč diuretika předepsaná pro hypertenzi

  Diuretikum pro hypertenzi se používá k boji proti tomuto onemocnění více než 50 let a dodnes zůstává jedním z nejúčinnějších prostředků. Diuretika pomáhají vylučovat přebytek soli a vody močí, což pomáhá snižovat tlak. Díky použití takových nástrojů lze snížit otok a snížit zatížení srdce.

  Kategorie diuretik

  Všechna diuretika mohou být rozdělena do několika kategorií:

  1. Thiazid. Tato skupina zahrnuje takové nástroje jako hydrochlorothiazid, esidrex. Abychom se vyrovnali s hypertenzí, jsou tyto léky kombinovány s jinými léky k normalizaci krevního tlaku. To je způsobeno velkým počtem vedlejších účinků - thiazidová diuretika nepříznivě ovlivňují metabolismus lipidů a elektrolytů v těle.
  2. Tiazinové. Tato skupina zahrnuje oxodolin, hygroton. Léky v této kategorii pomáhají vyrovnat se se systolickou hypertenzí.
  3. Loopback. Mezi ně patří furosemid, torasemid. Jedná se o účinné léky, které pomáhají snižovat tlak spojený s poruchou funkce ledvin. Tyto prostředky stimulují fungování tohoto orgánu a urychlují vylučování sodných, hořečnatých a draselných solí.
  4. Draslík šetřící. Tato skupina zahrnuje amilorid, triamteren. Tyto prostředky lze označit jako pomocné. Používají se pro komplexní léčbu hypertenze v kombinaci s thiazidovými léky. Prostřednictvím využití těchto prostředků může ušetřit draslík v těle.

  Vlastnosti

  Diuretika mají diuretický účinek a jsou aktivně používána v patologiích kardiovaskulárního systému, které jsou doprovázeny zvýšeným tlakem. Tyto léky jsou považovány za hlavní prostředek léčby hypertenze. Díky jejich použití je možné odvodit z tělesných zásob soli a vody.

  Jak nebezpečný je tlak 160 až 80 - více v tomto článku.

  Lék Concor - návod k použití.

  Po určité době se vyvíjí návykový organismus, který umožňuje přirozenou cestou odstranit přebytečnou tekutinu. To udržuje účinek snížení tlaku. Tento indikátor není normalizován pod vlivem diuretik, ale v důsledku oslabení rezistence vůči průtoku krve.

  Použití diuretik významně snižuje riziko komplikací, které často doprovázejí hypertenzi. Riziko mrtvice se díky jejich příjmu snižuje o 40% a srdeční infarkt o 15%.

  Použití diuretik u hypertenze umožňuje dosáhnout následujících výsledků:

  • Ovlivňují buňky ledvinových kanálků, zintenzivňují procesy absorpce a filtrace;
  • Snižte množství tekutiny, která je přítomna v oběhovém systému;
  • Snižte účinky látek omezujících krevní cévy.

  Diuretikum pro zmírnění hypertenzní krize se používá pouze v případě, kdy je v těle retence tekutin. V tomto případě musíte použít vysokorychlostní léky - například furosemid.

  Pokud množství cirkulující krve neodpovídá normálním ukazatelům, je použití diuretik přísně kontraindikováno. Mohou vést k těžkému zvracení nebo k retenci moči.

  Nejlepší léky

  Existuje mnoho účinných léků, které lékaři předepisují ke zlepšení stavu hypertenze. Patří mezi ně následující:

  Musím k léčbě hypertenze použít diuretika

  Hypertenze je chronické onemocnění, které u dospělých zvyšuje krevní tlak.

  Nemůže být úplně vyléčena, ale lékaři se naučili zastavit její příznaky a udržet krevní tlak na určité úrovni. K tomu se nejčastěji používá komplexní léková terapie. Jsou nutná diuretika pro hypertenzi.

  K provokujícím faktorům patří:

  1. genetické predispozice. Pokud mají rodiče tuto diagnózu, je riziko vzniku hypertenze u dětí několikanásobně vyšší než u potomků, jejichž předci jsou zdraví;
  2. vliv závislostí. Kouření a alkoholismus provokují rozvoj mnoha vážných onemocnění;
  3. pohlaví. Muži jsou náchylnější k chronickému vysokému krevnímu tlaku než ženy;
  4. věku Čím je člověk starší, tím vyšší je pravděpodobnost jeho hypertenze;
  5. onemocnění močového systému.

  Hypertenze je často identifikována náhodou, například když potenciální pacient podstoupí standardní lékařské vyšetření.

  Zvýšení krevního tlaku však není jediným znakem chronické patologie, kromě toho existují obtíže s koordinací ve vesmíru, slabostí, malátností, "mouchami" před očima a bolestí hlavy.

  Při absenci včasné léčby způsobuje hypertenze závažné komplikace, včetně problémů s viděním, selhání ledvin, poškození kardiovaskulárního systému, srdečního infarktu a mrtvice. Když se objeví první příznaky, pacient by měl podstoupit úplné vyšetření a začít účinnou terapii.

  Diuretika a hypertenze

  Diuretika, stejně jako léky z jiných skupin, jsou zahrnuty v léčebném režimu. Nejúčinnější je integrovaný přístup při provádění terapeutických akcí.

  Neignorujte jmenování ošetřujícího lékaře, protože účinek hypertenze není omezen na celkovou malátnost. Tato patologie je nepochybně hrozbou pro lidský život a zdraví.

  Co je diuretikum lepší pro hypertenzi?

  Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Každý pacient je individuální, proto je nutné vybrat léky s přihlédnutím k mnoha nuancím. Zohledňuje stadium nemoci, komorbidit a rysů těla, například přítomnost alergické reakce na složky léčiv.

  Diuretická hypertenze očistí lidské tělo od přebytečné tekutiny a soli. Přebytek přichází s močí. Užívání léků spouští mechanismus přirozeného vysávání nežádoucí vody.

  V důsledku toho dochází ke snížení krevního tlaku, který je udržován iv přítomnosti zhoršeného odporu krevního oběhu. Každé diuretikum má své vlastní indikace a vedlejší účinky.

  Diuretika - kompromis mezi přijatelnou cenou a pozitivním účinkem na tělo.

  Diuretická klasifikace

  Přípravy z této skupiny jsou rozděleny do několika kategorií: t

  1. Thiazid. Není dostatečně silný při vylučování soli a tekutin, ale zároveň rychle zastaví hypertenzi. Mezi ně patří „chlorothiazid“, „benzothiazid“, „hydrochlorothiazid“.
  2. Antagonisté hormonu aldosteronu. Látka produkovaná mozkovou kůrou blokuje výstup přebytečné tekutiny a nahromaděné soli. Léky (antagonisté) ovlivňují pouze aldosteron, který mu neumožňuje plnit jeho funkci. V důsledku toho se krevní tlak snižuje a pacient se stává snadnějším.
  3. Analogy thiazidových léků: "Chlorthalidone", "Klopamid", "Indapamid".
  4. Léky, které chrání louhování draslíku. Mezi ně patří "Amiloride", "Spirolactone", "Triamteren." Přispívají k odstranění sodíku a chloridu.
  5. Loopback. Pomáhají ledvinám odfiltrovat látky, které do nich vstupují, a tím zajišťují odstranění přebytečné tekutiny a solí.

  Charakterizovaný mnoha vedlejšími účinky, které ovlivňují životně důležité orgány.

  Kyselina ethakrynová, „Furasemid“ a „Torasemide“ jsou považovány za v této kategorii.

  Diuretikum vhodné pro léčbu druhé fáze arteriální hypertenze je vybráno z thiazidových léčiv a jejich analogů.

  Vážné následky ve většině případů jsou eliminovány pomocí smyčkových léků. Jsou velmi účinné při zmírňování hypertonické krize. Jaké léky jsou vhodné pro hypertenzi (seznam je rozsáhlý) rozhoduje pouze ošetřující lékař. V případě neexistence očekávaného účinku se tyto účinky nahrazují.

  Léčba léky

  Hypertenze a arteriální hypertenze, které se objevují poté, nejsou léčeny pouze diuretiky. V komplexu jsou kromě nich ACE (inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu), beta-blokátory a blokátory vápníku.

  I když patří k různým skupinám drog, pravidla pro jejich užívání jsou podobná. Dávkování předepsané ošetřujícím lékařem je přísně zakázáno porušovat.

  Potíž je v tom, že i ty nejlepší léky na hypertenzi jsou návykové, protože se musí pravidelně měnit.

  Léčba arteriální hypertenze zahrnuje eliminaci symptomů nejen základní patologie, ale i sekundárních onemocnění. Mezi tyto komplikace patří nefropatie, diabetes, oběhové poruchy mozku, retinopatie a koronární srdeční onemocnění.

  Při výběru léků je nutné vzít v úvahu nežádoucí účinky. Lékaři poznamenávají, že použití diuretik provokuje louhování základních stopových prvků, mezi nimi K, Mg, Ca. Aby se snížilo riziko, proveďte podrobnou diagnózu možných důsledků před předepsáním léků.

  Hypertenze vyžaduje léčbu, která může způsobit značné škody. Například použití "klofelinu" a gangliobokatorova, týkajícího se vazodilatátorů, pro expanzi periferních krevních cév přispívá k inhibici mozkových buněk.

  Vlastnosti použití diuretik

  Užívání diuretik je charakterizováno potřebou dlouhodobého užívání. Denní dávka zůstává v průběhu průběhu léčby nezměněna.

  Pokud se účinek užívání léku zcela snížil nebo zmizel, musíte se obrátit na svého lékaře. Neoprávněné překročení předepsané dávky povede ke zhoršení zdravotního stavu, ale nezvýší dopad užívání léků souvisejících s diuretiky.

  Příliš mnoho diuretických dávek v léčbě hypertonické krize a srdečního selhání vede k diabetu a zvýšení cholesterolu.

  Pacienti trpící těmito patologiemi nejsou obvykle předepisováni diuretiky, s výjimkou indapamidu a torasemidu. Tato volba je určena minimálními vedlejšími účinky.

  Doporučené kombinace

  Začlenění diuretických léčiv do terapeutického schématu probíhá okamžitě. Nedostatečný účinek léčby diuretiky je možný v případě nedostatečné síly jejich účinku na zdroj indispozice.

  Pro zvýšení účinku jejich doporučeného kombinování s jinými léky.

  Jaké léky zvyšují diuretický účinek?

  Například léky ze skupiny thiazidových diuretik pro snížení krevního tlaku fungují dobře v kombinaci s antagonisty vápníku a ACE.

  U pacientů s hypertenzí a srdečním selháním, kteří mají v anamnéze diabetes mellitus, jsou diuretika často nahrazena inhibitory ACE. Diuretika se předepisují v malých dávkách, aby se zabránilo vyluhování živin z těla.

  To může způsobit arytmii srdce; dehydrataci; ztráta orientace v prostoru; neopodstatněná úzkost; svalové křeče; vyrážky na kůži; zmatek; nevolnost; zvracení a nadměrné pocení.

  K zastavení hypertenze u starších pacientů jsou předepisovány amlodipin, hydrochlorothiazid a indapamid Retard. Dodržování dávek a režimů těchto léků chrání před nerovnováhou purinů, tuků a sacharidů.

  Diuretika jsou přísně zakázána v přítomnosti dny, problémy s absorpcí glukózy, metabolickým syndromem. Léky této skupiny by neměly užívat těhotné ženy.

  Diuretika nejsou považována za všelék na hypertenzi, proto jsou zahrnuta v kombinaci s jinými léky. Vyvolávají pokles tekutin v těle, v důsledku čehož objem krve klesá. V důsledku toho je významně snížena pravděpodobnost srdečního selhání.

  Nejoblíbenější diuretika zahrnují “Ezidreks”, “Lasix”, “Chlorthalidone”, “Piretanid”, “Triamteren”, “Amiloride”. Jsou schopni pomoci i s hypertenzní krizí. Nejlepší volba: kombinace thiazidových diuretik s ACE nebo Imdapamidem a Perindolem. Ty posilují vzájemné působení a díky nefroprotektivnímu účinku ledvin jsou chráněny.

  Pomoc s hypertenzní krizí

  V této situaci je jediným možným východiskem rychlý pokles krevního tlaku. Pro začátek si vezměte Corinfar nebo Nifedipine. K zlepšení dochází po 30 minutách. Pokud se tak nestane, léčivo by se mělo opakovat. Jeho účinek, který netrvá déle než 5 hodin, umožňuje provádět terapii hypotenzní povahy.

  Plán léčby drog se skládá ze tří kroků. V první fázi se užívá diuretikum (Triampura, Indopamid) nebo beta-blokátor (Metoprolol, Atenolol). Druhým je kombinované užívání drog obou skupin. Ve třetím kroku se k již užívaným léčivům přidá inhibitor ACE (Renitec, Prestarium, Akkupro nebo Amlodipin).

  Terapie může začínat některým z fází. Záleží na závažnosti stavu pacienta, typu patologie, dostupných kontraindikacích a nesnášenlivosti složek léčiv.

  Prevence

  Aby nedošlo k nemocem s hypertenzí, je nutné se vyhnout stresovým situacím, sledovat hladinu cholesterolu v krvi, ne se zapojit do alkoholu a cigaret. Tato choroba přispívá ke zhoršení kvality života a vzniku vážných zdravotních problémů.

  Prevence hypertenze může být primární nebo sekundární. První zahrnuje návrat ke správnému způsobu života, tj. Pravidelné cvičení, přizpůsobení stravy, vyhnutí se škodlivým závislostem, dodržování denního režimu.

  Vedení sekundární prevence je důležité pro ty, kteří již mají hypertenzi. Cílem opatření je zabránit hypertenzní krizi, zmírnit a předcházet následkům, včasnému snížení krevního tlaku.

  Pacientovi je předepsána medikační terapie, fyzioterapie, návštěvy psychologa a fyzikální terapie.

  Seznam nejúčinnějších diuretik pro hypertenzi

  Diuretika pro hypertenzi se aktivně využívají v lékařské praxi více než 50 let, protože odstraňují přebytečnou tekutinu a sůl z těla. Krevní tlak a zdraví ledvin souvisí. Když je cévní tonus narušen, dochází k retenci tekutin, což způsobuje otoky a zúžení lumenů v cévách. Na tomto pozadí se tlak zvyšuje.

  Pokud nejsou přijata žádná opatření, cévy se postupně stávají tenkými, dochází k trvalým křečím, což je příčina hypertenze. V tomto případě diuretika (diuretika) snižují množství intravaskulární tekutiny a snižují srdeční zátěž: to je důvod, proč diuretika snižují tlak.

  Při léčbě hypertenze diuretika snižují pravděpodobnost mrtvice a infarktu myokardu. Diuretika jsou však pouze pomocným nástrojem při léčbě a odstraňují pouze symptomy nemoci, proto by měl specialista předepisovat a kontrolovat výhradně komplexní léčbu. Další tekutina se vylučuje ledvinami močí.

  Při dlouhodobém užívání diuretik se tělo přizpůsobuje neustálému snižování objemu tekutin, ale hladina krevního tlaku zůstává nízká, protože dochází k oslabení odolnosti vůči pohybu krve. Lze konstatovat, že diuretika jsou nezbytným krokem při léčbě vysokého krevního tlaku. Pro akutní srdeční problémy by měla být diuretika pečlivě vybírána pouze lékařem.

  Proč pít diuretika pro hypertenzi?

  Vědecké studie ukazují, že diuretika v malých množstvích aktivně pomáhají s tlakem spolu s léky inhibujícími ACE a blokátory kalciových kanálů.

  Diuretika se používají, když:

  • Stagnace tekutin a edém se vyskytují a léky, které snižují tlak, jsou ze zdravotních důvodů kontraindikovány (často u starších lidí).
  • Na pozadí konstantního vysokého tlaku se objevuje srdeční selhání.
  • Systolický krevní tlak je vysoký (izolovaná hypertenze).
  • Osteoporóza se projevuje - pokles hustoty kostí, jejich křehkost.

  Co říkají lékaři o hypertenzi

  Léčím hypertenzi mnoho let. Podle statistik, v 89% případů, hypertenze končí srdečním infarktem nebo mrtvicí a smrtí osoby. Přibližně dvě třetiny pacientů nyní zemřou během prvních 5 let onemocnění.

  Další skutečností je, že tlak může být sražen a nutný, ale to nevyléčí samotnou nemoc. Jediný lék oficiálně doporučený Ministerstvem zdravotnictví pro léčbu hypertenze a používaný kardiology v jejich práci je Normaten. Lék ovlivňuje příčinu nemoci, takže je možné se zcela zbavit hypertenze. Navíc v rámci federálního programu ji může každý obyvatel Ruské federace obdržet ZDARMA.

  Jaké skupiny jsou diuretika?

  Co diuretika, aby se na hypertenzi?

  Která diuretika jsou předepisována se zvýšeným tlakem, je nutné s ošetřujícím lékařem vyjasnit, protože každý pacient má riziko výskytu jednotlivých nežádoucích účinků při užívání diuretik. Ke snížení krevního tlaku se používají různé diuretika v závislosti na tom, jak onemocnění a možnost ovlivnění složení léčiva na lidský stav.

  Video

  Furosemid, diuretikum předchozí generace, se užívá pouze s léčbou s přestávkou, která není příliš účinná při léčbě hypertenze, protože hladina tlaku během terapie musí být nepřetržitě monitorována. Jak užívat furosemid je podrobně popsán v návodu k léku, rychle odstraňuje tekutinu z buněk, ale spolu s prospěšnými solemi, na pozadí kterých se mohou objevit vedlejší účinky.

  Diuretický indapamid - nejúčinnější při vysokém tlaku u starších osob, má komplexní účinek, dobře rozšiřuje cévy. Indapamid je široce používán pro srdeční problémy a vysokou hladinu cukru v krvi.

  Amilorid, diuretikum ze skupiny šetřící draslík, se používá i při závažných projevech vysokého krevního tlaku, aby se zabránilo riziku úmrtí na akutní srdeční selhání.

  Nejlepší diuretikum pro odstranění tekutiny z těla je Torasemide, ale mělo by být používáno pouze v nouzových situacích (hypertenzní krize).

  Veroshpiron je diuretikum, které má výrazný diuretický účinek bez ovlivnění renálního oběhu. Používá se především při edémech ve spojení s jinými léky na hypertenzi, je blokátorem (antagonistou) hormonu aldosteronu.

  Seznam známých tablet:

  • Hypothiazid
  • Arifon Retard
  • Tryphas
  • Triamteren
  • Aldakton
  • Veroshpilakton
  • Spironolakton

  V těžkých stadiích hypertenze jsou předepsána silná diuretika. Diuretika jsou dostupná v lékárnách bez lékařského předpisu, cena diuretik je dostupná.

  Vlastnosti použití diuretik

  Během léčby diuretiky je nutné neustále sledovat krevní a močové testy, aby se dosáhlo účinku léčby.

  Existují pravidla pro použití diuretik při léčbě:

  • V době podávání diuretik se doporučuje omezit užívání slaných potravin a alkoholu.
  • Pít vitamíny, které obsahují draslík, patří do stravy potraviny bohaté na draslík.
  • Pokud jsou diuretika draslíku vypouštěna, sledujte množství draslíku v krvi a omezte používání potravin bohatých na draslík.
  • Omezte příjem prášků na spaní, protože jejich složení může vést k projevům vedlejších účinků.
  • Pokud diuretikum ve velkých dávkách nemá požadovaný terapeutický účinek, je nutné jej nahradit, protože tělo si může zvyknout na velké množství léčiva. Při předávkování existuje riziko diabetu.
  • Je vyžadováno konstantní řízení tlaku. Na snížené úrovni musíte přestat užívat léky.
  • Neustálé sledování ledvin, protože jsou hlavním orgánem podílejícím se na odstraňování přebytečné tekutiny z těla.
  • Doporučuje se užívat ráno, nejlépe ráno. Jmenován 1 krát denně.
  • Obvykle nejsou léky předepisovány mladší generaci trpící hypertenzí.
  • Nemůže být používán lidmi s predisponovanou obezitou a na pozadí tohoto rozvíjejícího se diabetu.

  Diuretika užívají nejen lidé trpící hypertenzí. Diuretika jsou také užitá na non-lékařské účely: lidé, kteří jsou obézní jsou používáni v komplexním cyklu se stravou. Sportovci také berou diuretika před soutěžími normalizovat váhu.

  Těhotné ženy mohou užívat diuretika pouze tehdy, jsou-li vyrobeny z přírodních surovin a pouze pod dohledem specialisty, protože užívání diuretik může způsobit nenapravitelné poškození plodu.